• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi Harun Yıldırım

   Fiyat:
   80,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,8) :
   45,00 TL
   Kazancınız 35,00 TL
   Havale / EFT:
   44,10 TL
   8,25 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   1
   Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi Harun Yıldırım

   "Rabbiniz buyurur ki. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kibirlenerek kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mümin, 60)
   "Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın ve sabah akşam O’rrun şanını yüceltin.” (Ahzab, 41-42)
   "De ki: ‘Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rabbim size değer versin ki?” (Furkan, 77)
   Dua etmenin bazı edepleri ve kabul edilme sebepleri. Duanın kabul edildiği yerler, haller ve vakitler.Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi kitabında yer alıyor
     Kitap ve sünnetten dualar, Kitap ve sünnetten rukye ile tedavi. Kur’ân ve sünnet ile tedavinin önemi.
   Sihrin tedavisi, göz değmesi (nazar tedavisi), kendisine cin musallat olmuş kimsenin tedavisi, nefsi (psikolojik) hastalıkların tedavisi, yara ve çıban tedavisi, başına bir musibet gelenin tedavisi, hastanın kendisini tedavi etmesi, uykusunda korkan ve kabus görenin tedavisi, humma (ateşli hastalıkların) tedavisi, böcek ve yılan sokmasının tedavisi, öfkenin tedavisi, çörekotu ile tedavi, mal ile tedavi, zem zem suyu ile tedavi, kalp hastalıklarının tedavisi vs. gibi...
   Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptı­rırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
   Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muham- med O’nun kulu ve Rasülü’dür.
   "Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerekti­ği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün."
   (Al-i îmran:102)
   "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve on­dan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar  üretip yayan Rabbinizden sakının. Adı­nı kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1)
   "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahları­nızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)
   Bundan sonra;
   "Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydu­rulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."
   'Hutbetü’l-Hace’ ismiyle meşhur olan bu duayı, cu­ma hutbelerinde vesair konuşmalarında okuyan Rasu- lullah, bizzat sahabelere öğretmiştir. Müslim (867), Ne- sei (1387)
   Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O’nu göremediği, ancak kendisi o gözleri gören, gecey­le gündüzü akıl ve basiret sâhibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah’ı çok anan muttaki ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’i yol gösterici olarak seçip insanlığa gönderen Allah’a ham- dolsun.
   Bizlere Allah’ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allahın Rasulü Hz. Mu- hammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah’a sığınan herkes O’nun çağrısına uyarak Allah'ı gece ve gündüz anmaya devam etmişler­dir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sü­rece O’na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygam­ber kardeşlerine, onların âilelerine, bir ve Kahhâr olan Allah’ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.
   Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki en büyük hak­kı; O’nu birlemek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cen­nettir. Hiç kimse de Allah’ı çokça anan kimseyi ecirde geçememiştir.
   Ey mü'min kardeş! Bu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana ko­lay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O'nun nimetleri sayılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O’nun vechi kerîmini görmek vardır.
   Allah azze ve celle buyuruyor ki: "..(dilleri ve kalp­leriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Al­lah, onlara günahlarının bağışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır.” (Ahzâb Sûresi: 35)
   "Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bü­tün âzalarmızla) Allah'ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabinde ve her durumda vakit­lerinizi) Allah'ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)
   "O mü’minler için cennette istedikleri şeyler vardır. Bahşettiklerimizden başka daha nice nimet­ler vardır. (O da Allah’ın Kerim yüzüne doya doya bakmaktır)." ( Kâf Sûresi: 35)
   Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'de bu konu­da şöyle buyurmaktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkalarını geçtiler. "Sahâbe: Müfer- ridler kimlerdir Ey Allah’ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er­kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim)
   "Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimet­lere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. 0 bizi bu dos­doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık.” (A’râf Sûresi:43)
   Böyle bir eseri; Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Sü­neni Tirmizi, Süneni Nesei, Süneni Ebu Davud, Süneni İbnu Mace, Metalibul Aliye, Camiul Ehadis, Hısnul Müs­lim, vs... Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve an­latmayı nasip etsin. Amin.
   Allah'ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ku­surlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.
   Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Süneni Tirmizi, Süneni Nesei, Riyazus Salihin, Süneni Ebu Davud, İbnu Mace, Cami’ul Ehadis, Metalibu Aliye, Hisnu’l-Müslim’den dua rivay­etleri...

