• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   El Ezkar Dualar ve Zikirler imam Nevevi

   Fiyat:
   175,00 TL
   İndirimli Fiyat (%28,6) :
   125,00 TL
   Kazancınız 50,00 TL
   Havale / EFT:
   122,50 TL
   22,92 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   1
   Sınırlı Sayıda

   El Ezkar Dualar ve Zikirler imam Nevevi


   El Ezkar Dualar Ve Zikirler
   "Eğer kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki Ben çok yakınımdır, Bana dua edince duasını kabul ederim." (Bakara: 186)
   "Bana Dua edin ki size icâbet edeyim." (Gafir: 60)
   insan zayıf bir varlıktır. Her anı her saati yüce Allah'ın lütuf ve ihsanına muhtaç­tır. Dua ibadetlerin özü, müminin Allah'la beraberliği, yakarış ve isteğidir. Dolayısıyla her mü'minin günün her saatinde yüce yaratıcısına olan muhtaçlığını ve O'na olan aşkını ve muhabbetini dualarıyla dile getirmesi şarttır.

   Her mü'min dua yapacak ama nasıl?
   Hangi saatlerde özellikle dua yapmak için seçilmelidir?
   Hangi kelimelerle Yüce Yaratıcı'dan dua ve niyazda bulunulmalıdır?
   işte bütün bunların cevabı Büyük Hadis Alimi imam Nevevi'nin EL-EZKAR isimli bu muhteşem eserinde yer almaktadır.
   Ravza yayınları olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana hep ilkeli ve seviyeli yayıncılık anlayışıyla hareket ettik, insanımızı sahih inanç ve salih ameller sahibi ya­pacak eserler yayınlamayı şiar edindik.
   Elinizdeki bu müstesna eserde de inşaallah bir külliyat şeklinde yayınlayaca­ğımı; "İMAM NEVEVİ KÜLLİYATI" nın ikinci kitabıdır.
   Resulullah (s.a.v.)'in günlük hayatının bir parçası olarak uyguladığı dualar ve zi­kirler büyük bir maharetle bu kitapta toplanmıştır, inşaallah mü'min toplulukların da­ha fazla salih ameller işlemesine bir vesile olur.
   Başarı ve muvaffakiyet Allah'tandır.
   Aziz ve hikmet sahibi olan Allah şöyle buyurmuştur:
   "Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim." (Bakara: 152)
   Diğer bir ayetinde de Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

