Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Hz Aişe-Ahmet Cemil Akıncı

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Hz. Aişe, Ahmet Cemil Akıncı 

BAHAR YAYINLARI 

ISBN    9754500614
Dil    TÜRKÇE
Sayfa Sayısı    330
Cilt Tipi    SERT KAPAK CİLTLİ
Kağıt Cinsi    Kitap Kağıdı
Boyut    13.5 x 21 cm

Dünya tarihinin önde gelen kadın şahsiyetlerinden biri olan Hz. Aişe, bir peygamber evinde vahiyler, ayetler, devrimler, savaş ve barışlarla büyümüş, yoğrulmuş ve gelişmiştir. İnsanlığı aydınlatan disiplin ve prensipleri kaynağından öğrenmiş ve bunların öğreticisi olmuştur. Böylece bünyesindeki cevherlere yenilerini ekleyerek inananların annesi sıfatını hak edecek bir düzeye erişmiştir.

Sahip olduğu kuvvetli hafızası, zekası, ahlakı, alim ve şair kişiliği onu günümüz kadını için de en önemli örnek şahsiyetlerden biri haline getirmiştir. İnce nükteleri ve keskin zekası ile Peygamberimizin yüzünü güldürmüş, onu bu zorlu mücadelesinde büyük destek olmuştur.

İnsanları uçurumlara sürükleyen ihtirastan, gururdan, bencillikten ve geçici dünya malına meyletmekten uzak; başta ilahi aşk, insanlara sevgi, yardım ve merhamet duyguları ile dopdolu bir hayat yaşamıştır. Geleceğin tüm insanlarına, özellikle kadınlara ve annelere rehber olacak özelliklere sahiptir.

Hz. Aişe'nin hayatını tarihi bir roman tarzında ve gayet akıcı bir dille anlatan bu kitabı okurken o günleri tüm canlılığı ile yaşayacaksınız.
devamını oku