   İÇİNDEKİLER

   DUA 9
   Bütün İşlerde İyi Niyet ve İhlaslı Olmak 17
   Duanın  Fazileti 23
   Dua Etmenin Bazı Edepleri ve Kabul Edilme Sebepleri 25
   Duanın Kabul Edildiği Yerler, Haller ve Vakitler: 26
   KİTAP VE SÜNNETTEN DUALAR 29
   KİTAP VE SÜNNETTEN RUKYE İLE TEDAVİ 79
   Kur’ân ve Sünnet ile Tedavinin Önemi 79
   SİHRİN TEDAVİSİ 84
   GÖZ DEĞMESİ (NAZAR] TEDAVİSİ 97
   KENDİSİNE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİMSENİN TEDAVİSİ 100
   NEFSİ (Psikolojik) HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: 101
   YARA VE ÇIBAN TEDAVİSİ 107
   BAŞINA BİR MUSİBET GELEN KİMSENİN TEDAVİSİ 107
   ÜZÜNTÜ VE KEDERİN TEDAVİSİ 111
   HASTANIN KENDİSİNİ TEDAVİ ETMESİ 113
   HASTA ZİYARETİNDE, HASTANIN TEDAVİSİ 114
   UYKUSUNDA KORKAN VE KÂBUS GÖRENİN TEDAVİSİ 114
   HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ 115

   BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 115
   ÖFKENİN TEDAVİSİ 115
   ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 116
   BAL İLE TEDAVİ 116
   ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 117
   KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 118
   SAHİHİ BUHARİ’DE GEÇEN DUALAR
   Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 125
   Allah’tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 125
   Allah Rasûlü’nün Gece,Gündüz Bağışlanma Dilemesi 127
   Tövbe 128
   Sağ Yanı Üzerine Yatmak 128
   Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 129
   Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 130
   Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 130
   Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 131
   Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 132
   Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 133
   Uyunacağı Zaman (Felak, Nas ve İhlas Sur.) Okumak 135
   Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 135
   Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 136
   Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 136
   Namazda Duâ 137
   Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 138
   Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 141
   Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 142
   Allah’a kesin ifadelerle dua etmek 143
   Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 144
   Dua Ederken Elleri Kaldırmak 144
   Kıbleden Başka Tarafa Yönelerek Dua Etmek 144
   Kıbleye Yönelerek Duâ Etmek 145
   Allah Rasûlü'nün Hizmetçisine Duâ Etmesi 146