   "İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat-56)
   işte bu ayetlerden çıkan gerçek şu ki, kulun en değerli hâli, âlemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmesi; peygamber olarak gönderilen rasullerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'den nakledilen dua ve zikirlerle meşgul olmasıdır.
   Islâm âlimleri, günlük yapılacak işler ile dua ve zikirler konusunda bir hayli kitap yazmışlardır. Okuyanlar tarafından bilinen bu kitapların bir çoğu, sened ve tek­rarlarla, olması gerekenden daha uzun ve detaylı olan eserlerdir.Dolayısıyla okuma isteği olanlar tarafından sıkıcı olmaktadır.
   Kolay ve anlaşılır bir eser sunmak amacıyla bu kitabı yazmaya başladım. Ele al­dığım konuları özet olarak anlattım ki, bu hususta titiz davrananlar, kitabımdan sıkıl­masınlar. Kısaltmayı tercih ettiğim için çoğu yerde, hadislerin senedlerini yazmadım. Zira bu kitap ibadet edecekler için hazırlanmıştır.Onların amacı, sened zincirlerini araştırmak değildir. Pek azı hariç, isnad ve tekrarlar (kısa bile olsa) çoğunluk tarafından hoş karşılanmaz. Evet eserimin asıl amacı, dua ve zikirleri öğrenmek ve onlarla amel etmektir; bir de şüpheden kurtulmak isteyenlere, gereken yerlerde açıklamalarda bu­lunmaktır.
   Allah nasip ederse, ben isnad belirtme yerine; çok daha önemli olan ve özellik­le ihmal edilen bir konuyu yani hadislerin; sahih, hasen, zayıf ve münker olanlarını açıklayacağım; çünkü buna muhaddislerin dışında, hemen her müsiümanın ihtiyacı vardır. İşte bu, gerçekten üzerinde titizlikle durulması gereken ve aynı zamanda oku­yucunun sağlam hafızlar, güvenilir ve sahasında uzman hadis imamlarından öğrene­ceği bir meseledir. Allah'ın izniyle bu eserime, hadis ilmine ilişkin bilgileri; fıkhın ince­liklerini ve önemli kurallarını; nefsin ıslahı için gereken bilgileri ve hak yolunun yolcu­ları için bilinmesi gerekli olan ahlâkî kuralları ekleyeceğim. Anlatacaklarımı, sıradan insanların ve henüz öğrenmeye yeni başlayanların anlayacağı tarzda açıklayacağım.
   Müslim'in Sahih'inde, Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
   "Kim hayırlı bir işe çağırırsa, ona uyanların alacağı sevabı aynen alır; ötekilerin de sevaplarından hiçbir şey eksiltilmez."
   Ben bu maksatla hayır işleyenlere, hayır yolunu kolaylaştırmak, onlara yol gös­terici olmak istedim. Kitabın başında oldukça önemli açıklamalar yapacağım ki, buna hem bu kitabın sahibi, hem de bu işe önem verenler muhtaçtır; ayrıca hadis alanında ve sahabeyi tanıma noktasında ilmi olmayanların konuyu iyice anlayabilmeleri için, yaptığım çalışmalarda, kendisinden alıntı yaptığım sahabî eğer tanınan biri değilse, bizzat bu sahabînin adını vererek, onda herhangi bir şüpheye düşülmemesi için: "Biz, bu meseleyi filan sahabîden rivayet ettik." diye belirteceğim.
   Bu kitaptaki hadisler konusunda, herkesçe tanınan beş hadis kitabını temel al­dım. Kur'an'dan sonra, İslâm'ın temel kaynakları olan eserler sırasıyla şunlardır:

   1-Sahih-i Buharî
   2-Sahih-i Müslim
   3-Sünen-i Ebu Davud
   4-Sünen-i Tirmizi
   5-Sünen-i Nesai
   Ayrıca bu eserimde söz konusu bu beş kaynak dışında, diğer eserlerden de ha­disler alacağım. Cüz ve Müsned isimli kaynaklardan ancak ihtiyaç durumunda az da olsa alıntı yapacağım. Tanınmış temel hadis kitaplarından zayıf olduğunu bilerek al­dıklarımı da, zayıflıklarına işaret ederek açıklayacağım; çünkü ben genel olarak sahih olan hadisleri aktaracağım, işte bu açıdan, kitabımın aranan temel bir eser olmasını isterim. Diğer taraftan, bir konuda delâleti açık olan ve direkt konuyla ilgili olan ha­disleri, o konuya ait bölümlerde zikredeceğim.
   İkramı bol olan Yüce Allah'tan beni muvaffak kılmasını dilerim; O'ndan yardım, hidayet, korunma, hayır ve iyiliklerden neleri amaçlamış isem onları kolaylaştırmasını, her türlü güzel işlerde devam etme gücü vermesini niyaz ederim; aynı zamanda beni ve sevdiklerimi cennette bir araya getirmesini ve diğer sevindirici ikramlarını umud ederim.
   Allah bana yeter ve O ne güzel vekildir. Her yönüyle kuvvet ve kudret, Aziz ve Hakim olan Allah'ındır. Allah ne dilerse o olur. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'a dayanıp güvendim. Allah'ın Kitabına sarıldım; Allah'a sığındım. Yardı­mı da yalnızca Allah'tan istedim, işimi de Allah'a havale ettim. Dinimi, canımı, anababamı, kardeşlerimi, dostlarımı ve bana iyilikte bulunanları, tüm müslümanları, dünya ve ahiret işlerinden bana ve benim dışımda başkalarına in'am ve ikramda bulun­duğu her tür nimetini, Allah'a ısmarladım, O'ndan beklerim; çünkü O, kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti korur. O, ne güzel koruyucudur!

