• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   DUA VE HAVAS ANSİKLOPEDİSİ ciltli

   Fiyat:
   225,00 TL
   İndirimli Fiyat (%46,7) :
   120,00 TL
   Kazancınız 105,00 TL
   Havale / EFT:
   117,60 TL
   22,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

   DUA VE HAVAS ANSİKLOPEDİSİ

   Dil: TÜRKÇE
   Sayfa Sayısı: 1000
   Cilt Tipi: Ciltli
   Boyut: 17.5 x 24.5 cm

   SUNUŞ
   Havas ilmi, Allah Teala’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenabı Hakk’ın her güzel ismi ile her duanın kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibatını ortaya koyar. Büyük alim Taşköprüzade’nin Miftâhu’s-Seâde adlı eserinde de Havas İlmi hakkında şu şekilde bahsedilmektedir:

   - Bilmiş olalım ki, nefis, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere semavi kitaplardaki Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ile ve dualarla meşgul oldukça kudsi bir cihete doğru yönelmeye başlar. Bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir cihete doğru sevk eder. Bu belli bir istikamete sevk oluş ve niyetin dışında kalan her şeyden uzaklaşma neticesinde, isim ve dualarla meşgul olan kimsenin istidadı nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir. 

   Dua ve Havas Kitapları

   İsim ve duanın neticesinden bir maksadı istemek ve beklemek de aynen böyledir. Neticeye ulaşmak için inanmak esastır. Sihir ve benzeri olan şeyler de bu esastan meydana gelmektedir. 

   Katip Çelebi diyor ki: 

   "Ben de derim ki: Her şeyin bir havassı vardır. Fakat o havassı meydana getiren sebepler gizlidir. Biliyoruz ki, mıknatıs, ancak demir cinsinden olan şeyleri kendine çeker. Demir olmayan bir cismi çekmez. Bu gerçeği bildiğimiz halde asıl çekiş sebebini bilmiyoruz. 

   Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Cenabı Hakk’ın güzel isimlerinin havassıdır. Bu isimlerin hassalarının, isimleri meydana getiren harflerle ilgisi vardır. Bu noktada önce harflerle ilgisi bulunan ilmin kaidelerini iyi bilmek lazımdır, isimleri meydana getiren harflerin hepsi bu kabildendir. Azimetlerde kullanılan duaların havassı ile Kur’an-ı Kerim’in havassı da bu kabildendir. 

   "Bu hususta anlatılan ve yazılan şeylerin dayanağı salih ve veli kimselerin tecrübeleridir. Bu hususa işaret eden ve hatta delil olan hadis-i şerifler de vardır. İmam-ı Süyûti’nin el-İtkân’da zikrettiği hadisler bu cümleden olan hadislerdir. Bazı kaynaklara göre Havas İlmi’nin kaynağı sahabe ve tabiine kadar uzanır. Bu hususta belli bir kaynağı ve dayanağı bulunmayan haberler de vardır. Bunlar daha çok insanların tecrübeleri ile meydana çıkmış şeylerdir. Belli bir kaynağa ve delile dayanmayan hassaların doğruluğunu ancak Allah bilir.

   Rukyenin meşruluğu Muavvizeteyn Sureleri ile sabit ve Kur’an-ı Kerim’in beyanıdır. Cenabı Hakk’ın diğer güzel isimleri ile şifa talebinde bulunmak ta böyledir. Bu yolda yapılan şey ruhani tababettir. Eğer bu sureler ve Esma-i Hüsna salih ve veli kulların dilinden okunursa, Allah ü teala’nın izni ile şifa meydana gelir. Bu kabil tedavi usulü yaygınlaşır ve ehil ağızlarda sürdürülürse insanlar maddi tıbba karşı isyan ederler. Bu hususa Allah’ın Resulü şu hadis-i şerif ile işarette bulunmaktadır. Aynen şöyle buyuruyor:

   Dua ve Havas Kitapları 

   "Bir kimse tesirine inanarak, gerek Cenabı Hakk’ın güzel isimlerini gerekse bu husustaki duaları bir dağı yok etmek için okursa, muhakkak ki dağ yok olur.”

   Büyük Tefsir ve Hadis alimi Kurtubî, Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ve Kur’an-ı Kerim ile herhangi bir hasta için şifa dileğinde bulunulmasının dinen caiz olduğunu beyan etmiştir. Bu hususta şöyle demektedir:

   - Eğer herhangi bir şifa için okunan şey Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifle sabit olan esma, ayet ve dua ise, bunlarla şifa talebinde bulunmak müstehabtır.

   Büyük alim Rebî diyor ki:

   - Cenabı Hakk’ın güzel isimleri, ayet-i celileler ve Allah’ın Resulü’nün yaptığı duaları okuyarak şifa talebinde bulunmanın meşruluk durumunu İmam-ı Şafii’ye sordum. Dediler ki: "Gerek Kur’an-ı Kerim ayetleri ile gerekse Cenabı i Hakk’ın bilinen zikirleri ile şifa talebinde bulunmanın şeriat noktayı nazarından hiçbir mahzuru yoktur.”

   Tabiinin en faziletlileri Hasan-ı Basri, Mücahid ve Evzaî, gerek Esma-i Hüsna ile, gerekse herhangi bir Kur’an ayeti veya bilinen dualarla şifa talebinde bulunmanın hiçbir mahzuru bulunmadığını bildirmişlerdir. Bunları herhangi bir şeye yazıp, temiz bir su içine atarak şifa niyeti ile o sudan içmenin veya o su ile yıkanmanın dinen hiçbir mahzuru yoktur, demişlerdir. Aynı devrin büyük alimlerinden İmam-ı Nehâî, bunun mekruh olduğunu söylemiştir.

   Rakamların, vefklerin ve çizgilerin de hassalar vardır, Sevgi ve nefretle ilgili sayıların havassı da bu cümledendir. Nitekim Tezkiretü’l-Ahbâb’da burçların, yıldızların, madenlerin, bitkilerin ve hayvanların sevgi ve nefretle ilgili hassaları vardır. Mevsimlerin, belli muhitlerin şifa istenmesinde, sevgi kazanılmasında ve nefret ettirilmesinde bir takım tesir va hassaları vardır.

