• Tüm Kategoriler
  • DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ciltli Mevlüt Özcan

   DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ciltli Mevlüt Özcan
   Görsel 1
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI
   Ciltli Sert Kapak büyük Boy
   1. Hamur Kağıt
   720 sayfa
   16 x 24 cm
   TÜRKÇE
   Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi öğrencileri Diyanet camiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı, başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır. Her müslüman dininin görevlisidir.

   Müslümanın hayatı, vahyin hâkim olduğu hayattır. Ancak, bu ha­yatı bir asırdır dünyâ Müslümanları görmedi, görmedik. Sadece oku­duk ve tarihten öğrendik.

   Müslümanların yaşadığı bu hayat tarihe altın harflerle yazılmış, sonra gelenlere bir ışık, bir rehber olmuştur.

   Aklı eren her Müslümanın, ashabın yaşadığı hayatın yaşanması için, bütün imkânlarıyla gayret etmesi farzdır. Uzun yıllar bu vazife ihmal edildiğinden, yeryüzünde İslâm, dolayısıyla Müslümanlar hakir görülmüştür.

   Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren yeryüzünde İslâmî bir kıpırdanış dost-düşman herkesin dikkatini çekmiştir. Son yıllarda Müslüman olanlar, İslâm gerçeğini dünyâya haykırarak, Hakk'ın haki­miyetinin hasretini çekenlerin safında yerlerini almaktadırlar.

   Biz inanıyoruz ki, İslâm anlatılırsa küfrün son noktasını yaşayan insanlık, kurtuluşun İslâm’da olduğunu anlayacak, toptan Kelime-i Şehâdet getirecektir. Şunu kesinlikle bilelim ki: Zıvanadan çıkmış, sokaklarda salya atıp gezen bir sürü salma Hz. Muhammed (S.A.V.)'i bilmiyor, tanımıyor. Bunların bilmemelerine sebep, bizim gafletimiz O'nu anlayıp anlatmayışımızdır.

   Zamanımız Müslümanları, İslâm'ın yaşanmasını ve anlatılmasını câmilerde hizmet gören câmi görevlilerinden, müftülerden, vâizlerden kısaca Diyânet câmiasından beklemektedirler. Bu kanaat kesinlikle yanlıştır. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle arzu edileni veremeyen başka bir ifade ile yaşamayan ve yaşatma gayreti göstermeyen bu câmianın önemli bir bölümünün menfi tavırları toplumda sonu yıkıma varan çözülmelere sebep olmaktadır.

   Değerlerimizin bozulmasını hedef alanların çoğaldığı günümüzde, Hakk'ı başkalanna bildirmek, hakikati bilen herkesin görevidir. "İyiliği emir, kötülükten nehy" düstûruna inanmış herkesin bu mânâya eğilmesinde zaruret vardır. Ancak, toplum yanlış da olsa bu hizmeti "Câmi Görevlileri Câmiası"ndan beklemektedir. Öyle ise böylesine önemli bir görevi yüklenme cesâret ve azmini gösteren muhterem "Câmi Görevlileri" nin, tebliğ görevini iyi bilip prensipli çalışmalarıyla ifâ etmelerinde zarûret vardır. Başarı metodlu çalışmaya bağlıdır.

   Her meslek erbabı için "Yastık Kitabı" veya "Masa Kitabı" tâbir edilen bâzı eserler vardır. Bu kitaplar gece-gündüz baş ucunda veya çalışma masası üzerinde bulundurulur ve okunur. Bu kitapların muhtevâları o meslek sahipleri için bir düstur sayılır. Bâzılan elden düşürmemek lâzım geldiğini göstermek için böyle kitaplara "El Kitabı" diyorlar. Hiç şüphesiz bizim için bu tâbirlere en lâyık olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mü'min için Kur'an-ı Kerim okumak, Allah (C.C.) ile konuşmak demektir.

