Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

DUA VE HAVAS ANSİKLOPEDİSİ ciltli

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

142 sayfa 14x21 cm
160,00 TL
110,00 TL
%31,3
Kısa Bir süreliğine %50 indirimli
500,00 TL
250,00 TL
%50

DUA VE HAVAS ANSİKLOPEDİSİ

Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 1000
Cilt Tipi: Ciltli
Boyut: 17.5 x 24.5 cm

SUNUŞ
Havas ilmi, Allah Teala’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenabı Hakk’ın her güzel ismi ile her duanın kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibatını ortaya koyar. Büyük alim Taşköprüzade’nin Miftâhu’s-Seâde adlı eserinde de Havas İlmi hakkında şu şekilde bahsedilmektedir:

- Bilmiş olalım ki, nefis, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere semavi kitaplardaki Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ile ve dualarla meşgul oldukça kudsi bir cihete doğru yönelmeye başlar. Bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir cihete doğru sevk eder. Bu belli bir istikamete sevk oluş ve niyetin dışında kalan her şeyden uzaklaşma neticesinde, isim ve dualarla meşgul olan kimsenin istidadı nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir. 

Dua ve Havas Kitapları

İsim ve duanın neticesinden bir maksadı istemek ve beklemek de aynen böyledir. Neticeye ulaşmak için inanmak esastır. Sihir ve benzeri olan şeyler de bu esastan meydana gelmektedir. 

Katip Çelebi diyor ki: 

"Ben de derim ki: Her şeyin bir havassı vardır. Fakat o havassı meydana getiren sebepler gizlidir. Biliyoruz ki, mıknatıs, ancak demir cinsinden olan şeyleri kendine çeker. Demir olmayan bir cismi çekmez. Bu gerçeği bildiğimiz halde asıl çekiş sebebini bilmiyoruz. 

Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Cenabı Hakk’ın güzel isimlerinin havassıdır. Bu isimlerin hassalarının, isimleri meydana getiren harflerle ilgisi vardır. Bu noktada önce harflerle ilgisi bulunan ilmin kaidelerini iyi bilmek lazımdır, isimleri meydana getiren harflerin hepsi bu kabildendir. Azimetlerde kullanılan duaların havassı ile Kur’an-ı Kerim’in havassı da bu kabildendir. 

"Bu hususta anlatılan ve yazılan şeylerin dayanağı salih ve veli kimselerin tecrübeleridir. Bu hususa işaret eden ve hatta delil olan hadis-i şerifler de vardır. İmam-ı Süyûti’nin el-İtkân’da zikrettiği hadisler bu cümleden olan hadislerdir. Bazı kaynaklara göre Havas İlmi’nin kaynağı sahabe ve tabiine kadar uzanır. Bu hususta belli bir kaynağı ve dayanağı bulunmayan haberler de vardır. Bunlar daha çok insanların tecrübeleri ile meydana çıkmış şeylerdir. Belli bir kaynağa ve delile dayanmayan hassaların doğruluğunu ancak Allah bilir.

Rukyenin meşruluğu Muavvizeteyn Sureleri ile sabit ve Kur’an-ı Kerim’in beyanıdır. Cenabı Hakk’ın diğer güzel isimleri ile şifa talebinde bulunmak ta böyledir. Bu yolda yapılan şey ruhani tababettir. Eğer bu sureler ve Esma-i Hüsna salih ve veli kulların dilinden okunursa, Allah ü teala’nın izni ile şifa meydana gelir. Bu kabil tedavi usulü yaygınlaşır ve ehil ağızlarda sürdürülürse insanlar maddi tıbba karşı isyan ederler. Bu hususa Allah’ın Resulü şu hadis-i şerif ile işarette bulunmaktadır. Aynen şöyle buyuruyor:

Dua ve Havas Kitapları 

"Bir kimse tesirine inanarak, gerek Cenabı Hakk’ın güzel isimlerini gerekse bu husustaki duaları bir dağı yok etmek için okursa, muhakkak ki dağ yok olur.”

Büyük Tefsir ve Hadis alimi Kurtubî, Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ve Kur’an-ı Kerim ile herhangi bir hasta için şifa dileğinde bulunulmasının dinen caiz olduğunu beyan etmiştir. Bu hususta şöyle demektedir:

- Eğer herhangi bir şifa için okunan şey Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifle sabit olan esma, ayet ve dua ise, bunlarla şifa talebinde bulunmak müstehabtır.

Büyük alim Rebî diyor ki:

- Cenabı Hakk’ın güzel isimleri, ayet-i celileler ve Allah’ın Resulü’nün yaptığı duaları okuyarak şifa talebinde bulunmanın meşruluk durumunu İmam-ı Şafii’ye sordum. Dediler ki: "Gerek Kur’an-ı Kerim ayetleri ile gerekse Cenabı i Hakk’ın bilinen zikirleri ile şifa talebinde bulunmanın şeriat noktayı nazarından hiçbir mahzuru yoktur.”

Tabiinin en faziletlileri Hasan-ı Basri, Mücahid ve Evzaî, gerek Esma-i Hüsna ile, gerekse herhangi bir Kur’an ayeti veya bilinen dualarla şifa talebinde bulunmanın hiçbir mahzuru bulunmadığını bildirmişlerdir. Bunları herhangi bir şeye yazıp, temiz bir su içine atarak şifa niyeti ile o sudan içmenin veya o su ile yıkanmanın dinen hiçbir mahzuru yoktur, demişlerdir. Aynı devrin büyük alimlerinden İmam-ı Nehâî, bunun mekruh olduğunu söylemiştir.

Rakamların, vefklerin ve çizgilerin de hassalar vardır, Sevgi ve nefretle ilgili sayıların havassı da bu cümledendir. Nitekim Tezkiretü’l-Ahbâb’da burçların, yıldızların, madenlerin, bitkilerin ve hayvanların sevgi ve nefretle ilgili hassaları vardır. Mevsimlerin, belli muhitlerin şifa istenmesinde, sevgi kazanılmasında ve nefret ettirilmesinde bir takım tesir va hassaları vardır.