   İÇİNDEKİLER

   İmam Nevevi'nin Hayatı Ve Eserleri 4
   Mukaddime 7
   İhlas Ve İyi Niyetler 10
   Amellerin Fazileti 12
   Zayıf Hadis İle Amel Etmek 12
   Zikir Halkaları 13
   Kalp Ve Dil İle Zikir 14
   Zikrin Önemi 14
   Büyük Ecir Kazanacak Olanlar 15
   Abdestsiz Zikir Yapılması 16
   Zikir Sırasında Nasıl Hareket Etmeli? 19
   Zikir Yapılan Yer 20
   Hangi Durumlarda Zikir Yapılmamalıdır? 20
   Zikrin Asıl Amacı Gö'nül Huzurudur 21
   Zamanında Okunmayan Virdler Konusu 21
   Zikri Kesmeyi Gerektiren Durumlar 21
   Zikir Nasıl Olmalıdır? 22
   Dua Ve Zikir Konusunda Yazılmış Olan Eserler 22

   Eserimde İzlediğim Yol 23

   BİRİNCİ BÖLÜM 25

   HERHANGİ BİR VAKİTLE SINIRLI OLMAYAN ZİKİRLERİN FAZİLETİ 25

   Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar 33

   Elbise Siyerken Okunacak Dualar 35

   Yeni Ayakkabı Ve Elbise Giydiği Zaman Okunacak Dua 36

   Bir Tanıdığın Üzerinde Yeni Bir Giysi Gördüğünde Yapılacak Dua 36

   Elbise Ve Ayakkabılar Nasıl Giyilmelidir? 37

   Yıkamak, Yıkanmak, Uyumak Vb. Durumlardaki Dualar 38

   Evden Çıkarken Okunması İstenen Dualar 38

   Eve Girerken Okunması îstenen Dualar 39

   Geceleyin Evden Çıkarken Yapılacak Dua 40

   Tuvalete Girileceği Esnada Okunması İstenen Dualar 43

   Zikir Ve Konuşmanın Uygun Görülmediği Yerler 44

   Büyük Abdest Yapana Selâmın Nehyi 45

   Tuvalet Çıkışında Yapılacak Dua 45

   Suyun Temini Sırasında Ne Söylenir? 46

   Abdest Sırasında Okunması İstenen Dualar 46

   Abdestten Sonra Yapılacak Dua 47

   Abdest Organlarıyla İlgili Yapılacak Dualar 49

   Gusül Abdesti Alırken Okunacak Dualar 50

   Teyemmüm Alan Kimsenin Yapması İstenen Dualar 51

   Camiye Gitmek İsteyen Kişinin Yapacağı Dualar 51

   Camiye Giriş Ve Çıkışta Okunacak Dualar 53

   Cami İçinde Okunması İstenen Dualar 54

   Camide Kayıp İlanı Yapmak Ve Satış İle İlgili Durumlarda Takınılacak Tavır56

   İçinde İslâmi Bir Değer Olmayan Şiirlerin Mescidlerde Okunması 57

   Ezan'ın Fazileti 57

   Ezanın Okunuşu 58

   Kamet Getirmenin Şekli 60

   Ezanı Ve Kameti Duyan Kimsenin Okuması İstenen Dualar 62

   Ezandan Sonra Okunması İstenen Dua 66

   Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua 67

   Namazda Safa Geçerken İstenen Dua 68

   Namaza Durulma Sırasında İstenen Dua 68

   Kamet Esnasında İstenen Dua 69

   İKİNCİ BÖLÜM 70

   NAMAZDA OKUNMASI İSTENEN DUALAR 70

   İhram/ İftitah Tekbiri 70

   İftitah Tekbirinden Sonra Okunacak Dua 73

   Namaza Başlama Duasından Sonra Eûzü Besmele 77

   Eûzü'den Sonraki Kıraat 79

   Fatiha’nın Manasını Bozacak Şekilde Okumak 81

   Namazda Okuduğu Ayetlerin Manaları Üzerinde Düşünmek 89

   Rükuda Okunacak Dualar 91

   Rukua Varmak 92

   Ruku'dan Kalkınca Ve Mu'tedil Halde İken Okunacak Dualar 96