   Üzüntü Halinde Okunacak Dua 147

   Belânın Meşakkatinden Allah’a Sığınmak 147

   Allah Rasûlü’nün: 'Allâhumme! Er-Refîkal-Alâ' Duası 148

   Ölüm ve Hayâtla Duâ Etmek 149

   Çocuklara Duâ Etmek ve Başlarını Okşamak 150

   Allah Rasûlü’ne Salât ve Selam Etmek 151

   Allah Rasûlü’nden Başkasına Salât Edilir mi? 153

   Allah Rasûlü'nün Şu Kavli: 155

   Fitnelerden Allah’a Sığınmak 155

   İnsanların Kargaşalarından Allah’a Sığınmak 157

   Kabir Azabından Allah’a Sığınmak 159

   Hayatın ve Ölümün Fitnesinden Allah’a Sığınmak 160

   Günah İşlemekten ve Borçlanmaktan Allah'a Sığınmak 161

   Korkaklıktan ve Tembellikten Allah'a Sığınmak 162

   Cimrilikten Allah’a Sığınmak 162

   Aşırı Yaşlılıktan Dolayı Bunamaktan Allah'a Sığınmak 163

   Vebanın ve Hastalığın Kaldırılması İçin Duâ Etmek 163

   Aşırı Yaşlanıp Bunamak, Dünyâ ve Cehennem Fitnesi 166

   Zenginlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 167

   Fakirlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 168

   Bereketle Birlikte Malın Çoğalması İçin Dua Etmek 168

   İstihare Duası (Bir İşin Hayırlısını İsteme Duası) 169

   Abdest Alırken Okunacak Duâ 172

   Yüksek Bir Yere Çıkıldığında Okunacak Duâ 172

   Bir Kimse Yolculuğa Çıkacağı-Evine Döneceği zaman Dua 174

   Evlenen Kimseye Yapılacak Duâ 175

   Cinsi Münasebetten Önce Ne Denir? 176

   Allah Rasûlü "Allah’ım! Bize Dünyada İyilik Ver!” Duâsı 177

   Dünyâ Fitnesinden Allah’a Sığınmak 178

   Tekrar Tekrar Dua Etmek 178

   Müşriklere Beddua Etmek 180

   Müşriklere Duâ Etmek 184

   Allah Rasûlü’nün: "Allah'ım! Günahlarımı bağışla” Duası 184

   Cuma Günü, Kabul Edileceği Ümit Edilen Saatte Dua 186

   Allah Rasûlü’nün: Yahudiler Hakkındaki Kavli 186

   Duânın Sonunda "Âmîn” Demek 187

   "La ilahe illallah" Demenin Fazileti 188

   "Subhânallah” Demenin Fazileti 190

   Allah Azze ve Celle’yi Zikretmenin Fazileti 191

   "Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billahi" Sözünün Fazileti 194

   "Allah’ın Yüzden Bir Eksik Doksan Dokuz İsmi Vardır". 195

   (Usandırmamak İçin) Zaman Zaman Vaaz ve Ders Yapmak 196

   SAHİHİ MÜSLİM'DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

   Hastaya Okumanın Müstehab Oluşu 197

   Hastaya Muavvizzatı Okumak ve Üfürmek, Rukye Yapmak... 197

   Göz, Sıraca, Zehir ve Nazar için Rukye Yapmak 198

   İçerisinde Şirk Olmamak Şartıyla Rukye Yapmak 199

   Kur'an ve Ezkarla Yapılan Rukyeye Karşılık Ücret Alma 200

   Dua İle Birlikte Elini Ağıran Yerin Üzerine Koyma 201

   Namazda Vesvese Şeytanından Allah’a Sığınma 201

   Her Hastalığın Bir İlacı Olduğu ve Tedavinin Müstehablığı 201

   SÜNENİ TİRMİZİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

   DUÂNIN ÖNEMİ 203

   ALLAH KENDİ ZATINDAN İSTEMEYENİ SEVMEZ 203

   CENNET HÂZİNELERİNDEN BİR HAZİNE 204

   DİL DAİMA ALLAH’I HATIRLAYARAK ISLAK KALMALI 204

   ALLAH'I GÜNDEMDE TUTMAK HERŞEYDEN ÜSTÜNDÜR? 204

   AMELLERİN EN DEĞERLİSİ HANGİSİDİR? 205

   ALLAH'IN DİNİNİ GÜNDEMDE TUTANLARIN DEĞERİ 206

   ALLAH’I HATIRLAYAN TOPLULUKLARIN HALİ 207

   MÜSLÜMANIN DUÂSI MUTLAKA KABUL GÖRÜR 207

   DUÂ EDEN ÖNCE KENDİSİNDEN BAŞLAMALIDIR 208

   DUÂ EDERKEN ELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR Mİ? 208

   DUÂNIN SONUCUNU BEKLEME 208

   SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUALAR 209

   SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DUÂSI NASILDIR? 210

   YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DUÂ 210

   YATARKEN OKUNACAK SÛRELER HANGİLERİDİR? 213

   TEŞBİH, TAHMİD VE TEKBİR GETİRMEK 215

   FARZ NAMAZLARIN SONRA DUÂ VE TESBİHAT NEDİR? 215

   GECELEYİN UYANAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ 216

   ALLAH RASÛLÜ’NÜN GECELEYİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER 217

