Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Şems'ül Maârif'ül Kübra Güneşler Güneşi 4 Cilt

Fiyat:
2.300,00 TL
İndirimli Fiyat (%34,8) :
1.500,00 TL
Kazancınız 800,00 TL
Havale / EFT:
1.440,00 TL
285,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Sınırlı Sayıda

Şems'ül Maârif'ül Kübra (Güneşler Güneşi) 4 Cilt - 1213 sayfa


Şems'ül Maârif'ül Kübra (Güneşler Güneşi)
Yazan: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI
Esma Yayınları - MUSTAFA HOCA KİTABEVİ
Yazar: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI
Yayın Tarihi: 2017
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe, Arapça
Sayfa Sayısı: 2236
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: 3. Hamur Kağıt
Boyut: 17 x 24 cm

ÖNSÖZ
Bismillahirrahmanirralıim
Elhamdü Lillahi Rabbi'âlemin. Vesselâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâil vel Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi-ecmaîn.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a. Salât ve selâm, Peygamberlerin Sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (S.A.V.)'e ve O'nun aile efrâdı ile bütün ashabına. Ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açıkta söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikarı da iyi bilendir.
Mahlukatın (Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması için O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsan’a düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi iktibâi Kur’ana uymamız ve yüce önder sevgili peygamber efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek İlahi nizam Kur'an-ı Kerim dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık, hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur'an ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği zaman Ya Rab! Senden başka ilâh senden başka (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin sevgili resulün Muhammed (S.A.V.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstürünü Kur'an ve Sünnetten almalıdır. Ey Mümin! Yaşamın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar ona tâbi olursanız
kurtuluşa ererseniz. O’na tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’andır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
Yine Allah (C.C.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunlan inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yolar açılmış ve bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıflan hayat vasıflan haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralanndaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur'an) sarılınız." buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü bir alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte bende sizlere elinizde bulunan İmamı Ahmet bin Ali el-Buni Kaddes Allahü Sırrahû hazretlerinin Şems'ül Marif Güneşler güneşi isimli bu eseri sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimlerinde siz saygı değer okurlarıma harf ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım. Bugüne kadar bu konu ile ilgili birçok eserler çıkmış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka birşey olmadğı sizlercede malum olup kendi tarafından sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu dev eserin faydalı şifalı yararlı yönleri olduğu gibi manevi zararlı yönleri olduğunuda hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin.)
H. Mustafa VARLI

GİRİŞ
Allah'ın güzel isimlferi vardır, Onu bu (güzel isimlerle) anın, zikredin.
Birçok bilginler, alimler ezelî ve ebedi olan şehadetin nuruna dalarak anlamak istemişler ve bu şehadetin verdiği mutluluğu yaşamak istemişlerdir. Birbirine bitişik olan bu zikredilen iki şehadet; büyük meleklerle ilim erbabını birbirine bağladığından (Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda ilahi tecelliyi müşahede edebildikleri ve Allah'ın yüceliğini devamlı olarak tesbih ettikleri için) buna ebedi şehadet denir.
Bu zikredilen iki şehadetin gizli yönlerini sırlarını anlamaya idrak etmeye çalışanlar,
Her iki alemdeki gizlilikleri, sırları (Kur'ani bilgilerin öncülüğünde) ve o alemlerle olan gizli sırların irtibatını görmeye, anlamaya çalışmış olacağı gibi, bir taraftan da insanları (akıl sahiplerini) bu gizliliklere, sırlar hikmetine bağlamıştır, (bağlamaktadır, bağlayacaktır.)
Ezelden ebede (Hayyul Kayyum) kaim ve baki, hazır ve nazır olan yüce Rabbimden dileğim şudur; İki elimin arasında tuttuğum ve bana Cenab-ı Hakk tarafından verilmiş olan bilgileri, benim için makbul, geçerli bir sadaka olarak vermiş olsun. Bunun huzur ve rahatlığı (mutluluğu) ruhi değişmelerinde (psikolojik) dahi benden ayrılmasın. Cenab-ı Hak'tan duam, niyazım sizlerle birlikte yürüyeceğimiz nurlu yolu bizlere göstersin.
Beni ve sizleri yalnızca gerçek nur ile aydınlatmış olsun. Çünkü bu ilahi rahmettir berekettir, Güneş nasıl gittiği her yeri aydınlatıyor ise, her biri güneş gibi olan ariflerin, Allah dostlarının gösterdiği ve yürüdüğü yol da aydınlıktır, rahmettir. Bütün alemlerin Rabbı olan Allah (c.c.)'nın (yarattığı varlıklar eşyalar, tabiat v.s.) güç ve oteritesini idrak ederek, her şeyin mutlak hakimi Rabbu'l-erbab olan Allah'ın, insanların içinden seçkin kişiler olan alim ve salih (arif)lere vereceği huzur, mutluluk, refah ve rızık bolluğu yönünden onun yüce armağanıdır. Çünkü Allah'ın eğittiği ve terbiye ettiği Peygamberlerin izinden gitmektedir. Kısaca o yüce peygamberin varisidirler, onun için Cenab-ı Hak onlara rahmeti bereketi ve rızkı bol vermektedir.
Büyüklerin en büyüğü, sevgililerin en sevgilisi, gizli sırların kaldırıcısı, sonradan yaratılmışların, şekillerine ve şemaillerine benzemekten ezeli ve ebedi değişimden uzak ve münezzeh (tenzih edilmiş) olan, daima güzel söz ve sıfatlarla zikredilen (anılan) ezelden beri varlığı daim ve kaim olandır. Kendi güç ve kudretiyle hikmetleri, yükseklikleri ye yücelikleri var edip, aşağı, süfli alemleri de yayıp genişletendir. Hicab nurları arkasında o kendi varlığını gizleyen ve örten, varlığında ilahi tek olan azametli Allah'tır.
O azametli Allah ki gözle görülemeyen nice varlıkları kendisine örtü edinmiş, fakat bütün olanları, hareketleri, varlıkları görendir. Ezelde ilk olan Odur. Ebedde de son O'dur. Ezelde ve Ebedde kendi varlığını gizleyen en büyük ve tek olan alemlerin Rabbidir.
Kendisinin (Allah'ın) sıfatları sonsuzluğu içinde bilinen, kendini ve gizliliklerini o güzel isimleri bildirip açıklayandır. Sonsuzluğu içinde bütün yarattığı varlıklar ile izini ve kudretini gösteren O'dur. Ezelde ilk ve sonsuzlukta ebedî olan O’dur. Uzun karanlık gecelerde kendi kudret ve varlığını her an hissettiren O'dur. Herşeyi gören hiç birşeyden yüz çevirmeyen, yarattıkları üzerinde geniş tasarruf hakkı olan, mevcuduyeti, varlığı hiçbir yöne ve yere sığmayan O'dur. Bütün zaman ve devirlerin hareketini, gece ve gündüzlerin değişimini düzenleyen, kısaca herşeyi bir ölçü içinde idare eden O'dur. Görünen ve görünmeyen âlemlerin Rabbi olan yüce Allah (c.c.) hamdu senalar olsun.
Ondan başka Allah olmadığına hiçbir ortağı bulunmadığına ve vahdaniyetine (bir oluşuna) şahadet ederim. Yine O Yüce Allah'ın (varlık) berzah aleminde ruhların dostu ve (yaratıcısı) idarecisi olduğuna şahadet ederim. Yine şahadet ederim ki, yaratmış olduğu, yarattığı ve yaratacağı bütün varlıklara hayat veren, öldüren, rızıklarını belli bir ölçüde veren geçmiş ve geleceği bilen, ölüleri dirilten O'dur.
Bütün insanlığın güneşi olan ve bütün insanlığı, şirk dalalet ve sapıklıktan, aşağılık duygusu ve zilletten kurtaran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in O Yüce Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şebadet ederim. O Peygamber Muhammed (s.a.v.) ki insanlığa yaptığı davetle tevhid âlemi dönmeye başlamış. Onun hikmet ve bilgisi heryeri aydınlatmış, sapıklık yıldızlan O Yüce (Peygamberin) varlığı karşısında silinip yok olmuş, bütün kainat onun tevhid mutluluğu ile çalkalanmış, bütün gönüller nûrlanıp ferahlamış, bütün insanlığa ilahı rahmet nurunu saçmış (ve bu nuru saçmakta kıyamete kadar devam edecek olan) yüce Peygamberimize, onun al ve ashabına tabilerine salât ve selam olsun.
Yine samimi, ihlaslı araştırmalardan Allah razı olsun, ayrıca bütün müminlerden Cenab-ı Allah razı olsun ve duamızı yüksek mertebe ve derecelere ulaştırsın. Hakkın şu âlemdeki Rabbani izleri, hakikatin düzenli oluşu ve ahenkli bir yaşam tarzı oluşturması, ilahi anlayıştada ruhların varlığı ve bir manası vardır. İnsanların sevdiğine yaklaşmayı bütün zaman diliminde ister ve arzu duyar. Bu gönül bağı ve yakınlık duyma isteği insana verilen ilahi bağış, güç ve kudret ölçüsünde tecelli eder, gösterir. İnsanoğlunun mutluluğa, olgunluğa ve kemale ancak madde ve mana âlemi ile birlikte ulaşması gerekir. İnsan ancak ilahi öğretilerle kişiliğine, kimliğine kavuşur.