   Secdelerde Okunacak Dualar 99

   Secdeden Kalkarken Ve İki Secde Arasında Dua 104

   İkinci Rekatta Okunması İstenen Dualar 106

   Sabah Namazında Kunut Duasını Okumak 106

   Namazda Tahiyyat Okunması 113
   Hangi Teşehhüd/ Tahiyyat Daha Faziletlidir 118

   Teşehhüd/ Tahiyyattan Sonra Salavat Okumak 122

   Son Teşehhüdde Dua Okunması 123

   Namaz Bitirmek İçin Selam Vermek 126

   Namaz Esnasında Bir Durum Ortaya Çıktığında Ne Yapılır 127

   Namazdan Sonra Okunacak Dualar 127

   Sabah Namazından Sonra Yapılacak Zikirler 134

   Sabah Ve Akşam Okunması İstenen Dualar 136

   En Önemli İstiğfar Duası 137

   Cuma Günü Sabahı Okunması İstenen Dualar 150

   Güneş Doğduğunda Yapılacak Olan Dua 151

   Güneş Yükselince Okunması İstenen Dua 153

   Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunması İstenen Dualar 153

   İkindiden Sonra Güneş Batımına Kadar Okunması İstenen Dualar 154

   Akşam Ezanını Duyan Kimsenin Yapacağı Dua 155

   Akşam Namazından Sonra Okunması İstenen Dualar 155

   Vitir Namazında Ve Sonrasında Okunması İstenen Dualar 156

   Yatağa Uzanıp Yatmak İstendiği Zaman Okunması İstenen Dualar 157

   Dua Etmeden Veya Zikirsiz Olarak Uyumanın Yanlışlığı 166

   Geceleyin Uyandıktan Sonra Tekrar Uyamak İsteyenin Yapacağı Dua 166

   Geceleyin Uyuyamayan Kimseden Yapması İstenen Dua 169

   Uykusunda Korkan Kimsenin Yapması İstenen Dua 170

   Rüyasında Hoşlandığı Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dua 171

   Kendisine Bir Rüya Anlatılan Kimsenin Okuyacağı Dua 172

   Her Gecenin İkinci Yarısında Okunması İstenen Dua Ve İstiğfar 172

   Duanın İcabet Anına Rast Gelmesi Ümidiyle Gece Boyunca Dua Edilmesi 173

   Esmauî-Hüsna/Allah'ın En Güzel İsimleri 173

   Esma-İ Hüsna'nın Manaları 175

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 181

   KUR'AN OKUMANIN FAZİLETİ VE ADABI KUR’AN TİLAVETİ 181

   Yolculukta Ve İkamet Halinde Gece-Gündüz, Her Zaman Kur'an Okumak 181

   Kur'an Okumak İçin En Uygun Zamanlar 184

   Hatim İndirmenin Adabı 184

   Hatim Duası Yapmak Müstehaptır 186

   Kur'an Okumayı Alışkanlık Haline Getirmek Ve Unutmamak 187

   Kur'an Okuyucusunun Dikkat Etmesi Gereken Edepler 188

   Kur’an Okuma Öncesinde Ağzı Temiz Tutmak Diş Temizliği Yapmak 188

   Kur'an Okurken Huşu İçerisinde Olmalıdır 189

   Yüzünden Kur'an Okumak 190

   Kur'an'ın Sesli Ve Sessiz Okunması 191

   Kur'an'ı Güzel Sesle Okumak 191

   Kur'an Okurken Dikkat Edilecek Hususlar 192

   Kur'an Okumada Düşülen Yanlışlar/Bid’atler 192

   Sureleri Adlandırmak 193

   "Öğrendiğim Kur'an Ayetini Unuttum" Demenin Yanlışlığı 193

   Kur'an Okumanın Önemi 194

   En Önemli Zikir Kur'an Okumaktır 194

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 197
   YÜCE ALLAH'A HAMDETMEK 197

