Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Tam Tamı Hindi Dualarla Büyü ve Çözümleri

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

4 cilt 2236 sayafa
2.300,00 TL
1.500,00 TL
%34,8
388 sayfa 14x20 cm
200,00 TL
150,00 TL
%25
161 sayfa 20x28 cm
130,00 TL
100,00 TL
%23,1

Tam Tamı Hindi Dualarla Büyü ve Çözümleri

Revalişi İskenderani Büyük Cinlerin Ruhlara Tesiri, Türkçe Arapça, İmam Sekkaki, Abdullah İshak Muğdi, Mustafa Varlı, 704 Sayfa, Esma Yayınları

Ürün Özellikleri :
Yazar: İmam Sekkaki, Abdullah İshak Muğdi
Hazırlayan / Tercüme: H. Mustafa Varlı / Mısır El Ezher Üniversitesi Mezunu
Sayfa Sayısı: 704
Boyut: 17 x 24 cm
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi: 2018
Kapak Türü: Sert Kapak Ciltli
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Dili: Arapça,Türkçe
Ağırlık : 880 gr
NOT: Kitabın Sonunda Orjinal Arapça Metni El Yazması Olarak Ayrıca Bulunmaktadır.


ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselîn ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O'nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek İlâhi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’ân ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min inandım ve teslim oldum dediği zaman; “Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir” demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü'min! Yaşamın boyunca Allah’ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısınız, onu rehber edin¬melisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: “Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, tâbi olursanız kutuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. ”
Yine Allah (c.c.): “Peygamber size neyi emrediyorsa onu alm. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız.” buyurmuştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıtaları, hayatın vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'ân ve sünnete sarılmak mecbu-riyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: “Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân a) sarılınız.” buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak lazımdır.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. Ben de sizlere elinizde bulunan (müsellesi olan) Tam Tami Hindî isimli eseri Revalişi Iskenderânî tarafından hazırlanmış bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukdeyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş izahları ilâve ederek görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çıkmış olup, bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir.
Bu eserimizde faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Önce nefsinizi kontrol edip yanlışa yönelmeyin. Hiddet ve hırs insan oğlunu girdaba sokar. Hem dünya hem de ahiret hayatını perişan eder.
Nefsanî duygularını yersiz kullananlar inanç ve amelini heba etmiş olur. Çaresiz halde bir mühlis olup insanların gözünde kötü hal ehli olmayın derim.
Bu Tam Tami Hindî Revalişi İskenderânî isimli kitabımız ile fikir alış verişi yapan kardeşlerim benim yıldızım böyle çıktı diye o düşünceye bağlı kalmayın, sizi günaha götürmesin. Amel etmek sizin için yanlış yola gitmenize vesile olur. Ancak doğrusunu Allah bilir.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. Amin...
