Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

İslam'a Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler, Abdullah Aydın 

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

992 sayfa 17x24 cm
450,00 TL
350,00 TL
%22,2
İslam'a Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler, Abdullah Aydın 
AİLEM YAYINLARI 

Kadın..! Allah'ın yarattığı güzel cazibeli bir mahluk. Her devirde aşağılanmış, ikinci sınıf muamelesi görmüş, hatta bazı toplumlarca insan bile sayılmamış.
Neden?
Oysa yaratılışı güzel bir kadının yeri çok büyüktür erkeğinin yanında. Bazan bir ana kadar şefkatli, bazan sıcak bir eş, bazan bir arkadaş, dost. Öyleyse neden kadın, her devirde cahil aydın zihinlerin meşgul konusu?.. işte kitabımızda bu konuyu işledik. Muhtelif devirlerde diğer din ve toplumlar kadına nasıl bakmaktadırlar? İslâm'da onun yaratılışı nasıl izah edilir ve içtimai durumu nedir? Kadının evrimi hakkında akılları kurcalayan yanlış ve kıt düşünceler öz biçimde çürütülüyor.Dün de bugün de cinselliği açısından değerlendirilen ve genelde bir sermaye gözü ile bakılan kadın, İslâm'da üstün değerini bulmuştur. İslâm dini cinsellik eylemine getirdiği şekil ve sınırlarla onu kanunlaştırarak insanları meşru daire içinde sınırlan aşmamak şartıyla cinsi duygularını tatmin etmelerini buyuruyor. Muhakkak ki cinsellik, insanın fıtratında vardır. Bunu inkâr etmek yaratılış kanununu inkâr etmek olur. Ancak bu duygu, insanda hayvani bir duygudan çok daha üstün bir gaye içerir. Bu gaye de meşru evlilik dairesi içinde insan neslinin devamının sağlanmasıdır. işte kitabımızda kadın ve erkeğin evlilik yaşamlarında birbirlerine karşı olan görevlerine, cinsel ilişkileri ve sorunlarına bir bir değindik. Bu konulara değinmemiz kuşkusuz sebepsiz değildir: Günümüzde cinsellik öylesine yozlaştırılmıştır ki hayvani dereceye indirilmiş ve ahlâk duvarını yıkarak alabildiğince hududu aşmıştır. Maddi menfaatler uğruna özellikle genç kesim, insanî duygulardan saptırılmış ve beyinlerine sanki yaşam sadece cinsellikmiş gibi bir ideoloji hakim kılınmış. Cinselliği her şeyin üstesinde tutan günümüz insanı, neticede sapık arzuların esiri olabiliyor, homoseksüellik, sevicilikten tutun da en masum gibi görünen teşhir ve röntgencilik saplantılarına kapılıyor, tabiî olarak da benliklerini, kişiliklerini, en önemlisi âhiret saadetlerini
yitiriyorlar. îslâm dini şaşmaz, ideal hükümleriyle cinselliğe kazandırdığı boyutla insanları sapık eğilimlerden uzak tutmakta, insan kutsallığını zedeleyecek, sâfıyatını bozacak her türlü eylemden muhafaza etmektedir. islâm tüm hükümlerini arzu ve ihtiyaçlara göre koymuştur. Onun her hususda koyduğu hükümleri incelikdir, hikmet doludur. Bunlar da hep dünyevi ve uhrevi insanoğlunun mutluluğu içindir. İşte biz, bu kitabı âyet, hadis, İslâm müctehidleri ve müsbet ilmin İslâmı onaylayan hususlardaki görüşlerine dayanarak, sırf kadın-erkek müslüman kardeşlerimizin faydalanması gayesiyle hazırladık.
Allah'ın rahmeti ve inayeti tüm müslümanların üzerine olsun...

Yayın Tarihi    2017-01-09
ISBN    9754501995
Baskı Sayısı    5. Baskı
Dil    TÜRKÇE
Sayfa Sayısı    560
Cilt Tipi    Karton Kapak
Kağıt Cinsi    Kitap Kağıdı
Boyut    13.5 x 19.5 cm

GİRİŞ
Kadın..! Allah'ın yarattığı güzel cazibeli bir mahluk. Her devirde aşağılanmış, ikinci sınıf muamelesi görmüş, hatta bazı toplumlarca insan bile sayılmamış.