   Bundan sonra Rasûlullah (S.A.V.) Efendimizin sünnetini ihtiva eden hadis kitapları gelir. Alimlerimizin bal misali eserleri müracaat kitaplarımızdandır. Bunlardan sonra, Hakk'ın hizmetine kendini adayan kardeşlerimizin her an ellerinin altında bulundurabilecekleri bir kılavuz el kitabının bulunması kanaatıyla elinizdeki bu kitabı hazırladık. Hiçbir zaman, bu kitap içindeki konular bilinmeyen tamamen yeni şeylerdir iddiasında değilim. Ancak, kaynaklar taranarak konular derli-toplu hâle getirilmeye çalışılmıştır. Bu yönü itibariyle, din kardeşlerim için, her konuda yararlanabilecekleri bir el kitabıdır.

   Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam-Hatip Lisesi, İlâhiyat Fakültesi öğrencileri, Diyânet câmiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır.

   Yeni göreve başlayan Diyânet câmiasındaki kardeşlerimizin en çok korkutan şey, yapılacak görevlere alışkansızlıklarıdır. Burada, yapılacak olanları, bilinmesi gerekenleri en ince detaylarına kadar izaha çalıştık. Câmi görevlilerinin yapması gerektiği zannedilen nikâh, cenâze, teçhiz, tekfin... v.s. gibi işlerin aslında kimlerin yapması gerektiğine dikkat çektik. Bu yönüyle her Müslümanın bilmesi gerekenleri anlatmış olduk.

   Hulâsa, bu kitabın hazırlanmasının amaçları şunlardır:
   1. Bilinen bilgilerin meslek hayatında "iyiliği emir kötülükten nehy" düsturuna inanmışlarca nasıl uygulanacağını izâh etmek,
   2. Hizmette karşılaşılacak güçlükleri, problemleri ortaya koyup çözüm yollarını göstermek,
   3. Başarılı olmanın tekniğini göstermek,
   4. Câmi görevlileri câmiasının bilmesi gerekenleri ortaya çıkarmak,
   5. Hizmet ehline yardımcı olmak,
   6. Müslümanlara vazifelerini hatırlatmak... v.s. gibi gayeler için hazırlanmak.
   Tevfik ve hidâyet Allah'tandır...

   DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI
   İÇİNDEKİLER
   1. Önsöz 5
   2. Vedâ Hutbesi 8
   3. Hilâfetten Diyanete 11
   4. Peygamberimizden bu yana dini idâre 13
   5. Şeyhu'l-İslâm 14
   6. 1424'den 1922'ye kadarki Şeyhu’l-İslâmların isimleri 17
   7. Şeyhu'l-İslâmların vermiş olduğu fetvâların toplandığı kitaplar 23
   8. Şeyhu'l-lslâmlık teşkilâtı 24
   9. Kadılık 24
   10. Müftilikler 26
   11. Medreseler 27
   12. Medreselerin Sayısı 29
   13. Tedris ve tahsil müesseseleri 29
   14. Ulemanın hizmet ve taltifleri 31
   15. Diyânet Teşkilâtı . 33
   16. Cumhuriyet devri Diyanet İşleri Başkanları'nın isimleri 38
   17. Tarihçesiyle çilesiyle İmam-Hatip Liseleri 39
   18. Laiklik ve laikliğin Türkiye'ye yerleştirilmesi 44
   19. Laiklik 45
   20. İslâm'da başlama usulü nasıldır? 52
   21. İstiâze 53
   22. İstiâzenin lâfzı 54
   23. Besmele 57
   24. Sure başlarındaki besmeleler ayrı birer âyet midir? 57
   25. Tekbir 60
   26. Tehlil 60
   27. Tahmid 60
   28. Şer'i hükümler 60
   29. Farz 61
   30. Vâcib 62
   31. Sünnet 62
   32. Müstehab 63
   33. Mübah 64
   34. Haram 64
   35. Mekruh 64
   36. Müfsid 65
   37. Mezhep ne demektir? 65
   38. İtikadi ve ameli mezheplerimiz 65
   39. Mezhepler arasındaki ihtilâf sebepleri 66
   40. Mezhep değiştirilebilir mi? 67
   41. Ehl-i sünnet inancı nedir? 67
   42. Aşere-i mübeşşere nedir? İsimleri 69
   43. Câmi 70
   44. Peygamberimiz Efendimiz zamanında câmi 71
   45. Mescid ile câmi arasında fark var mıdır? 72
   46. Mescid kelimesi Kur'an'da kaç yerde geçer 72
   47. Mescidlere dâir hükümler 73
   48. Küçük çocukları mescide götürmek, câiz mi? 84
   49. Câmide hizmet devri geçti mi? 84
   50. Şehir plânlamasında câminin yeri 85
   51. Külliyesiz câmi olur mu? 88
   52. Câmilerin kısımları 90
   53. Minâre 93
   54. Minârede kandil yakmak âdeti nereden geliyor? 95
   55. Câmiye giriş çıkışta okunacak duâlar 96
   56. Câmilerin altında üstünde kahvehane açmak 96
   57. Câmide dünya kelâmı konuşmanın hükmü 97
   58. Câmilerde para toplamak 98
   59. Turistlerin câmilere girmesi câiz mi? 99
   60. Câmi görevlileri 103
   61. İslâm'da "din adamı" yoktur 104
   62. Dini ticâret hâline getirmek 109
   63. Câmi görevlilerinin câmi dışındaki görevleri 113
   64. Medyanın câmi görevlilerine bakış tarzı 114
   65. Müslümanlara nasihat 116
   66. Günümüzde dini hitabet çeşitleri 118
   67. Vâiz ve vaaz 119
   68. Vaaz nasıl yapılır? 119
   69. Vâizde olması gereken vasıflar 121
   70. Örnek bir vaaz plânı 127
   71. Vâiz-Vaaz-Kürsi 130
   72. Vaaza başlama duâsı 131
   73. Hapishanede vaaz edeceklerin dikkatine 132
   74. Günümüze kadar vâizler nasıl yetişmiştir? 133
   75. Sevdirmek ve korkutmak ile ilgili âyetler 134
   76. Vaazdan sonra yapılacak duâ 135
   77. İmam-Hatip 135
   78. Dini yönden bir imamda aranılan şartlar 136
   79. Kadınların imâmeti câiz midir? 136
   80. İmametin mekruhlan 138
   81. Namazda istihlâf 139
   82. Muhalif mezhepte olan imama uyup namaz kılmanın hükmü nedir? 139
   83. Ücretle namaz kıldırmak câiz mi? 140
   84. Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin tâyinleriyle imam olan zatlann isimleri 141
   85. İmamlıkla ilgili meseleler 142
   86. Müezzin 143
   87. Müezzinlerde dinen aranan şartlar 144
   88. Müezzinlerin (dinen) vazifeleri 145
   89. Ezan 147
   90. Ezan hakkında fıkhi hükümler 149
   91. Ezan duâsı 151
   92. Ezanın mekruhlan 152
   93. Ezanda hatalı okuyuşlar 154
   94. Ezan niçin kötü okunuyor? 157
   95. Ezanın çift okunması 159
   96. Ezan okunurken köpeklerin uluma sebebi 160