Dua ve Havas Kitapları

Sevgili okuyucular! Elinizdeki bu eser, bir araştırma ve bir emeğin mahsülüdür. Her konuyu kapsaması için, eser bu kadar geniş tutulmuştur. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, herkes dert küpü. Ruhi bunalım içinde. Bana büyü yapıldı zannı içinde kıvranıyor. Konunun uzmanı ruh hekimine gidip bunalımdan kurtulmak hiç aklına gelmiyor da hemen bir büyücünün kapısına koşuyor. Güya derdine çare bulacak.

Şu iyi bilinmelidir: Her sıkıntı ve bunalımın sebebi sihir değildir. Zaten zamanımızda sihir yapacak kadar ilme ve bilgiye sahip bir kimse yoktur. Fakat bunalıma düşmüş dertli insanları çeşitli yalan, dolan ve hokkabazlıklarla kanlarını emmesini ve sömürmesini iyi bilen şarlatanlar mevcuttur.

Bunların kehanetine inanmak ve onların kapılarına gitmek, insanı imanından ve servetinden eder. Aman bu hataya düşmeyiniz.

Her hastalığın maddi tedavisi olduğu gibi manevi tedavisi de vardır. İşte bu eserde bunları bulacaksınız. Maddi tedavinin yanında manevi tedavi ile de bütün dertlerinizden Allah’ın izni ile şifa bulacaksınız.
İÇİNDEKİLER
- A -
Açlık çekmekten emin olur 760
Adi isminin sırlan ile donatılır 602
Ağlamaktan uyuyamayan çocuklara 169
Ağrı ve sancılar için 213, 262,766
Ahidnâme duası 378
Ahlakı güzelleştirmek için 308, 594, 598
Ailesine kötü davrananı bu durumundan vazgeçirmek için 420
Aklı ve zekayı geliştirmek için 93
Akrep burcu 527
Akrep sokmasından korunmak için 389
Al basmasına karşı 644
Alışverişin bereketli olması için 835
Alkoliği bu durumundan vazgeçirmek için 399
Allah dualarını kabul eder 603
Allah Teala seni bağışlar 699
Allah’ın himayesinde olmak için 93
Allah’tan ne dilerse reddolunmaz 563
Ana adı bilinmeyen kimsenin yıldızı nasıl tanınır 21
Anlaşılamayanı anlamak için 106
Anlayış gücünü artırmak için 437, 597, 697
Anne karnındaki çocuğu her türlü tehlikeden korumak için 231, 289
Ansızın ölmekten korunmak için 630
Arslan burcu 526
Ashab-ı Bedir ve Fazileti 318
Ashab-ı Bedir’in okunuşu (Arapçası) 322
Ashab-ı Bedir’in okunuşu (Türkçesi) 350
Ashab-ı KehBin isimlerinin havassı 380
Astım ve öksürük için 655
Aşırı ihtilam olmaktan şikayet edenler için 656
Ateşi söndürmek için 756
Ay saatinde zikredilmesi gereken isimler 38
Ay yıldızının zikir saati 43
Âyât-ı Hamse 948
Âyât-ı Harb 471
Âyât-ı Seb’a 941
Âyet el-Kürsi’nin daveti 634
Âyet el-Kürsi’nin önemli hassaları 307
Âyet el-Kürsi’yi okumanın fazileti 944
Ayın alametleri 503
Ayın buhurları 539
Aylara göre burçlar ve tabii durumları 11
Aylara mahsus tılsımlar 537
- B -
Bağlı çözmek için 172, 604, 655
Balık burcu 528
Baş ağrısı için 261, 712, 726, 733, 761
Baş dönmesine karşı 852
Baş ve sırt ağrıları için 212
Baş, çekirdek, kuyruk 486
Başak burcu 526
Başkasını teshir altına almak için 749
Bayılma ve sara rahatsızlığına karşı 395
Bel ağrısına karşı 644
Belaların defi için 695
Belaya uğramış kimseye karşı okunacak dua 864
Benim şefaatim vacip olmuştur 696
Bereket için 701
Berheş isminin sırları 747
Berhetîh isminin sırları 741
Berhetiyye duası 741
Berhetiyye, havassı ve sırları 740
Berheyûlâ isminin sırları 753
Berşân isminin sırları 750
Besmele-i Şerife duası 464
Besmele-i Şerife’nin sırları 629
Beşâriş isminin sırları 760
Beşkîlah isminin sırları 754
Bikehtahûniyye isminin sırları 760
Bir eşyayı çalınmaktan korumak için 595
Bir hadiseyi veya kimseyi rüyada görmek için 463
Bir insanın tabiatı nasıl anlaşılır 54
Bir işe ne zaman başlamalı 533
Bir işin görülmesi için 273
Bir işin hayır mı olup olmadığını öğrenmek için 559
Bir kimsenin hainliğinden çekimliyorsa 638
Bir kimsenin yanında işi olan kimse için 424
Bir kimseyi getirmek için 747
Bir kimseyi tesir altına almak için 555
Bir olayın sonucundan endişe edenler için 603
Bir şeyden haberdar olmak için 685
Bir tarafı yanmış kimseye okunacak dua 959
Bir yerin bereketlenmesi için 415
Bir zalimin helaki için 393
Birbirinden nefret eden iki kişiyi barıştırmak için 773
Birbirlerine dost olan gezegenler 535
Birbirlerine düşman olan burçlar 534
Birbirlerine düşman olan gezegenler 535
Boğa burcu 525
Boğaz ağrısının tedavisi 179
Boğulmaktan korunmak için 551, 701
Bol müşteri için 414
Bol rızık ve maişet için 893
Bolluk ve bereket için 222
Borcun edası için 435, 457, 554,607, 704,873
Borç altında ezilen kimse için 833, 847
Borç sıkıntısından kurtulmak için 594
Borçlu olanın duası 461
Böbrek taşı sancısı çekene okunacak dua 958
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 757
Burca nasıl bakılır 531
Burçlar ve genel özellikleri 481
Burçlara ait harfler 12
Burçların birbirlerine dostluk ve düşmanlıkları 534
Burçların doğuş yönleri 531
Burçların etkileri ve özellikleri 525