   UYUMAK İSTEYEN NASIL DUÂ ETMELİ? 217

   ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZA KALKTIĞINDA DUÂSI? 218

   ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZINDAN SONRA DUÂSI? 218

   GECE NAMAZINA BAŞLARKEN NASIL DUÂ EDİLİR? 220

   ALLAH RASÛLÜ, NAMAZ KILMAYA BAŞLARKEN DUASI? 221

   SECDE AYETLERİ OKUNDUĞUNDA NE SÖYLENİR? 222

   EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUÂ 222

   ÇARŞIYA GİRERKEN OKUNACAK DUÂ 223

   HASTALIK ANINDA SÖYLENECEK DUÂ 224

   ÖZÜRLÜ VE SAKAT BİR KİMSE GÖRÜLDÜĞÜNDE 225

   BİR TOPLANTIDAN KALKILDIĞI ZAMAN DUÂ 225

   SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUÂ 226

   BİR YERDE KONAKLAYAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ 226

   YOLCULUĞA ÇIKILDIĞI ZAMAN YAPILACAK DUÂ 226

   YOLCULUKTAN DÖNÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DUÂ 227

   BİR KİMSEYİ UĞURLARKEN YAPILACAK DUÂ 227

   YOLA ÇIKACAK KİMSEYE ALLAH RASÛLÜNÜN DUÂSI 228

   BİNİTE BİNERKEN NE OKUNUR? 228

   DUÂLARI KABUL GÖREN ÜÇ KİŞİ KİMLERDİR? 229

   RÜZGAR ŞİDDETLİ ESTİĞİNDE NASIL DUÂ EDİLİR? 229

   GÖK GÜRLEMESİ ESNASINDA NASIL DUÂ EDİLİR? 230

   HİLAL GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN NASIL DUÂ EDİLİR? 230

   ÖFKE ANINDA HANGİ DUÂ YAPILMALI? 230

   SEVİLMEYEN BİR RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILIR? 231

   TURFANDA MEYVE GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL DUÂ EDİLİR? 231

   SÜT İÇİLDİĞİNDE NASIL DUÂ EDİLMELİDİR? 232

   YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUÂ 232

   EŞEK ANIRMASI VE HOROZ ÖTMESİNDE NE YAPILIR? 233

   HATALAR HANGİ DUÂ İLE SİLİNİR? 233

   CENNETTE AĞAÇ VE OVALAR VAR MIDIR? 234

   CENNETTE ADINIZA HURMA AĞACI DİKTİRMEK? 234

   GÜNDE YÜZ KERE SÖYLENECEK DUÂ HANGİSİDİR? 235

   ÇOK SEVAP KAZANMANIN YOLLARI NELERDİR? 235

   KIRK MİLYON SEVAP KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 236

   İSMİ AZAM HANGİ AYETLERDE VE DUÂ İÇİNDEDİR? 237

   DUÂYA BAŞLAMAZDAN ÖNCE NELER SÖYLENMELİ? 237

   ALLAHA NASIL BİR İNANÇLA DUÂ EDİLMELİDİR? 238

   ALLAH RASÛLÜ, HZ. FATIMA'YA ÖĞRETTİĞİ DUÂ? 238

   ALLAHA SIĞINILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY NELERDİR? 239