   Dua ve Havas Kitapları

   Sevgili okuyucular! Elinizdeki bu eser, bir araştırma ve bir emeğin mahsülüdür. Her konuyu kapsaması için, eser bu kadar geniş tutulmuştur. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, herkes dert küpü. Ruhi bunalım içinde. Bana büyü yapıldı zannı içinde kıvranıyor. Konunun uzmanı ruh hekimine gidip bunalımdan kurtulmak hiç aklına gelmiyor da hemen bir büyücünün kapısına koşuyor. Güya derdine çare bulacak.

   Şu iyi bilinmelidir: Her sıkıntı ve bunalımın sebebi sihir değildir. Zaten zamanımızda sihir yapacak kadar ilme ve bilgiye sahip bir kimse yoktur. Fakat bunalıma düşmüş dertli insanları çeşitli yalan, dolan ve hokkabazlıklarla kanlarını emmesini ve sömürmesini iyi bilen şarlatanlar mevcuttur.

   Bunların kehanetine inanmak ve onların kapılarına gitmek, insanı imanından ve servetinden eder. Aman bu hataya düşmeyiniz.

   Her hastalığın maddi tedavisi olduğu gibi manevi tedavisi de vardır. İşte bu eserde bunları bulacaksınız. Maddi tedavinin yanında manevi tedavi ile de bütün dertlerinizden Allah’ın izni ile şifa bulacaksınız.
   İÇİNDEKİLER
   - A -
   Açlık çekmekten emin olur 760
   Adi isminin sırlan ile donatılır 602
   Ağlamaktan uyuyamayan çocuklara 169
   Ağrı ve sancılar için 213, 262,766
   Ahidnâme duası 378
   Ahlakı güzelleştirmek için 308, 594, 598
   Ailesine kötü davrananı bu durumundan vazgeçirmek için 420
   Aklı ve zekayı geliştirmek için 93
   Akrep burcu 527
   Akrep sokmasından korunmak için 389
   Al basmasına karşı 644
   Alışverişin bereketli olması için 835
   Alkoliği bu durumundan vazgeçirmek için 399
   Allah dualarını kabul eder 603
   Allah Teala seni bağışlar 699
   Allah’ın himayesinde olmak için 93
   Allah’tan ne dilerse reddolunmaz 563
   Ana adı bilinmeyen kimsenin yıldızı nasıl tanınır 21
   Anlaşılamayanı anlamak için 106
   Anlayış gücünü artırmak için 437, 597, 697
   Anne karnındaki çocuğu her türlü tehlikeden korumak için 231, 289
   Ansızın ölmekten korunmak için 630
   Arslan burcu 526
   Ashab-ı Bedir ve Fazileti 318
   Ashab-ı Bedir’in okunuşu (Arapçası) 322
   Ashab-ı Bedir’in okunuşu (Türkçesi) 350
   Ashab-ı KehBin isimlerinin havassı 380
   Astım ve öksürük için 655
   Aşırı ihtilam olmaktan şikayet edenler için 656
   Ateşi söndürmek için 756
   Ay saatinde zikredilmesi gereken isimler 38
   Ay yıldızının zikir saati 43
   Âyât-ı Hamse 948
   Âyât-ı Harb 471
   Âyât-ı Seb’a 941
   Âyet el-Kürsi’nin daveti 634
   Âyet el-Kürsi’nin önemli hassaları 307
   Âyet el-Kürsi’yi okumanın fazileti 944
   Ayın alametleri 503
   Ayın buhurları 539
   Aylara göre burçlar ve tabii durumları 11
   Aylara mahsus tılsımlar 537
   - B -
   Bağlı çözmek için 172, 604, 655
   Balık burcu 528
   Baş ağrısı için 261, 712, 726, 733, 761
   Baş dönmesine karşı 852
   Baş ve sırt ağrıları için 212
   Baş, çekirdek, kuyruk 486
   Başak burcu 526
   Başkasını teshir altına almak için 749
   Bayılma ve sara rahatsızlığına karşı 395
   Bel ağrısına karşı 644
   Belaların defi için 695
   Belaya uğramış kimseye karşı okunacak dua 864
   Benim şefaatim vacip olmuştur 696
   Bereket için 701
   Berheş isminin sırları 747
   Berhetîh isminin sırları 741
   Berhetiyye duası 741
   Berhetiyye, havassı ve sırları 740
   Berheyûlâ isminin sırları 753
   Berşân isminin sırları 750
   Besmele-i Şerife duası 464
   Besmele-i Şerife’nin sırları 629
   Beşâriş isminin sırları 760
   Beşkîlah isminin sırları 754
   Bikehtahûniyye isminin sırları 760
   Bir eşyayı çalınmaktan korumak için 595
   Bir hadiseyi veya kimseyi rüyada görmek için 463
   Bir insanın tabiatı nasıl anlaşılır 54
   Bir işe ne zaman başlamalı 533
   Bir işin görülmesi için 273
   Bir işin hayır mı olup olmadığını öğrenmek için 559
   Bir kimsenin hainliğinden çekimliyorsa 638
   Bir kimsenin yanında işi olan kimse için 424
   Bir kimseyi getirmek için 747
   Bir kimseyi tesir altına almak için 555
   Bir olayın sonucundan endişe edenler için 603
   Bir şeyden haberdar olmak için 685
   Bir tarafı yanmış kimseye okunacak dua 959
   Bir yerin bereketlenmesi için 415
   Bir zalimin helaki için 393
   Birbirinden nefret eden iki kişiyi barıştırmak için 773
   Birbirlerine dost olan gezegenler 535
   Birbirlerine düşman olan burçlar 534
   Birbirlerine düşman olan gezegenler 535
   Boğa burcu 525
   Boğaz ağrısının tedavisi 179
   Boğulmaktan korunmak için 551, 701
   Bol müşteri için 414
   Bol rızık ve maişet için 893
   Bolluk ve bereket için 222
   Borcun edası için 435, 457, 554,607, 704,873
   Borç altında ezilen kimse için 833, 847
   Borç sıkıntısından kurtulmak için 594
   Borçlu olanın duası 461
   Böbrek taşı sancısı çekene okunacak dua 958
   Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 757
   Burca nasıl bakılır 531
   Burçlar ve genel özellikleri 481
   Burçlara ait harfler 12
   Burçların birbirlerine dostluk ve düşmanlıkları 534
   Burçların doğuş yönleri 531
   Burçların etkileri ve özellikleri 525
   Burçların karakterleri 499
   Burçların semtleri 485