   Her Önemli İşe Hamd İle Başlamak 198

   İşlerini Hamd İle Bitirmek 199

   Herhangi Bir Durumda Hamdetmek 199

   Tüm Hamdleri Cami Olan Hamd İle Hamdetmeye Yemin Etmek 200

   BEŞİNCİ BÖLÜM 202

   RESULULLAH (S.A.V.) SALAVAT GETİRMEK 202

   Rasulullah'a Salavat Getirmek 202

   Yanında Peygamberimizin Anıldığı Kimsenin Salat Ve Selam Getirmesi 203

   Resulullah'a Salat Getirmenin Şekli 204

   Salat Ve Selamı Birlikte Okumak 205

   Salâtı Biraz Yüksek Sesle Okumak 205

   Duaya Başlarken Allah'a Hamd Rasulullah'a Salat İle Başlamak 205

   Tüm Peygamberlere Ve Onlara Bağlı Olarak Âline Salavat Getirmek 206

   Sahabe Ve Diğer Kimselere Rıza Ve Rahmet Dilemek 207

   ALTINCI BÖLÜM 209

   FARKLI OLAYLARDA İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK DURUMLARDA Kİ ZİKİR VE DUALAR 209

   İstihare Duası 209

   Önemli Anlarda Ve Sıkıntılı Durumlarda Okunacak Dua 211

   Herhangi Bir Şeyden Ürkme Ya Da Korkma Anında Okunacak Dualar 215

   Herhangi Bir Tasa Ve Üzüntü, Hüzün Olması Halinde Okunacak Dualar 215

   Bir Tehlike Anında Okunması İstenen Dua 216

   Bir Toplumdan Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217

   Güç Ve Saltanat Sahibinden Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217

   Düşmanı Görünce Okunması İstenen Dua 218

   Herhangi Bir Şeytanın Musallat Olmasında Ve Korkulduğunda Okunacak Dua 218

   Kişiye Bir Şey Ağır Bastığında/Baskın Geldiğinde Yapacağı Dua 219

   Kişiye Yapması Zor Gelen Bir İş Konusunda Yapması İstenen Dua 220

   Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okumaları İstenen Dua 220

   Vesveseye Kapılan Kimseden Okunması İstenen Dua 223

   Bunaklara Ve Bir De Yılan Sokmalarına Karşı Okunması İstenen Dua 226

   Bebeklerin Korunması İçin Okunması İstenen Dua 229

   Çıban, Sivilce Ve Benzeri Rahatsızlık Sebebiyle Okunacak Dua 230

   YEDİNCİ BÖLÜM 231

   HASTALIK - ÖLÜM VE BU İKİSİYLE İLGİLİ DURUMLARA BAĞLI OLA­RAK İSTENEN DUALAR 231

   Hastanın Yakınlarından Hastayı Sormak Ve Cevap Almak 231

   Hastalık Halinde Hasta Ve Yanındakilerin Hareketleri Nasıl Olmalı? 231

   Hastaya Hasta Sahibinin Ve Hizmetçisinin İyilik Tavsiye Etmesi, Zor Ve Zahmetli İşlerine Katlanıp Sabretmesi 237