   97. Ezan Türkçe okunsun diyenler 162
   98. Salâ ve es-Salât 163
   99. Salâda okunacak cümleler 167
   100. Cenaze salâsı cümleleri 168
   101. Salât-u selâm (salâvat) nasıl getirilecek? 169
   102. Kamet 171
   103. Kamet getirilirken imam ve cemaat hangi cümlede namaza kalkar 173
   104. Kaamette bulunması gereken vasıflar 174
   105. Kaametin mekruhları 174
   106. Abdest 175
   107. Dört mezhebe göre abdestin farz, sünnet ve mekruhlan 176
   108. Güneş enerjisi ile ısıtılan suda abdest alınır mı? 177
   109. Abdestin tıbbi faydalarından bazılan 178
   110. Abdest duâlan 180
   111. Dört mezhebe göre abdestin almışı 183
   112. Abdest ile ilgili fıkhi hükümler 186
   113. Teyemmüm 189
   114. Teyemmümün meşruiyetinin delilleri 189
   115. Namaz 191
   116. Namazın farzları 191
   117. Erkekler başı açık namaz kılabilir mi? 193
   118. Pijama ile namaz kılınır mı? 194
   119. Kısa kollu gömlek ile namaz kılınır mı? 195
   120. Çıplak ayakla namaz kılınır mı? 195
   121. Farz namazlann vakitleri 196
   122. Güneş sistemi dışında namaz vakitleri nasıl ayarlanır? 199
   123. Namaza niyet nasıl yapılır? 199
   124. İmam imamete nasıl niyet edecek? 200
   125. Namaz kılanın önüne sutre koymasmm hükmü 201
   126. Muhtelif namazlarda efdal olan okuma ne kadar olmalıdır? 204
   127. Muhtelif namazlarda Peygamberimizin okuduğu sureler 205
   128. Bir rekatta iki veya daha fazla sure okumak 206
   129. Bir sureyi iki rekatta tekrarlayarak okumak 206
   130. Kıraat niçin gündüz namazlarında hâfi (gizli), gece namazlarında cehri (açıktan) okunur? 206
   131. Namazlarda niçin iki defa secde ediyoruz? 208
   132. Namazda secdeye giderken elbise çekmek 208
   133. Dört mezhebe göre namazın kılınışı 209
   134. Sahib-i tertip kimlere denir? 220
   135. Sünnetleri kılarken hem sünnete hem kaza namazına niyet ederek iki niyetle bir amel câiz olur mu? 220
   136. Kaza namazları 222
   137. Kazaya kalmış namazlar nasıl kılınacak? 226
   138. Beş vakit namazı 3 vakitte cem etmek 226
   139. Namazın faydalarından bâzılan 227
   140. Cemaat 238
   141. İslâm'da ilk cemaat 238
   142. Cemaatle namaz kılmak 238
   143. Cemaate katılmaya mâni sebepler 241
   144. Abdest ve namaz konusunda imamların dikkat etmesi gereken hususlar 242
   145. Müdrik 248
   146. Mesbuk 248
   147. Lâhik 248
   148. Safların tertibi 250
   149. Muzahat bahsi 252
   150. Cemaatle namaz konusunun 4 mezhebe göre izâhı 255
   151. Namazlardan sonraki sünnetler 257
   152. Mihrabiye okumak 264
   153. Namazdan sonra müsafaha etmek 265
   154. Farz namazlardan önce İhlâs Sûresi’ni okumak câiz mi? 265
   155. Beş vakit namaz hakkında Kur'an’da geçen âyetler 267
   156. Seccade ve sergiler 268
   157. Üzerinde âyet, Allah'ın ismi, Mekke, Medine resimleri bulunan seccadelerde namaz kılınır mı? 268
   158. Secde, secde çeşitleri ve secdenin yapılışı 269
   159. Secde-i sehiv (Yanılma secdesi) 269
   160. Tilâvet secdesi 270
   161. Şükür secdesi 271
   162. Cuma namazının kılınışı ve hutbenin okunuşu 271
   163. Cuma namazının şartları 271
   164. Cuma namazı hutbesi 274
   165. İmam-Hatip efendiye notlar 283
   166. İstihare namazı ve duâsı 286
   167. Yağmur duâsı ve istiska namazı 288 ve 636
   168. İslâm'da niçin kameri takvim kullanılır 291
   169. Takvim 291
   170. İslâm'da kameri takvimin kullanılma sebebi 292
   171. Zamanın önemi ve takvim 293
   172. İslâm niçin bazen aya; bazen güneşe itibar etmiştir 296
   173. İslâm’da takvim müessesesi ve ay 300
   174. Hicri takvim 305
   175. Milâdi takvim 306
   176. Rûmi takvim 306
