• Tüm Kategoriler
  • Ziynet-ül-Kulub (Kalplerin Ziyneti) Elhac Muzaffer Ozak 

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Ziynet-ül-Kulub (Kalplerin Ziyneti) Elhac Muzaffer Ozak 
   SALAH BİLİCİ KİTABEVİ YAYINLARI 

   Baskı Sayısı    1. Baskı
   Dil    TÜRKÇE
   Sayfa Sayısı    493
   Cilt Tipi    Ciltli
   Kağıt Cinsi    Kitap Kağıdı
   Boyut    16.5 x 24.5 cm

   Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiyle, mâ’nevi fikir hayatımıza armağan ettiğimiz hu nâçiz risalemiz; mahiyyet ve muhtevası bakımın­dan büyük bir iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz tarafından Arabi, Farisî ve diğer lisanlarda yazılmış, otunmuş ve oku­tulmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler mevcuttur. Havas ve Havassül-havas tâbir olunan ve herbiri birer gö­nül sultanı olan bu zevat-1 âli-kadrin te’lif buyurdukları çok kıymetli esereler yanında, bir hiç mesâbesinde olan bu risâleciği kaleme almaktan muradımız; nasipleri bizden olacak ıhvan-ı din-i mübiyne hizmet ede­bilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkm bize ilham ve ihsan buyurduğu kadar, dilimizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz mille­timize ve muhterem din kardeşlerimize,Elinizdeki bu Eserle yani Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin Ziyneti Kitabıyla Hak yoldaşlarımıza hayırlı ve faydalı olabileceğimizi düşündük.

   Allahu azim-üş-şânm rizasım, Resûl-ü zişânm şefaat-i uzmâsım ve Evliyâullahm himem-i ruhaniyyetleri muktezasını tahsil niyyet-i hâlisa- nesiyle hazırladığımız bu risalemizde; halkımızın çoğunlukla bu konu­lardaki müşkillerini, elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar hal­letmeğe ve meçhullerine ışık tutmağa çalıştık. Bilindiği gibi, bu çok önem­li bahis İÇ ÂLEMİ ile ilgili bulunduğundan bu yol üzerinde yol kesenler, şeytan aleyh-ül-lâ’neye hizmet edenler ve Rahman suretinde görünen iblisler sayılamayacak kadar çoktur.

   Bu risale; Hakka talip ve rizaya râgıp olanlarla, kendi özünü bil­mek murad edenlere ve insan doğup insan yaşamak ve insan olarak öl­mek isteyenlere ve nasipleri bizden olanlara —İnşa’ali ah— iyi bir reh­ber olacaktır.

   Bütün gayret ve hüsn-ü-niyyetimize rağmen kusurlarımız olmuşsa, hata ve noksanlarımızın samimiyyetimize bağışlanmasını ehl-i irfanın iz’an ve vicdanlarından bekler, günahları, affetmesini ve örtmesini se­ven Allah celle hazretlerinden, kasten irtikâp etmediğimiz zühul ve nis- yanlanmızm af buyurulmasım tazarrû ve niyaz eyler, rühaniyyet-i Mu- hammediyye ve himmet-i Evliyâullahtan bize yardımcı olmalarını di­leriz.

   Bu risalemizin; indi-ilâhiyyede, indi-Resûlullahta ve indi-Evliyâ- üllahta mergup ve mahbup olmasını ve Ummet-i Muhammed’e faydalar sağlamasını temenni ve ümit ederiz.

   Tevfik, Allah’tandır...

   Kutb-ül-ârifiyn, Gavs-ül-vâsıliyn, Hâtem- ül-müctehidiyn Pir Sultan Muhammed Nureddin Cerrahi fahri türbedan, muk- bil-i-akdâm-ül-Evliyâ
   Bu esere  Fıkıh Ve İlmihal Kitapları  Kategorinden Ulaşabilirsiniz.
   FİHRİST

   A

   Abdest Bahsi 80

   Abdülkadir-i Geylanî Hz. Hal Tercümesi 115

   Âdab-ı tarikat 38

   Ahbab-ı tarikat 39

   Ahmed-er-Rufai Hz. Hal tercü­mesi 139

   Ahkâm-ı tarikat 39

   Allah sevgisi ve korkusu 8

   Aliyyül Hemedani Hz. Hal Tercümesi  179

   Âlemler 47

   Âşıkanın günlük vazifeleri 66

   Avrad şeyhlerinin sıfatları 26

   Azamet-i Hudâ tekbiri 114

   B

   Baha’üddin-i Nakşibendi Hz.