   Baş Ağrısı Ateş Ve Daha Başka Ağrılar İçin Okunacak Dua 237

   Hastanın Söylemesi (Şikayeti) Caiz Olan Sözler 237

   Dualar Ve Zikirler 241

   Artık Yaşamasından Umut Kesilen Kimse İçin Yapılması İstenen Dua 241

   Ölen Kimsenin Gözlerinin Kapatılmasından Sonra Okunması İstenen Dua 246

   Ölünün Yanında Okunması İstenen Dua 24

   Bir Yakının Ölüm Haberini Duyan Kimseden Söylenmesi İstenen Şey 249

   Bir İslam Düşmanının Ölümünün Duyulması Üzerine İstenen Dua 250

   Taziyede Bulunmak 253

   Ölünün Tüm Yakınlarına Taziyede Bulunmak 255

   En İyi Taziye Ve Teselli Nasıl Olmalı 256

   Müslümanlar Arasında Başgösteren Bazı Hastalıklar 262

   Ölenin Sahiplerine Ve Yakınlarına Ölümü Bildirmek 263

   Ölünün Yıkanıp Kefenlenmesinde Okunacak Dualar 265

   Ölene Cenaze Namazının Kılınması Ve Dua 266

   Cenaze Namazının Kılınış Şekli 266

   Cenaze İle Birlikte Yürürken Okunması İstenen Dualar 276

   Yanlarından Cenaze Geçen Veya Bir Cenaze İle Karşılaşanın Görevi 277

   Ölüyü Kabre İndiren Kimselerin Yapacakları Dualar 278

   Definden Sonra Yapılacak Dualar 279

   Definden Sonra Ölüye Telkinde Bulunmak 280

   Müslümanların Ölen İçin Yapacakları Duanın Faydaları 286

   Kabir Ziyaretçilerinin Okumaları İstenen Dua 290

   Zalim Kimselerin Kabirleri Ve Helak Yerlerinde Ne Yapılmalı 293

   Beşvakit Namaz Dışında Kılınan Belli Namazlarda Okunması istenen Dua Ve Zikirler 294

   Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Yapılması İstenen Dua Ve Zikirler 296

   Bayram Gecelerinde Tekbirler Getirmek Müstahaptır 297

   Tekbir Günlerinde Tekbir Getirmek Meşrudur 299

   Bayram Namazında Sünnete Uygun Tekbir Getirilmesi 300

   Zilhicce Ayının İlk On Gününde Okunması İstenen Dualar 301

   Güneş Ve Ay Tutulmalarında Okunması İstenen Dualar 303

   Yağmur Duasında Okunması İstenen Dualar 306

   Rüzgâr Fırtınası Çıkması Halinde Okunması İstenen Dualar 311

   Yağmur Yağarken Okunacak Dualar 316

   Teravih Namazıyla İlgili Dualar Ve Zikirler 318

   Hacet Namazında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 319

   Teşbih Namazı 321

   Zekat İle İlgili İstenen Dua Ve Zikirler 325

   Zekat-Sadaka Ve Adak Verenin Yapması İstenen Dua 327

   SEKİZİNCİ BÖLÜM 328

   ORUÇ İLE İLGİLİ YAPILMASI İSTENEN ZİKİR VE DUALAR 328

   Oruç Esnasında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 329

   İftar/Oruç Açma Anında Okunması İstenen Dua 330

   Başkalarının Yanında İftar Açan Kimsenin Onlara Yapacağı Dua 332

   Kadir Gecesinde Okunması İstenen Dua 332

   Ramazanda İ'tikaf Sırasında İstenen Şeyler : 333
   DOKUZUNCU BÖLÜM 334

   HAC KONUSUYLA İLGİLİ DUA VE ZİKİRLER 334
   Mekke Haremine/Sınırlarına Gelen İhramlı Ne Yapmalı 338

