• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   Sırlı İlimler Hazinesi

   Fiyat:
   200,00 TL
   İndirimli Fiyat (%61,1) :
   77,76 TL
   Kazancınız 122,24 TL
   Havale / EFT:
   76,20 TL
   14,26 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.

   Sırlı İlimler Hazinesi


   Yayınevi : Pamuk Yayıncılık
   Yazar : Osman Pamuk
   Kapak Kalitesi : Sert Kapak
   Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
   Sayfa Sayısı : 720
   Ebat : 16.5 x 24 cm
   Dil : Arapça - Türkçe
   Ağırlık : 976 gr

   Önsöz

   İslam Dini’ni, yeryüzünün tek dini olarak şereflendiren ve bu ümmeti, düşmanları üzerine cihatla ve onların putlarını kırmakla üstün kılan Allah Teâlâ’ya hamd ve senalar olsun.
   Allah’ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, mü’minlerin dua ve niyazları, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in, Ehl-i Beyti’nin ve bütün sahabilerinin üzerine olsun.
   Bir hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdular: "İnsanların tamamı inanarak "Lâ ilâhe i İleli âlı Muhammedün rasûlüllâh" deyinceye kadar onlarla savaşmak için emrolundum. Bu ümmetin düşmanları ile savaşı, Dec- cal’ın çıkması ve İsa Aleyhisselam’m gökten yere inmesine kadar devam edecektir."
   O zamana kadar Müslümanlarla düşmanları arasında savaş hiç eksik olmayacaktır. Gerçek müslümanlar da o zamana kadar Allah Teâlâ’dan yardım görmeye devam edeceklerdir.
   İsa Aleyhisselam gökten yere indikten sonra hıristiyanlarla ve yahudilerle savaşacak ve onları yenecek, domuzu öldürecek (domuz etini kesin olarak yasaklayıp bir daha yemnemesini sağlayacak), haçı (istavrozu) kıracak, bütün insanlık "Lâ ilâhe illellâh Muhammedün rasûlüllah" diyerek İslam Dini’ne girip, her tarafta rahatça ibadet e- dilecek, İslam Dini’nin hükümleri dünyanın her tarafında rahatça uygulanacaktır. Bütün bu olacakları Allah Rasulü (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde haber vermiştir.
   Müslim’in, Câbir bin Semure (r.a.)’dan rivayetine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Kıyamet yaklaşmcaya kadar bu ümmetin (Mu- hammed ümmetinin) düşmanlarıyla savaşı sebebiyle bu din ayakta kalacaktır. Yok olup gitmeyecektir."
   Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
   "Bu ümmetin cezası, düşmanlarının kılıcıdır (silahlarıdır). Bu ümmete vaat olunan sevap ve verilecek ücretin vaadi kıyamet günüdür. Kıyamet gününün cezası, dünyada çekilen ceza ve acıdan çok daha şiddetlidir." Deylemî’nin, Ebu Ümâme (r.a.)’dan rivayetine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
   "İlk insandan kıyametin kopacağı güne kadar meydana gelecek bütün savaşlarda, taraflar savaşmak için karar verdiklerinde, yalnız Allah Teâlâ’nın kudret eli onların aralarında tasarrufta bulunur. Allah Teâlâ, taraflardan birine yardım dileyip, kudret eliyle o tarafa işaret buyurunca, yardımını alan taraf üstünlük sağlar. Karşı taraf da göz açıp yumuncaya kadar yenilip perişan olur."
   Allah Teâlâ bizleri ve sizleri büyük ve küçük savaşlarda, özellikle de büyük savaş olarak ifade buyurulan (nefsimizle yaptığımız büyük savaşta) zafer elde etmeyi nasip ve müyesser eylesin...
   Yüce Allah savaşa teşvik ve yardımına nail olma hususunda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: "Ey İman edenler ! Size Ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın!" denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır." (Tevbe suresi, ayet, 38)
   Bu ayet-i kerime, hicretin 9. yılında inmiştir. Ayetle ilgili geniş açıklama eserin ilerleyen bölümlerinde gelecektir.