Ebedi hayır ve mutluluk ancak ve ancak Allah'ın şeriatı sayesinde mümkün olur. Bu insana hem ilahi bir bağışdır, hem de ilahi hayat prensipleri çerçevesinde yükseliştir. Sonra dünyâda yaşam tarzları ve salih amelleri ile varmış olanların yeridir. İnsanın daha yüksek basamaklara varması hidayet ve gerçeklik yolunu izlemesi şarttır.
Allah (c'c.) katında faydasız ve yararı olmayan yer ve basamak düşünmek mümkün değildir, insanın faydasız ve yararsız bir yaşam düsturu düşünülemez.
Mutlu bir hayat düşüncesinden uzak olanlar, milletin hükümlerine (törelerine, örf ve adetlerine hor bakanlarla, kıble ehlinden gerçekçi ve araştırıcıların şartlarım bozmaya çalışanlardır.
Ben- alimlerin hikmetli sözlerinin eskiden beridir yaygınlaştığını gördüm. Hatta bu sözler fakirleştikleri birçok ülkelerde hayırlara, bereketlere vesile olmuşlardır. Öyleki ilahi sıfatların ve isimlerin (esmai hüsnalann) üzerine bir çok eserler yazmışlardır. Yazılan bu eserlerde, harflerde ki gizlilikleri izaha çalışmışlar, böylelikle ilahi zikir ve daveti yaparak gönül mutluluğuna ulaşmışlardır.
Bu ilahi zikir ve daveti yapanları görenler, benimle dostluğu olan kimseler- eski alimler tarafından yazılan, eser ve yazıların daha açık ve anlaşılır bir şekilde açıklanmasını ve bunlardan inanç sahiplerinin faydalanmasını benden ısrarla istediler. Fakat ben onlara bu bilginlerin yazmış olduklarının amaç ve hikmetlerini izah etmekten aciz olduğunu bildirmekle beraber kendilerini bu yolda tatmin edecek çalışmalarım olacağını bildirdim.
Cenab-ı Allah’a karşı bilmeyerek veya unütarak meydana gelen kusurlarımı itiraf ederek af talebinde bulundum. Bana bu yolda ulvi âlemdeki ruhlardan bir bağışta bulunmasını doğru bir dil ve kalbi bir ikrarla yardımcı olmasını ezeli ve ebedi olan yüce Rabbimden niyaz ettim. Onun sonsuz ilhamı, yardımı ve bağışı ile ona tevekkül ederek bu eseri yazmış oldum.
Yazmış olduğum bu kitabın muhtevası Cenab-ı Hak Teala- nın şerefli isimlerini öğrenip bilmek ve bu isimlerde gizli bulunan İlahî güzelliklerin hikmetlerinin ne olduğunu tesbite çalıştım. Bu isimlerin yerine göre kullanılmasını süre ve ayetlerdeki harflerle bir kimsenin ilahi huzur çevresine rahatlıkla yorulmadan varabilmesi için ilahi davetin nasıl yapılacağını öğrenmesidir.
Kitabı kısımlara ayırdım. Yazdığım her kısım, bildiğim ve seçdiğim derin ve ince anlamlı ilmin özünü açıklayarak hazırlamaya çalıştım. Böylece kişi dünyada arzu ettiği ve 13 edeceği şeye varabilmiş ve elde edebilmiş olsun. Bu nedenle bu eserin adını (Şemsül-Maarif ve Letaiful-Avarif) olarak vermiş oldum. Bu eserim güzel, yön ve istekleri kapsadığı gibi, anlayış ve kavrayış üzerinde de oldukça etkisi olacağına inanıyorum.
Şunuda belirtmemizde çok büyük faydalar vardır. Bu kitabı elinde bulunduranlardan kötüye ve haram yollara kullanan ve kullanmak isteyenleri şiddetle kınarım. Ehlinden gayri kimseler, usul ve tavsiyem dışında kullananlara bu kitabım haram olsun derim. Zira bu kitabımı kötüye kullanmak isteyenlerde her türlü hayır ve bereket kalkmış olur. Cenab-ı Hak bu durumda bu tür davrananlar ve davranmak isteyenleri kötü duruma sokar.
Bizim eserimizden faydalanmak isteyenler abdest ve taharetlenmiş olarak, yani abdestli iken eline almalı ve Allah'ın adını sürekli zikretmelidir.Kısaca zikir ehli olmalıdır.Böylece Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle bu kitaptaki başarıya ulaşa- bilirsin.Ayrıca bu kitaptaki bilgileri Allah'ın rızasına taalluk eden meselelerde kullanmak şarttır.Çünkü ben bu kitabı salih, arif, itaatli her yönüyle Allah'a bağlı kısaca her yönüyle İslamm şartlarını prensiplerini yaşayanlar için yazmış bulunuyorum. Kitabım kısaca İslamm bütün vecibelerini yerine getirenler içindir.
Bu kitaptan ne az, nede çok isteklerde bulunma. Güven ve inancın doğru olmalıdır. Kitabın içindeki gerçeklere inanmalısın. Çünkü bütün ameller niyetlerle başlar, önce samimiyet ve ihlastır. Esas temel de budur. Allah Rasulu ameller niyetlere göredir buyurmuştur. Onun için her insan niyetinin meyvesini ameliyle elde etmiş olur.
Bir kimse herhangi bir işi tasarlayıp düşünmeden önce niyet etmesi gerekir. Yapacağı iş konusunda inanmalı ve sağlıklı bir şekilde azimle yürümelidir. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: "Bir kimse Allah (c.c.)'dan samimi bir şekilde, halis bir niyetle isterse, Allah'ın kendisine icabet edeceğini, bildiriyor" insanların buna inancı olmadan Al- lah’dan dua ve istekte bulunmamalıdır. Amelini doğru islamm emrettiği şekilde yapmalıdır.
Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Eğer bir kimse Allah (c.c.)'dan bir istekte bulunmak isterse, bu istek ve arzusuna inançlı, azimli ve kararlı olmalıdır. Böylece İlahi icabeti beklemeli, sabırlı olmalı, yılmadan amelini samimi ve doğru yapmalıdır.
Bir insan sabırlı olupta acele etmediği takdirde ilahi iltifata mazhar olur. İnsan; Ben Allah'a dua ettim, fakat bu duama cevap verilmedi dememelidir. İnsan ilahi icabetin geç kalacağına inanmamalıdır. Daima onu beklemeli ve ümidini kesmemeli- dir, (tabi şartlarını yerine getirmek suretiyle olur bütün bunlar).
Bu eserimiz kırk fasıldan oluşmaktadır. (Biz bunu kısım yapacağız) Bunlar genellikle gizli-açık bir çok işaretler, rumuzlar ihtiva etmektedir. Bunları insanların anlayabileceği bir şekilde bjr düzene koymak gerekir, çokça üzerinde düşünmek şarttır.
Bu kısımları şöyle sıralayabiliriz:

Noktalı harfler ve bu harflerin anlamındaki gizli sırlar.
Kırmak, saymak ve yaymak gibi davranışları, yerine göre vakit ve zamanında düzene sokmak.
Ay'ın uydusunda bulunan 28 yerdeki felekler ve gezegenlerin durumları.
12 Gök burcunun etkisi hükümleri ve bunlarla olan bağ ve ilişkiler.
Besmeledeki gizli sırları bilinmeyen yön ve bereketli özellikleri
Halvet ve itikaf erbabının İlahî yüksekliklere çıkışı, irtibatı
Allah'ın selamı üzerine olsun, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmek için kullanmış olduğu güzel isimler.
Dört doğru prensiplerin çevresinde dönenler.
Ayetlerin açıklamaları ve Kur'an'ın başlangıcının hususiyetleri, sırları.
Fatiha suresinin esrarı, Fatiha ile yapılan dualar ve özellikleri.
İlahi (Rahmani) nurlar ve bundan doğacak olan ihtiralar
Azametli olan Yüce Allah'ın ismi ve bundaki önemin gizli yönleri.
Fatiha suresinin doğuştan (yaradılıştan) noksan olanlara etkisi ve bu hususta yapılacak uygun dualar.
İlahî zikir; Allah'ın kullarına icabet edeceği (makbul) dualar
Başlangıçta birbirinden aşağı olmayan yaradılışı (mizacı) zor ve sert olan bazı kimseler için tavsiyeler.
Allah'ın güzel isimlerinin uygulanması ve denenmesi.
Kur'an-ı Kerim'deki sûresinin başlangıç kelimesindeki Rabbani ve kudsi harflerin özellikleri, gizli yönleri.
Ayete'l-Kursi'nin içindeki bereketli ve gizli yönleri.
Bazı tılsım ve yazılardaki bereketli ve gizli yönler.
Yasin sûresindeki Allah (c.c.)'ın kabul edeceği dua ve gizli yönler.
Allah (c.c.)'ın güzel isimleri ve bu isimlerin delalet ettiği yollar. Bu ilahi isimlerle yapılacak ve Allah katında kabul olunacak dualar.
îkinci nevi; İlâhi isimlerle yapılacak dualar ve faydaları.
Üçüncü nevi; kısım güzel isimlerin ne gibi sonsuz sıfatlara delalet edeceği hususlar.
Dördüncü nevi güzel isimlerin Rabbani yaradılışındaki gizli yönleri.
Beşinci nevi ilahî-güzel isimlerin seçilmiş özellikleri.
Altıncı nevi; güzel isimlerin özellikleri ve gizlilikleri, bunlarla istek ve işlerin nasıl yapılacağı.
Yedinci nevi; güzel isimlerin bereketli ve yararlı yönleri
Sekizinci nevi; Allah (c.c.) isimlerinin gizli yönleri.
Dokuzuncu Allah'ın güzel isimlerindeki etkileri ve yönleri
Onuncu nevi; Allah'ın güzel isimlerinden yararlı ve gizli yönleri.
Arapça harflerin kevkeplerle bağlantısı, ona hizmet edenlerle ilişkisi ve boşlukları.
Manevi arşların keşif ve gizlilikleri
Çevreyi kuşatan dairedeki gizlilikler ve bilgiler.
Harflerin, bilinen burç ve tartıların aslını, kaynağını bilmek.
Cifir kaidelerinde bulunan harflerin gizli yönleri.
Rabbani feyz ve nur, kerametli taş ve bilgilerdeki özellikleri
Kimyadaki işler ve bunun için söylenmiş sözler.
Cümle ve harflerin aralarındaki boşlukların kullanılması bununla, ilgili açıklamalar.
Esmau'l-Hüsna'nın mana ve şerhleri, izah yollan.
Belirli olmayan bazı gecelerde ve vakitlerde yapılacak münferid dualar, niyazlar.
İÇİNDEKİLER
Kitabın ismi Cilt 1
Önsöz
Kitaba Giriş
BİRİNCİ KISIM
Noktalı Harfler ve Bu Harflerin Anlamındaki Gizli Sırlar
Azametli Bir Tablo
Ateşli Hastalıklarda Kullanılan İki Tablo
Hertürlü Korku İçin
İKİNCİ KISIM
Kırmak, Saymak, (Toplayıp) Yaymak, Gibi Davranışları Yerine Göre Vakit ve Zamanında Düzenlemek
Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri
Yeryüzünde İnsana Mutluluk ve Mutsuzluk (Uğursuzluk) Veren, Hayır ve Şer İşlemek İçin Uygun Olan Zamanlar
Yapılacak İşleri Etkileyen ve Sonuç Bildiren Ebced Harflerindeki Gizli Melaike Hakkında Bilgiler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ay'ın Uydusunda (Gökyüzünde) Bulunan 28 Durak Yeri Olan Feleklerin, Gezegenlerin Hükümleri
Ay'ın Duraklan (Konaklan) Hakkında Konuşmalar ve Bunlarla Bağlantılı Hükümler
Ay'ın Duraklarının Burçlara Dağıtımı, Her Burca İsabet Eden Konak (Durak)lar 87
Ay'ın Durak Yerleri ve Bunların Nasıl Bulunacağı
Ay'ın Durak Yerlerinin Başlangıç ve Çıkış Yerleri Hakkındaki Hükümleri
Ay’ın Duraklarının Mevsimlere Bölünmesi ve Her Mevsime Düşen Konaklar (Duraklar)
Arapların Bu Ay Duraklan Hakkında Geçmiş Zamanlardan Gelen Kafiyeli Sözler
DÖRDÜNCÜ KISIM
12. Burcun İş ve İşaretleri, Bağlantıları
Dünyadaki Memleketler (Beldeler) Hangi Burca Tabidir?
Zamanın Dört Mevsime Ayrılması ve Bunlann Başlangıç Süreleri
Rüzgarlar Hakkında Düşünceler
Sema'daki (Gök Yüzündeki) Katlar Arasında Bulunan Uzaklık ve İzleri
Güneşin Faydaları
Ay ve Benzeri Uydularda Ne Gibi Meseleler (Şeyler) Bulunur
Dört Yıldızın İşaretleri ve İçinde Bulundukları Düzen
Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Büyükleri ve Bunlara Ait Özellikleri
Güneş Sistemine Bağlı Gezegenlerin Yedi Kut Gökyüzünü Aşma Süreleri
Gezegenlerin Burçlara Göre Şeref Yerleri
Gezegenlerin Birbirleriyle Çiftleşmesi ve Birleşmesi
Gezegenlerin Yaradılışı Sıfat ve Tabiatları
BEŞİNCİ KISIM
Besmelenin Gizlilikleri, Bunun Varlığındaki Bilinmeyen Bereketleri Yönleri
ALTINCI KISIM
Ulvi Yüceliklere Varlak İçin İtikaf Sahiplerinin İnziva ve Halvet Yönünden Özellikleri
YEDİNCİ KISIM
Hz. İsa (a.s)ın Ölüleri Canlandırdığı Mucizesini Gerçekleştiren İlahi Ad'lar
SEKİZİNCİ KISIM
Dörtlü Tevafık ve Değişen Mevsimlere Göre Bağlantısı
Dört Yön ve Dört Mevsimi İdare Eden Melekler
Dört Mevsim ve Dört Yön Meleklerinin Yardımcı Melekleri
Rahman esmasının Vevki
Rahim Esmasının Vevki
Selam Esması
Nur Harfi Esması
DOKUZUNCU KISIM
Kur'am Kerim'deki Bazı Surelerin Başlangıç Ayetlerindeki Gizlilikler ve Mûhkem Ayetler
Harf Olarak Başlayan Ayeti Kerimeler
Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi
ONUNCU KISIM
Fatiha Suresinin Sırları ve Meşhur Dualar
Hastalara Yararlı Tavsiyeler
Her Türlü Bela ve Musibete Karşı Okunacak Hicab Duası
Dört Büyük Meleğin Daveti (a.s.)
ONBİRİNCİ KISIM
Esirgeyen Bağışlayan Allahü Teala'nın Kesif ve Kainattaki Gizli sırlarından Meydana Gelen Nurlar
ONİKİNCİ BÖLÜM
Allah'ın Azametli İsmi ve İhtiva Ettiği Sırlar
İnsana Arız Olan Her Türlü Hastalıklara Karşı Koruyucu Yazı
Körler Duası Olarak Bilinen Görmeyen Gözleri Açan Allah'ın Azametli Adı İle Anılan Önemli Bir Dua
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Fatiha Suresinden Düşürülen Harfler Bu Harflerin Vıfıkları ve Duaları