   177. Hicri aylar - Miladi aylar 309
   178. Hangi (hicri) ayda hangi mübârek gün ve geceler var 313
   179. Kıble saatinin izahı 314
   180. Kıble saati ve dünya kıble günü 315
   181. Namaz vakitlerinde temkin konusu 315
   182. Ramazan ayı ve içindeki ibâdetler 318
   183. Oruç ile ilgili âyetler 321
   184. Ramazan ayı ile ilgili çok sorulan sualler 321
   185. İtikâf 324
   186. Kadir gecesi 325
   187. Kadir gecesi nasıl ihya edilecek? 326
   188. Kadir gecesi ile ilgili âyetler 327
   189. Sakal-ı Şerifler niçin Kadir gecesi ziyârete açılır 327
   190. Teravih namazı 328
   191. Yevm-i şek nedir? 331
   192. Oruç tutulması mekruh olan günler 332
   193. İftar 334
   194. Sahur yemeği 335
   195. Oruç tutmaya mâni hastalıklar 336
   196. Fitre 336
   197. Nisab ve asli ihtiyaçlar 338
   198. Sadaka-i fıtır listesi 339
   199. Ramazan bayramı ve namazı 343
   200. Ramazan bayramı namazının kılınışı 344
   201. Bayram namazının vakti 368
   202. Kurban bahsi 354
   203. Akika kurbanı 361
   204. Nezir (adak) kurbanı 362
   205. Kurban bayramı ve namazı 365
   206. Teşrik tekbirleri 365
   207. Kurban bayramı namazı nasıl kılınır? 367
   208. Bayram namazının vakti 368
   209. Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban, kurban bayramı kurban kesmekle ilgili âyetler 378
   210. Kâbenin tanımı 380
   211. Hacc bahsi 383
   212. Başkasının yerine yapılan hacc 386
   213. Umre bahsi 387
   214. Haccdan gelenlerin elinin içi öpülür mü? 388
   215. Kim kimin elini nasıl ve niçin öper? 388
   216. Dört mezhebe göre haccın ahkâmı 391
   217. Hacc ahkâmına ait lügat 395
   218. Hacc ile ilgili bir hutbe 396
   219. Câmi ziyareti yapmak 401
   220. Zekât bahsi 402
   221. Zenginliğin üç ölçüsü 402
   222. İslâm vergi sisteminde geçim indirimi 403
   223. Zekâta tabi olan mallar ve zekâtların hesaplanması 404
   224. Zekâta tabi olan malların nisabı 405
   225. Zekâta tabi olmayan mallar 407
   226. Gayr-i menkullerin zekâtı 410
   227. Zinet eşyalarının zekâtı 411
   228. Ticaret mallarının zekâtı ve verme usulü 411
   229. Kiralık evlerin ve dükkanların zekâtı nasıl verilir? 416
   230. Zekât kimlere verilir? 418
   231. Zekât kimlere verilmez? 422
   232. Zekât devlete verilir mi? 422
   233. Vergi zekât sayılır mı? 424
   234. Zekât ile vergi arasındaki temel farklar 424
   235. Zekâtlarını vermeyenlerin cezası 425
   236. Zekât ile ilgili Kur'an'da geçen âyetler 426
   237. Yemin bahsi 428
   238. Yemin keffareti 429
   239. Yemin ile ilgili âyetler 431
   240. Kur'an-ı Kerim ve diğer isimleri 432
   241. Kur'an'a abdestsiz dokunmak 433
   242. Cepteki Kur'an ile helâya girilir mi? 435
   243. Kur’an-ı Kerim mahluk mudur? 435
   244. Kur’an nasıl nâzil oldu? 436
   245. Vahyin geliş şekilleri 436
   246. Vahiy kâtipleri 437
   247. Âyetlerin nüzulleri sebeplerini bilmenin faydaları 438
   248. Âyetlerin tertibi nasıl olmuştur? 438
   249. Rakamların dilinden kısaca Kur'an-ı Kerim 439
   250. Kur'an-ı Kerim'in ortası neresi? 440
   251. İlk nâzil olan âyetler 441
   252. Son nâzil olan âyetler 441
   253. Nâsih-mensuh âyetler 441
   254. Huruf-u mukatta nedir? 443
   255. Surelerin başlangıcı 443
   256. Kur'an'ın harekelenmesi nasıl olmuştur? 444
   257. Kur'an'ın cemi ve teksiri 446
   258. Kur'an'da hitaplar 446
   259. Kur'an-ı Kerim' deki tekrarların mâhiyeti 447
   260. Kıssaların tekrarı 448
   261. Kur'an’da yeminler 450
   262. Kur'an'ın ihtiva ettiği ilimler 451
   263. Tefsir ve çeşitleri 451
   264. Tefsir 452
   265. Te'vil 452
   266. Tebdil 452
   267. Tahrif 452
   268. Terceme 452