   Bu eser, savaşla ilgili ayet ve hadisleri toplayıp sunmak, ayrıca konuyla ilgili havas kitaplarında bulunan dua ve vefkleri çıkarıp onlardan insanları yararlandırmak için kaleme alınmıştır. Aynca sağlık, afiyet ve esenlik olmak üzere dünya ve ahirete ait her yararlı şevi elde etmek için, daha önce denenmiş ve müspet sonuç alınmış dua ve tavsiyeler de bu eserin konusunu teşkil etmektedir.
   Yine bu eserde salgın hastalıklardan ve musibetlerden korunmak için çok mühim dualar ve sırlar bulacaksınız.


   İÇİNDEKİLER

   Abdestli bulunmanın, namaz kılmanın ve ve Acirc;yet
   el-Kürsi okumanın şehitlik sebebi olduğu 262
   Adil devlet büyüklerinin fazileti ve adaletin önemi 51
   Adi isminin sırları ile donatılır 676
   Ağız kokusunda 157
   Ağlayan çocuklara 558
   Ahlakın güzelleşmesi için 669
   Allah dualarını kabul eder 677
   Allah Rasulü (s.a.v.)’in bazı savaşlarında dua ve
   zikirle zafere ulaştığı 163
   Allah Rasulü’ne verilen selamın edep, havas ve sırları 355
   Allah Rasulü’nü rüyada görür 358
   Allah yolunda muhtaç kalan kimsenin ihtiyacını gidermek 57
   Allah’ın ve Rasulü’nün biz insanlara nasihatleri 410
   Anlayışı keskinleştirmek için 671
   Arş’m hâzinelerinden hacet duası 563
   Askeri makamlardaki tertip hakkında 234
   Astım ve nefes darlığında 557
   ve Acirc;yet el-Kürsi’nin daveti 617
   ve Acirc;yet el-Kürsi’nin fazileti, havas ve sırları 207
   Bağlı olanın şifası için 107
   Balla şifa 393
   Baş ağrısından kurtulmak için 108
   Baş dönmesinin ilacı 108
   Bazı hadis ve mezhep imamlarının nasıl
   ve ne şekilde ibadet ettikleri 423
   Belaların defi için 360
   Bilerek yanlış yapan hâkimlerin şiddetli hesabı 55
   Bir kimsenin gönlünü kazanıp kendine dost edinmek için 106
   Boğaz ağrısı için 158
   Borç sıkıntısından kurtulmak için 669
   Borçtan kurtulmak için 487
   Böbrek iltihabı 155
   Böbrek ödeminde 155
   Böbrek taşları için 111
   BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN 385
   Burun kanı durmasa 135
   Bütün belalardan korunur 117
   Bütün hamdleri içine alan dua 107
   Cinlerin şerrinden muhafaza için 668
   Cinni uzaklaştırmak için 154
   Cismani afetlerden muhafaza olur 668
   Çaresiz hastalıklarda 552
   Çekirgenin vereceği zarardan kurtulmak için 137
   Çocuk uyumasa 149
   Çocuklarda psikolojik sorun varsa 126
   Çok sevap kazanmak için tevhid ve salavat
   okumada adet tayini gerektiği 350
   Dalak hastalıklarında 130
   Damar sertliğinde 155
   Devamlı hastalanan çocuklar için 611
   Devamlı kılınan nafile namazlarla, aynı şekilde
   okunan virdlerin kazaları hakkında 277
   Devlet katında işi olan kimse için 616
   Dilek duası 181,
   268, 621
   Dilek için hatim duası 94
   Doktorların tedavisinde acze düştükleri hastalıklarda 302
   Duhâ ve evvâbîn namazı kılanların şehitlik
   derecesine yükselecekleri 265
   Dünyada ibadeti terk eden ahirette cenneti kaybeder 418
   Düşman şerrinden korunmak için tertip edilen
   ve Acirc;yet el-Kürsi vefki 213
   Düşmanın şerrinden korunmak için 362
   Düşmanla savaşmanın yararları 236