Burçların karakterleri 499
Burçların semtleri 485
Burçların tabiatları 500
Burçların vücudumuzdaki karşılığı 13
Burun kanamasına karşı 674
Burun kanamasına mübtela olan kimse için 844
Bütün mahlukatı teshir altına almak için 685
Büyü ve sihrin belirtileri 214
Büyükleri teshir altına almak için 563
Büyünün bozulması için 746
Büyünün yerini tespit için 706
- C -
Can ve mal güvenliği için 93
Cebinde bereketsizlikten şikayet edenlere 421
Celb etmek için 775
Celcelûtiyye duası (Türkçe okunuşu) 811
Celcelûtiyye duası ve sırları 769
Celcelûtiyye duası (Arapça okunuşu) 787
Celcelûdyye’de bulunan kelimelerin açıklaması 783
Celcelûtiyye’nin büyük vefk 782
Celcelûtiyye’nin sırları ve hikmetleri 822
Cennet ehlinin duası 676
Cimrinin cömertleşmesi için 549
Cin çarpması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 182
Cin mübtelası sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 178, 186, 190,196
Cin tutmasına karşı 658, 762
Cin ve insanların şerrinden korunmak için 295
Cin ve periye mübtela olanlar 645
Cin ve şeytan musallat olan kimse için 774
Cinden korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 191
Cinler ile görüşmek için 742
Cinleri davet etmek için 893
Cinleri uzaklaştırmak için 748, 756
Cinlerin şerrinden emin olmak için 593, 744, 772
Cinni helak etmek için 232
Cinni yakmak için 721
Cinnin aşık olması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 192
Cinsel gücü kuvvetlendirmek için 198
Cinsel yönden karısından nefret eden koca için 224
Cinsel yönden kocasından nefret eden kadın için 224
Cismani afetlerden kurtulmak için 593
Cuma günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 399
Cuma gününe ait nafile namazlar 682
Cumartesi günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 401
Cumartesi gününe ait nafile namazlar 683
Cümel-i Ekber ve Cümel-i Kebir 66
Cünnetül Esmâ 317
Cüzdanında bereket için 756
- Ç -
Çalınan bir şeyin bulunması için 700, 876
Çalınan malı bulmak için 373
Çarşamba günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 405
Çarşamba gününe ait nafile namazlar 681
Çekindiği ve korktuğu herkesin dili bağlanır 830
Çıban ve sivilcelere 168
Çıban ve yaraların şifası için 767, 884
Çiçek hastalığına karşı 892
Çiçek ve sivilcelere karşı 888
Çocuğu olmayan kimse için 197, 569, 968
Çocuk uyumasa 199, 887
Çocuklarda görülen havale ve saranın tedavisi için 238
Çocukları cin ve nazardan korumak için 749
Çocukların hastalıklardan korunması için 659, 728
Çocukların zekalarının keskinleşmesi için 395
Çok balık tutmak için 631
Çok faziletli bir teşbih 683
- D -
Da’vet-i Kebîr 894
Da’vet-i Şümûs (Arapça okunuşu) 110
Da’vet-i Şümûs (Türkçe okunuşu) 146
Da’vet-i Şümûs 82
Da’vet-i Tîcân 872
Dahili hastalıkların şifası için 94
Dahili kanamaların önlenmesi için 757
Dalak büyümesine 664
Dalak hastalıklarında 290, 673, 737
Dargın iki kişinin barıştırılması için 872
Dargın karı kocayı barıştırmak için 665
Define olduğu şüphelenilen yer için 458
Değişik konularda dua ve vefklerden örnekler 77
Deliren bir kimsenin şifası için 655, 832
Deniz yolculuğunda selamet için 457
Derse başlamadan önce okunacak dua 698
Dersleri kolayca anlamak için 288
Devlet büyüğünden kabul görmek için 564
Devlet Duası 379
Devlet katında işi olan kimse için 102, 174, 552
Devlet katında izzet ve ikram görür 830
Dileğine ulaşır 563
Dilek duası 694
Dilek için 269, 565
Dilek ve maksadına ulaşmak için 761
Dilin hikmet konuşması için 761
Diş ağrısına karşı 264
Doğum zorluğu çeken kadınlar için 93, 712, 823, 837, 844
Dostların çoğalması için 555
Dört bin büyük günahı bağışlanır 738
Dört halifenin ruhaniyyeti teşrif buyururlar 887
Dua ve istiğfarın önemi 935
Duanın kabulü için 319, 842, 864
Dükkanın bereketlenmesi için 850
Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz 313
Dünya ve ahiret işlerini kolaylıkla elde etmek için 313
Dünya ve ahiret mutluluğu için 579, 587
Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için 866
Düşmana galebe çalmak için 309, 552, 568, 714, 728, 762, 771
Düşmanı kahr ü perişan olur 556, 557, 649, 836
Düşmanı ona boyun eğer 573
Düşmanı, hakkında kötü konuşamaz 423
Düşmanın dilini bağlamak için 848
Düşmanın fenalığından korunmak için 373
Düşmanın gözüne heybetli görünmek için 895
Düşmanın kör olması için 230
Düşmanın silahı tesir etmez 829
Düşmanın şerrinden korkuluyorsa 418
Düşmanın şerrinden korunmak için 756
Düşmanına karşı üstünlük sağlar 564, 566
Düşmanları karşısında duramaz olur 633
Düşmanların bozguna uğraması için 840
Düşük yapan kadınlar için 200, 645
- E -
Ebced Harfleri 17
Ebced harflerinin sayı değerleri 14
Ebedî mutluluğa kavuşmak için 556
Ed’ıyyetül Üsbûıyye 399