H. Mustafa VARLI
2017

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
Havas İlmine Giriş 9
Ebced ve Tılsım Kalemleri . 35
Âyete’l Kürsî’nin Özel Formülü 37
İhlâs Sûresi’nin Havassı Hakkında 38
İhtâr ve Muhabbet 40
İhdârı Muhabbet ve Celb 43
Getirmek İçin İhdârı Muhabbet ve Celb 44
Rızık ve Muhabbet Teshiri, Muhabbet ve Fütûhât Hayır 44
Uzaktan Getirmek İçin İhdârı Muhabbet ve Celb 48
Tefrik (Ayırma) 48
Muhabbet 49
Sevgi ve Üstünlük - Tılsımı Belkıs 50
Küslüyü Barıştırmak İçin 51
Kilitle Kısmet Açma 51
Evlilik ve Kısmet Baht Açmak 52
Sevgi ve Muhabbet 53
Kötülük İçin Birleşenleri Ayırmak 53
Muhabbet ve Âşık Etme 54
Muhabbet ve Matlub Getirme 54
Matlub Getirme 55
Haram veya Zina Üzere Birleşenleri Tefrik Etmek ve Ayırma 55
İstek ve Hacet 56
Muhabbet ve Aşk 56
Sevdiğin Kişiyi Getirme 57
Muhabbet ve Aşk 58
Muhabbet ve Aşk 60
Düşmanlık ve Adavet Buğuz 61
Muhabbet ve Aşk 61
Muhabbet ve Aşk 62
Hayır Kapılarının Açılması 62
Dil Bağlamak 63
Muhabbet ve Dil Bağlama 64
Bir Kimseyi Ayağına Getirmek İçin 65
Zina ve Şer Üzere Birleşenleri Ayırma (Tefrik) İşlemi 65
Bir Kimseyi Getirmek İçin 66
Tefrik - Ayırma 68
Bağlı Kimseyi Çözmek 68
Dil Bağlama 68
Muhabbet ve Matlub Getirme 69
Matlub Getirme, Muhabbet 74
Sevgi, Muhabbet ve Aşk 74
Muhabbetle Getirme 76
Sevgi ve Muhabbet 78
Sevgi ve Muhabbet 78
Sevgi ve Muhabbet 78
Bağlı Kimseyi Çözmek 79
Bağlı Kimseyi Çözmek 79
Bağlı Kimseyi Çözmek 80
Matlup Getirme 80
Matlup Getirme 80
Baht ve Kısmet Açma 81
Muhabbet ve Bağlama 81
Matlub Getirme, Muhabbet 82
Muhabbet 83
Matlub Getirme, Muhabbet 83
Bir Kimseyi Getirme ve Muhabbet 86
Matlub Getirme 87
Muhabbet 88
Ayırma ve Buğz 89
Şehveti Bağlama 90
Muhabbet ve Aşk 92
Dil Bağlama 92
Şifa İçin Yapılır 93
Getirme, Celb ve Muhabbet 94
Matlub Getirme ve Muhabbet 95
Matlub Getirme ve Muhabbet 96
Celb ve Muhabbet 97
Eşya Satmak 100
Celb ve Muhabbet 101
Muhabbet 103
Celp, Muhabbet ve Aşk 104
Dil Bağlama 106
Muhabbet 108
Celp ve Muhabbet 108
Celp 109
Eşya Satmak 110
Celp - Getirmek 111
Celp - Getirme 113
Celp - Getirme 114
İşleri Açmak 114
İşleri Açmak 115
Tefrik 115
Muhabbet ve Ülfet 116
Dil Bağlama 116
Dil Bağlama 117
İşlerin Açılması ve Nusret 117
Çocuk Olması İçin 118
Çocuk Olması İçin 119
Nezle İçin 119
Nezle İçin 121
Muhabbet ve Bağlı Kimseyi Çözme 121
Tefrik ve Düşman Etme 122
Tefrik ve Adavet İçin 123
Yâsîn-i Mağribi 124
Çocuğu Korumak 147
Korku İçin 147
Karı-Koca Arasını Düzeltmek 147
Muhabbet ve Dil Bağlama 148
Ayırma ve Düşmanlık 149
Celp ve Muhabbet 150
Hacet 151
Her Türlü Sihir Bozma Formülü 152