   Burçların tabiatları 500
   Burçların vücudumuzdaki karşılığı 13
   Burun kanamasına karşı 674
   Burun kanamasına mübtela olan kimse için 844
   Bütün mahlukatı teshir altına almak için 685
   Büyü ve sihrin belirtileri 214
   Büyükleri teshir altına almak için 563
   Büyünün bozulması için 746
   Büyünün yerini tespit için 706
   - C -
   Can ve mal güvenliği için 93
   Cebinde bereketsizlikten şikayet edenlere 421
   Celb etmek için 775
   Celcelûtiyye duası (Türkçe okunuşu) 811
   Celcelûtiyye duası ve sırları 769
   Celcelûtiyye duası (Arapça okunuşu) 787
   Celcelûdyye’de bulunan kelimelerin açıklaması 783
   Celcelûtiyye’nin büyük vefk 782
   Celcelûtiyye’nin sırları ve hikmetleri 822
   Cennet ehlinin duası 676
   Cimrinin cömertleşmesi için 549
   Cin çarpması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 182
   Cin mübtelası sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 178, 186, 190,196
   Cin tutmasına karşı 658, 762
   Cin ve insanların şerrinden korunmak için 295
   Cin ve periye mübtela olanlar 645
   Cin ve şeytan musallat olan kimse için 774
   Cinden korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 191
   Cinler ile görüşmek için 742
   Cinleri davet etmek için 893
   Cinleri uzaklaştırmak için 748, 756
   Cinlerin şerrinden emin olmak için 593, 744, 772
   Cinni helak etmek için 232
   Cinni yakmak için 721
   Cinnin aşık olması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 192
   Cinsel gücü kuvvetlendirmek için 198
   Cinsel yönden karısından nefret eden koca için 224
   Cinsel yönden kocasından nefret eden kadın için 224
   Cismani afetlerden kurtulmak için 593
   Cuma günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 399
   Cuma gününe ait nafile namazlar 682
   Cumartesi günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 401
   Cumartesi gününe ait nafile namazlar 683
   Cümel-i Ekber ve Cümel-i Kebir 66
   Cünnetül Esmâ 317
   Cüzdanında bereket için 756
   - Ç -
   Çalınan bir şeyin bulunması için 700, 876
   Çalınan malı bulmak için 373
   Çarşamba günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 405
   Çarşamba gününe ait nafile namazlar 681
   Çekindiği ve korktuğu herkesin dili bağlanır 830
   Çıban ve sivilcelere 168
   Çıban ve yaraların şifası için 767, 884
   Çiçek hastalığına karşı 892
   Çiçek ve sivilcelere karşı 888
   Çocuğu olmayan kimse için 197, 569, 968
   Çocuk uyumasa 199, 887
   Çocuklarda görülen havale ve saranın tedavisi için 238
   Çocukları cin ve nazardan korumak için 749
   Çocukların hastalıklardan korunması için 659, 728
   Çocukların zekalarının keskinleşmesi için 395
   Çok balık tutmak için 631
   Çok faziletli bir teşbih 683
   - D -
   Da’vet-i Kebîr 894
   Da’vet-i Şümûs (Arapça okunuşu) 110
   Da’vet-i Şümûs (Türkçe okunuşu) 146
   Da’vet-i Şümûs 82
   Da’vet-i Tîcân 872
   Dahili hastalıkların şifası için 94
   Dahili kanamaların önlenmesi için 757
   Dalak büyümesine 664
   Dalak hastalıklarında 290, 673, 737
   Dargın iki kişinin barıştırılması için 872
   Dargın karı kocayı barıştırmak için 665
   Define olduğu şüphelenilen yer için 458
   Değişik konularda dua ve vefklerden örnekler 77
   Deliren bir kimsenin şifası için 655, 832
   Deniz yolculuğunda selamet için 457
   Derse başlamadan önce okunacak dua 698
   Dersleri kolayca anlamak için 288
   Devlet büyüğünden kabul görmek için 564
   Devlet Duası 379
   Devlet katında işi olan kimse için 102, 174, 552
   Devlet katında izzet ve ikram görür 830
   Dileğine ulaşır 563
   Dilek duası 694
   Dilek için 269, 565
   Dilek ve maksadına ulaşmak için 761
   Dilin hikmet konuşması için 761
   Diş ağrısına karşı 264
   Doğum zorluğu çeken kadınlar için 93, 712, 823, 837, 844
   Dostların çoğalması için 555
   Dört bin büyük günahı bağışlanır 738
   Dört halifenin ruhaniyyeti teşrif buyururlar 887
   Dua ve istiğfarın önemi 935
   Duanın kabulü için 319, 842, 864
   Dükkanın bereketlenmesi için 850
   Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz 313
   Dünya ve ahiret işlerini kolaylıkla elde etmek için 313
   Dünya ve ahiret mutluluğu için 579, 587
   Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için 866
   Düşmana galebe çalmak için 309, 552, 568, 714, 728, 762, 771
   Düşmanı kahr ü perişan olur 556, 557, 649, 836
   Düşmanı ona boyun eğer 573
   Düşmanı, hakkında kötü konuşamaz 423
   Düşmanın dilini bağlamak için 848
   Düşmanın fenalığından korunmak için 373
   Düşmanın gözüne heybetli görünmek için 895
   Düşmanın kör olması için 230
   Düşmanın silahı tesir etmez 829
   Düşmanın şerrinden korkuluyorsa 418
   Düşmanın şerrinden korunmak için 756
   Düşmanına karşı üstünlük sağlar 564, 566
   Düşmanları karşısında duramaz olur 633
   Düşmanların bozguna uğraması için 840
   Düşük yapan kadınlar için 200, 645
   - E -
   Ebced Harfleri 17
   Ebced harflerinin sayı değerleri 14
   Ebedî mutluluğa kavuşmak için 556
   Ed’ıyyetül Üsbûıyye 399
   El ve ayak ağrılarına karşı 294
   En’âm Suresi’nin sırları 728