El ve ayak ağrılarına karşı 294
En’âm Suresi’nin sırları 728
Engellerin kaldırılması için 100
Enğalülıyt isminin sırları 756
Envâr-ı Cemâliyye’nin seyri için 879
Erkekliği bağlı olan kimsenin tedavisi için 226, 434
Esaretten kurtulmak için 607
Esmâ-i Azıym 696
Esmâi Erbeıyn-i Îdrîsiyye 581
Esmâ-i Hüsnâ ve okunacak adetler 15
Esmâ-i Hüsnâ 545
Esmâ-i hüsnâ, harfler, adetleri, ulvi ve süflî ruhlar 646
Esmâ-i Hüsnâ’dan etkileyici isimler 34
Esmâ-i Hüsnâ’nın sırları 547
Eşine hıyanet eden kimsenin düzelmesi için 562
Eşkâl-i Hamse 50
Eşyası çalınan için 837
Eşyayı ve malları teleften korumak için 426
Etki altına almak için 456
Ev halkının her türlü tehlikeden korunması için 839
Evden kaçan bir kimseyi geri getirmek için 389
Evi çiçek hastalığından korumak için..: 892
Evin yıkılmaktan korunması için 824
Evladı yaşamayan kimse için 631
Evlat sahibi olmak için 569
Evlenemeyen bir kızın evlenmesi için 742
Evlenemeyen kimse için 274, 480, 653, 774, 833
Evlilik ilişkilerini bozan sihrin tedavisi 867
Evliyalar zümresinden olmak için 712
- F -
Fakirlik içinde kıvranan kimse için 742
Fakirlikten kurtulmak için 576
Farelerin uzaklaşması için 388
Fatiha Suresi’nin sırları 240
Fazileti bilinen geceler 678
Fazileti bilinen gündüzler 679
Felç hastalığının tedavisi için 196, 418, 477, 845
Felç ve kulunç rahatsızlıklarında 666
Fırtınanın dinmesi için 771
- G -
Gam ve kederden kurtulmak için 553, 556, 563, 578, 615
Gam ve kederi önleyecek dua 957
Gam ve kederin izalesi için 458
Gayb aleminin sırlarına vakıf olmak için 827
Gece ibadetlerine kalkmayı kolaylaştıran sebepler 678
Gece ibadetlerinin fazileti 675
Gece uyuyamayan ve sıkıntı içinde kalanlar 727
Geceleri korkan kimseler için 727
Geçim darlığına düşmez 223
Geçim darlığından şikayet edenler için 202
Geçinemeyen karı kocayı barıştırmak için 775
Geleceğinden endişe edenlere 412
Gelin ve damat arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için 222
Gezegenler 501
Gezegenlere göre harfler 13
Gezegenlerin sebep oldukları hastalıklar 514
Gizli bir şeyin bulunması için 739
Gizli sırlara vakıf olmak için 94
Gizli sırları açığa çıkarmak için 102
Gönenli’nin okunmasını tavsiye buyurduğu salavat-ı şerife 383
Gönlüne ilahi tecelli ve nur dolar 549
Gönül kazanmak için 568
Gönülleri teshir altına almak için 556, 562, 567, 576
Göz ağrısına karşı 94, 742
Göz hastalıklarına karşı 232, 262, 288
Gözün ve kalbin nurlanması için 835
Gurbete giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için 595
Güneş saatinde okunacak isimler 35
Güneş yıldızının zikir saati 41
Güneşin alametleri 502
Güneşin buhurları 539
Güzel konuşmak için 93
Güzel rüyalar görmek için 566
Galmeş isminin sırları 747
Gayâhâ isminin sırları 757
- H -
Hacet duası 642
Hacet için 198, 200, 596, 599, 600, 704, 705, 873, 965
Hacet namazı 952
Haftanınyedi gününe ait tılsımlar 536
Hakkında kötü konuşanı susturmak için 591
Hakkında kötü konuşanlar perişan olur 311
Haksız yere hapiste olanlar için 594
Haksız yere zulme uğrayan kimse için 320
Halkın yanında aziz olmak için 772
Hamile kalamayan kadınlar için 193, 414
Hangi yıldız hangi yıldıza dost ve düşmandır 75
Hapisten kurtulmak için 207, 293, 560, 833
Harflerin tabiatı ve terkibi 9
Hasmına üstün gelmek için 551
Hasta şifa bulur 662
Hastalık ve ağrılardan kurtulmak için 93
Hastalıkların teşhis edilmesi 531
Hastalıktan şifa bulmak için 199, 318, 373, 561, 832
Haşerelerin yok edilmesi için 176
Haşr Suresi’nin son ayetlerini okumanın fazileti 946
Hâtem-i Kebir 108
Hâtem-i Sağır 109
Hâtem-i Sağîr’in tasarrufları 99
Hatırı sayılır olmak için 903, 604
Havas ilmini kavramak için 397
Havassı Şettâ 882
Havvas-ı Fâdha-i Şerife 313
Hayır kapılarının açılması için 212
Hayırla anılmak için 550
Hayırlı bir evladın olması için 424
Hayırsız karı ve kocanın ıslahı için 559
Hayrın celbi için 630
Hayvanların tehlikelerden korunması için 839
Hazine bulmak ve zengin olmak için çare 255
Hazreti Adem’in okuduğu teşbih 928
Hazreti Harun’un duası 934
Hazreti İbrahim’in okuduğu teşbih 929
Hazreti İsâ Aleyhisselam’ın duası 382
Hazreti İshak’m okuduğu teşbih 930
Hazreti İsmail’in okuduğu teşbih 929
Hazreti Mevlânâ’nın tavsiye buyurdukları zikirler ...868
Hazreti Musa’nın okuduğu teşbih 932
Hazreti Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 373
Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in okuduğu teşbih 934
Hazreti Yahya’nın okuduğu teşbih 932
Hazreti Yakub’un okuduğu teşbih 931
Hazreti Yûnus’un okuduğu teşbih 931
Hazreti Yusuf un okuduğu teşbih 932
Her dileği olur 416
Her gezegene ait buhurlar 10
Her hastalığın şifası için 258
Her hususta muvaffak olmak ve zafer için 298