   
Bu eser müminlerin annesi Hz. Aişe’nin doğumundan dün­yadan ayrılışına kadar, altmış altı (başka bir rivayete göre alt­mış sekiz) yıllık hayatını hikaye eder.
Aişe annemiz için, değil bu hacimdeki bir eser, bunun gibi yüzlercesi yazılsa kafi gelmez. Bu bir başlangıçtır. Ümit ve mu­rat edilir ki, öyle bir hedefe ilk basamak olsun.
Hz. Aişe, bizlere Allah’ın bir lütfudur.
O ayrı gayelerle yaratıldı. Çünkü bilhassa geleceğin insanla­rına, annelerine, rehber olacaktı; öyle hasletlerle bezenip doğ­du.
O, hayata gözlerini açtığı andan itibaren Hz. Muhammed’in (sa) ilmi emrine verildi. Böylece sanki göğsü açıldı, içindeki be­şer ihtirası, gurur, bencillik, fani dünya malına doymazlık ve benzeri duygular alındı. Yerine başta İlahî aşk olmak üzere, bü­tün insanlara sevgi, yardım, engin ve benzerine rastlanmaya­cak derecede yetkin, Kuran ile hadis bilgisi kondu, öylece amel ettirildi. Kısacası, o, Allah’ın, düştüğü zilletten kurtarıp gerçek mertebesine yükselttiği, hak ve hukukunu tekrar verdiği kadın­lığın başöğretmeni oldu.
Ne mutlu ona ki, Hz. Muhammed’e (sa) artık insanları sa­pıklıktan kurtarmaya başlaması emredildiği vakit, bir an bile te­reddüt etmeyen ve erkeklerden ilk iman eden Hz. Ebubekir’in kızıydı. Annesi de yine ilk mümin hanımlardandı. İslâm’da Müslüman bir anne babadan doğan ilk evlattı Aişe.
Ne mutlu ona ki, Allah’ın lütfettiği insanüstü hasletleriyle, daha pek küçükken Müslümanlığın bütün emir ve yasaklarına derhal uymuş, dünyadan ayrılışına kadar da bu emir ve yasak­lara uymayı bırakmamıştı.
Ne mutlu ona ki, gözlerini dünyaya açıp çevresiyle ilgilenme imkanına sahip olur olmaz, karşısında ilk gördüğü ve gözleri­nin kamaştığı sevgili peygamberinin sıcak ilgisi, neşesi olmuştu. Onunla konuşmuş, şakalaşmıştı. Elbette bütün bunlarda ilahi bir emir ve ferman vardı.
Ne mutlu ona ki, Allah, bir Hıristiyan’la sözlüyken onu kur­tarmış ve ihlasmın mükafatı olarak, en çok sevdiği peygambe­rinin haremine vermişti.
Ne mutlu ona ki, Hz. Peygamberde geçen dokuz yıllık evlilik hayatı süresince peygamberinin nice nice mucizelerine şahit ol­muş ve gerek Kur’an-ı Kerim’in tebliği, gerekse diğer vahiylerde peygamberin rahat olması için gereken imkanları sağlamıştı.
Ne mutlu ona ki, peygamberinin rızasını almıştı.
Ne mutlu ona ki, fani dünyadaki pek kısa süren evlilik haya­tına karşılık peygamberinden cennette de zevcesi olacağı müj­desini almıştı.
Ve ne mutlu ona ki, genç yaşında dul kalmasına rağmen, şahsı için dünyanın hiçbir şeyine itibar etmemiş, kalan yıllarını kadınlığa hizmete ve onların eğitimine adamıştı.
Hz. Aişe dokuz yıl süren evlilik devresi sonunda Hz. Pey­gamberden iki binden fazla hadis rivayet etmiştir1. Peygambe­rin sekiz hanımı daha bulunduğu hatıra getirilecek olursa, onun hemen hemen peygamberiyle buluştuğu her zaman ondan ilim tahsil etmek için fırsatları iyi değerlendirdiği gerçeği ortaya çı­kar.
Nitekim, o yaştan itibaren, fıkıh ilminin zirvesindeydi. Tacını giymişti. Çağının en büyük alimleri, ihtilafa düştükleri mesele­lerini ona getirirlerdi ve o bu meseleleri kolaylıkla, İslam’ın emir ve yasaklarından kıl payı şaşmadan çözerdi.
Elbette düşmanları da çoktu. Bunlar Müslümanlığa diş bile­yen kimselerle, farkında olmadan onlara uyanlardı...
Diğer hanımlarla peygamberine hizmet etmek için yarış­masını, alışılagelmiş İran saraylarının, Bizans ve Roma impa­ratorlarının haremlerinde geçen kadın hile ve hurdalarıyla bir tutmak, masallara karışan hadiselere benzetmek, hele de ka­dının beşeri zaafına vermek sadece safdillik olur. Cennette de peygamberinin zevcesi olacağı müjdelenen, böylece cennete gireceği bildirilen hangi kadın, İblis’in şeytanları tarafından şa- şırtılabilirdi...
O mübarek gözlerini dünya karanlığına açtığı an, Asr-ı Saa­detin, ‘Saadet yüzyılının’ başlangıcıydı.
Hz. Aişe, Asr-ı Saadet boyunca, nuru, ilmi ve feyzi artarak muhteşem bir hayat yaşadı. Mekke devrini, Hz. Muhammed’in (sa) vazifesini bitiriş zaferini, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Os­man, Hz. Ali, Hz. Haşan, ve Hz. Muaviye hilafet dönemlerini yaşadı.

Ve nihayet gitti, rabbine kavuştu.

O yıldız sönmüş müydü?

Hayır! Vazifesini, başöğretmenliğini yaptığı geleceğin kadın­larına devrederek, nöbetten çıkmıştı sadece. Saadet asrı son bulurken, onun da huzuru ilahiye çağrılışı emredildi.

Evet, saadet asrının başlamasıyla beraber Aişe doğdu ve fe­leğinde yürüdü. Saadet asrı biterken de çekildi. Kim bilir, belki de dünyadan gelip geçen bu yıldız, saadet asrının görünüşüy­dü, iffetiydi, temizliğiydi, güzelliğiydi...

Allah, ihtimal onun şahsında kullarına bu ihsanı, amellerinin mükafatı karşılığında buyurmuştu!