   Engellerin kaldırılması için 100
   Enğalülıyt isminin sırları 756
   Envâr-ı Cemâliyye’nin seyri için 879
   Erkekliği bağlı olan kimsenin tedavisi için 226, 434
   Esaretten kurtulmak için 607
   Esmâ-i Azıym 696
   Esmâi Erbeıyn-i Îdrîsiyye 581
   Esmâ-i Hüsnâ ve okunacak adetler 15
   Esmâ-i Hüsnâ 545
   Esmâ-i hüsnâ, harfler, adetleri, ulvi ve süflî ruhlar 646
   Esmâ-i Hüsnâ’dan etkileyici isimler 34
   Esmâ-i Hüsnâ’nın sırları 547
   Eşine hıyanet eden kimsenin düzelmesi için 562
   Eşkâl-i Hamse 50
   Eşyası çalınan için 837
   Eşyayı ve malları teleften korumak için 426
   Etki altına almak için 456
   Ev halkının her türlü tehlikeden korunması için 839
   Evden kaçan bir kimseyi geri getirmek için 389
   Evi çiçek hastalığından korumak için..: 892
   Evin yıkılmaktan korunması için 824
   Evladı yaşamayan kimse için 631
   Evlat sahibi olmak için 569
   Evlenemeyen bir kızın evlenmesi için 742
   Evlenemeyen kimse için 274, 480, 653, 774, 833
   Evlilik ilişkilerini bozan sihrin tedavisi 867
   Evliyalar zümresinden olmak için 712
   - F -
   Fakirlik içinde kıvranan kimse için 742
   Fakirlikten kurtulmak için 576
   Farelerin uzaklaşması için 388
   Fatiha Suresi’nin sırları 240
   Fazileti bilinen geceler 678
   Fazileti bilinen gündüzler 679
   Felç hastalığının tedavisi için 196, 418, 477, 845
   Felç ve kulunç rahatsızlıklarında 666
   Fırtınanın dinmesi için 771
   - G -
   Gam ve kederden kurtulmak için 553, 556, 563, 578, 615
   Gam ve kederi önleyecek dua 957
   Gam ve kederin izalesi için 458
   Gayb aleminin sırlarına vakıf olmak için 827
   Gece ibadetlerine kalkmayı kolaylaştıran sebepler 678
   Gece ibadetlerinin fazileti 675
   Gece uyuyamayan ve sıkıntı içinde kalanlar 727
   Geceleri korkan kimseler için 727
   Geçim darlığına düşmez 223
   Geçim darlığından şikayet edenler için 202
   Geçinemeyen karı kocayı barıştırmak için 775
   Geleceğinden endişe edenlere 412
   Gelin ve damat arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için 222
   Gezegenler 501
   Gezegenlere göre harfler 13
   Gezegenlerin sebep oldukları hastalıklar 514
   Gizli bir şeyin bulunması için 739
   Gizli sırlara vakıf olmak için 94
   Gizli sırları açığa çıkarmak için 102
   Gönenli’nin okunmasını tavsiye buyurduğu salavat-ı şerife 383
   Gönlüne ilahi tecelli ve nur dolar 549
   Gönül kazanmak için 568
   Gönülleri teshir altına almak için 556, 562, 567, 576
   Göz ağrısına karşı 94, 742
   Göz hastalıklarına karşı 232, 262, 288
   Gözün ve kalbin nurlanması için 835
   Gurbete giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için 595
   Güneş saatinde okunacak isimler 35
   Güneş yıldızının zikir saati 41
   Güneşin alametleri 502
   Güneşin buhurları 539
   Güzel konuşmak için 93
   Güzel rüyalar görmek için 566
   Galmeş isminin sırları 747
   Gayâhâ isminin sırları 757
   - H -
   Hacet duası 642
   Hacet için 198, 200, 596, 599, 600, 704, 705, 873, 965
   Hacet namazı 952
   Haftanınyedi gününe ait tılsımlar 536
   Hakkında kötü konuşanı susturmak için 591
   Hakkında kötü konuşanlar perişan olur 311
   Haksız yere hapiste olanlar için 594
   Haksız yere zulme uğrayan kimse için 320
   Halkın yanında aziz olmak için 772
   Hamile kalamayan kadınlar için 193, 414
   Hangi yıldız hangi yıldıza dost ve düşmandır 75
   Hapisten kurtulmak için 207, 293, 560, 833
   Harflerin tabiatı ve terkibi 9
   Hasmına üstün gelmek için 551
   Hasta şifa bulur 662
   Hastalık ve ağrılardan kurtulmak için 93
   Hastalıkların teşhis edilmesi 531
   Hastalıktan şifa bulmak için 199, 318, 373, 561, 832
   Haşerelerin yok edilmesi için 176
   Haşr Suresi’nin son ayetlerini okumanın fazileti 946
   Hâtem-i Kebir 108
   Hâtem-i Sağır 109
   Hâtem-i Sağîr’in tasarrufları 99
   Hatırı sayılır olmak için 903, 604
   Havas ilmini kavramak için 397
   Havassı Şettâ 882
   Havvas-ı Fâdha-i Şerife 313
   Hayır kapılarının açılması için 212
   Hayırla anılmak için 550
   Hayırlı bir evladın olması için 424
   Hayırsız karı ve kocanın ıslahı için 559
   Hayrın celbi için 630
   Hayvanların tehlikelerden korunması için 839
   Hazine bulmak ve zengin olmak için çare 255
   Hazreti Adem’in okuduğu teşbih 928
   Hazreti Harun’un duası 934
   Hazreti İbrahim’in okuduğu teşbih 929
   Hazreti İsâ Aleyhisselam’ın duası 382
   Hazreti İshak’m okuduğu teşbih 930
   Hazreti İsmail’in okuduğu teşbih 929
   Hazreti Mevlânâ’nın tavsiye buyurdukları zikirler ...868
   Hazreti Musa’nın okuduğu teşbih 932
   Hazreti Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 373
   Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in okuduğu teşbih 934
   Hazreti Yahya’nın okuduğu teşbih 932
   Hazreti Yakub’un okuduğu teşbih 931
   Hazreti Yûnus’un okuduğu teşbih 931
   Hazreti Yusuf un okuduğu teşbih 932
   Her dileği olur 416
   Her gezegene ait buhurlar 10
   Her hastalığın şifası için 258
   Her hususta muvaffak olmak ve zafer için 298
   Her insan ona saygı duyar 662
   Her istediğini rüyada görür 567
