• Tüm Kategoriler
  • Tam Tamı Hindi Dualarla Büyü ve Çözümleri

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%44,7) :
   83,00 TL
   Kazancınız 67,00 TL
   Havale / EFT:
   81,34 TL
   15,22 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Sınırlı Sayıda

   Tam Tamı Hindi Dualarla Büyü ve Çözümleri

   Revalişi İskenderani Büyük Cinlerin Ruhlara Tesiri, Türkçe Arapça, İmam Sekkaki, Abdullah İshak Muğdi, Mustafa Varlı, 704 Sayfa, Esma Yayınları

   Ürün Özellikleri :
   Yazar: İmam Sekkaki, Abdullah İshak Muğdi
   Hazırlayan / Tercüme: H. Mustafa Varlı / Mısır El Ezher Üniversitesi Mezunu
   Sayfa Sayısı: 704
   Boyut: 17 x 24 cm
   Basım Yeri: İstanbul
   Basım Tarihi: 2018
   Kapak Türü: Sert Kapak Ciltli
   Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
   Dili: Arapça,Türkçe
   Ağırlık : 880 gr
   NOT: Kitabın Sonunda Orjinal Arapça Metni El Yazması Olarak Ayrıca Bulunmaktadır.


   ÖNSÖZ

   Bismillahirrahmanirrahim

   Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselîn ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
   Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O'nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
   Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
   Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
   Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
   İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek İlâhi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
   Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’ân ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min inandım ve teslim oldum dediği zaman; “Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir” demiş olmaktadır.
   Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
   Ey Mü'min! Yaşamın boyunca Allah’ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısınız, onu rehber edin¬melisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: “Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, tâbi olursanız kutuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. ”
   Yine Allah (c.c.): “Peygamber size neyi emrediyorsa onu alm. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız.” buyurmuştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıtaları, hayatın vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
   Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'ân ve sünnete sarılmak mecbu-riyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: “Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân a) sarılınız.” buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak lazımdır.
   İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. Ben de sizlere elinizde bulunan (müsellesi olan) Tam Tami Hindî isimli eseri Revalişi Iskenderânî tarafından hazırlanmış bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukdeyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş izahları ilâve ederek görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
   Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çıkmış olup, bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir.
   Bu eserimizde faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Önce nefsinizi kontrol edip yanlışa yönelmeyin. Hiddet ve hırs insan oğlunu girdaba sokar. Hem dünya hem de ahiret hayatını perişan eder.
   Nefsanî duygularını yersiz kullananlar inanç ve amelini heba etmiş olur. Çaresiz halde bir mühlis olup insanların gözünde kötü hal ehli olmayın derim.
   Bu Tam Tami Hindî Revalişi İskenderânî isimli kitabımız ile fikir alış verişi yapan kardeşlerim benim yıldızım böyle çıktı diye o düşünceye bağlı kalmayın, sizi günaha götürmesin. Amel etmek sizin için yanlış yola gitmenize vesile olur. Ancak doğrusunu Allah bilir.
   Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. Amin...
   H. Mustafa VARLI
   2017