Neden?

Oysa yaratılışı güzel bir kadının yeri çok büyüktür erkeğinin yanında. Bazan bir ana kadar şefkatli, bazan sıcak bir eş, bazan bir arkadaş, dost. Öyleyse neden kadın, her devirde cahil aydın zihinlerin meşgul konusu?..

İşte kitabımızda bu konuyu işledik. Muhtelif devir­lerde diğer din ve toplumlar kadına nasıl bakmaktadırlar? İslâm’da onun yaratılışı nasıl izah edilir ve içtimai durumu nedir?

Kadının evrimi hakkında akılları kurcalayan yanlış ve kıt düşünceler öz biçimde çürütülüyor.

Dün de bugün de cinselliği açısından değerlendirilen ve genelde bir sermaye gözü ile bakılan kadın, İslâm’da üstün değerini bulmuştur.

İslâm dini cinsellik eylemine getirdiği şekil ve sı­nırlarla onu kanunlaştırarak insanları meşru daire içinde sınırları aşmamak şartıyla cinsi duygularınıtatmin etmelerini buyuruyor.

Muhakkak ki cinsellik, insanın fıtratında vardır. Bunu inkâr etmek yaratılış kanununu inkâr etmek olur. Ancak bu duygu, insanda hayvani bir duygudan çok daha üstün bir gaye içerir. Bu gaye de meşru evlilik dairesi içinde insan neslinin devamının sağlanmasıdır.

İşte kitabımızda kadın ve erkeğin evlilik yaşamlarında birbirlerine karşı olan görevlerine, cinsel ilişkileri ve sorunlarına bir bir değindik.

Bu konulara değinmemiz kuşkusuz sebepsiz değildir: Günümüzde cinsellik öylesine yozlaştırılmıştır ki hayvani dereceye indirilmiş ve ahlâk duvarını yıkarak alabildiğin­ce hududu aşmıştır. Maddi menfaatler uğruna özellikle genç kesim, İnsanî duygulardan saptırılmış ve beyinlerine sanki yaşam sadece cinsellikmiş gibi bir ideoloji hakim kılınmış. Cinselliği her şeyin üstesinde tutan günümüz insanı, neticede sapık arzuların esiri olabiliyor, homosek­süellik, sevicilikten tutun da en masum gibi görünen teşhir ve röntgencilik saplantılarına kapılıyor, tabiî olarak da benliklerini, kişiliklerini, en önemlisi âhiret saadetlerini yitiriyorlar.

İslâm dini şaşmaz, ideal hükümleriyle cinselliğe kazandırdığı boyutla insanları sapık eğilimlerden uzak tutmakta, insan kutsallığını zedeleyecek, sâfiyatını bo­zacak her türlü eylemden muhafaza etmektedir.

İslâm, tüm hükümlerini arzu ve ihtiyaçlara göre koy­muştur. Onun her hususda koyduğu hükümleri incelikdir, hikmet doludur. Bunlar da hep dünyevi ve uhrevi insan­oğlunun mutluluğu içindir.

İşte biz, bu kitabı âyet, hadis, İslâm müctehidleri ve müsbet ilmin İslâmî onaylayan hususlardaki görüşlerine dayanarak, sırf kadm-erkek müslüman kardeşlerimizin faydalanması gayesiyle hazırladık.

Allah'ın rahmeti ve inayeti tüm müslümanların üzerine olsun...