Ahmet Cemil Akıncı

Adı: AİŞE (Ayşe)

Aişe kelimesi AİŞ’in kadınlar için kullanılan biçimi olup "ya­şayan, rahat yaşayan, hayattan tad alan ve bu vesileyle çevre­sini renklendiren” demektir. ‘Aişe’ kelimesi Türkçemizde ‘Ayşe’ olarak söylenir.

Babası: Hz. Ebubekir

Annesi: Ümmü Rûman. Ümmü Rûman, Amir b. Uveymir’in kızıdır.

Doğumu: M.S. 613 yılında doğduğunda hicrete henüz do­kuz yıl vardı. Hz. Aişe’nin doğumunda Hz. Muhammed’in (sa) peygamberliğinin tebliği üzerinden dört ve İslamiyet’i tebliğe memur edilmesinin üzerinden de bir yıl geçmişti.

Doğum Yeri: Mekke.

Evlenmesi: M.S. 620’de, yedi yaşındayken Hz. Muham- med (sa) ile nikahlanmış (bazılarına göre nişanlanmış), hicretin 2. yılı Şevval ayında (Nisan 624 tarihinde) Medine’de evlen­miştir. Peygamberimizin bakire olarak evlendiği tek annemiz- dir.

Çocukları: Çocuğu olmamıştır. Ablası Esma’nın oğlu Ab­dullah b. Zübeyr’i evlat edindiği için "Ümmü Abdullah” laka­bını almıştır.

Vefatı: M.S. 680 (Hicretten sonra 56 yıl yaşamıştır).

Ömrü: 66-68 yıldır. Bunun dokuz yılı çocukluğuyla, dokuz- on yıl kadarı Hz. Muhammed’le (sa) evliyken ve kalanı dul olarak geçmiştir.

Kabri: Medine’de ‘Cennetü’l-Baki’ kabristanındadır.

Vasıfları: Narin, endamlı ve güzeldi. Okur yazardı. İlim sahibiydi. Özellikle fıkıh konusunda bilgiliydi. Hz. Muham- med’den (sa) iki binin üzerinde hadis rivayet etmesi ve bunları tefsiri, fıkıhta birçok meseleleri çözmesi; onun zekasının, dinine bağlılık ve aşk derecesinin, ilminin enginliğinin delilleridir.

Dünya tarihinin önde gelen kadın şahsiyetlerinden biri olan Hz. Aişe, bir peygamber evinde vahiyler, ayetler, devrimler, savaş ve barışlarla büyümüş, yoğrulmuş ve gelişmiştir. İnsanlığı aydınlatan disiplin ve prensipleri kaynağından öğrenmiş ve bunların öğreticisi olmuştur. Böylece bünyesindeki cevherlere yenilerini ekleyerek inananların annesi sıfatını hak edecek bir düzeye erişmiştir.

Sahip olduğu kuvvetli hafızası, zekası, ahlakı, alim ve şair kişiliği onu günümüz kadını için de en önemli örnek şahsiyetlerden biri haline getirmiştir. İnce nükteleri ve keskin zekası ile Peygamberimizin yüzünü güldürmüş, onu bu zorlu mücadelesinde büyük destek olmuştur. 

İnsanları uçurumlara sürükleyen ihtirastan, gururdan, bencillikten ve geçici dünya malına meyletmekten uzak; başta ilahi aşk, insanlara sevgi, yardım ve merhamet duyguları ile dopdolu bir hayat yaşamıştır. Geleceğin tüm insanlarına, özellikle kadınlara ve annelere rehber olacak özelliklere sahiptir. 

Hz. Aişe'nin hayatını tarihi bir roman tarzında ve gayet akıcı bir dille anlatan bu kitabı okurken o günleri tüm canlılığı ile yaşayacaksınız..

'Yazar Ahmet Cemil Akıncı daha evvel yayınladığı kitaplarla ustalığını ortaya koymuştur. Böylesine ilmi bir konunun romanlaştırılması oldukça mesuliyetlidir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterildiğine inanıyorum.
Diğer Özellikler
Stok KoduHzAişe
MarkaBahar Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.