   İÇİNDEKİLER

   Önsöz 5
   Havas İlmine Giriş 9
   Ebced ve Tılsım Kalemleri . 35
   Âyete’l Kürsî’nin Özel Formülü 37
   İhlâs Sûresi’nin Havassı Hakkında 38
   İhtâr ve Muhabbet 40
   İhdârı Muhabbet ve Celb 43
   Getirmek İçin İhdârı Muhabbet ve Celb 44
   Rızık ve Muhabbet Teshiri, Muhabbet ve Fütûhât Hayır 44
   Uzaktan Getirmek İçin İhdârı Muhabbet ve Celb 48
   Tefrik (Ayırma) 48
   Muhabbet 49
   Sevgi ve Üstünlük - Tılsımı Belkıs 50
   Küslüyü Barıştırmak İçin 51
   Kilitle Kısmet Açma 51
   Evlilik ve Kısmet Baht Açmak 52
   Sevgi ve Muhabbet 53
   Kötülük İçin Birleşenleri Ayırmak 53
   Muhabbet ve Âşık Etme 54
   Muhabbet ve Matlub Getirme 54
   Matlub Getirme 55
   Haram veya Zina Üzere Birleşenleri Tefrik Etmek ve Ayırma 55
   İstek ve Hacet 56
   Muhabbet ve Aşk 56
   Sevdiğin Kişiyi Getirme 57
   Muhabbet ve Aşk 58
   Muhabbet ve Aşk 60
   Düşmanlık ve Adavet Buğuz 61
   Muhabbet ve Aşk 61
   Muhabbet ve Aşk 62
   Hayır Kapılarının Açılması 62
   Dil Bağlamak 63
   Muhabbet ve Dil Bağlama 64
   Bir Kimseyi Ayağına Getirmek İçin 65
   Zina ve Şer Üzere Birleşenleri Ayırma (Tefrik) İşlemi 65
   Bir Kimseyi Getirmek İçin 66
   Tefrik - Ayırma 68
   Bağlı Kimseyi Çözmek 68
   Dil Bağlama 68
   Muhabbet ve Matlub Getirme 69
   Matlub Getirme, Muhabbet 74
   Sevgi, Muhabbet ve Aşk 74
   Muhabbetle Getirme 76
   Sevgi ve Muhabbet 78
   Sevgi ve Muhabbet 78
   Sevgi ve Muhabbet 78
   Bağlı Kimseyi Çözmek 79
   Bağlı Kimseyi Çözmek 79
   Bağlı Kimseyi Çözmek 80
   Matlup Getirme 80
   Matlup Getirme 80
   Baht ve Kısmet Açma 81
   Muhabbet ve Bağlama 81
   Matlub Getirme, Muhabbet 82
   Muhabbet 83
   Matlub Getirme, Muhabbet 83
   Bir Kimseyi Getirme ve Muhabbet 86
   Matlub Getirme 87
   Muhabbet 88
   Ayırma ve Buğz 89
   Şehveti Bağlama 90
   Muhabbet ve Aşk 92
   Dil Bağlama 92
   Şifa İçin Yapılır 93
   Getirme, Celb ve Muhabbet 94
   Matlub Getirme ve Muhabbet 95
   Matlub Getirme ve Muhabbet 96
   Celb ve Muhabbet 97
   Eşya Satmak 100
   Celb ve Muhabbet 101
   Muhabbet 103
   Celp, Muhabbet ve Aşk 104
   Dil Bağlama 106
   Muhabbet 108
   Celp ve Muhabbet 108
   Celp 109
   Eşya Satmak 110
   Celp - Getirmek 111
   Celp - Getirme 113
   Celp - Getirme 114
   İşleri Açmak 114
   İşleri Açmak 115
   Tefrik 115
   Muhabbet ve Ülfet 116
   Dil Bağlama 116
   Dil Bağlama 117
   İşlerin Açılması ve Nusret 117
   Çocuk Olması İçin 118
   Çocuk Olması İçin 119
   Nezle İçin 119
   Nezle İçin 121
   Muhabbet ve Bağlı Kimseyi Çözme 121
   Tefrik ve Düşman Etme 122
   Tefrik ve Adavet İçin 123
   Yâsîn-i Mağribi 124
   Çocuğu Korumak 147
   Korku İçin 147
   Karı-Koca Arasını Düzeltmek 147
   Muhabbet ve Dil Bağlama 148
   Ayırma ve Düşmanlık 149
   Celp ve Muhabbet 150
   Hacet 151
   Her Türlü Sihir Bozma Formülü 152
   Yapılan Sihiri Bozmak 153
   Bir Kimseyi Celp Edip Getirmek İçin Yapılır 153
   Büyü ve Sihiri Bozmak 154
   Tefrik ve Ayırma 154
   Çocuk Olması İçin Yapılır 155
   Sevgi, Muhabbet ve Aşk 157
   Sihir Bozma ve Baht Açma 157
   Haram İşleyip Zina Edeni Ayırmak 158
   Ayırma ve Şeytan Gibi Gösterme 158
   Celp ve Getirme 160
   Ayırma 161
   Tefrik 162
   Gidenin Yolunu Bağlamak İçin 163
   Tefrik 164
   Celp 164
   Celp 165
   Celp 166
   Celp 167
   Baht Açma (Evlenmek İçin) 167
   Kısmet Açma 167
   Hacet 168
   Celp 168
   Muhabbet, Taat ve Ülfet 168
   Rızık ve İşleri Yoluna Koymak 169
   Aziz Olmak ve İşleri Açmak 169
   Erba’în-i İdrisiyye 170
   Sihir Bozmak 174
   Celp 175
   Şehveti Bağlama 175
   Düşmanın Gücünü Bağlamak İçin 177
   Celp ve Muhabbet 178
   Celp 178
   Celp ve Getirme 179
   Muhabbet 180
   Celp 180
   Celp 181
   Hacet 182
   Celp 182
   Celp 183
   Celp ve Muhabbet 183
   Muhabbet 185
   Celbi Süleymanî 185