   Her işinde başarı elde eder 571
   Her işinde hayır görür 564
   Her türlü korkudan emin olmak için 380
   Her türlü kötülükten emin olmak için 210
   Her yerde güzel bir şekilde karşılanır 744
   Herkes tarafından sevilir 588, 843
   Heybetli görünmek için 616
   Heyecandan kurtulmak için 712
   Hırsız, yangın ve cinden korunmak için 751
   Hırsızdan emin olmak için 375, 774
   Hırsızı rüyada görmek için 378
   Hırsızı tespit için 777
   Hırz-ı Besmele-i Şerif 687
   Hızbü’n-Nevevî 299
   Hikmet ilmini kazanmak için 596
   Hikmet ilminin kapılan açılır 436
   Hile ve desiseden kurtulmak için 211
   Hilebazların hilesinden korunmak için 831, 836
   Hilye-i Şerif 467
   Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 960
   Hizbü’n-Nasr 426
   Hizbül Bahr ve sırları 441
   Hûtıyr isminin sırları 748
   Huysuz çocuğa okunacak dua 955
   Hünerli bir kimse olmak için 566
   Hürmet ve kabul görmek için 822
   - I -
   İç huzursuzluğunun tedavisi için 284
   İç huzuru için 967
   İçkiden nefret ettirmek için 415
   İdrarı tutamama rahatsızlığına karşı 671
   İhlas Suresi’nin daveti 763
   İkizler burcu 525
   İktidarsızlığa karşı 390, 877
   İlahi keşiflerin açılması için 572
   İlm-i Kimya ve simyaya sahip olmak için 894
   İnsan üstün mü gelecek, yenilgiye mi uğrayacak 533
   İnsan üzerindeki büyüyü çözmek için 245
   İnsanlar arasında aziz olur 230
   İnsanlar arasında hatırı sayılır olmak için 549, 709
   İnsanlar arasında heybetli ve vakarlı görünmek için 412
   İnsanlar arasında kabul görmek için 310, 601, 670
   İnsanların gözünden saklanmak için 104
   İnsanların kalbini teshir altına almak için 434
   İnsanların senden çekinmesini istiyorsan 740
   İsabetli karar vermek için 558
   İsm-i A’zam duasının şerhi ve havassı 230
   İsm-i Rahman Duası (Arapçası) 366
   İsm-i Rahman Duası (Türkçe okunuşu) 372
   İstediği kimseyi ayağına getirir 565
   İstediğini elde eder 558
   İstediğini rüyada görmek için 553
   İstiğfarın önemi 702
   İstihare ve adabı 393, 733
   İşlerinde başarılı olmayanlar için 736
   İtibar için 776
   - K -
   Kabir azabından emin olur 468
   Kabirler arasında korkan kimsenin tedavisi için 180
   Kabrât isminin sırları 756
   Kabul görmek için 103
   Kadınlara aşırı zaafı olanı bu durumdan kurtarmak için 706
   Kalbi hikmet ilmi ile dolar 416
   Kalbi hikmet nurları ile dolar 771
   Kalbi manevi hastalıklardan temizlemek için 772
   Kalbi marifet nuru ile dolar 589
   Kalbin feraha ermesi için 564
   Kalbin feyizle dolması için 619
   Kalbin nifaktan temizlenmesi için 829
   Kalbin nurla dolması için 574
   Kalbinde acı hisseden 189
   Kalbinden hikmetler fışkırır 827
   Kalenhûd isminin sırları 750
   Kalp ağrısının tedavisi için 187,189
   Kalp çarpıntısına karşı 168, 294
   Kalp gözünün açılması için 600, 879
   Kalp hastalıklarına 220
   Kalp kasavetini gidermek için 588, 739
   Kalp rahatsızlıklarına karşı 231
   Kalpleri etkilemek için 313, 573
   Kalplerin nurlandırılması için 880
   Kalplerin ona yönelmesi için 93
   Kalpteki sıkıntının gitmesi için 94
   Kara sevda illetine karşı 175,195
   Kara ve deniz yolculuğunda belalardan korunmak için 776
   Kara yolculuğunda selamet için 457
   Karı koca arasında muhabbet için 591
   Karı koca arasında soğukluk varsa 390
   Karı koca arasındaki geçimsizliği gidermek için 743
   Karına su toplanırsa 845
   Karıncaların uzaklaştırılması için 737, 759
   Katı kalplerin yumuşaması için 965
   Kaybolan bir şeyi bulmak için 220, 274, 753
   Kaybolan bir şeyin bulunması için 712
   Kayıp bir kimseden haber almak için 202
   Kayıp bir kimseyi geri döndürmek için 205
   Kaza ve belalardan emin olmak için 550, 553, 560
   Kazhîr isminin sırları 751
   Kazmez isminin sırları 755
   Kelime-i Tevhid’in havassı 738
   Kem gözlerden korunmak için 826
   Kendisinden çekinilen bir kimsenin yanına girerken okunacak dua 167
   Kendisine kötülük yapılacağını sanan kimse için 171
   Kerîr isminin sırları 742
   Keşf-i Sahih 167
   Keydehûlâ isminin sırları 758
   Kıskançlık illetine karşı 660
   Kısmet bağlılığını çözmek için 224, 457
   Kısmeti kapalı kızlar için 851
   Kindar bir kimseyi bu durumdan kurtarmak için 661
   Kişinin yıldızı nasıl tesbit edilir 20
   Kolay doğum için 240
   Korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi 179
   Korku illetine karşı 183, 270
   Korku ve aşırı isteğin tedavisi için 271
   Korku ve huzursuzluktan kurtulmak için 713
   Korkulu rüyalardan kurtulmak için 567
   Koruyucu kalkan 478
   Kova burcu 528
   Koyunun veya ineğin sütünün çoğalması için 195
   Köpekten korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 186
   Kötü alışkanlıkların önlenmesi için 558, 572
   Kötü düşüncelerden korunmak için 590
   Kötü hayaller gören kimse 721
   Kötü huyları derhal bırakır 574
   Kötü söz söyleyenin dilini bağlamak için 776
   Kötülük ve sıkıntılardan kurtulmak için 318
   Kötülüklerden korunmak için 206, 596, 841
   Kulunç rahatsızlığında 312, 737
   Kulunç ve bağırsak ağrılarına karşı 852