Her insan ona saygı duyar 662
Her istediğini rüyada görür 567
Her işinde başarı elde eder 571
Her işinde hayır görür 564
Her türlü korkudan emin olmak için 380
Her türlü kötülükten emin olmak için 210
Her yerde güzel bir şekilde karşılanır 744
Herkes tarafından sevilir 588, 843
Heybetli görünmek için 616
Heyecandan kurtulmak için 712
Hırsız, yangın ve cinden korunmak için 751
Hırsızdan emin olmak için 375, 774
Hırsızı rüyada görmek için 378
Hırsızı tespit için 777
Hırz-ı Besmele-i Şerif 687
Hızbü’n-Nevevî 299
Hikmet ilmini kazanmak için 596
Hikmet ilminin kapılan açılır 436
Hile ve desiseden kurtulmak için 211
Hilebazların hilesinden korunmak için 831, 836
Hilye-i Şerif 467
Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 960
Hizbü’n-Nasr 426
Hizbül Bahr ve sırları 441
Hûtıyr isminin sırları 748
Huysuz çocuğa okunacak dua 955
Hünerli bir kimse olmak için 566
Hürmet ve kabul görmek için 822
- I -
İç huzursuzluğunun tedavisi için 284
İç huzuru için 967
İçkiden nefret ettirmek için 415
İdrarı tutamama rahatsızlığına karşı 671
İhlas Suresi’nin daveti 763
İkizler burcu 525
İktidarsızlığa karşı 390, 877
İlahi keşiflerin açılması için 572
İlm-i Kimya ve simyaya sahip olmak için 894
İnsan üstün mü gelecek, yenilgiye mi uğrayacak 533
İnsan üzerindeki büyüyü çözmek için 245
İnsanlar arasında aziz olur 230
İnsanlar arasında hatırı sayılır olmak için 549, 709
İnsanlar arasında heybetli ve vakarlı görünmek için 412
İnsanlar arasında kabul görmek için 310, 601, 670
İnsanların gözünden saklanmak için 104
İnsanların kalbini teshir altına almak için 434
İnsanların senden çekinmesini istiyorsan 740
İsabetli karar vermek için 558
İsm-i A’zam duasının şerhi ve havassı 230
İsm-i Rahman Duası (Arapçası) 366
İsm-i Rahman Duası (Türkçe okunuşu) 372
İstediği kimseyi ayağına getirir 565
İstediğini elde eder 558
İstediğini rüyada görmek için 553
İstiğfarın önemi 702
İstihare ve adabı 393, 733
İşlerinde başarılı olmayanlar için 736
İtibar için 776
- K -
Kabir azabından emin olur 468
Kabirler arasında korkan kimsenin tedavisi için 180
Kabrât isminin sırları 756
Kabul görmek için 103
Kadınlara aşırı zaafı olanı bu durumdan kurtarmak için 706
Kalbi hikmet ilmi ile dolar 416
Kalbi hikmet nurları ile dolar 771
Kalbi manevi hastalıklardan temizlemek için 772
Kalbi marifet nuru ile dolar 589
Kalbin feraha ermesi için 564
Kalbin feyizle dolması için 619
Kalbin nifaktan temizlenmesi için 829
Kalbin nurla dolması için 574
Kalbinde acı hisseden 189
Kalbinden hikmetler fışkırır 827
Kalenhûd isminin sırları 750
Kalp ağrısının tedavisi için 187,189
Kalp çarpıntısına karşı 168, 294
Kalp gözünün açılması için 600, 879
Kalp hastalıklarına 220
Kalp kasavetini gidermek için 588, 739
Kalp rahatsızlıklarına karşı 231
Kalpleri etkilemek için 313, 573
Kalplerin nurlandırılması için 880
Kalplerin ona yönelmesi için 93
Kalpteki sıkıntının gitmesi için 94
Kara sevda illetine karşı 175,195
Kara ve deniz yolculuğunda belalardan korunmak için 776
Kara yolculuğunda selamet için 457
Karı koca arasında muhabbet için 591
Karı koca arasında soğukluk varsa 390
Karı koca arasındaki geçimsizliği gidermek için 743
Karına su toplanırsa 845
Karıncaların uzaklaştırılması için 737, 759
Katı kalplerin yumuşaması için 965
Kaybolan bir şeyi bulmak için 220, 274, 753
Kaybolan bir şeyin bulunması için 712
Kayıp bir kimseden haber almak için 202
Kayıp bir kimseyi geri döndürmek için 205
Kaza ve belalardan emin olmak için 550, 553, 560
Kazhîr isminin sırları 751
Kazmez isminin sırları 755
Kelime-i Tevhid’in havassı 738
Kem gözlerden korunmak için 826
Kendisinden çekinilen bir kimsenin yanına girerken okunacak dua 167
Kendisine kötülük yapılacağını sanan kimse için 171
Kerîr isminin sırları 742
Keşf-i Sahih 167
Keydehûlâ isminin sırları 758
Kıskançlık illetine karşı 660
Kısmet bağlılığını çözmek için 224, 457
Kısmeti kapalı kızlar için 851
Kindar bir kimseyi bu durumdan kurtarmak için 661
Kişinin yıldızı nasıl tesbit edilir 20
Kolay doğum için 240
Korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi 179
Korku illetine karşı 183, 270
Korku ve aşırı isteğin tedavisi için 271
Korku ve huzursuzluktan kurtulmak için 713
Korkulu rüyalardan kurtulmak için 567
Koruyucu kalkan 478
Kova burcu 528
Koyunun veya ineğin sütünün çoğalması için 195
Köpekten korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 186
Kötü alışkanlıkların önlenmesi için 558, 572
Kötü düşüncelerden korunmak için 590
Kötü hayaller gören kimse 721
Kötü huyları derhal bırakır 574
Kötü söz söyleyenin dilini bağlamak için 776
Kötülük ve sıkıntılardan kurtulmak için 318
Kötülüklerden korunmak için 206, 596, 841
Kulunç rahatsızlığında 312, 737