   Hal Tercümesi 233

   Binâyı tarikat 39

   D

   Dervişlerin elli dört sıfatları nelerdir? 58

   Dervişlerin günlük vazifeleri     58

   Devranın sırrı 53

   Duaların kabul buyurulduğu Bazı makamlar 372

   E

   Ehlullah’a tâbi olmak 16

   Elli dört farz 91

   Emmâre nefis sahipleri ve sıfatları 30

   Erkân-ı tarikat 39

   Esmâ'ya mü’ekkel melekler 46

   Etvar-ı seb'a 40

   Etvar-ı seb'ada esmâ-i İlâhi renkleri 41

   Evrâd şeyhlerinin sıfatları 26

   Evrâd-ı Kadiriyye ve okunuşu 117

   Evrâd-ı Kadiriyye şerhli tercemesi 127

   Evrâd-ı Rüfa'iyye ve okunuşu 141

   Evrâd-ı Rüfa’iyye şerhli Tercemesi 165

   Evrâd-ı Fethiyye ve okunuşu 181

   Evrvâd-ı Fethiyye Tercemesi 215

   Evrâd-ı Bahaiyye ve okunuşu 235

   Evrâd-ı Bahaiyye tercemesi 269

   Evrâd-ı Virdi settâr ve okunuşu 288

   E -râd-ı Virdi Settâr Şerhi ve Tercemesi 305

   Evrâd-ı Cerrahiyye ve okunu­şu 319

   Evrâd-ı Cerrahiyye Şerhli Tercemesi 339

   G

   Gusül Bahsi 80

   Gülbank-ı Muhammedi 114

   H

   Hac Bahsi 81

   Hak mürşidi nasıl tanınır? 19

   Hak mürşidinin vasıfları 19

   Hakikatin yedi mertebesi 42

   Hak velilerinin meşhurları 69

   Hâletiyyat 46

   Hikâye: Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri 16

   Hikâye: Sivas kadısının başına gelenler 16

   Hikâye: Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 108

   I

   ihvana hediyelerim 109

   lymanın şartları 79

   ilim tahsili farzdır 5

   llm-i hal 75

   İnsan halife'tullahtır 8

   lymansız âhirete gitme sebep­leri 95

   İstihare etmenin usul ve âdabı 109

   Islâmın şartları 80

   K

   Kabir hediyyeieri 105

   Kabile şeyhlerinin sıfatları 26

   Kadeh nedir?' 50

   Kal şeyhlerinin sıfatları 24

   Keramet-i evliya haktır 69

   Kürsi şeyhinin sıfatları 26

   Kutub kimlerden olur? 45

   Kutb-ül-aktâb 45

   Kutbiyyetin yedi mertebesi 42

   Kur’an-ı kerimin hassaları 97

   L

   Levvâme nefis sahipleri ve sıfatları 33

   M

   Mahalliyât 46

   Makamat-ı tarikat 40

   Merdiyye nefis ve sıfatları 37

   Mârifetin yedi mertebesi 42

   Meşhur veliler 69

   Mey nedir (Tasavvufta) 50

   Meyhane nedir? (Tasavvufta) 50

   Meydan nedir? (Tasavvufta) 50

   Meratib-i tarikat 41

   Muhtasar ilm-i hal 75

   Mutma’inne nefis've sıfatları 35

   Mülhime nefis ve sıfatları 34

   Münacat ve dua 110

   Mürşid-i kâmil nasıl tanınır? 19

   Mürşid-I kâmilin vasıfları 19

   Mürşit kimlerden olur? 49

   N

   Namaz Bahsi 32

   Nefs ve ruh 28

   Nefsin sıfatları 30

   Nefs-i emmâre ve sıfatları 30

   Nefs-i Levvâme ve sıfatları 33

   Nefs-i Mülhime ve sıfatları 34

   Nefs-i Mutmainne ve sıfatları 35