   Ebül Vefa Hazretlerinin Kelime-i Aşera hizbi 656
   Ekmeğin büyük kerameti hakkında
   Dâniyal peygamberden bir hikâye 81
   El titremesinde 131
   Emri altında bulunanlara eziyet edenlerin ahiretteki cezaları 44
   Ervâh salavatı 379
   Esiri kurtarmak için 298
   Esmâ-i Enbiyâ Aleyhimüs selâm ve sırları
   (VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMAK İÇİN) 642
   Esmâ-i Erbeıyn-i İdrîsiyye 658
   Esmâ-i Hüsnâ ile şifa reçeteleri 189
   Eşyayı çalınmaktan korumak için 670
   Evlenemeyen kimseler için 122,
   367,485
   Kaybolanı bulmak için 486
   Evrâd-ı Fethiyye ve sırları 622
   Fakir ve yoksulları koruyup kollamanın fazileti 39
   F ve Acirc;TİHA SURESİ BULAŞICI HASTALIKLARA
   KARŞI SİGORTADIR , 383
   Fâtiha Suresi ile şifa 382
   Fâtiha-i Şerife’nin havassı duası 680
   Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semîul alîm ayetinin havassı 105
   Felaketlerden korunmak için 209
   Felç hastalığında 126
   Fetih Suresi’ni okumanın önemi 238
   Fetih Suresi’nin vefki 241
   Ganimet malını saklamanın cezası 293
   Gaziler omuzlarında silahları ile cennetin
   kapısında Allah ile konuşacaklardır 247
   Gazileri incitip onlara kötülük etmenin cezası 69
   Gazilerin namazları, teşbihleri ve zikirleri 84
   Gece altına işeyen kimse için 135
   Gece körlüğü 110
   Göklerdekilerden yardım görmeye vesile olan dualar 197
   Göz ağrısının tedavisi 125
   Göz hastalıklarında 132
   Göz iltihabında 110
   Gurbete giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için 670
   Hacet duası 519, 671, 673, 674
   Hakkında kötü konuşanı susturmak için;
   Haksız yere hapiste olanlar için
   Hamile kalamayan kadın için
   Hamrâü’l-Esed gazvesi ve yetmiş askerin
   üç bin kişilik kâfir ordusunu yenmesi
   Harflerle şifa bulma usulleri
   Hasbünallâhü ve m’mel vekil zikrinin
   havas ve sırları hakkında
   Hastalığın çaresi olmasa
   Hatırı sayılır olmak için
   Hayal görme ve sara hastalığında
   Hayız kanı durmasa
   Her müslümanın biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere iki evinin bulunduğu
   Hızır Aleyhisselam’m duası
   Hikmet ilmini kazanmak için
   Hizbü’n-Nasr (Yardım ve zafer duası)
   Huneyn savaşında müslümanlar dua ve havas silahlarma başvurarak zafer kazandılar
   İç huzursuzluğu, hastalık ve borç altında
   kıvrananların duası 488
   İdrar zorluğuna karşı 561
   İhlâs Suresi her sıkıntıdan kurtuluş reçetesidir 319
   İhlas Suresi’nin azimeti 104
   İhlâs Suresi’nin havas ve sırları 229,
   İnsanlardan saygı görmek için 675
   İnsanları ve cinleri emri altına almak için 112
   İsa Aleyhisselam’ın duası 677
   İslam Dini’nde ekmeğin önemi 77
   İsm-i A’zam hakkında bilgiler 491
   İş yerinde bereket ve bol rızık için 127
   İşi gücü bağlı kimse için 121
   Kaçan bir kimseyi evine döndürmek için okunacak ayetler 118
   Kaderi bahane ederek ibadeti terk etmenin
   ne kadar yanlış olduğu 413
   Kadın çocuk düşürüyorsa 115
   Kadın doğumda zahmet çekse 136
   Kadının kocası sert mizaçlı ise 106
   Kadının sütü kesilse 120