   IMRÂN BİN HUSAYNA ÖĞRETİLEN İKİ DUÂ ŞEKLİ 239

   ALLAHA SIĞINILACAK ŞEYLER HANGİLERİDİR? 240

   ALLAH RASÛLÜ PARMAKLARIYLA MI TEŞBİH ÇEKERDİ? 240

   ALLAH RASÛLÜ'NÜN BAŞKA BİR DUÂSI 241

   ALLAH'TAN SEVGİSİ İSTENİR Mİ? 241

   HANGİ ORGANLARIMIZDAN ALLAHA SIĞINMALIYIZ? 242

   ALLAH RASÛLÜ SECDEDE NASIL DUÂ EDERDİ? 242

   ALLAH RASÛLÜ HANGİ DUÂYI ÖĞRETİRDİ? 242

   DİLERSEN AFFET DİLERSEN ACI DİYE DUÂ EDİLMEMELİ 243

   HANGİ VAKİTTE YAPILAN DUÂLAR KABUL EDİLİR? 243

   TOPLANTI SONRASI HANGİ DUÂ OKUNMALI 244
   MUTLAKA AFFEDİLECEĞİMİZ DUÂ HANGİSİDİR? 245
   YUNUS (A.S.)’UN BALIĞIN KARNINDAKİ DUÂSI 245
   ALLAH'IN İSİMLERİ KAÇ TANEDİR? 245
   YÜCE ALLAH’IN 99 GÜZEL İSMİ 246
   BİR MUSİBET ANINDA HANGİ DUÂ YAPILMALI? 251
   DÜNYA VE AHİRETTE AFİYET İSTEMEK 252
   KİŞİ KENDİSİNİ SATAR MI? 253
   MİZANI DOLDURAN, ÇOK SEVAP KAZANDIRAN ŞEYLER 253
   ALLAH RASÛLÜ, ARAFAT’TA VAKFE YERİNDEKİ DUÂSI 253
   GENİŞ KAPSAMLI DUA NASILDIR? 254
   ALLAH RASÛLÜ'NÜN EN ÇOK YAPTIĞI DUÂ 254
   UYKUSUNDA KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ 255
   SIKINTILI ANLARDA ALLAH RASÛLÜNÜN DUASI? 256
   ABDESTLİ OLARAK YATAĞA GİRİP DUA EDEN KİMSE 256
   UYKUDAN KORKARAK UYANAN NE DEMELİ? 256
   SABAH AKŞAM SÖYLENEBİLECEK DUÂ 257
   ALLAHTAN DAHA KISKANÇ BİRİSİ VAR MIDIR? 258
   NAMAZDA YAPILACAK BAŞKA BİR   DUA 258
   GÜNAHLAR, YAPRAK GİBİ HANGİ DUA İLE DÖKÜLÜR? 259
   TEVBE VE İSTİĞFARIN DEĞERİ VEALLAHIN RAHMETİ 260
   ALLAH’IN RAHMETİ YÜZ OLUP 99’U KENDİSİNDE
   BİRİ YERYÜZÜNDEDİR 263
   KİMLERİN BURNU YERDE SÜRTÜLECEKTİR? 264
   ALLAH'A EN SEVİMLİ DUÂ: AFİYET İSTENMESİDİR 265
   ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DUÂLAR 265
   DÖRT BİN TEŞBİH ÇEKMEYE BEDEL DUÂ VAR MIDIR? 266
   ALLAH CÖMERTTİR DUÂ EDENİ BOŞ ÇEVİRMEZ 267
   İMANDAN SONRA EN HAYIRLI ŞEY NEDİR? 268
   ALLAH’IN KORUMASI ALTINA NASIL GİRİLİR? 268
   DÖNÜŞÜ ÇABUK, KAZANCI BOL CEMAAT HANGİSİDİR? 268
   HAC VE UMREYE GİDENLERDEN NE İSTENMELİ? 269
   BORÇLU KİMSE HANGİ  DUAYI YAPMALI? 269
   HASTALANAN KİMSE NASIL DUÂ ETMELİ? 270
   ALLAH RASÛLÜ VİTR NAMAZINDA NASIL DUÂ EDERDİ? 270
   RASÛLULLAHIN FARZ NAMAZ SONUNDA DUÂSI 270
   BİR ŞEYİ EZBERLEMEK İÇİN HANGİ DUÂ YAPILMALI? 271
   ALLAH KENDİSİNDEN İSTENİLMESİNİ SEVER 274
   YATAĞA GİRİNCE YAPILACAK DUÂ 274
   ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DUÂ ÖRNEKLERİ 275
   ALLAH’TAN AFİYET İSTENMELİ Mİ? 276
   "LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHTN” FAZİLETİ 276
   TEŞBİH PARMAKLA MI ÇEKİLMELİ? 277
   SAVAŞ BAŞLAYACAĞINDA NASIL DUA EDİLİR? 277
   AREFE GÜNÜ YAPILAN DUA HAYIRLI MIDIR? 277
   İÇİMİZ DE DIŞIMIZ DA HAYIRLI MI OLMALI? 278
   KALPLERİMİZ İÇİN NASIL DUÂ EDİLMELİ? 278
   SANCILI ANLARIMIZDA NASIL DUÂ ETMELİYİZ? 278
   AKŞAM VAKTİ NASIL DUÂ ETMELİ? 279
   HANGİ SÖZ ALLAH’A DAHA SEVİMLİDİR? 279
   EZANLA KÂMET ARASINDA NE İSTEMELİYİZ? 280
   MELEKLER KULLARI NASIL ÖVERLER? 281
   YETMİŞ ZARAR KAPISI HANGİ DUA İLE KAPANIR? 282
   ALLAH’A YAKLAŞMAMIZA GÖRE ALLAH BİZE YAKLAŞIR 282
   SÜNENİ NESEİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
   ALLAH’A SIĞINMA KİTABI 283
   İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK 284
   KALBİN KÖTÜLÜĞE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 284
   GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH'A SIĞINILIR 285
   KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 285
   GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH'A SIĞINMAK 285
   BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK 286
   ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 286
   ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 287
   FAKİRLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287
   KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287
   AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 288