   Nefs-i Râdiyye ve sıfatları 36

   Nefs-i Merdiyye ve sıfatları 37

   Nefs-i Sâfiyye ve sıfatları 38

   Nureddin-i Cerrahi Hz. Hal Tercümesi 315

   O

   Oruç Bahsi 81

   ö

   Önsöz 3

   P

   Postun rümuzatı 51

   Post serilirken okunacak dua 52

   R

   Râdiyye nefis ve sıfatları 36

   Resûl-ü zişâna tâbi olmak 10

   Rütbe-î tarikat 40

   S

   Sâfiyye nefis ve sıfatları 38

   Sâki nedir (Tasavvufta) 50

   Seyriyyat 46

   Seyyid Yahya Şirvani Hz. Hal tercemesi 285

   Sofi kime derler? 47

   Sırrı devran 53

   Ş

   Şefaat 15

   Şeri’atın yedi mertebesi 41

   Şeyh kime derler? 22

   Şiirler 375

   T

   Tarikat âdabı 38

   Tarikatın tarifi 38

   Tarikat hükümleri 39

   Tarikat erkânı 39

   Tarikat binası 39

   Tarikat ahbabı 39

   Tarikat rütbeleri 40

   Tarikat makamları 40

   Tarikat mertebeleri 41

   Tarikatın yedi mertebesi 42

   Takke şeyhlerinin sıfatları 25

   Tekkelerde yemekten sonra okunan Hamdiyye 56

   Tasavvuf 46

   Tasavvuftan gaye nedir? 49

   Tefekkürün kıymet ve ehemmiyeti 7

   Tekke şeyhlerinin sıfatları 25

   Tevhid 47

   Teyemmüm Bahsi 81

   Telli Baba ziyaretgâhı 349

   U

   Ubudiyyetin yedi mertebesi 42

   V

   Vasıta ve şefaat 15

   Velilerin meşhurları 69

   Velilerin sıfatları 69

   Y

   Yal şeyhlerinin sıfatları 24

   Yedi tavır 40

   Yedi tavırda esmâ-i ilâhi renkleri 41

   Yemeklerden sonra okunan Hamdiye, dua ve gülbenk 56

   Z

   Zekât Bahsi 82

   Ziyaret adabı 373
   Diğer Özellikler
   Stok KoduKalplerin Ziyneti
   MarkaSalah Bilici Kitabevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.


   yasin kitabı hediyelik, yasin kitabı bağışlama duası, yasin kitabı bebek mevlüdü, yasin kitabı büyük, yasin kitabı cenaze, yasin kitabı elmalı hamdi, toptan yasin kitabı fiyatları, yasin kitab, yasin kitabı mevlüt, yasin kitabı mevlüt için, yasin kitabı orta boy, hediyelik yasin kitabı, mevlüt hediyesi yasin, mevlüt hediyesi tesbih, mevluthediyesi, mevlüt hediyesi yasin tesbih, cenaze mevlüt hediyesi, mevlüt dagitmalik hediyeler, mevlüt dagitmalik hediye, mevlüt hediyeleri sepeti, mevlüt hediyesi yasini şerif, mevlüt hediyeleri toptan, vefat mevlüt hediyesi, mevlitte ne hediye verilir, isimli kadife Yasin, kadife yasin kitabı ve tesbih, kadife yasin kitabı toptan satış, kadife yasin kitabı toptan, kadife yasin kitabı en ucuz, kadife yasin kitabı fiyatı, yasin kitabı kadife, kadife kaplı yasin kitabı çanta boy, bebek mevlüdü kadife yasin kitabı, hediyelik kadife yasin kitabı, isme özel kadife Yasin, kadife kaplı yasin kitabı

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.