   Mekke'ye Giren Bir Kimse Ne Yapmalı 338
   Tavaf Dua Ve Zikirleri 339
   Mültezem'de Yapılması İstenen Dua 341
   Hicr Denilen Yerde Dua Nasıl Yapılır ? 342
   Beytullah'ın İçinde Yapılacak Dua 343
   Sa'y İle İlgili Dualar 343
   Mekke Dışında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 347
   Arafat'ta Okunması İstenen Müstahap Dua Ve Zikirler 348
   Arafat'tan Müzdelife’ye Dönüşte Yapılacak Dua Ve Zikirler 351
   Müzdelife Ve Meş'ari Haram da Yapılan Dualar 352
   Meş'ai Haram'dan Mina’ya Dönüşte Okunan Dualar 355
   Kurban Bayramı Günü Mina'da Okunacak Dualar 355
   Teşrik Günlerinde Mina'da Okunması Müstahap Olan Dua Ve Zikirler 357
   Ülkesine Dönerken Okunması İstenen Dualar 359
   Rasulullah'ın Kabrini Ziyaret Esnasında İsetnen Şeyler 360

   ONUNCU BÖLÜM 365
   CİHAD KONUSUNDA İSTENEN DUA VE ZİKİRLER 365
   Şehid Olmayı Arzulamanın Güzelliği 365
   Sünnete Uygun Yapılması îstenen Cihad/Savaş 366
   Savaş Anında Dua Etmek-Zikir Ve Tekbir Getirmek 367
   Allah Yolunda Yara Alan'ı Tebrik Etmek Müjdelemek Gerekir 374
   Müslümanların Galip Gelmesi Durumunda Yapmaları Gereken Şeyler 376
   Müslümanların Bozguna Uğramaları Halinde Yapmaları Gereken İş 376
   ONBİRİNCİ BÖLÜM 378
   YOLCULUĞA ÇIKAN BİR KİMSENİN YAPACAĞI GÖREVLER 378