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Allah'ın İcabet Edeceği Zikir ve Dualar
Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler
Rızık Celbi İçin Denenmiş Ayetler
ONBEŞİNCİ KISIM
Allah Teala’nın İcabet Edeceği Zikirler ve Dualar
İnsanları Korku ve Şerlerden Uzaklaştıracak Şerefli Ayeti Celilenin Duası
Ayete'l Kürsi’nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua
Ayetel Kürsi'nin Yemin (And) Etmek Duası
Ayetel Kürsi'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua
Enam Suresinin Duası
RİYAZAT BÖLÜMÜ
Kul Uhiye îsimli Sure
(Allah'ın); Ya Kerim, Ya Rahim İsimlerini Zikrederek Yapılacak Dua ve Riyazatlar
Allah'ın Ya Kerim Ya Rahim İsimlerinin Zikir ve Riyazattaki Diğer Yönleri
Kehf Suresi ile Yapılan Zikir ve Davet
Vakıa Suresinin Gizilik ve Özellikleri
Allah'ı (Ya Hafız, Ya Basit, Ya Velid, Ya Mubin) İsimleri ile Zikir ve Riyazatın Faydaları
Allah Allah Diyerek Halvet ve Riyazat Halinde Allah'ı Zikir
Allah'ın (Latif) İsmi İle Yapılacak Zikir ve Dua
Evradı Şerif İle Yapılacak Dua ve Riyazatın Yararları
Allahu Teala'nın Ya Hayyu Ya Kayyum İle Zikir ve Duanın Yararları
Allah'ın Latif İsmi İle Yapılan Faydalı Dualar
Sıkıntı ve Korku Gidermesi, Rızık Celbi İçin Yapılan Duadır
Mülk Suresi ile Yapılacak Yemin ve Duanın Faydaları
İnşiraf Suresinin Zikir ve Duası
Yararlı ve Faydalı Bir Öğüt
Kerametli Dairenin İçindeki Azametli Gizlilikler ye Zikirler
İhlas Suresi İle Riyazat ve Zikrin Yararları
Hümeze Suresi’nin Okunuşunun Gizlilik ve Yararları
Bir Başka Dua İle İhlas Suresi'nin Okunuşundaki Faydalar
Yararlı Bir Öğüt
Başlangıç ve Sonuçta Birbirinden Farklı Fakat Gerekli Şartlar
(La ilahe illellah) Zikrinin Diğer Kelimelerden Üstün Tutulması
Al-i İmran Suresinin 18.ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler
Allah Teala'nın Kendi Zatı Üzerine Olan Şehadetinin Gerçek Tevhid Şehadeti Olduğunun İsbatı
Denenmiş Hayır ve Rızık Duası
ONALTINCI KISIM
Allahu Teala’nın Güzel İsimleri ve Faydalı Vıfkları
Cenabı Hakkın "Allah" İsmi Hakkında Açıklamalar
Allahu Teala’nın "Rahman" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın 3. İsmi Olan "Rahim İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın 4. Adı Olan "Melik" İsmi
Allah’ın Beşinci Adı "Kuddus" İsmi Şerifi
Cenabı Allah’ın 6. İsmi Olan "Selam" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın Yedinci İsmi "Mümin" İsmi Şerifidir
Hak Teala’nın Sekizinci îsmi Olan "Muheymin" İsmi Şerifi
Cenabı Hakk'ın "Aziz” İsmi Şerifi
Allah Teala'nın "Cebar" îsmi Şerifi
Aîlahu Teala'nın "Mütekebbir" ismi Şerifi
Hak Teala'nın "Halik" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Bari" İsmi Şerifi
Hak Teala'nın "Kâhhar" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Vehhab" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Er-Rezzak" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Kafi" İsmi Şerifi
Allahı Teala'nın "Fettah" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Alim” İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Gabıd" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Basıt ismi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hafız" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Rafı'" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Muızzü" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Müzıll" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Basir" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hakem" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Adi" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Latif' İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Habir" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Halim" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Azim" İsmi Şerifi
Allah'ın "Gafur"İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Şekur" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Aliyy" îsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Kebir” İsmi Şerifi
Allah Teala'nın "El Hafız" îsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Mukit" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hasib" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Çelil" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Kerim" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Rakib" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Mücib" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Vasi" İsmi Şerifi
Cenabı Allah’ın "Hakim" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Vedüd" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Mecid" îsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Bais" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Şehid" îsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hak" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Vekil" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Kavi" îsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Metin" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Veli" îsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Hamid" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Muhsi" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Mübdi’" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Muid" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Muhyı" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Mümit" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "H'ayy" İsmi Şerifi
Hak Teala'nın "Kayyum" İsmi Şerifi
Allahu Tela'nın "Vacid" Adının Açıklanışı
Cenabı Hakkın "Macid" îsmi Şerifi
Allah’ın "Vahid" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Samed" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Kadir" İsmi Şerifi
Allah'ın "Muktedir" İsmi Şerifi
Allah Teala'nın "Mukaddem" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Muahhar" İsmi Şerifi
Allah (cc)ın "Evvel" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Ahir" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Zahir" İsmi Şerifi
Allah Teala'nın "Batın" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Vali" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Müteal" İsmi Şerifi