   Celp ve Muhabbet 187
   Dil Bağlama 187
   Uzaklaştırma 188
   Şehveti Bağlama 188
   Muhabbet ve Dostluk 189
   Muhabbet 189
   Muhabbet 190
   Muhabbet Dostluk ve Ülfet 190
   Celp 191
   Yüzünü Siyah Etme, Ayırma ve Düşmanlık 191
   Muhabbet 192
   Muhabbet ve Dostluk 193
   Dili Bağlansa (Konuşamasa) 193
   Yol Bağlama 194
   Tefrik - Ayırma 194
   Ayırma ve Tefrik 195
   Korku ve Vesvese 195
   Felç 196
   Celp 197
   Vesvese ve Korku 198
   Celp ve Getirme 198
   Şehveti Bağlama 199
   Evlenmek 201
   Evlenmek 202
   Saatlerde Ölçü ve Nizam 204
   Yapılacak İşlerin Saatleri 205
   Burçların Cetveli 206
   Günlerin Saatleri 206
   Ayların Saatleri 207
   Ebced Hesabı Tablosu 207
   Nazar 208
   Bayılıp Sara Geçiren İçin Yapılır 208
   Ayak ve Uyluk Ağrısı İçin 209
   Lânete Uğrasa 209
   Eşler Arasını Düzeltmek İçin 209
   Mide Ağrısı İçin 210
   Celp 210
   Çocuk Düşüren Kadın İçin 211
   Rızık ve Kısmet Açma 211
   Dil Bağlama 212
   Düşmanları Defetme ve Galip Gelmek İçin Yapılır 212
   Rızık Genişliği 213
   İtaat Terbiye Ettirmek 213
   Muhabbet, Şirinlik, Rızık 214
   Muhabbet ve Dil Bağlama 215
   Tefrik - Ayırma 216
   Dil Bağlama 216
   Celp 217
   Muhabbet ve Celp 218
   Celp 219
   Muhabbet 219
   Getirme ve Celp 220
   Tefrik ve Ayırma 220
   Tefrik ve Ayırma 221
   Muhabbet ve Dil Bağlama 221
   Getirme - Celp 222
   Zina Edeni Ayırmak 222
   Celp 224
   Celp ve Evlenme 224
   Âşık Etmek - Teshir 225
   Dil Bağlama 226
   Defetme - Uzaklaştırma 226
   Mekândan Uzaklaştırma 227
   Düşmanlık 227
   Muhabbet 228
   Dil Bağlama 229
   Hacet 229
   Sulh, Barıştırma 229
   Sulh ve Barış 230
   Evlenmek 230
   Düşmana Galip Gelmek 243
   Sulh 252
   Karı-Koca Arasını Teskin 253
   Bir İşin Olması İçin 254
   Korku 255
   Muhabbet ve Ülfet 255
   Celp 255
   Şehveti Bağlama 256
   Gaipten Haber Alma 257
   Celp 257
   Muhabbet ve Ülfet 258
   Tefrik Etmek, İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak 259
   Evlenmek 261
   Fakirlik ve Perişanlık 261
   Tefrik ve Ayırma 262
   Nezle 262
   Nezle, Grip Salgını 263
   Muhabbet 263
   İnsanlara Sözü Geçmek 263
   Şiddetli Muhabbet 263
   Baş Ağrısı İçin 265
   Şehvet Bağlama 265
   Soğutma 266
   Şehvet Bağlama 268
   Bağlıyı Çözmek 268
   Muhabbet ve Âşık Etmek 269
   Belkıs Tılsımı Budur 270
   Siyah Dev 271
   Pehleykûreş Ejderhası 272
   Muhabbet İçin 273
   Gideni Durdurma ve Engel Olma 274
   Hapisten Kurtulmak 275
   Zararlı Bir Kimsenin Çıkması İçin 275
   Celp ve Getirme 276
   Muhabbet, Evlenmek 276
   Celp ve Muhabbet 277
   Celp ve İtaat 279
   Muhabbet, Dil Bağlama, Sihir Bozma 280
   Nâdü Alî’nin Azametli Duası 281
   Muhabbet 282
   Celp Getirme 283
   Yüzünü Kara Etme, Ayırma 284
   Celp ve Muhabbet 285
   Muhabbet İçin 286-288
   Muhabbet ve Uyku Bağlama 289
   Muhabbet İçin 290
   Uyuyamayan Çocuk İçin 290
   Uyuyamayan Bir Kimse İçin 290
   İstihare İçin 291
   Baş Çevirmek İçin 292
   Uyuyamayan İçin 292
   Düşmanı Defetmek İçin 293
   Uyuyamayan İçin 293
   Çocuk Uyumaz İse 293
   Muhabbet 294
   İtaat Ettirmek 294
   İnsanın Gücü Dışında Gizli Hadiseleri Bilmek 294
   Celb ve Teshir 297
   Define İçin 299
   Esmâ-i Tâtıl 302
   El Açıklığı ve Kısmet 303
   Ahlâk-ı Zemime = Kötü Ahlâk 304
   Tavr-ı Evvel / İlk Tavır (Davranış) 306
   Tavr-ı Sani / İkinci Davranış 306
   Tavr-ı Salis / Üçüncü Davranış 307
   Tavr-ı Rabi’ / Dördüncü Davranış 308
   Tavr-ı Hamiş / Beşinci Davranış 309
   Tavr-ı Sadis / Altıncı Davranış 309
   Tavr-ı Sabi’ / Yedinci Davranış 309
   Mir'at-ı Nefs = Nefsin Aynası 310
   Nefs-i Tabii 310
   A’dad-ı İmtihaba ve Nesb-i Adediye 311
   Nefs-i Nebati 312
   Nefs-i Hayvani 313
   Basira = Görme Duyusu 314
   Samia = İşitme Duyusu 314
   Kuvve-i Şame — Koklama Duyusu 314