Yapılan Sihiri Bozmak 153
Bir Kimseyi Celp Edip Getirmek İçin Yapılır 153
Büyü ve Sihiri Bozmak 154
Tefrik ve Ayırma 154
Çocuk Olması İçin Yapılır 155
Sevgi, Muhabbet ve Aşk 157
Sihir Bozma ve Baht Açma 157
Haram İşleyip Zina Edeni Ayırmak 158
Ayırma ve Şeytan Gibi Gösterme 158
Celp ve Getirme 160
Ayırma 161
Tefrik 162
Gidenin Yolunu Bağlamak İçin 163
Tefrik 164
Celp 164
Celp 165
Celp 166
Celp 167
Baht Açma (Evlenmek İçin) 167
Kısmet Açma 167
Hacet 168
Celp 168
Muhabbet, Taat ve Ülfet 168
Rızık ve İşleri Yoluna Koymak 169
Aziz Olmak ve İşleri Açmak 169
Erba’în-i İdrisiyye 170
Sihir Bozmak 174
Celp 175
Şehveti Bağlama 175
Düşmanın Gücünü Bağlamak İçin 177
Celp ve Muhabbet 178
Celp 178
Celp ve Getirme 179
Muhabbet 180
Celp 180
Celp 181
Hacet 182
Celp 182
Celp 183
Celp ve Muhabbet 183
Muhabbet 185
Celbi Süleymanî 185
Celp ve Muhabbet 187
Dil Bağlama 187
Uzaklaştırma 188
Şehveti Bağlama 188
Muhabbet ve Dostluk 189
Muhabbet 189
Muhabbet 190
Muhabbet Dostluk ve Ülfet 190
Celp 191
Yüzünü Siyah Etme, Ayırma ve Düşmanlık 191
Muhabbet 192
Muhabbet ve Dostluk 193
Dili Bağlansa (Konuşamasa) 193
Yol Bağlama 194
Tefrik - Ayırma 194
Ayırma ve Tefrik 195
Korku ve Vesvese 195
Felç 196
Celp 197
Vesvese ve Korku 198
Celp ve Getirme 198
Şehveti Bağlama 199
Evlenmek 201
Evlenmek 202
Saatlerde Ölçü ve Nizam 204
Yapılacak İşlerin Saatleri 205
Burçların Cetveli 206
Günlerin Saatleri 206
Ayların Saatleri 207
Ebced Hesabı Tablosu 207
Nazar 208
Bayılıp Sara Geçiren İçin Yapılır 208
Ayak ve Uyluk Ağrısı İçin 209
Lânete Uğrasa 209
Eşler Arasını Düzeltmek İçin 209
Mide Ağrısı İçin 210
Celp 210
Çocuk Düşüren Kadın İçin 211
Rızık ve Kısmet Açma 211
Dil Bağlama 212
Düşmanları Defetme ve Galip Gelmek İçin Yapılır 212
Rızık Genişliği 213
İtaat Terbiye Ettirmek 213
Muhabbet, Şirinlik, Rızık 214
Muhabbet ve Dil Bağlama 215
Tefrik - Ayırma 216
Dil Bağlama 216
Celp 217
Muhabbet ve Celp 218
Celp 219
Muhabbet 219
Getirme ve Celp 220
Tefrik ve Ayırma 220
Tefrik ve Ayırma 221
Muhabbet ve Dil Bağlama 221
Getirme - Celp 222
Zina Edeni Ayırmak 222
Celp 224
Celp ve Evlenme 224
Âşık Etmek - Teshir 225
Dil Bağlama 226
Defetme - Uzaklaştırma 226
Mekândan Uzaklaştırma 227
Düşmanlık 227
Muhabbet 228
Dil Bağlama 229
Hacet 229
Sulh, Barıştırma 229
Sulh ve Barış 230
Evlenmek 230
Düşmana Galip Gelmek 243
Sulh 252
Karı-Koca Arasını Teskin 253
Bir İşin Olması İçin 254
Korku 255
Muhabbet ve Ülfet 255
Celp 255
Şehveti Bağlama 256
Gaipten Haber Alma 257
Celp 257
Muhabbet ve Ülfet 258