   Kulunç ve siyatikten kurtulmak için 823
   Kur’ân-ı Kerim’deki bazı surelerin faziletleri 286
   Kurtuluşa erenlerden olmak için 92
   Kuyunun suyu azalırsa 194
   Kuyunun suyunun çoğalması için 749
   Küçük ebced harfleri ve karşılıkları olan rakamlar 530
   - M -
   Maddi ve manevi dilek için 253
   Mahlukat seni sever 895
   Mahşer yerinde çıplak olarak haşredilmez 468
   Maişet darlığında okunacak dua 960
   Makam ve mevki sahiplerinden iyilik görmek için...561
   Maksadına ulaşmak için 278, 708 S
   Mala ve cana gelecek zararı önlemek için 927
   Malın çalınmaması için 742, 840
   Malın satılması için 199
   Manevi hekimlik için 601
   Manevi kalkan vazifesi görür 950
   Manevi keşif yolu açılır 663
   Manevi perdelerin kalkması için 555
   Manevi yüceliklere erişmek için 549
   Maneviyat alemine dalmak için 601
   Mazlum olduğu halde hapse düşen için 425
   Mazlumun üzerindeki zulmü kaldırmak için 554
   Merih buhurları 540
   Merih saatinde meşgul olunacak isimler 34
   Merihin alametleri 504
   Meşru olmayan bir ilişkiden vazgeçirmek için 656
   Mevkii sahibi olmak için 578
   Meyve ağaçlarını her türlü afetten korumak için 970
   Mezcel isminin sırları 745
   Migren hastalığına 174, 207, 725
   Muhabbetin celbi için 456
   Murad için 267, 268, 297, 712
   Muradına nail olmak isteyen 266
   Musibeti gidermek için 391, 598
   Mutluluk için 559
   Mü’min cinlerle görüşmek için 707, 875
   Mühr ü Nübüvvet-i Resulüllah 889
   Münazarada üstün gelmek için 616
   Müşteri yıldızının zikir saati 40
   Müşterinin alametleri 507
   Müşterinin artması için 460, 631, 838
   Müşterinin buhurları 540
   Mütecaviz kimselerden korunmak için ..831
   Müzmin öksürüğü şifaya kavuşturmak için 752
   - N -
   Na’l-ı Şerifin sırları 735
   Nâme-i Peygamberi ..468
   Nazar için 184,188, 228, 292, 392
   Nazar ve hased sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 183
   Nazara karşı okunacak ayetler 713
   Nazardan ve cinlerin şerrinden muhafaza olmak için 437
   Ne dilerse oluverir 555
   Ne kadar yol yürüse yorulmaz 392
   Nefsin arzularını terk etmek için 570
   Nemûşelah isminin sırları 752
   Nezle ve gribe karşı 440
   Nezleye karşı 832
   Nikah sırasında bağlanan kimsenin bağını çözmek için 242
   Nûh Aleyhisselam’ın okuduğu teşbih 928
   - O -
   O günün şükrünü eda etmiş olur 867
   Oğlak burcu 528
   Okuyana bin huri verilir 951
   Öfkenin izalesi için 550
   Öksürük ve astım için 375
   Ölümden başka her derde devadır 376
   Ömrünün uzun olmasını isteyen 589, 824
   Önemli bir hususta başarılı olmak için . 272
   Önemli bir işin hallolması için 686
   - P -
   Paranın bulunduğu yeri tespit için 105
   Pazar günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 402
   Pazar gününe ait nafile namazlar 680
   Pazartesi günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 403
   Pazartesi gününe ait nafile namazlar 681
   Peri illeti sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 178
   Perşembe günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 406
   Perşembe gününe ait nafile namazlar 682
   Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 637
   Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 713
   Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in isimlerinin sırları..438
   Prostat rahatsızlığına 657
   Psikolojik sıkıntılardan kurtulmak için 567, 592
   - R -
   Rabbânî sırlar ile ihya olur 602
   Rakamları dokuz dokuz düşürme usulü 67
   Rakibine üstünlük sağlamak için 551
   Resulü Ekrem (s.a.v.) ile görüşmeyi arzu edenler ....936
   Resulü Ekrem (s.a.v.)’i rüyada görmek için 279, 887
   Resulüllah (s.a.v.)’in sevgisine mazhar olur 887
   Rızık bolluğu için 202, 555
   Rızık ve maişet hususunda darlık çekmez 425
   Rızkın bollaşması için 598
   Rızkın celbi için .- 380, 630,714
   Rızkın celbini sağlayan ameller 409
   Rızkın yağmur olup yağması 888
   Ricâlül Ğayb Duası 385
   Ruhanilerle görüşmek için 621
   Ruhi hastalıkların tedavisi için 712
   Ruhi ve bedeni hastalıkların şifası için 456
   Ruhlar ile konuşmak için 750
   Rüyada istediğini görmek için 753
   - S -
   Saçların siyahlaşması için 198
   Salât-ı Nâriye 81
   Salat-ı Tefriciyye 865
   Salavât-ı A’zam 711
   Salavat-ı Cevheretil Kemâl 885
   Salavât-ı Künhiyye 943
   Salavât-ı şerife getirmenin önemi 661
   Salgın felaketinden kurtulmak için 561
   Salı günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 404
   Salı gününe ait nafile namazlar 681
   Salih Aleyhisselam’ın okuduğu teşbih 930
   Sancı ve hastalıklara karşı 768
   Sancılara karşı 622, 891
   Sara hastalığına karşı 175, 194, 204, 463, 612, 750
   Sara, cin ve şeytanlardan korunmak için 632
   Sarılık hastalığının tedavisi için 845
   Savaşlarda başarı elde etmek için 561
   Sebepsiz yere ağlayan çocuk için 229, 287, 380
   Sedef hastalığından kurtulmak için 593
   Sel baskınına engel olmak için 434
   Selamette olmak için 705
   Selâmün kavlen min rabbin rahıym ayetinin havassı 311