   İstihare/Hayırlı İş Dilemek Ve İştişare/Danışma 378
   Kesin Olarak Yolculuk Kararı Verilince Yapılacak İşler 379
   Evden Yolculuğa Çıkarken Kişinin Okuması Gereken Dualar 382
   Sünnete Uygun Olarak Yapılan Vedalaşma 386
   Salih Olarak Tanınan Kimselerin Dualarını Almak 387
   Yolculuğa Çıkandan Hayır Dua İstemek 388
   Bineğine/Aracına Bindiğinde Yapacağı Dua 388
   Gemiye Binilince Yapılacak Dua 391
   Yolcu Güzergahında Bir Yerleşim Bölgesi Gördüğünde Ne Yapmalı 395
   Konaklama Esnasında Okunması İstenen Dua 398
   Yolculuktan Dönünce Yapılması İstenenler 399
   ONİKİNCİ BÖLÜM 403
   YEME İÇME KONUSUNDA DİNİ GÖREVLER VE KURALLARÖNÜNE SOFRA KONULAN KİMSENİN GÖREVLER 403
   Yeme Ve İçme Esnasında Besmele Çekilmesi 404
   Misafirleri Konaklayan Konak Sahibinin Takınması Gereken Tavır 411
   Yemekten Sonra Ne Yapılmalıdır 412
   Misafirlerin Davet Sahibine Hayır Duada Bulunmaları 415
   Misafire Karşı Yapılması Gereken En İyi Muamele Yapılıp Gösterilmelidir 419
   ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 420
   SELAM VERİLMESİ, BİR YERE GİRERKEN İZİN ALINMASI VE AKSIRANA CEVAP VERİLMESİ 420
   Selam Vermenin Önemi Ve Selamı Yaygınlaştırma Meselesi 421
   Selamlaşma Şekli Nasıl Olmalıdır 423
   Selamı Verene Hemen Karşılığı Çabucak Verilmeli 427
   Selam Vermenin Hükmü 428
   Aynı Anda İki Kimsenin Selamlaşması 434
   Selam Vermenin Uygun Olup Olmayacağı Yer Ve Zamanlar 436
   Selam Verilecek Ve Verilmeyecek Selamı Alınacak Ve Alınmayacak Kimseler 439
   Gayri Müslim/Müslüman Olmayanlarla Selamlaşmak 441
   Müslüman Olmayan Hastayı Ziyaret 444
   Bid'at İşleyen Büyük Günah Sahibi Kimselere Selam Verilmesi 445
   Çocuklarla Selamlaşma 445
   Selam Konusunda Bazı Adab Ve Konuya İlişkin Meseleler 446
   Topluluk-Çarşı Pazarda Selam 447
   Kendi Evinde Selam Verme 448
   Herhangi Bir Yere Girilmek İstendiğinde İzin İstemek 451
   İzin İsteyenin Kendisini Tanıtması 453
   Bilinen Unvanıyla Kendini Tanıtmak 454
   Selam Konusuna İlişkin Çeşitli Meseleler 455
   Musafaha/Tokalaşmak 460
   Namazdan Sonra Yapılan Musafaha 461
   Musafaha Sırasında Nasıl Tavır Takınılmak 462
   Birine Eğilmek Doğru Değildir 463
   Salih Kimseleri-Arkadaş Ve Komşuları Ziyaret Etmek 465
   Aksıran Ve Esneyen Kimselere Karşı Ne Yapılmalıdır 466
   Gayri Müslim Bir Kimsenin Aksırmasında Ne Yapılmalı 473
   Övmeyi Meneden Hadis Rivayetleri 475
   Övülebilirliği Gösteren Hadis Rivayetleri 476
   Bir Kimsenin Kendi İyiliklerini Ve Kendisini Övmesi Meselesi 479
   Bir Önceki Konularla İlgili Bazı Bilgiler 482
   ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 484
   EVLİLİKLE İLGİLİ MESELELER KENDİSİ VEYA BİR BAŞKASI İÇİN KIZ İSTEMEYE GİDENİN YAPACAĞI DUALAR 484
   Kişinin Kendi Öz Kızını Ya Da Velayet Ve Vesayetindeki Bir Kızı Kendileriyle Evlenmeleri İçin Dürüst Ve Fazilet Ehli Kimselere Teklifi 484
   Nikah Akdi Sırasında Yapılması İstenenler 485
   Nikahtan Sonra Kocaya Yapılacak Dua 487
   Zifaf Gecesinde Kocanın Hanımına Karşı Temennisi Şöyle Olmalıdır 489
   Cinsel İlişki Sırasında Yapılacak Dua 490
   Kocanın Hanımıyla Oynaşması-Şakası Ve Tatlı İfadeleri 490
   Evlenen Erkeğin Hanımından Dolayı Akrabalarına Karşı Tavrı 491
   Doğum Sırasında Kadının Doğum Sancılarına Karşı Okuması İstenen Dualar 491
   Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okunması 492
   Bebeğe İlk Tatlıyı/Memeyi Damağına Tuttururken Okunacak Dua 492
   ONBEŞİNCİ BÖLÜM 493
   DOĞAN BİR ÇOCUĞA İSİM VERMEK 493
   Düşük Bebeğe Ad Konulması 494
   Çocuklara Güzel İsim Konulması 494
   Aziz Ve Çelil Olan Allah'ın Hoşuna Giden En Güzel İsimler 495
   Kimi Zaman Eğitim Amacıyla Bazı Yakınlarımıza Kötü İsimle Çağırmak 497
   Adını Bilmediğimiz Birini Çağırırken Nasıl Davranmalıyız 498
   Çocuğun, Büyüklerini Adlarıyla Çağırmaması 498
   Bir İsmi Daha Güzel Biriyle Değiştirmenin İyi Olacağı 499
   Kişinin İstemediği Lakaplarla Çağırılması Doğru Değildir 501
   Kişinin Sevdiği Bir İsim Ya Da Lakapla Çağırılması Caiz Ve Müstahaptır 502
   Çocuğu Olmayanın Künye Alması Ve Küçük Çocuğa Künye 504
   Kafir Ve Sapıkların Künyelendirimleri 506
   Diğer Özellikler
   Stok KoduEl Ezkar Dualar Ve Zikirler Ravza Yayınları
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.