Tefrik Etmek, İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak 259
Evlenmek 261
Fakirlik ve Perişanlık 261
Tefrik ve Ayırma 262
Nezle 262
Nezle, Grip Salgını 263
Muhabbet 263
İnsanlara Sözü Geçmek 263
Şiddetli Muhabbet 263
Baş Ağrısı İçin 265
Şehvet Bağlama 265
Soğutma 266
Şehvet Bağlama 268
Bağlıyı Çözmek 268
Muhabbet ve Âşık Etmek 269
Belkıs Tılsımı Budur 270
Siyah Dev 271
Pehleykûreş Ejderhası 272
Muhabbet İçin 273
Gideni Durdurma ve Engel Olma 274
Hapisten Kurtulmak 275
Zararlı Bir Kimsenin Çıkması İçin 275
Celp ve Getirme 276
Muhabbet, Evlenmek 276
Celp ve Muhabbet 277
Celp ve İtaat 279
Muhabbet, Dil Bağlama, Sihir Bozma 280
Nâdü Alî’nin Azametli Duası 281
Muhabbet 282
Celp Getirme 283
Yüzünü Kara Etme, Ayırma 284
Celp ve Muhabbet 285
Muhabbet İçin 286-288
Muhabbet ve Uyku Bağlama 289
Muhabbet İçin 290
Uyuyamayan Çocuk İçin 290
Uyuyamayan Bir Kimse İçin 290
İstihare İçin 291
Baş Çevirmek İçin 292
Uyuyamayan İçin 292
Düşmanı Defetmek İçin 293
Uyuyamayan İçin 293
Çocuk Uyumaz İse 293
Muhabbet 294
İtaat Ettirmek 294
İnsanın Gücü Dışında Gizli Hadiseleri Bilmek 294
Celb ve Teshir 297
Define İçin 299
Esmâ-i Tâtıl 302
El Açıklığı ve Kısmet 303
Ahlâk-ı Zemime = Kötü Ahlâk 304
Tavr-ı Evvel / İlk Tavır (Davranış) 306
Tavr-ı Sani / İkinci Davranış 306
Tavr-ı Salis / Üçüncü Davranış 307
Tavr-ı Rabi’ / Dördüncü Davranış 308
Tavr-ı Hamiş / Beşinci Davranış 309
Tavr-ı Sadis / Altıncı Davranış 309
Tavr-ı Sabi’ / Yedinci Davranış 309
Mir'at-ı Nefs = Nefsin Aynası 310
Nefs-i Tabii 310
A’dad-ı İmtihaba ve Nesb-i Adediye 311
Nefs-i Nebati 312
Nefs-i Hayvani 313
Basira = Görme Duyusu 314
Samia = İşitme Duyusu 314
Kuvve-i Şame — Koklama Duyusu 314
Kuvve-i Lamise = Dokunma Duyusu 314
Kuvve-i Zaika = Tatma Duyusu 315
Hisse-i Müşterek = Ortak Duyu 315
Kuvve-i Hayaliye = Hayal Gücü 316
Kuvve-i Vahime 317
Kuvve-i Fikriye = Düşünme Gücü 317
Kuvve-i Hafıza = Ezberleme Gücü 318
Huruf-u Ebced 322
Cetvel-i Saat-ı Usbua 342
Vefk-i Zuhal Maa’ Besmele 344
Vefk-i Besmele-i Diğer 344
Vefk-i Besmele-i Diğer 345
Vefk-i Müşteri 345
Vefk-i Murabba’ 346
Hanelerin Adedi 347
Bu Dahi Vefk-i Murabba’ Olup Müşteriye Aiddir 347
Halu’l-Kalb Vefkhaneleri 348
Halu’l-Kalb Vefki Murabbaın Kirbastı 348
Vefk-i Merih-i Muhammes 349
Vefk-i Muhammes'in Haneleri 350
Vefk-i Muhammes’in Kirbastı 350
Halu’l-Kâlb Vefk Kirbastı 351
Halu’l-Kâlb Vefk-i Muhammes’in Haneleri 352
Vefk-i Muhammes’in Kuz-i Uhra 353
Vefk-i Muhammes’in Diğer Misali 353
Vefk-i Şems Bimüseddesin 354
Vefk-i Mars’ın Hane-i Mahsusası 355
Vefk-i Mars’ın Hurufla Bastı 356