   Semavi afetlerden korunmak için 631
   Sevdiğine kavuşmak için 562, 569
   Sevgi kazanmak için 230, 277, 421, 587, 630, 639, 703, 749, 828, 878
   Sevilen ve aranılan bir kimse olmak için 560
   Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua 954
   Sıkıntıları ve kederi gidermek için 309
   Sıkıntılı kimsenin duası 954
   Sırlara vakıf olmak için 170
   Sıtma hastalığı ve tedavisi için 253, 381
   Siğil, çıban ve yara için 672
   Sihir sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 182,
   Sihir yapanın sihri tesir etmez 419
   Sihirden kurtulmak için 462, 718, 758, 971
   Sihir ve büyü tesir etmez 569
   Silah tesir etmez 848
   Sinirsel hastalıklarda 665
   Sivilce ve çıbana karşı 376, 891
   Sivrisineklerin uzaklaştırılması için 743, 759
   Sözün tesirli olması için 459
   Sözünün geçerli olması için 773, 825, 846
   Stres ve sıkıntılarda okunacak dua 955
   Stresten kurtulur 549
   Sütü az olan kadın için 201, 660
   - Ş -
   Şan ve şerefin yükselmesi için 93
   Şefaatim ona vacip olur 866
   Şehveti yenmek için 588
   Şemhâbârûh isminin sırları 762
   Şemhâhir isminin sırları 759
   Şemhâhîr isminin sırları 759
   Şemhehîr isminin sırları 759
   Şerh-ı Havass-ı Yâsîn 893
   Şeytan ve cin sataşmalarından korunmak için 597
   Şeytan ve ordusundan korunmak için 700
   Şifa kaynağı 259
   Şifreli harfler ve sırları 251
   - T -
   Tahta kurusu bit ve pireye karşı 225
   Talih zayirçesi 521
   Talip ve matlup arasında nasıl bağlantı kurulur 60
   Talip ve matlup isimlerini ayrı ayrı ele alarak sonuca gitmek 71
   Talip, matlup, harfler ve isimlerle ilgili cetvel 63
   Tarladaki mahsulü zarar ve ziyandan korumak için 732
   Tarladan bol ürün almak için 620, 839
   Tasarruf sahibi olmak için ne yapmalıdır 97
   Tehlikeden korunmak için 208
   Tehlil ayetleri 856
   Tembellik ve ağırlık hissine karşı 177, 778
   Terazi burcu 526
   Terkab isminin sırları 746
   Tetlîh isminin sırları 743
   Ticarethanede bereket için 734, 776, 876
   Ticarette bereket için 221, 310, 409, 458, 654
   Tifo hastalığına karşı, 890
   Tûneş isminin sırları 761
   Tûrân isminin sırları 743
   - U -
   Uçuk rahatsızlığında 674
   Ulvi ve süfli ruhlar ile görüşmek için 743
   Unutkanlığı gidermek için 458, 460, 567, 631, 895
   Unutmamak için 742
   Utarid saatinde zikredilmesi gereken isimler 37
   Utarid yıldızının zikir saati 42
   Utaridin alametleri 509
   Utaridin buhurları 539
   Uykuda korkanlar için 657, 827
   Uykuyu azaltmak için 439
   Uyumamak için 645
   Uyuyamayan çocukların tedavisi için 241
   Uyuyamayan kimseler için 440, 659
   Uyuz illetine karşı 891
   Uzağın yakın olması için 102
   Uzak bir yerde bulunan kişinin derhal gelmesi için 103, 894
   - Ü -
   Ümitsiz bir hastalığın tedavisi için 173
   Ümmü sıbyan hastalığından korunmak için 381, 834
   - V -
   Vakıa Suresi’nin sırları 233
   Vatanına dönmesi istenen bir gurbetçi için 257
   Veliler ordusunu görür 887
   Velilik makamına ulaşmak için 318
   Vesvese ve hayal görmeye karşı 227, 718
   Vesveseden korunmak için 417
   Vesveseden kurtulmak için 185, 671, 773, 960
   Vücuttaki herhangi bir yaranın iyileşmesi için okunacak dua 959
   - Y -
   Ya Adi isminin özellikleri 558
   Yâ Afüvvü isminin özellikleri 574
   Yâ Ahıru isminin özellikleri 572
   Yâ Alîm isminin özellikleri 555
   Yâ Aliyyü isminin özellikleri 560
   Yâ Allâh isminin özellikleri 549
   Yâ Azıym isminin özellikleri 559
   Yâ Azîz isminin özellikleri 551
   Yâ Bâısü isminin özellikleri 564
   Yâ Bâkıy isminin özellikleri 578
   Yâ Bâriii isminin özellikleri 552
   Yâ Bâsıt isminin özellikleri ..555
   Yâ Basıyr isminin özellikleri 557
   Yâ Bâtın isminin özellikleri 572
   Yâ Bedîu isminin özellikleri 578
   Yâ Berru isminin özellikleri 573
   Yâ Câmiu isminin özellikleri 576
   Yâ Cebbâr isminin özellikleri 552
   Yâ Celîl isminin özellikleri 562
   Yâ Dârru isminin özellikleri 577
   Yâ Ehad isminin özellikleri 570
   Yâ Evvel isminin özellikleri 571
   Yâ Fettâh isminin özellikleri 554
   Yâ Ğaffâr isminin özellikleri 553
   Yâ Ğafûr isminin özellikleri 560
   Yâ Ğaniyyü isminin özellikleri 576
   Yâ Habîr isminin özellikleri 559
   Yâ Hâdî isminin özellikleri 568
   Yâ Hafıyz isminin özellikleri 561
   Yâ Hâfız isminin özellikleri 556
   Yâ Hakîm isminin özellikleri 563
   Yâ Hakiym isminin özellikleri 558
   Yâ Hâliku ismimin özellikleri 580
   Halîm isminin özellikleri 559
   Hamîd isminin özellikleri 566
   Hasîb isminin özellikleri 561
   Hayyü isminin özellikleri 568
   Kâbıd isminin özellikleri 555
   Kâdir isminin özellikleri -...570
   Kahhâr isminin özellikleri 553
   Kaviyyü isminin özellikleri 565
   Kayyûm isminin özellikleri 568
   Kebîr isminin özellikleri 561
   Kerîm isminin özellikleri 562
   Kuddûs isminin özellikleri 550
   Latıyf isminin özellikleri 558
   Mâcid isminin özellikleri 569
   Mâcidü isminin özellikleri 564
   Mâlikü isminin özellikleri 550
   Mâniu isminin özellikleri , 577
   Melikü isminin özellikleri 575
   Metîn isminin özellikleri 566