Alahu Teala’nın "El-Birr" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Tevvab" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Müntakim" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Afuvv" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Rauf' İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Meliku'l-Mülk" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Zü'l-Celali Ve'l-İkram"İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Muksıt" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Cami''" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Gani" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Muğnî" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Mâni" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Dar" Zarar Verici Manasına Gelen İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Nafı ” İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Nur" İsmi Şerifi
Hak Teala'nın "Hadî" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Bedi" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Bakî" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Varis" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Reşid" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Sabur" İsmi Şerifi
17. KISIM
Yüce Kuranın Besmele ve Fatiha Suresinin Gizli Özelikleri
Kalpleri Yakınlaştırma ve Birleştirme
Karı Koca Arasını Bulmak
Süleyman Peygamberin Mührü
Hz. Süleyman'ın Mührü ve Hz. Adem'in kalbi
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Ayetel Kürsi; Bereketleri Havas ve Esrarı (Özellikleri)
Göz Ağnsının Şifası Üzerine
Göz Kızarması ve İltihabı ile İlgili
Sürekli Ağlayan Çocuklann Sakinleşmesi
Kötü Dileri Bağlamak
Zalim ve Düşmana Karşı
Önemli ve Zaruri İhtiyaç İçin Dua
Makam Sahiplerine İş Gördürmek İçin
İhtiyaç İçin Dua
Nefretin Kalkması ve Dostluğun Gelişmesi İçin Yapılacak Dua
Bir İhtiyaç İçin Yapılacak Dua
Bir İşin Hayırlı mı Şerli mi Olduğu
Korkunun Giderilmesi
Ayetel Kürsi'yi Yazarak Üzerine Taşımak
İbretli Bir Öğüt
Yolculukta Okunacak Dua
Dünya ve Ahirette Haceti İstemek
ONDOKUZÜNCU KISIM
Bazı Vıfkların Hususiyetleri, Denenmiş Tılsımlar ve Vıfkların Yararları
Bir Kimsenin Niyetini Öğrenmek
Zalim Bir Kişiden Kurtulmak
Sevgi ve İtaat Hususunda Okuncak Ayetler
Düşmanı Susturmaya, Saldırıları Önlemeye Yararlı Ayetler
Atıcılık - Avcılık
Sevgi Muhabbet
Kayıp Olmuş veya Sevdiğin Bir Kimseyi Getirmek
Yusuf Aleyhisselamın Elbisesi Üzerinde Yazılı Mübarek Adlar
Rızık İçin
Yolculuğu Kolayca Yapabilmek
Rızık Yönünden Fazlaca Darlık Çekenlerin Kurtulması İçin
Rızık Darlığının Giderilmesi
Yasin-i Şerifin 58. Ayeti ile Riyazat Nasıl Yapılır
Pazar Günü Yapılacak Dua
Pazartesi Günü Papılacak Dua
Salı Günü İçin Özel Dua
Çarşamba Gününün Duası
Perşembe Gününün Duası
Cuma Gününün Duası
Cumartesi Gününün Duası
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Allah'ın Güzel Adları
Allah'ın Güzel İsimleri İle İlgili Takibedilecek Birinci Uslub
Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim Adlan ve Özellikleri
Allah'ın El-Melik ve El-Kuddüs Adlan ve Özellikleri
Allah'ın Es-Selam ve El-Mü'min İsimleri ve Özellikleri
El-Aziz Adının Özellikleri
El-Cebbar; el-Şekur İsimleri ve Özellikleri
El-Halik El-Bari El-Musavvır İsimleri ve Özellikleri
B- Esmaü'l-Hüsna'nın Açıklanması Hakkında
Er-Rahman İsmi Şerifinin Özellikleri
Rahim İsmi Şerifi ve Özellikleri
El Melik Adının Özellikleri
El-Kuddus Adının Özellikleri
Es-Selam İsminin Özellikleri
El-Mü'min İsminin Özellikleri
El-Müheymin İsmi Şerifi ve Özellikleri
El-Aziz Adının Özellikleri
El-Cebbar’ul-Mütekebbir Adının Özellikleri
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Allahı Tealanın Bağışlayıcı İsmi Şerifleri İzlenecek İkinci Yol
El-Gaffar Eş-Şekur El-Gafir İsimlerinin Özellikleri
Allah'ın Et-Tevvab el-Hamid İsimlerinin Özellikleri
Es-Semi ve El-Basir Adlarının Özellikleri
El-Vedud ve Eş-Şakir Adlarının Özellikleri
El-Mütekebbir Adının Özellikleri
El-Halık Adının Özellikleri
El-Bariü Adının Özellikleri
El-Musavvir Adının Özellikleri
El-Gaffar İsminin Özellikleri
El-Kahhar Adının Özellikleri
El-Vehhab Adının Özellikleri
El-Rezzak Adının Özellikleri
El-Fettah Adının Özellikleri
El-Alim Adının Özellikleri
YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM
Allah'ın Yardımcı Sıfatlarım Gösteren Üçüncü Uslub El-Hakim El-Alim Adlarının Özellikleri
El-Basit ve Allamül Guyub Adlarının Özellikleri
El-Kerim El-Vehhab Adlarının Özellikleri
Et-Tevvab En-Nasır Adlarının Özellikleri
El-Bedi, Allamül Guyub Adlarının Özellikleri
El-Kabid Adının Özellikleri
El-Basit İsminin Özellikleri
El-Hafid Adının Özellikleri
Er-Rafi’ İsmi Şerifinin Özellikleri
El-Müiz Adının Özellikleri
El-Muzil Adının Özellikleri
Es-Semi’ İsminin Özellikleri
El-Basir Adının Özellikleri
El-Hakem Adının Özellikleri
El-Adil Adının Özellikleri
YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM
Rabbani Gizlilikleri Gösteren Dördüncü Uslub
El-Daim, El-Kadim, El-Ezeli
El-Vahid, El-Ahad
El-Samed
El-Ferd, El-Mecid
El-Mübdiü, El-Müidü
Bu İsmi Şeriflerin Sayılmayacak Derece Olan Sırların Özellikleri
El-Latif İsminin Özellileri
El-Habir İsminin Özellikleri
El-Halim Adının Özellikleri
El-Azim Adının Özellikleri
El-Gafur Adının Özellikleri
El-Şekur Adının Özellikleri
El-Aliy İsmi Şerifinin Özellikleri
El-Kebir İsmi Şerifinin Özellikleri
El-Hafiz İsminin Özellikleri
El-Mukit İsminin Özellikleri
YİRMİBEŞİNCİ KISIM
Seçkin Gizlilikleri Kapsayan ve Allah'ın Güzel Adlarını Gösteren Beşinci Uslub
El-Aliyyül Azim İsminin Özellikleri El-Cemil İsmi ve Özellikleri
El Kebirül Müteal İsmi Şerifi ve Özellikleri
El-Celil İsmi Şerifi ve Özellikleri
El-Nürul Behiyİsmi Şerifi ve Özellikleri
El-Müizve Zül Celali Vel İkram İsmi Şerifleri ve Özellikleri
El-Hasib İsmi Şerifi ve Özellikleri
El-Celil İsmi Şerifi ve Özelliği
El-Kerim İsmi Şerifi ve Özelliği
El-Rakib İsmi ve Özelliği
El-Mücib İsmi Şerifi ve Özelliği
El-Vasi İsmi ve Özellikleri
El-Hakim İsmi Şerifi ve Özelliği
El-Vedud İsmi Şerifi ve Özelliği
El-Mecid İsmi Şerifi ve Özelliği
El-Bais İsmi Şerifi