Vefk-i Zühre-i Seb’ 357
Vefk-i İhlâs-ı Şerif 358
Vefk-i İhlâs-ı Şerif 359
Vefk-i Utarid Bimütemmin 360
Âyete! Kürsî’nin Vefk-i Utarid’li Kirbastı 361
Diğer Vefki Âyete! Kürsî 362
Vefk-i Kamer 363
Sûre-i Fatiha’nın Vefk-i Muta' Üzere Kirbastı 364
Sûre-i Fatiha’nın Diğer Vefki 365
Havassı Fatiha 366
Kaside-i İmam Muhammed Gazzalî (k.s.) 368
Fatiha’nın Kıraat Tertibi 370
Esmâ'ül Hüsna Vefki 370
Ümmehat-ı Esmâ-i İlâhiye (Allah’ın İsimlerinden Ana İsimler) 372
Esmâ’ül Hüsna Şehri Allah’ın 99 Güzel İsminin Açıklaması 373
Ebced Harfleri Tablosu 383
Azimet-i Nârî (Ateş) 384
Azimet-i Türâbî (Toprak) 384
Azimet-i Hevâî (Hava) 385
Azimet-i Mâî (Su) 386
Ana (Esas) İsimler ve Sıfatlar Tablosu 395
Zati Sıfatlar - İsimler 397
Beden Uzuvlarıyla Harflerin Müteallakları 398
Takdisi İsimler 399
Tenzihi İsimler 400
Ezelî İsimler 401
Selbî İsimler 402
Subûtî İsimler-1 403
Subûtî İsimler-2 404
Subûtî İsimler-3 405
Subûtî İsimler-4 406
Subûtî İsimler-5 407
Celâli İsimler 408
Cemâli İsimler-1 409
Cemâli İsimler-2 410
Cemâli İsimler-3 411
Müşterek İsimler-1 412
Müşterek İsimler-2 413
Müşterek İsimler-3 414
Beşer İçin On Dokuz Levha 415
Mebde ve Meâd 416
Anasır-ı Erbaa (Dört Unsur) 419
Varlık Âleminin Kısımları 423
Kuvvetli Bir Hacet Duası 424
Defineleri Çıkarmak, Rumuzları Çözmek ve Sırlarını Bilmek 431
Tıb Kalemleri Şifa İçin 455-456
Tabii Tılsım Kalemleri 457
Yahudi - İbranice Tılsımı 458
Tılsım Kalemlerinden Örnekler 459
Şifa İçin Tıb Kalemleri 461
Cunnetil Esmanın Tılsımları 462
Burçların Şerhi 472
Esmaü'l Hüsnâ’nm Üç Yönden Değerleri 473
Harflerin Tabiata Göre Vefki Şerifleri 474
Harflerin Tabiatındaki Unsurlara Göre Ayrılmış Vefki Şerifleri 475
Hurufu Mukatta Harflerinin Toplamı 476
Zulmet Harflerinin Toplamı 477
Gezegenlerin Tılsımları 477
Tabi Tılsım Kalemleri ve Unsurlara Göre Ayrımı 478
Azametli Bir Düzen 479
Ebced Hesabında Sayıların Tablosu - Cetvel-i Türki Arabi 481
Cetvel-i Âdemi 482
Cetvel-i İdrisi 483
Cetvel-i Hudi 484
Cetvel-i Nûhî 485
Cetvel-i İskandari 486
Cetvel-i Süleymânî 487
Cetvel-i Samarî 488
Cetvel-i Secerî 489
Cetvel-i Keldânî 490
Cetvel-i Humayrî 491
Cetvel-i Habeşî 492
Cetvel-i Sahyânî 493
Cetvel-i Kıbtî 494
Cetvel-i Ya’gûbî 495
Cetvel-i Âsûrî 496
Cetvel-i Yusufî 497
Cetvel-i Hazarî 498
Cetvel-i Rayhânî 499
Cetvel-i Nurânî 500
Cetvel-i Emânî 501
Cetvel-i İshâkî 502
Nahıs Günler (Arabi ve Türki) 503
Kahriye Duası 504
Son Söz 505
Allah’a Son Dua 506
Diğer Özellikler
Stok KoduTam Tamı Hindi
MarkaEsma Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.