   Kalbi marifet nuru ile dolar 665
   Kalem, defter ve kitabın İslam dinindeki yeri ve önemi 59
   Kalp ağrısında 111
   Kalp gözü açılır 610,
   Kalp hastalıklarında 134
   Kalp kasaveti giderilir 664
   Kan işeme rahatsızlığında 135
   Kansızlığa karşı 157
   Kara sevda illetinde 154
   Kara, hava, deniz ve smır boylarında nöbet
   beklemenin fazileti hakkında 63
   Karabasan rahatsızlığında 123
   Karı koca arasında muhabbet için 666
   Karı-kocayı barıştırmak için 150
   Karın şişmesi ilacı 111
   Kasem Ayetleri (Dilek ve şifa ayetleri) 103
   Kaybı bulmak için 399
   Kaybolan bir şeyi bulmak için 113
   Kıskanç kimseye okunacak dua 111
   Kolesterol için 155
   Korunma Ayetleri 139
   Koyun ve sığırda hastalık olsa 150
   Kötü düşüncelerden korunur 666
   Kötülükten korunmak için 113
   Kulunç için 132
   Kur’an-ı Kerim, Esmâ-i Hüsnâ ve Kelime-i
   Tevhid’in sırları 100
   Kur’an-ı Kerim’i sık sık hatmetmenin önemi 92
   Kuru saçın ilacı 109
   Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü
   minez zâlimin ayetinin sırları 304
   Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
   minez zâlimin ayetinin vefki 309
   Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm azız
   ayetinin havassı (VİRÜS SALGININDAN KORUNMAK).... 225
   Lösemi-Mesane-Kemik kanseri 156
   Maddi ve manevi dilek için 112
   Maddi ve manevi silahlar 87
   Malın satılması için 152
   Manevi hekimlik için 675
   Maneviyat âlemine dalmak için 675
   Marûfu Kerhî hazretlerinin hacet duası 614
   Melekler nerelerde bulunmazlar ve hangi evlere girmezler? 25
   Mideyi kuvvetlendirmek için 158
   Muhyiddin Arabi (k.s.)’dan bir hikâye 415
   Muhyiddin Arabi (k.s.)’nun okuduğu îsm-i A’zam 104
   Muhyiddin Arabi Hazretleri’nin İhlâs-ı Şerif duası 322
   Musibetin giderilmesi için 673
   Mücahitler ve gazilerin fazileti hakkında 65
   Müslüman devlet büyüklerine yardımcı olmanın,
   onların sırlarını saklamanın fazileti 47
   Müslümanları yahudi ve hıristiyanlardan ayıran farklar 406
   Müslümanların ırzlarını, mallarını korumak için
   nöbet beklemenin fazileti 62
   Namazı özürsüz terketmenin hükmü hakkında görüşler 408
   Nazar duası 127
   Olayın sonucundan endişe edenler 676
   Ömrünün uzun olmasını isteyenler 665
   Panik ataktan kurtulmak için 388
   Parası, malı çalman kimse için 400
   Peygamber Efendimiz’in mübarek isimleri ve sırları 427
   Peygamber Efendimiz’in şahsi eşyalarından bazıları 26
   Prostat tedavisi için 155
   Psikolojik sıkıntılara ve sedef hastalığına karşı 668
   Rızkında genişlik için 358
   Rîh-ı Ahmer Duası (Surhubâd)
   (VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN) 684
   Rüya yorumlama 612
   Rüyada Allah Rasülü’nü görmek saadetlerin
   en büyüğüdür 377
   Saçı siyahlaştırmak için 109
   Saçların kuvvetlendirilmesi için 156
   Salât ve selam okumanın edep ve ölçüsü 338
   Salâten Tüncinâ’nm havas ve sırları 368
   Salâten Tüncinâ’nm vefki 370
   Salât-ı Mücerrebe’nin havas ve sırları 371
   Salât-ı Tefriciyye’nin havas ve sırları 364
   Salât-ı Tefriciyye’nin vefki 368