Kulunç ve bağırsak ağrılarına karşı 852
Kulunç ve siyatikten kurtulmak için 823
Kur’ân-ı Kerim’deki bazı surelerin faziletleri 286
Kurtuluşa erenlerden olmak için 92
Kuyunun suyu azalırsa 194
Kuyunun suyunun çoğalması için 749
Küçük ebced harfleri ve karşılıkları olan rakamlar 530
- M -
Maddi ve manevi dilek için 253
Mahlukat seni sever 895
Mahşer yerinde çıplak olarak haşredilmez 468
Maişet darlığında okunacak dua 960
Makam ve mevki sahiplerinden iyilik görmek için...561
Maksadına ulaşmak için 278, 708 S
Mala ve cana gelecek zararı önlemek için 927
Malın çalınmaması için 742, 840
Malın satılması için 199
Manevi hekimlik için 601
Manevi kalkan vazifesi görür 950
Manevi keşif yolu açılır 663
Manevi perdelerin kalkması için 555
Manevi yüceliklere erişmek için 549
Maneviyat alemine dalmak için 601
Mazlum olduğu halde hapse düşen için 425
Mazlumun üzerindeki zulmü kaldırmak için 554
Merih buhurları 540
Merih saatinde meşgul olunacak isimler 34
Merihin alametleri 504
Meşru olmayan bir ilişkiden vazgeçirmek için 656
Mevkii sahibi olmak için 578
Meyve ağaçlarını her türlü afetten korumak için 970
Mezcel isminin sırları 745
Migren hastalığına 174, 207, 725
Muhabbetin celbi için 456
Murad için 267, 268, 297, 712
Muradına nail olmak isteyen 266
Musibeti gidermek için 391, 598
Mutluluk için 559
Mü’min cinlerle görüşmek için 707, 875
Mühr ü Nübüvvet-i Resulüllah 889
Münazarada üstün gelmek için 616
Müşteri yıldızının zikir saati 40
Müşterinin alametleri 507
Müşterinin artması için 460, 631, 838
Müşterinin buhurları 540
Mütecaviz kimselerden korunmak için ..831
Müzmin öksürüğü şifaya kavuşturmak için 752
- N -
Na’l-ı Şerifin sırları 735
Nâme-i Peygamberi ..468
Nazar için 184,188, 228, 292, 392
Nazar ve hased sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 183
Nazara karşı okunacak ayetler 713
Nazardan ve cinlerin şerrinden muhafaza olmak için 437
Ne dilerse oluverir 555
Ne kadar yol yürüse yorulmaz 392
Nefsin arzularını terk etmek için 570
Nemûşelah isminin sırları 752
Nezle ve gribe karşı 440
Nezleye karşı 832
Nikah sırasında bağlanan kimsenin bağını çözmek için 242
Nûh Aleyhisselam’ın okuduğu teşbih 928
- O -
O günün şükrünü eda etmiş olur 867
Oğlak burcu 528
Okuyana bin huri verilir 951
Öfkenin izalesi için 550
Öksürük ve astım için 375
Ölümden başka her derde devadır 376
Ömrünün uzun olmasını isteyen 589, 824
Önemli bir hususta başarılı olmak için . 272
Önemli bir işin hallolması için 686
- P -
Paranın bulunduğu yeri tespit için 105
Pazar günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 402
Pazar gününe ait nafile namazlar 680
Pazartesi günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 403
Pazartesi gününe ait nafile namazlar 681
Peri illeti sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 178
Perşembe günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 406
Perşembe gününe ait nafile namazlar 682
Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 637
Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 713
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in isimlerinin sırları..438
Prostat rahatsızlığına 657
Psikolojik sıkıntılardan kurtulmak için 567, 592
- R -
Rabbânî sırlar ile ihya olur 602
Rakamları dokuz dokuz düşürme usulü 67
Rakibine üstünlük sağlamak için 551
Resulü Ekrem (s.a.v.) ile görüşmeyi arzu edenler ....936
Resulü Ekrem (s.a.v.)’i rüyada görmek için 279, 887
Resulüllah (s.a.v.)’in sevgisine mazhar olur 887
Rızık bolluğu için 202, 555
Rızık ve maişet hususunda darlık çekmez 425
Rızkın bollaşması için 598
Rızkın celbi için .- 380, 630,714
Rızkın celbini sağlayan ameller 409
Rızkın yağmur olup yağması 888
Ricâlül Ğayb Duası 385
Ruhanilerle görüşmek için 621
Ruhi hastalıkların tedavisi için 712
Ruhi ve bedeni hastalıkların şifası için 456
Ruhlar ile konuşmak için 750
Rüyada istediğini görmek için 753
- S -
Saçların siyahlaşması için 198
Salât-ı Nâriye 81
Salat-ı Tefriciyye 865
Salavât-ı A’zam 711
Salavat-ı Cevheretil Kemâl 885
Salavât-ı Künhiyye 943
Salavât-ı şerife getirmenin önemi 661
Salgın felaketinden kurtulmak için 561
Salı günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 404
Salı gününe ait nafile namazlar 681
Salih Aleyhisselam’ın okuduğu teşbih 930
Sancı ve hastalıklara karşı 768
Sancılara karşı 622, 891
Sara hastalığına karşı 175, 194, 204, 463, 612, 750
Sara, cin ve şeytanlardan korunmak için 632
Sarılık hastalığının tedavisi için 845
Savaşlarda başarı elde etmek için 561
Sebepsiz yere ağlayan çocuk için 229, 287, 380
Sedef hastalığından kurtulmak için 593
Sel baskınına engel olmak için 434
Selamette olmak için 705