   Kuvve-i Lamise = Dokunma Duyusu 314
   Kuvve-i Zaika = Tatma Duyusu 315
   Hisse-i Müşterek = Ortak Duyu 315
   Kuvve-i Hayaliye = Hayal Gücü 316
   Kuvve-i Vahime 317
   Kuvve-i Fikriye = Düşünme Gücü 317
   Kuvve-i Hafıza = Ezberleme Gücü 318
   Huruf-u Ebced 322
   Cetvel-i Saat-ı Usbua 342
   Vefk-i Zuhal Maa’ Besmele 344
   Vefk-i Besmele-i Diğer 344
   Vefk-i Besmele-i Diğer 345
   Vefk-i Müşteri 345
   Vefk-i Murabba’ 346
   Hanelerin Adedi 347
   Bu Dahi Vefk-i Murabba’ Olup Müşteriye Aiddir 347
   Halu’l-Kalb Vefkhaneleri 348
   Halu’l-Kalb Vefki Murabbaın Kirbastı 348
   Vefk-i Merih-i Muhammes 349
   Vefk-i Muhammes'in Haneleri 350
   Vefk-i Muhammes’in Kirbastı 350
   Halu’l-Kâlb Vefk Kirbastı 351
   Halu’l-Kâlb Vefk-i Muhammes’in Haneleri 352
   Vefk-i Muhammes’in Kuz-i Uhra 353
   Vefk-i Muhammes’in Diğer Misali 353
   Vefk-i Şems Bimüseddesin 354
   Vefk-i Mars’ın Hane-i Mahsusası 355
   Vefk-i Mars’ın Hurufla Bastı 356
   Vefk-i Zühre-i Seb’ 357
   Vefk-i İhlâs-ı Şerif 358
   Vefk-i İhlâs-ı Şerif 359
   Vefk-i Utarid Bimütemmin 360
   Âyete! Kürsî’nin Vefk-i Utarid’li Kirbastı 361
   Diğer Vefki Âyete! Kürsî 362
   Vefk-i Kamer 363
   Sûre-i Fatiha’nın Vefk-i Muta' Üzere Kirbastı 364
   Sûre-i Fatiha’nın Diğer Vefki 365
   Havassı Fatiha 366
   Kaside-i İmam Muhammed Gazzalî (k.s.) 368
   Fatiha’nın Kıraat Tertibi 370
   Esmâ'ül Hüsna Vefki 370
   Ümmehat-ı Esmâ-i İlâhiye (Allah’ın İsimlerinden Ana İsimler) 372
   Esmâ’ül Hüsna Şehri Allah’ın 99 Güzel İsminin Açıklaması 373
   Ebced Harfleri Tablosu 383
   Azimet-i Nârî (Ateş) 384
   Azimet-i Türâbî (Toprak) 384
   Azimet-i Hevâî (Hava) 385
   Azimet-i Mâî (Su) 386
   Ana (Esas) İsimler ve Sıfatlar Tablosu 395
   Zati Sıfatlar - İsimler 397
   Beden Uzuvlarıyla Harflerin Müteallakları 398
   Takdisi İsimler 399
   Tenzihi İsimler 400
   Ezelî İsimler 401
   Selbî İsimler 402
   Subûtî İsimler-1 403
   Subûtî İsimler-2 404
   Subûtî İsimler-3 405
   Subûtî İsimler-4 406
   Subûtî İsimler-5 407
   Celâli İsimler 408
   Cemâli İsimler-1 409
   Cemâli İsimler-2 410
   Cemâli İsimler-3 411
   Müşterek İsimler-1 412
   Müşterek İsimler-2 413
   Müşterek İsimler-3 414
   Beşer İçin On Dokuz Levha 415
   Mebde ve Meâd 416
   Anasır-ı Erbaa (Dört Unsur) 419
   Varlık Âleminin Kısımları 423
   Kuvvetli Bir Hacet Duası 424
   Defineleri Çıkarmak, Rumuzları Çözmek ve Sırlarını Bilmek 431
   Tıb Kalemleri Şifa İçin 455-456
   Tabii Tılsım Kalemleri 457
   Yahudi - İbranice Tılsımı 458
   Tılsım Kalemlerinden Örnekler 459
   Şifa İçin Tıb Kalemleri 461
   Cunnetil Esmanın Tılsımları 462
   Burçların Şerhi 472
   Esmaü'l Hüsnâ’nm Üç Yönden Değerleri 473
   Harflerin Tabiata Göre Vefki Şerifleri 474
   Harflerin Tabiatındaki Unsurlara Göre Ayrılmış Vefki Şerifleri 475
   Hurufu Mukatta Harflerinin Toplamı 476
   Zulmet Harflerinin Toplamı 477
   Gezegenlerin Tılsımları 477
   Tabi Tılsım Kalemleri ve Unsurlara Göre Ayrımı 478
   Azametli Bir Düzen 479
   Ebced Hesabında Sayıların Tablosu - Cetvel-i Türki Arabi 481
   Cetvel-i Âdemi 482
   Cetvel-i İdrisi 483
   Cetvel-i Hudi 484
   Cetvel-i Nûhî 485
   Cetvel-i İskandari 486
   Cetvel-i Süleymânî 487
   Cetvel-i Samarî 488
   Cetvel-i Secerî 489
   Cetvel-i Keldânî 490
   Cetvel-i Humayrî 491
   Cetvel-i Habeşî 492
   Cetvel-i Sahyânî 493
   Cetvel-i Kıbtî 494
   Cetvel-i Ya’gûbî 495
   Cetvel-i Âsûrî 496
   Cetvel-i Yusufî 497
   Cetvel-i Hazarî 498
   Cetvel-i Rayhânî 499
   Cetvel-i Nurânî 500
   Cetvel-i Emânî 501
   Cetvel-i İshâkî 502
   Nahıs Günler (Arabi ve Türki) 503
   Kahriye Duası 504
   Son Söz 505
   Allah’a Son Dua 506
   Diğer Özellikler
   Stok KoduTam Tamı Hindi
   MarkaEsma Yayınevi
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.