   269. Meâl 453
   270. Kur’an öğretimi 454
   271. Kur’an nasıl okunmalı ve öğretilmeli 456
   272. Kur'an kursları ve Kur'an öğretimi 457
   273. Hanım Kur'an Kurslarının hanım öğretmenleri 458
   274. Hafızlık 459
   275. Kur'an ehlinde bulunması gereken vasıflar 461
   276. Günah işlenilen yerde Kur'an okunur mu? 462
   277. Tesettüre riâyet edilmeyen yerde Kur'an okunur mu? 463
   278. Kur’an sahifeleri yıpranınca yakılır mı? 463
   279. Kıraat nedir, imamları kimlerdir? 464
   280. Ücret karşılığı Kur'an okunur veya okutulur mu? 465
   281. Ölüye Kur'an okunur ve okutulur mu? 476
   282. Hatim indirmenin mahiyeti 478
   283. Kısa sureler arasında tekbir getirmek 479
   284. Hatimleri duâ ile sonuçlandırmak 480
   285. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı dinleyen hatim yapmış olur mu? 484
   286. Kur'an okumasını bilmeyen Kur'an'daki her satır için Ihlâs okusa hatim yapmış olur mu? 484
   287. Kur'an-ı Kerim okuma âdabı 485
   288. Secavent, durak ve durak işaretleri 488
   289. Kur'an'ı cehren okuyanların dikkat edeceği hususlar 493
   290. Kur'an-ı okuyuş tarzları 493
   291. Lahn ve teganni nedir? 494
   292. Meclis ve demeklere uygun tilâvet 495
   293. Nerede, ne kadar Kur'an tilâvet edilmeli? 498
   294. Kur'an-ı Kerim’de hafif seda ile okunacak âyetler 499
   295. İslâm'da mübarek gün ve geceler 500
   296. Mevlid ve mevlid merasimleri 504
   297. Mevlidin yazılış sebebi 504
   298. Mevlidin bölümleri 505
   299. Mevlid metinleri karmadır 506
   300. Mevlid merasimleri 510
   301. Mevlidci kadınlar 514
   302. Yeni doğan çocuğa isim verilmesi 520
   303. Sünnet merasimleri 522
   304. Nikâh ahkâmı 525
   305. Nikâhın sahih olması için gereken şartlar 525
   306. Mahrem-namahrem kavramları 526
   307. Mehir 529
   308. Mehr-i muaccel 529
   309. Mehr-i müeccel 529
   310. Türkiye'de nikâh kavramından anlaşılan nedir? 529
   311. Belediye memulunun akdi dinen nikâh mı? 530
   312. Nikâhın icra usulü 530
   313. Gerdek gecesi okunacak dûa 537
   314. Nikâh ile ilgili fetvâlar 537
   315. Sünni kadın ile Alevi erkek evlenebilir mi? 538
   316. Câmilerde nikâh tazelemenin hükmü nedir? 538
   317. Kur'an'da geçen nikâh ile ilgili âyetler 540
   318. Nişan ve merasimlerinde yapılan duâ 541
   319. Nişanlıların nikâhı kıyılır mı? 543
   320. Düğün ve merasimlerinde yapılan duâlar 544
   321. Düğünlerde araba süslemek câiz mi? 544
   322. Bahşiş, yüzgörümlüğü vermek-almak câiz mi? 544
   323. Gelinlik ile dışarıda gezmek câiz mi? 544
   324. Damat giydirmede yapılan duâ 545
   325. Gelin almada yapılan duâ 545
   326. Boşanma 546
   327. İslâm hukukuna göre boşanma sebepleri 546
   328. Mut'a nikâhı 547
   329. Hülle haramdır 556
   330. Evlâtlık edinmek 568
   331. Kan kardeşliği meselesi 568
   332. Cenâze bahsi 569
   333. Ölüm halindekilere karşı görevler 569
   334. Cenaze salâsı 571
   335. Ölüyü yıkamanın usulü 572
   336. Ölüyü kefene sarmanın usulü 575
   337. Kadm cenâzenin kefenlenmesi 578
   338. Cenâze namazının kılmışı 581
   339. Kimlerin cenâze namazı kılınmaz? 584
   340. Cenâze namazının sahih olmasının şartlan 585
   341. Cenâzeyi defn etmenin usulü 586
   342. Cenâzenin defninden sonra telkin ve telkinin yapılışı 590
   343. Ölü için mevlid okutmak 593
   344. Cenâze defninden sonra kabir açıhr mı? 594
   345. İskat ve Devir 594
   346. İskat ve devirin yapılış usulü 596
   347. Devir ve iskata konan para nasıl dağıtılacak? 599
   348. Ölünün başka yere nakli câiz mi? 600
   349. Kabirlerin üzerini yapmanın hükmü 601
   350. Kabristanlığın düzeni nasıl olacak? 602