YİRMİALTINCI KISIM
Lüzumlu Eşyada Bulunan Sırlar ve Bunda İzlenece Altına Uslub
El-Gani ve Eş-Şekür İsmi Şerifleri
El-Muğni İsmi Şerifi
El-Şekür İsmi Şerifi
El-Muğni, El-Rezzak, El-Fettah İsmi Şerifleri
El-Hasib, El-Vekr İsmi Şerifleri
El-Muti, El-Muğis İsmi Şerifleri
El-Şehid İsmi Şerifi
El-Hak İsmi Şerifi
El-Vekil İsmi Şerifi
El-Kaviyyün İsmi Şerifi
El-Metin İsmi Şerifi
El-Veliy İsmi Şerifi
El-Hamid İsmi Şerifi

YİRMİYEDİNCİ KISIM
Allahu Tealanın İsimlerinde Bulunan Bereket ve Gizlilikleriyle îzlenecek Yedinci Metod
El-Hakim - Er-Rauf İsmi Şerifleri
El-Vedud - El Gafur İsimleri
El-Hannan İsmi Şerifi
El-Latif İsmi Şerifi
El-Hafiz İsmi Şerifi
El-Rakıb İsmi Şerifi
El-Birr İsmi Şerifi
Eş-Şafi İsmi Şerifi
El-Muhsi İsmi Şerifi
El-Mubdiu İsmi Şerifi
El-Müid İsmi Şerifi
El-Mühyi İsmi Şerifi
El-Mumit İsmi Şerifi
El-Hayy İsmi Şerifi
El-Kayyum İsmi Şerifi
El-Vacid İsmi Şerifi
El-Macid İsmi Şerifi
El-Vahid İsmi Şerifi