Selâmün kavlen min rabbin rahıym ayetinin havassı 311
Semavi afetlerden korunmak için 631
Sevdiğine kavuşmak için 562, 569
Sevgi kazanmak için 230, 277, 421, 587, 630, 639, 703, 749, 828, 878
Sevilen ve aranılan bir kimse olmak için 560
Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua 954
Sıkıntıları ve kederi gidermek için 309
Sıkıntılı kimsenin duası 954
Sırlara vakıf olmak için 170
Sıtma hastalığı ve tedavisi için 253, 381
Siğil, çıban ve yara için 672
Sihir sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 182,
Sihir yapanın sihri tesir etmez 419
Sihirden kurtulmak için 462, 718, 758, 971
Sihir ve büyü tesir etmez 569
Silah tesir etmez 848
Sinirsel hastalıklarda 665
Sivilce ve çıbana karşı 376, 891
Sivrisineklerin uzaklaştırılması için 743, 759
Sözün tesirli olması için 459
Sözünün geçerli olması için 773, 825, 846
Stres ve sıkıntılarda okunacak dua 955
Stresten kurtulur 549
Sütü az olan kadın için 201, 660
- Ş -
Şan ve şerefin yükselmesi için 93
Şefaatim ona vacip olur 866
Şehveti yenmek için 588
Şemhâbârûh isminin sırları 762
Şemhâhir isminin sırları 759
Şemhâhîr isminin sırları 759
Şemhehîr isminin sırları 759
Şerh-ı Havass-ı Yâsîn 893
Şeytan ve cin sataşmalarından korunmak için 597
Şeytan ve ordusundan korunmak için 700
Şifa kaynağı 259
Şifreli harfler ve sırları 251
- T -
Tahta kurusu bit ve pireye karşı 225
Talih zayirçesi 521
Talip ve matlup arasında nasıl bağlantı kurulur 60
Talip ve matlup isimlerini ayrı ayrı ele alarak sonuca gitmek 71
Talip, matlup, harfler ve isimlerle ilgili cetvel 63
Tarladaki mahsulü zarar ve ziyandan korumak için 732
Tarladan bol ürün almak için 620, 839
Tasarruf sahibi olmak için ne yapmalıdır 97
Tehlikeden korunmak için 208
Tehlil ayetleri 856
Tembellik ve ağırlık hissine karşı 177, 778
Terazi burcu 526
Terkab isminin sırları 746
Tetlîh isminin sırları 743
Ticarethanede bereket için 734, 776, 876
Ticarette bereket için 221, 310, 409, 458, 654
Tifo hastalığına karşı, 890
Tûneş isminin sırları 761
Tûrân isminin sırları 743
- U -
Uçuk rahatsızlığında 674
Ulvi ve süfli ruhlar ile görüşmek için 743
Unutkanlığı gidermek için 458, 460, 567, 631, 895
Unutmamak için 742
Utarid saatinde zikredilmesi gereken isimler 37
Utarid yıldızının zikir saati 42
Utaridin alametleri 509
Utaridin buhurları 539
Uykuda korkanlar için 657, 827
Uykuyu azaltmak için 439
Uyumamak için 645
Uyuyamayan çocukların tedavisi için 241
Uyuyamayan kimseler için 440, 659
Uyuz illetine karşı 891
Uzağın yakın olması için 102
Uzak bir yerde bulunan kişinin derhal gelmesi için 103, 894
- Ü -
Ümitsiz bir hastalığın tedavisi için 173
Ümmü sıbyan hastalığından korunmak için 381, 834
- V -
Vakıa Suresi’nin sırları 233
Vatanına dönmesi istenen bir gurbetçi için 257
Veliler ordusunu görür 887
Velilik makamına ulaşmak için 318
Vesvese ve hayal görmeye karşı 227, 718
Vesveseden korunmak için 417
Vesveseden kurtulmak için 185, 671, 773, 960
Vücuttaki herhangi bir yaranın iyileşmesi için okunacak dua 959
- Y -
Ya Adi isminin özellikleri 558
Yâ Afüvvü isminin özellikleri 574
Yâ Ahıru isminin özellikleri 572
Yâ Alîm isminin özellikleri 555
Yâ Aliyyü isminin özellikleri 560
Yâ Allâh isminin özellikleri 549
Yâ Azıym isminin özellikleri 559
Yâ Azîz isminin özellikleri 551
Yâ Bâısü isminin özellikleri 564
Yâ Bâkıy isminin özellikleri 578
Yâ Bâriii isminin özellikleri 552
Yâ Bâsıt isminin özellikleri ..555
Yâ Basıyr isminin özellikleri 557
Yâ Bâtın isminin özellikleri 572
Yâ Bedîu isminin özellikleri 578
Yâ Berru isminin özellikleri 573
Yâ Câmiu isminin özellikleri 576
Yâ Cebbâr isminin özellikleri 552
Yâ Celîl isminin özellikleri 562
Yâ Dârru isminin özellikleri 577
Yâ Ehad isminin özellikleri 570
Yâ Evvel isminin özellikleri 571
Yâ Fettâh isminin özellikleri 554
Yâ Ğaffâr isminin özellikleri 553
Yâ Ğafûr isminin özellikleri 560
Yâ Ğaniyyü isminin özellikleri 576
Yâ Habîr isminin özellikleri 559
Yâ Hâdî isminin özellikleri 568
Yâ Hafıyz isminin özellikleri 561
Yâ Hâfız isminin özellikleri 556
Yâ Hakîm isminin özellikleri 563
Yâ Hakiym isminin özellikleri 558
Yâ Hâliku ismimin özellikleri 580
Halîm isminin özellikleri 559
Hamîd isminin özellikleri 566
Hasîb isminin özellikleri 561
Hayyü isminin özellikleri 568
Kâbıd isminin özellikleri 555
Kâdir isminin özellikleri -...570
Kahhâr isminin özellikleri 553
Kaviyyü isminin özellikleri 565
Kayyûm isminin özellikleri 568
Kebîr isminin özellikleri 561
Kerîm isminin özellikleri 562
Kuddûs isminin özellikleri 550
Latıyf isminin özellikleri 558
Mâcid isminin özellikleri 569
Mâcidü isminin özellikleri 564
Mâlikü isminin özellikleri 550
Mâniu isminin özellikleri , 577
Melikü isminin özellikleri 575