   351. Mezarlıklarla ilgili fıkhi bilgiler 603
   352. Kabirleri ziyaret âdâbı 604
   353. Ölüler hayatta olanların hallerini bilirler mi? 605
   354. Kâfirin kabrini ziyarete gitmek câiz mi? 606
   355. Cenâze ile ilgili fıkhi meseleler 606
   356. Cenâze namazı için teşbih terk edilir mi? 607
   357. Cenâze namazı için vakit var mı? 607
   358. İntihar edenin cenâze namazı kılınır mı? 609
   359. Ölü doğan çocuğun cenâze namazı kılınır mı? 609
   360. İnsan ölmeden önce mezarım kazdırabilir mi? 610
   361. Cenâze gece defnedilebilir mi? 610
   362. Cenâzeyi tabut ile defnetmek câiz mi? 610
   363. 3, 7, 40 ve 52'inci gece yapmak câiz mi? 611
   364. Dua 612
   365. Duâ nasıl yapılmalı? 612
   366. Duâya nasıl başlanır? 613
   367. Duânın kabul vakitleri 614
   368. Duânın kabul olmasının şartlan 615
   369. Duânın kabul yerleri 616
   370. Duâsı reddolunmayanlar 616
   371. Giyabi duâ 617
   372. Bedduâ etmek 617
   373. Duânın kabul olunduğuna dair alâmetler 619
   374. Duâda eller niçin kaldırılır? 619
   375. Duâda avuç içleri niçin göğe açılır? 620
   376. Duâda eller nasıl tutulacak? 620
   377. Duâdan sonra eller niçin yüze sürülür? 620
   378. Sakal ve sakal bırakma duâsı 621
   379. Hacılan uğurlama duâsı 623
   380. Zemzem suyu içme âdâbı ve duâsı 625
   381. Sofra duâsı 626
   382. Eve girerken-evden çıkarken okunacak duâ 627
   383. Uykuya yatarken ve kalkınca okunacak duâlar 628
   384. Kur'an'da geçen uyku ile ilgili âyetler 630
   385. Rüya görünce okunacak duâ 630
   386. Helâya giriş çıkışta okunacak duâ 631
   387. Seyahate çıkarken okunacak duâ 632
   388. Her çeşit vasıtaya binerken okunacak duâ 632
   389. Gemiye binerken okunacak duâ 633
   390. Gece gökyüzüne bakınca okunacak duâ 634
   391. Yeni hilal görülünce okunacak duâ 635
   392. Gök gürültüsü duyulunca okunacak duâ 635
   393. Yddınmdan korunmak için duâ 635
   394. Yağmur duâsı 636 (ve 288)
   395. Temel atma merasimlerinde okunacak duâ 637
   396. Müesseselerin yapılacak duâ 638
   397. Hasta ziyareti ve âdâbı 640
   398. Hastaya okumak 640
   399. Duâ ile tedavi olur mu? 641
   400. Hastaya okunacak âyet ve duâlar 642
   401. Nazar duâlan 644
   402. Diyet (hatâen bir insanı öldürmenin cezâsı) 645
   403. Diş doldurmak meselesi 646
   404. Kan ve organ nakli 647
   405. Tasavvuf ve tarikat nedir, nasıl doğmuştur? 649
   406. Tasavvufun 650
   407. Tarikat nedir? 658
   408. Tarikatlar ne zaman kurumlaşmıştır? 660
   409. Osmanlı döneminde tarikatların durumu 661
   410. Şeyhin sahtesi nasıl anlaşılır? 663
   411. Mürşit kimdir? 665
   412. Gerçek mürşidin özellikleri 665
   413. Sahte şeyhlere kimler inanırlar? 666
   414. Şeyh ve müderris tanımı 668
   415. Şeyhe intisabm mâhiyeti nedir? 668
   416. Herkes bir şeyhe intisap etmeli mi? 669
   417. Tasavvufu inkâr neye malolur? 670
   418. Tarikat düşmanlığı nedendir? 671
   419. Tekkesiz tasavvuf olmaz 672
   420. Miskinler tekkesi 674
   421. Bir de zaviyeler var 674
   422. Zikirsiz hayat olmaz 675
   423. Açık ve sessiz zikirin mâhiyeti 677
   424. Tarikatlardaki râbıtanın mâhiyeti 678
   425. Cihad en büyük ibâdettir 681
   426. Cihadın çeşitleri 683
   427. Büyük cihat, küçük cihad meselesi 684
   428. Nefis ile cihad etmek 685
   429. Müslüman kadınlar ve cihad 686
   430. Siyasi cihad 687
   431. Av hakkında fıkhi hükümler 692
   432. Eti yenen ve yenmeyen hayvanların 4 mezhebe göre listesi 693
   Diğer Özellikler
   Stok KoduDİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI ciltli
   MarkaSabır Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.