YİRMİSEKİNCİ KISIM
Allahın Güzel Adlarındaki Yararlı Gizlilikleri ve Bununla İzlenecek Sekizinci Uslub
El-Kahhar ve Eş-Şedid İsmi Şerifleri
El Müntekim - El Müzil İsmi Şerifleri
El-Mümit İsmi Şerifi
El-Kavi ve El-Kadir İsmi Şerifleri
Zül-Batşı'ş-Şedid ve El-Muktedir İsmi Şerifleri
El-Ahad İsmi Şerifi
El-Ferd İsmi Şerifi
Es-Samed İsmi Şerifi
El-Kadir İsmi Şerifi
El-Muktedir İsmi Şerifi
El-Mukaddim İsmi Şerifi
El-Muahhar İsmi Şerifi
El-Evvelü İsmi Şerifi
El-Ahiru İsmi Şerifi
El-Zahiri İsmi Şerifi
El-Batm İsmi Şerifi
El-Veli İsmi Şerifi
El-Müteal İsmi Şerifi
El-Birru İsmi Şerifi

YİRMİDOKUZUNCÜ KISIM
Allah'ın Güzel Adlarının Sırlan Bu İsimlerin Tutarlı ve Geçeri Yönleri ve İzlenmesi Gereken Dokuzuncu Uslub
El-Munim - El Mütefaddiz
El-Muhsin El-Cevad İsmi Şerifleri
El-Rafîü - El Basitu İsmi Şerifleri
El Gafir - El Mücib - El Semiu İsmi Şerifleri
El-Tevvab İsmi Şerifi
El-Muntekim İsmi Şerifi
El-Afuv İsmi Şerifi
El-Rauf İsmi Şerifi
Melikül Mülkü Zül Celali Vel İkram
El-Muksıt İsmi Şerifi
El-Camiü İsmi Şerifi
El-Ganiş İsmi Şerifi
El-Muğniy İsmi Şerifi
El-Maniü İsmi Şerifi
El Dar İsmi Şerifi

OTUZUNCU KISIM
Allahu Tealanın Güzel Adlarının Kapsadığı Yararlı Sırlar ve İzlenmesi Gereken Onuncu Uslub
El-Hak İsmi Şerifi, El-Mübin, El-Habir ve El-Hadi İsmi Şerifleri, El-Hayyu ve El-Kayyum İsmi Şerifleri, El-Evvelu, El-Ahir, El-Zkahir, El-Batın, El-Nafıü İsmi Şerifi, El-Nur İsmi Şerifi, El-Baki İsmi Şerifi, El-Varis İsmi Şerifi, El-Reşid İsmi Şerifi, El-Sabur İsmi Şerifi

OTUZBİRİNCİ KISIM
Arapça Harflerin Gizli Özellikleri
Arapça Harflerin İhtiva Ettiği Gizlilikler

OTUZİKİNCİ KISIM
Manevi Arşların Keşfi
Harflerin Güçlü Berzah İle Ulvi ve Süfli Katlarda Bulunan Melaikelere Taksimi
Dünya Çevresindeki Boşlukta Dönen 7 Yıldızın Durumu
Günün 12 Saatinin Harfleri İle Gerçek Sayı Toplamı
Gündüz ve Gece İsimlerinin Harf Sayılan İle Gerçek Sayı Toplamları
Dört Terazi, Adı, Harf Sayıları ile Harflerin Sayıca Kıymetleri
Deniz Hayvanlarının Ölçü ve Terazisi
Sulu Unsurların (Kaidelerin) Terazi ve Ölçüleri
Topraklı Unsurun Terazisi
8 Ana Harfte Toplanan ve Parlayan Bilgi Saklı Gizlilik Mertebeleri, Günleri, Melekleri, intisabı Olan Güzel Adları Hakkında Bilgiler
Allahu Tealanın Doruk Adları ile Rabbani İsimleri
Büyük Hizmet Meleklerinin Adları ve Durumları

OTUZÜÇÜNCÜ KISIM
Düzenli İnci Adı ile Anılan Azametli Sırları Açıklayan ve Gizliliklerle Sarılı Olan Daire
Elif Harfinin Nevileri
Noktaların Çeşitleri
Hareket ve Gayelerin Nevileri
Maksad İfade Eden Hareket Taşıyan Harfler
Adların Besmeleden Çıkanlması Olayı
İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Cifri Hakkında Ariflerden Öğrendimiz İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Cifir Hesapları

OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM
Zayirce Bilimi İle Harflerin Burçların, Yerlerinin Nisbetini İstintak Etmek Bunların Gözle Görülen Dengelerinin Öğrenilmesi
İkinci Kanun
12 Burcun Veteri (Kirişi) Harfleri
Dört Unsurun Düşürülmesi Keyfiyeti
Harf ve Vefkleri Dile Getirmek Bunlardaki Özellikleri Açıklayan Gizlilikler
Semavi Burcun Harflerini Kırıp Yaymak ve Bunların Delil Getirilmesi
Yıldızlar Günler ve Saatların Konuşturulması
28 Menzilin (Konağın) Dile Getirilmesi
Hayvanlara ve Madenlere Tesir Etmenin Yolları
Vaktin; Uzunmu Kısamı ve Ne Türlü Olacağı Durumu
Tütsülerin Nelerden Çıkanlacağı Konusu
Tartı ve Teraziler Hakkında Bazı Bilgiler

OTUZBEŞİNCİ KISIM
Cifir Kaidelerinde Bulunan Gizli Harfler
Afitüreş İfanesiyle Söz Kapılan (Bölümleri)
Yüsek Makam Sahibi Olan Davudoğlu Süleyman Peygamberin Kürsüsünün Heykeli
Sonu Başa Getirilmiş ve Çevrilmiş Altı Harfle Allah'ın İsimlerinin Öğrenilmesi

OTUZALTINCI KISIM

Rabbani Feyz, Aydınlatıcı Nur, Kerametli Taş, Canlı Bitkiler ve Bunlara Bağlı Özel Sırlar (Gizlilik) ve İşaretler
Sanatın Faziletleri ve Yararları (Faydaları)
Kerametli Taşın Özellik ve Gizlilikleri, Bu Taştaki İz ve İşaretleri
Bir Filozofun Kerametli Taşın Ne Olduğu Sorusunu Soran Talebesine Yazdığı Cevabı
Önceki Mevzunun Uzun Açıklaması
Merih Yıldızının Bu Yola İnmesi Şekli
Zühre Yıldızının Gölgesinin Kesilmesi
Üç Türlü İlaç