   Muğnî isminin özellikleri 576
   Muhsıy isminin özellikleri 566
   Muhyî isminin özellikleri 567
   Muksitu isminin özellikleri 575
   Muktedir isminin özellikleri 571
   Mü’min isminin özellikleri 551
   Müahhır isminin özellikleri.... 571
   Mübdiü isminin özellikleri 567
   Mücîb isminin özellikleri 563
   Müheymin isminin özellikleri 551
   Müıyd isminin özellikleri 567
   Müızzü isminin özellikleri 556
   Mükaddim isminin özellikleri 571
   Mükıytü isminin özellikleri 561
   Mümît isminin özellikleri 568
   Müntekımü isminin özellikleri 574
   Müsavviru isminin özellikleri 553
   Yâ Müteâl isminin özellikleri 573
   Yâ Mütekebbir isminin özellikleri 552
   Yâ Müzillü isminin özellikleri 557
   Yâ Nâfiu isminin özellikleri 577
   Yâ Nûr isminin özellikleri 577
   Yâ Râfiu isminin özellikleri 556
   Yâ Rahıym isminin özellikleri 549
   Yâ Rahmân isminin özellikleri 549
   Yâ Rakıyb isminin özellikleri 562
   Yâ Raşîd isminin özellikleri 579
   Yâ Raûf isminin özellikleri 574
   Yâ Razzâk isminin özellikleri 554
   Yâ Sabûr isminin özellikleri 579
   Yâ Samed isminin özellikleri 570
   Yâ Selâm isminin özellikleri 550
   Yâ Semiy’u isminin özellikleri 557
   Yâ Seriy’u isminin sırları 377
   Yâ Şehîd isminin özellikleri 565
   Yâ Şekûr isminin özellikleri 560
   Yâ Tevvâb isminin özellikleri 574
   Yâ Vâcid isminin özellikleri 569
   Yâ Vâhıd isminin özellikleri 569
   Yâ Vâlî isminin özellikleri 573
   Yâ Vârisü isminin özellikleri 578
   Yâ Vâsiu isminin özellikleri 563
   Yâ Vedûd isminin özellikleri 564
   Yâ Yehhâb isminin özellikleri 554
   Yâ Vekil isminin özellikleri 565
   Yâ Veliyyü isminin özellikleri 566
   Yâ Zâhiru isminin özellikleri 572
   Yâ Zel celâli vel ikrâm isminin özellikleri 575
   Yabani otların yok edilmesi için 695
   Yakınından haberdar olmak istersen 724
   Yangından korunmak dileyen 550, 771
   Yangından ve suda boğulmaktan korunmak için 835
   Yangından, hırsızlıktan korunmak için 319
   Yarım baş ağrısının tedavisi için 263
   Yâsin-i Şerif duası 611
   Yâsin-i Şerifin sırları 605
   Yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez 554
   Yay burcu 527
   Yedi yıldızın kendilerine mahsus durumları 30
   Yedi yıldızın tabiatları 26
   Yengeç burcu 526
   Yeni doğan çocuğun her türlü tehlikeden korunması için 422, 611
   Yer altındaki definelere ulaşmak için 894
   Yer ve gök afetlerinden kurtulmak için 610
   Yeraltında olan şeylerin görülmesi için 101
   Yılan ve akrebin zararından korunmak için 824
   Yılan ve akreplerin uzaklaştırılması için 203
   Yıldırım çarpmasından korunmak için 551
   Yıldız bilimi hakkında tarihi görüşler 487
   Yıldız şekilleri 80
   Yıldıza bakmak 535
   Yıldızlara mahsus saat ve etki alanları 24
   Yıldızların bitkiler, canlı varlıklar ve madenler üzerine etkileri 516
   Yıldızların insan vücuduna etkileri 513
   Yıldıznâme’ye ilişkin ebced hesapları 529
   Yirmi sekiz harfin yedi yıldıza taksimi 45
   Yitiğini bulmak için 592
   Yoksulluk yüzü görmemek için 230
   Yolculuğa çıkarken okunacak dua 650
   Yolculuğa giden kimsenin sağ salim dönmesi için ..462
   Yolda tehlike varsa 717
   Yorgunlukta uygulanacak manevi reçete 669
   Yusuf Suresi’nin havassı 424
   Yüce Allah’ın güzel isimlerinin hangi yıldız saatinde okunacağı 43
   Yüce makamlara erişmek için 573, 849
   Yürüyemeyen çocuklar için 291
   Yüz felci rahatsızlığına 233, 658
   Yüz şehit sevabı alır 90
   Yüz türlü kötülük ve hastalıktan korunmak için 477
   - Z -
   Zahiri ve bâtmî hastalıklar için 260
   Zahirî ve bâtınî ilimler ona verilir 411
   Zalim ve kötü insanlardan korunmak için 623
   Zalimi mekanından uzaklaştırmak için 775
   Zalimin helaki için 552, 599, 651, 722, 731
   Zalimin huzuruna girmekten korkanlara 292
   Zalimin zulmünden korunmak için 230, 553, 587
   Zalimin zulmünden korunmak için 587
   Zalimin zulmüne engel olmak için 618
   Zalimin zulmüne karşı 94
   Zalimin zulmünü gidermek için 104, 550, 966
   Zalimlerin bu huylarını terk etmesi için 264
   Zamanın şerlerinden emin olur 590
   Zararlı bir insanı bir yerden uzaklaştırmak için 774
   Zayıf ve devamlı hastalanan çocuklar için 723
   Zayıflık ve tembellik illetine karşı 672
   Zayıflıktan kurtulmak için 877
   Zayirçe 524
   Zâyirçeler ve takvimler ilmi 491
   Zekanın keskinleşmesi için 698, 710, 825, 947
   Zengin olmak için 105, 206, 436, 576,587,600, 876
   Zinadan vazgeçirmek için 664, 734
   Zinakâr bir kadının ıslahı için 177
   Zinde hale gelmek için 94
   Ziraatta bereketi artırmak için 631
   Zor doğum yapan kadınlar için 290
   Zor işler kolaylaşır 209
   Zorbaların fenalıklarından korunur 571
   Zöhre saatinde zikredilmesi gereken isimler 36
   Zöhre yıldızının zikir saati 41
   Zöhrenin alametleri 510
   Zöhrenin buhurları 539
   Zühal buhurları 540
   Zühal saatinin isimleri 38
   Zühal yıldızının zikir saati 39
   Zühalin alametleri 506
   Diğer Özellikler
   Stok KoduDua 005
   MarkaPamuk Yayınları
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.