   yasin kitabı hediyelik, yasin kitabı bağışlama duası, yasin kitabı bebek mevlüdü, yasin kitabı büyük, yasin kitabı cenaze, yasin kitabı elmalı hamdi, toptan yasin kitabı fiyatları, yasin kitab, yasin kitabı mevlüt, yasin kitabı mevlüt için, yasin kitabı orta boy, hediyelik yasin kitabı, mevlüt hediyesi yasin, mevlüt hediyesi tesbih, mevluthediyesi, mevlüt hediyesi yasin tesbih, cenaze mevlüt hediyesi, mevlüt dagitmalik hediyeler, mevlüt dagitmalik hediye, mevlüt hediyeleri sepeti, mevlüt hediyesi yasini şerif, mevlüt hediyeleri toptan, vefat mevlüt hediyesi, mevlitte ne hediye verilir, isimli kadife Yasin, kadife yasin kitabı ve tesbih, kadife yasin kitabı toptan satış, kadife yasin kitabı toptan, kadife yasin kitabı en ucuz, kadife yasin kitabı fiyatı, yasin kitabı kadife, kadife kaplı yasin kitabı çanta boy, bebek mevlüdü kadife yasin kitabı, hediyelik kadife yasin kitabı, isme özel kadife Yasin, kadife kaplı yasin kitabı

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.