OTUZYEDİNCİ KISIM

Kimya İlmi ve Bu İlim Hakkında Araştırmalar
Hallacın Tesbit Ettiği Makaleler

OTUZ SEKİZİNCİ KISIM

Harflerin Kullanılması, Bundaki Halvet ve Riyazet (Günleri) İle Gizlilikleri (Sırları)
Elif Harfinin Gizlilikleri (Esrarı)
Elif Harfinin Özelliklerinden Biri de Bir Şeyi Gizleme Örtme Fiilidir
Bu Harfin Özelliklerinden Biri de Kalbleri Dile Getirmektir
Elif Harfinin Halvet ve Riyazat Şekil, Ba Harfinin Taşımış Olduğu Glizlilikler, Halvet ve Riyazatı, Cim Harfinin Özellikleri, Dal Harfinin Gizlilikleri, He Harfinin Gizlilikleri, Vav Harfinin Gizlilikleri, Zay Harfinin Gizlilikleri, Ha Harfinin Gizlilikleri, Ta Harfinin Gizlilikleri, Ya Harfinin Gizlilikleri, Kaf Harfinin Gizlilikleri, Lam Harfinin Gizlilikleri, Mim Harfinin Gizlilikleri, Nun Harfinin Gizlilikleri, Sin Harfinin Gizlilikleri, Ayn Harfinin Gizlilikleri, Fa Harfinin Gizlilikleri, Sad Harfinin Gizlilikleri, Kaf Harfinin Gizlilikleri, Ra Harfinin Gizlilikleri, Sin Harfinin Gizlilikleri, Te Harfinin Gizlilikleri, Sa Harfinin Gizlilikleri, Ha Harfinin Gizlilikleri, Zal Harfinin Gizlilikleri, Dad Harfinin Gizlilikleri, Za Harfinin Gizlilikleri, Ğayn Harfinin Gizlilikleri, Lamelif Harfinin Gizlilikleri
Ebced Harflerinin Diğer Şekil ve Yolla Kullanılması
Büyük ve Önemli Bir Kaide
OTUZDOKUZUNCU KISIM
Allahın Güzel Adlarının Şerhi
Lafzatullah (Allah İsmi) Hakkında Bilgiler
"Hüve" Kelimesinin Anlamı
Allahu Tealanın "Rahman" İsmi Şerifi'nin Özellikleri
Allahu Tealanın "Rahim" İsmi Şerifi ve Özellikleri
Allahu Tealanın (El-Melik) İsmi Şerifinin Özellikleri
Allahu Tealanın "Kuddüs" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Akılların Takdisine Geiince Fiili Olarak Üç Kısımdır
Ruhların Takdisi de Üç Kısımdır
Nefislerin Takdisi de Üç Kısımdır
Kalblerin Takdisi de Üç Kısımdır
Cismin Takdisi İse Üç Kısımdır
Allahu Tealanın "Es-Selam" İsmi ve Özellikleri
Müslüman Kime Derler?
Allahu Tealanın "El-Mü’min" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El Müheymin" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allahu Tealanın "El-Aziz" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Cebbar" Adının Özellikleri, Tesirleri ve Esrarı
Allah'ın "El-Mütekebbir" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Halık" isminin Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Bariü" İsmi Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El Musavvir" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Vehhab" ismi ve Özellikleri
Allah'ın "Rezzak" İsminin Özelikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Fettah" Adının özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Alim" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah’ın "El-Kabz" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Basıt" İsminin Özelliği ve Tesirleri
Allahu Tealanın "EI-Hafid ve Er-Rafi" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
Allahu Tealanın "El-Müiz ve El Müzil" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Es-Semiü" Adının Özellikleri ve Bu Adın Tesirleri, Hikmetleri
Allah'ın "El-Basir" İsmi ve Özellikleri, Hikmetleri
Allah'ın "El-Hakem" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Adl-Adil" İsminin Özelliği ve Tesirleri
Allahın "El-Latif" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allahu Tealanın "El-Habir" İsminin Özeliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Halim" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Azim" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah’ın "El-Gafur" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allahu Tealanın "Eş-Şekur" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Aliyyu” Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Kebir” Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah’ın "El-Hafız" İsmi, Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Mukit" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Hasib" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Celil" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Kerim" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "Er-Rakib" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Mucib" Adının Özeliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Vasiü" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Hakim" Adının Özeliği ve Tesiri
Allahu Teala'nın "El-Vedûd" Adının Özeliği ve Tesirleri
Allah'ın "Ei-Mecid" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
Allah'ın "El-Bais" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "Eş-Şehid" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "Ei-Hak" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah’ın "El-Vekil" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Kaviyyun" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Metin" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Veliy" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
Allah'ın "El-Hamid" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Muhsiy" Adının Özeliği ve  Tesiri
Allah'ın "El-Mübdiu - el-Müid"-İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Muhyi - El-Mumiti" İsimlerinin Özelikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Hay" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın El-Kayyum" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Vacid" Adının Özeliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Macid" İsminin Özelliği ve Bunun Tesiri
Allah'ın "El-Vahid - El-Ahad" İsimlerinin Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Kadir - El-Muktedir" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Mukaddim - El-Muahhir" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Evvel - El-Ahir" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "Ez-Zahir - El-Batın" Adlarının Özelliği ve Bu İki Adın Tesirleri
Allah'ın "El-Veli - El-Müteal" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
Allah’ın "Et-Tevvab" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın ”EI-Müntekim" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Afüvv" Adının  Özelliği ve Tesiri
Allah’ın "Er-Rauf” Adının Özeliği ve Bu Adın Tesiri
Allah'ın "Maiikü'l-Mülk Zü'l-Celali Vel-İkram" Adının Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Muksıt" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
Allah'ın "El-Camiü" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Gani, El-Muğni" Adlarının Özeliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Maniü" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "Ed-Dar, En-Nafiü" Adlarının Özelikleri ve Tesirleri
Allahu Tealanın "En-Nur" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
Allah'ın "El Hadi" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
Allah'ın El-Bediü" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
Allah'ın El-Baki" Adının Özeliği ve İsmin Tesiri
Allah'ın "El-Varis" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "Er-Reşid" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
Allah'ın "Es-Sabur" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
KIRKINCI KISIM
Değişik Vakitlerde İcabeti Olumlu Kılan Önemli Dualar ve Açıklamalar
Beşeri Ruhlardaki Ruhaniyetin Gücü, Beşeri Cisimlerdeki İlahi Hikmetleri Gösteren Harflerin Gizli Sırları
Allah'ın Rahmeti Üzerlerine Olsun Şeyhlerimizin İlim Yönünden Sened ve Kaynakları
Şemsü'l-Maârif'e Ek Özel Bölüm
Yazarın Okurlarına Hatırlatması
Hastanın Ölüp Ölmeyeceği Hakkında Saatlerin Ölçü ve Nizamı
Yapılacak İşlerin Saatleri
Burçlar ve Saatler
Said ve Nahis Vakitler Onlardan Hayır ve Şerre Muvaffak Olanlar
Bunlar Gece Saatleri
Son Dua
Diğer Özellikler
Stok KoduŞems ül Maarif ül Kübra
MarkaEsma Yayınevi
Stok DurumuVar
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.