 

FİHRİST

Yayınevinin Önsözü 5

Giriş 7

Birinci Bölüm

Kadının Yaratılışı 10

Değişik Devirlerde Kadın 16

İlkçağda Kadının Yeri 18

Cahiliyye Dönemi Arabistan’da Kadının Yeri 21

Ortaçağda Kadın 22

Çağımızda Kadının Yeri 25

İslâm’da Kadının Yeri 27

İslâm’ın Kadınlar İçin Tanıdığı Eğitim Kolaylıkları 29

İslâm’da Kadının Siyâsi Hakları 31

İslâm’da Kadının Miras Hakkı 37

İslâm’da Kadının Şahitliği 40

İkinci Bölüm

Evlenme 48

Evlenmedeİslâm’ın Hükmü 52

Evlenmede Tercih Hakkı ..55

Evlenme Neden Gereklidir? 56

Evlenmenin Zaruri ve Menolunduğu Durumlar 58

Yetişkin Kız ve Erkeklerin Evlendirilmeleri 59

Çocukları Küçük Yaşta Evlendirmenin Sakıncaları 63

Üçüncü Bölüm

Evlenecek Olan Erkek ve Kadınların Birbirini Görmesi 67

Yuvada Sevgi, Aşk 70

YuvadaSaadete Nasıl Erişilir? 72

Her İşi Besmele İle Yapmak 76

Dördüncü Bölüm

Kız Görücülük 80

Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’yı İstemesi 81

Kız İstemenin Âdâbı 83

Söz Kesmek 86

Nişan 87

Çeyiz Hazırlamak 89

Nikah 92

Mehir 94

Hz. Fatıma’mn Mehri 96

Düğün (İlkçağ Toplumlarında Düğün) 98

İslâm’da Düğün 101

Kına Gecesi ve Eğlenti Yapmak 105

Ümâme’nin Kızına Öğüdü 107

Esmâ’nın Kızına Öğüdü 109

Resulullah’ın (as) Kızı Fatıma’ya Öğüdü 109

Evliliğin İlk Gecesi 112

Damada Düşen Görevler 113

GelineDüşen Görevler 117

Kayın Valideye Düşen Görevler 123

Beşinci Bölüm

Kadın Kocasının Hizmetini Seve Seve Yapmalıdır 127

Kadın Kocasını Beğenmemezlik Edemez 130

Kadın Kocasının Cinsi Münasebet İsteğine Uymalıdır 132

Kadın Kocasından Kendini Boşamasını İstememelidir 134

Kadın Kocasının İzni Olmadan Nafile İbadet Yapamaz 136

Bir Erkek Üç Talak İle Boşadığı Karısıyla Evlenemez 139

Kadın Kocasının Hoşlanmadığı Kimseyi Eve Sokamaz 140

Kadın Kocasının Yakınlarını Ziyarete Gitmelidir 141

Kadın Misafirperver Olmalıdır 142

Kadın Evin İşlerini Yapmalıdır 148

Altıncı Bölüm

Erkek Ailesinin Geçimini Sağlamalıdır 153

Erkek Eşini Beğenmemezlik Edemez 154

Erkek Eşine Karşı İyi Muamele Etmelidir 155

Erkek Eşini Dövebilir mi? 157

Erkek Ailesinin İbadetleriyle İlgilenmelidir 161

Erkek, Eşi İçin Süslenmelidir 170

Yedinci Bölüm

Cinsel İlişkide Bulunmak Hakkı 173

Cinsel Heyecanı Etkileyen Faktörler 175

Cinsel İlişkiden Önce Sevişmek 184

Cinsel Münasebette Bulunma Sınırı 186

Cinsel Münasebetin Şekli Nasıldır 187

Cinsel Münasebetten Sonra İdrar Yapmak veya Uyumak 189

Cinsel Münasebetten Sonra Yıkanmak 191

Guslün Farzları 192

Üzerine Gusl Etmeleri Farz Olanlara Haram Olan Şeyler 196

FazlaCinsi Münasebette Bulunmanın Zararları 198

Evlilik Halleri Anlatılmamak 204

Sekizinci Bölüm

Kadında Cinsel Duygusuzluk 207

Gebelik Sırasında Cinsel Birleşmeler 213

Doğumdan Sonra Cinsel Birleşme 216

Sigara ve İçki Cinsel Sorunlar Doğurur 218

Rüyada Boşalmak (İhtilâm) 223

Dokuzuncu Bölüm

KadınlaraAit Haller 227

Hayız İle İlgili Meseleler 228