Metîn isminin özellikleri 566
Muğnî isminin özellikleri 576
Muhsıy isminin özellikleri 566
Muhyî isminin özellikleri 567
Muksitu isminin özellikleri 575
Muktedir isminin özellikleri 571
Mü’min isminin özellikleri 551
Müahhır isminin özellikleri.... 571
Mübdiü isminin özellikleri 567
Mücîb isminin özellikleri 563
Müheymin isminin özellikleri 551
Müıyd isminin özellikleri 567
Müızzü isminin özellikleri 556
Mükaddim isminin özellikleri 571
Mükıytü isminin özellikleri 561
Mümît isminin özellikleri 568
Müntekımü isminin özellikleri 574
Müsavviru isminin özellikleri 553
Yâ Müteâl isminin özellikleri 573
Yâ Mütekebbir isminin özellikleri 552
Yâ Müzillü isminin özellikleri 557
Yâ Nâfiu isminin özellikleri 577
Yâ Nûr isminin özellikleri 577
Yâ Râfiu isminin özellikleri 556
Yâ Rahıym isminin özellikleri 549
Yâ Rahmân isminin özellikleri 549
Yâ Rakıyb isminin özellikleri 562
Yâ Raşîd isminin özellikleri 579
Yâ Raûf isminin özellikleri 574
Yâ Razzâk isminin özellikleri 554
Yâ Sabûr isminin özellikleri 579
Yâ Samed isminin özellikleri 570
Yâ Selâm isminin özellikleri 550
Yâ Semiy’u isminin özellikleri 557
Yâ Seriy’u isminin sırları 377
Yâ Şehîd isminin özellikleri 565
Yâ Şekûr isminin özellikleri 560
Yâ Tevvâb isminin özellikleri 574
Yâ Vâcid isminin özellikleri 569
Yâ Vâhıd isminin özellikleri 569
Yâ Vâlî isminin özellikleri 573
Yâ Vârisü isminin özellikleri 578
Yâ Vâsiu isminin özellikleri 563
Yâ Vedûd isminin özellikleri 564
Yâ Yehhâb isminin özellikleri 554
Yâ Vekil isminin özellikleri 565
Yâ Veliyyü isminin özellikleri 566
Yâ Zâhiru isminin özellikleri 572
Yâ Zel celâli vel ikrâm isminin özellikleri 575
Yabani otların yok edilmesi için 695
Yakınından haberdar olmak istersen 724
Yangından korunmak dileyen 550, 771
Yangından ve suda boğulmaktan korunmak için 835
Yangından, hırsızlıktan korunmak için 319
Yarım baş ağrısının tedavisi için 263
Yâsin-i Şerif duası 611
Yâsin-i Şerifin sırları 605
Yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez 554
Yay burcu 527
Yedi yıldızın kendilerine mahsus durumları 30
Yedi yıldızın tabiatları 26
Yengeç burcu 526
Yeni doğan çocuğun her türlü tehlikeden korunması için 422, 611
Yer altındaki definelere ulaşmak için 894
Yer ve gök afetlerinden kurtulmak için 610
Yeraltında olan şeylerin görülmesi için 101
Yılan ve akrebin zararından korunmak için 824
Yılan ve akreplerin uzaklaştırılması için 203
Yıldırım çarpmasından korunmak için 551
Yıldız bilimi hakkında tarihi görüşler 487
Yıldız şekilleri 80
Yıldıza bakmak 535
Yıldızlara mahsus saat ve etki alanları 24
Yıldızların bitkiler, canlı varlıklar ve madenler üzerine etkileri 516
Yıldızların insan vücuduna etkileri 513
Yıldıznâme’ye ilişkin ebced hesapları 529
Yirmi sekiz harfin yedi yıldıza taksimi 45
Yitiğini bulmak için 592
Yoksulluk yüzü görmemek için 230
Yolculuğa çıkarken okunacak dua 650
Yolculuğa giden kimsenin sağ salim dönmesi için ..462
Yolda tehlike varsa 717
Yorgunlukta uygulanacak manevi reçete 669
Yusuf Suresi’nin havassı 424
Yüce Allah’ın güzel isimlerinin hangi yıldız saatinde okunacağı 43
Yüce makamlara erişmek için 573, 849
Yürüyemeyen çocuklar için 291
Yüz felci rahatsızlığına 233, 658
Yüz şehit sevabı alır 90
Yüz türlü kötülük ve hastalıktan korunmak için 477
- Z -
Zahiri ve bâtmî hastalıklar için 260
Zahirî ve bâtınî ilimler ona verilir 411
Zalim ve kötü insanlardan korunmak için 623
Zalimi mekanından uzaklaştırmak için 775
Zalimin helaki için 552, 599, 651, 722, 731
Zalimin huzuruna girmekten korkanlara 292
Zalimin zulmünden korunmak için 230, 553, 587
Zalimin zulmünden korunmak için 587
Zalimin zulmüne engel olmak için 618
Zalimin zulmüne karşı 94
Zalimin zulmünü gidermek için 104, 550, 966
Zalimlerin bu huylarını terk etmesi için 264
Zamanın şerlerinden emin olur 590
Zararlı bir insanı bir yerden uzaklaştırmak için 774
Zayıf ve devamlı hastalanan çocuklar için 723
Zayıflık ve tembellik illetine karşı 672
Zayıflıktan kurtulmak için 877
Zayirçe 524
Zâyirçeler ve takvimler ilmi 491
Zekanın keskinleşmesi için 698, 710, 825, 947
Zengin olmak için 105, 206, 436, 576,587,600, 876
Zinadan vazgeçirmek için 664, 734
Zinakâr bir kadının ıslahı için 177
Zinde hale gelmek için 94
Ziraatta bereketi artırmak için 631
Zor doğum yapan kadınlar için 290
Zor işler kolaylaşır 209
Zorbaların fenalıklarından korunur 571
Zöhre saatinde zikredilmesi gereken isimler 36
Zöhre yıldızının zikir saati 41
Zöhrenin alametleri 510
Zöhrenin buhurları 539
Zühal buhurları 540
Zühal saatinin isimleri 38
Zühal yıldızının zikir saati 39
Zühalin alametleri 506
Diğer Özellikler
Stok KoduDua 005
MarkaPamuk Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.