   yasin kitabı hediyelik, yasin kitabı bağışlama duası, yasin kitabı bebek mevlüdü, yasin kitabı büyük, yasin kitabı cenaze, yasin kitabı elmalı hamdi, toptan yasin kitabı fiyatları, yasin kitab, yasin kitabı mevlüt, yasin kitabı mevlüt için, yasin kitabı orta boy, hediyelik yasin kitabı, mevlüt hediyesi yasin, mevlüt hediyesi tesbih, mevluthediyesi, mevlüt hediyesi yasin tesbih, cenaze mevlüt hediyesi, mevlüt dagitmalik hediyeler, mevlüt dagitmalik hediye, mevlüt hediyeleri sepeti, mevlüt hediyesi yasini şerif, mevlüt hediyeleri toptan, vefat mevlüt hediyesi, mevlitte ne hediye verilir, isimli kadife Yasin, kadife yasin kitabı ve tesbih, kadife yasin kitabı toptan satış, kadife yasin kitabı toptan, kadife yasin kitabı en ucuz, kadife yasin kitabı fiyatı, yasin kitabı kadife, kadife kaplı yasin kitabı çanta boy, bebek mevlüdü kadife yasin kitabı, hediyelik kadife yasin kitabı, isme özel kadife Yasin, kadife kaplı yasin kitabı

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.