   Sala vat getirmenin önemi 326
   Salavât-ı Kübrâ 571
   Salavatı şerifeye âl kelimesinin muhakkak
   ilave edilmesi gereği i 345
   SALGIN HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN 301
   Savaş emri ve Allah Rasulü’nün katıldığı savaşlar 16
   Savaşa giden bir gazinin eşine ve çocuklarına
   ikramda bulunmanın önemi 71
   Savaşa katılanlarm "Hasbünallâhü ve m’mel vekil" ayetini zikretmeleri ve Allah’ın ruhani
   askerlerinin çokluğu 177
   Savaşa katılmanın hükmü 8
   Savaşmanın edepleri ve sakınılması gereken hususlar 290
   Savaşta silahın önemi ve kullanan kimsenin fazileti 245
   Sedef hastalığı 549
   Sedef ve vitiligo hastalığında 562
   Selam ayetleri 610
   Ses kısıklığında 110
   Sevgi kazanmak için 663
   Sıkça ihtilam olanlar için çare 390
   Sıkıntı ve felaketlerden kurtulur 320
   Sıkıntıdan kurtulmak için 241
   Sırlı salavatlar ve havasları 359
   Sihirden korunmak için 149
   Şihri etkisiz hale getirmek için 115
   Silah kullanmayı öğrenmenin fazileti 34
   Sinirlerin sakinleşmesi için 555
   Solunum yolu enfeksiyonu 155
   Sözü dinlenir olmak için 484
   Suya dilekçe verme hakkında 310
   Şakayık kökü ve faydaları 156
   Şehadet kelimesi ve tekbir getirmenin fazileti 242
   Şehitler kanlı elbiseleri ile gömülürler 255
   Şehitlerin faziletleri ve cennetteki makamları 248
   Şehitlik rütbesi bu ümmet için müjdeli bir haberdir 258
   Şehveti yenmek için 664
   Şerden korunmak ve maksada ermek için yapılacak zikir 159
   Şeytan ve askerlerinden nasıl korunuruz? 615
   Şeytan ve cin sataşmalarmdan korunmak için 672
   Şifa ayetlerinin havas ve sırları 386
   Şifa için sırlı bir dua 116
   Şifa için 130, 228, 363
   Tansiyon rahatsızlığında 155
   Tarlayı zararlılardan korumak için 151
   Tebuk Savaşı ve o savaşşta sahabilerin yaptıkları
   fedakârlıklar 73
   Tecelli ve sırların elde edilmeleri için virdin tekrarı gerekir 374
   Tedavisi zor hastalıklarda 363
   Tedaviye cevap vermeyen hastalıklarda 569
   Teheccüd namazının fazileti 267
   Tehlikeli olaylardan çekindiğinde 320
   Tereddüt edilen bir işte 562
   Uyku problemi olan 129
   Uykuda korkma ve bağırmada 131
   Üramü Sıbyan duası 527
   Üveysiler 336
   Üzerlik tohumu 157
   Vücutta meydana gelen yaralarda 551
   Yarım baş ağrısı için 130
   Yâsin Suresi’nin sırları 200
   Yâsin ve İhlâs sureleri ile Haşr Suresi’nin son
   üç ayetinin fazileti 281
   Yedi ayetlerin sırları (VİRÜS SALGININDAN
   KORUNMAK İÇİN) 217
   Yel ağrılarından kurtulmak için 151
   Yuşa Aleyhisselam’m okuduğu İsm-i A’zam duası 678
   Yüz felcinde 122
   Zalime yardım edip zulme yardımcı olanlar 49
   Zalimin helaki için 488
   Zamanın şerlerinden muhafaza olur 666
   Zararlı haşerelerden korunmak için 133
   Zaruret halinde ruhanilerden ve
   Ricâlü’l-Gaybdan yardım istemek 182
   Zayıflık ve tembellik illetine karış 486
   Zenginlik için 188,
   300, 664, 674
   Zulme uğrayanın duası 513
   Diğer Özellikler
   Stok KoduDua 2020
   MarkaPamuk Yayınları
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.