Nifas (Lohusalık) ile İlgili Meseleler 236

İstihaze Haline Ait Meseleler 238

Kadın Hastalıkları 239

Kısırlık 245

Onuncu Bölüm

Döllenme 251

Çocuk Aldırmak ve Düşürmek 255

Döllenmeye Engel Olmak 266

Kadının Tohum Tutmadığı Günler 270

On Birinci Bölüm

Kendileriyle Ebedi Olarak Evlilik Haram Olan Kadınlar 276

SıhrayyetSebebiyle Haram Olan Kadınlar 277

Süt Akrabalığı Sebebiyle Haram Olan Kadınlar 278

Geçici Nikah . 286

Bir Nikah Altında Bulunmaları Haram Olanlar 287

Başkalarıyla Evli Olduklarından Evlenmeleri Haram Olanlar 288

Allah’a Şirk Koşanlarla Evlenmek Haramdır 290

Müslüman Olmayan Kadınla Evlenmek 291

Müslüman Olmayan Erkekle Evlenmek 295

Evlatlık İle Evlenilir mi? 300

Zina Eden Kadınla Evlenmek Haramdır 302

On İkinci Bölüm

Bir Kadından Fazlasıyla Evlenmek 306

Birden Fazla Evliliği Zaruri Kılan Sebepler 310

Birden Fazla Evlenene Düşen Görevler 314

Hz. Muhammed’in (sav) Çok Evliliği 317

Cennette Çok Evlilik 337

Cennet Kadınlarının Nitelikleri 345

On Üçüncü Bölüm

Köle ve Cariyeliğin Tarihsel Gelişmesi 353

İslâm’da Cariye ve Kölelerin Cinsel Hayatları 358

On Dördüncü Bölüm

Adet ve Lohusalık Halinde Cinsi Münasebet 364

Kadına Başka Yoldan Yaklaşmanın Haramlılığı 373

Sadizm ve Mazohizm 375

Oruçlu İken Cinsel İlişkide Bulunmak Haramdır 381

İtikafta Cinsel İlişkide Bulunmak Haramdır 386

İhramda İken Cinsel İlişkide Bulunmak Haramdır 388

Zıhar Yapmak Haramdır 391

On Beşinci Bölüm

Zina 395

Tarihte Zinanın Cezası 400

İslâm’da Zinanın Cezası 406

Zinanın Yol Açtığı Hastalıklar 415

Homoseksüellik (Livâta) 425

İslâm’da Lutiliğin Cezası 433

Lût Toplumunun Sonu 435

Hayvanla İlişkide Bulunmanın Cezası 462

Mastürbasyon (El ile İstimnâ) 463

On Altıncı Bölüm

Örtünme 468

Kadın Dar ve Şeffaf Elbiseler Giymemelidir 473

Kadın Nasıl Örtünmelidir 478

Kadın Yabancı Erkeklere Bakmamalıdır 485

Kadın Süs Eşyalarını Gizlemelidir 489

Erkeklerde Örtünme Nasıl Olmalıdır? : 492

On Yedinci Bölüm

Tarihte Boşanma 500

İslâm’da Boşanma (Talak) 505

Boşanmayı Gerektiren Sebepler 507

Boşanma Hakkı Neden Erkeğe Verilmiştir 509

Boşamadan Evvel Yapılan Barışma Yolları 512

Eğer Boşanılacaksa İyilikle Boşanılmalıdır 516

Boşama Kaç Türlüdür? 517

İTâ Yapmak 530

' Hülle 533

Kadının Mehri Karşılığında Boşanması (Hul’) 536

Cinsi Münasebetten Evvel Boşanılan Kadın 539

Kocanın Boşadığı Kadına Nafaka Vermesi 540

İddet 541

Toplum Münasebetlerinde Yasaklar 543

Yabancı Erkekle Yabancı Kadının Yalnız Kalması 544

Yabancı Erkekle Yabancı Kadının Tokalaşması Haramdır 547

Selâm Vermenin Âdâbı 548

Kadının Seyahat Etmesinin Hükmü 551

Kahkaha İle Gülmenin Hükmü 552

Konuşmanın Âdâbı 553

Kadın Kocasının Misafirlerine Hizmet Edebilir mi? 554
Diğer Özellikler
Stok Koduİslam'a Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler
MarkaAilem
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.