   BORCUN AĞIRLIĞINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 288

   DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK 289

   ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK 289

   KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK  290

   SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK 290

   DÜŞMANDAN ALLAH'A SIĞINMAK 290

   AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 290

   DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 291

   İNSAN VE CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK 291

   KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 291

   KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN  ALLAH'A SIĞINMAK 292

   ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK 292

   KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAH'A SIĞINMAK 293

   CEHENNEM VE MESİH DECCALDEN ALLAH'A SIĞINMAK 293

   İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

   HAYATIN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

   ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 294

   KABİR AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 294

   ALLAH’IN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 294
   CEHENNEM AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 295
   KIZGIN ATEŞTEN ALLAH’A SIĞINMAK 295
   KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINIR 295
   ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 296
   ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK 297
   KIYAMET GÜNÜ ALLAH’A SIĞINMAK 297
   KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK 297
   RİYAZUS SALİHİN'DEN DUALAR
   Rasûlullah’ın Hayatından Dualar. 299
   YANINDA OLMAYAN BİR KİMSEYE DUA ETMEK 310
   SÜNENİ EBU DAVUD'DA GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
   Aksırma 313
   Aksırana Dua Etmek 313
   Aksıran Kimseye Yerhamükellah Diye Dua Etmek? 314
   İnsan Yatarken Hangi Duayı Okur? 314
   Geceleyin Uyanan Kimse Hangi Duayı Okur? 316
   Uyumadan Önce Yapılacak Zikir. 317
   Kişi Sabahladığı Zaman Hangi Duayı Okur? 319
   İnsan Yeni Ayı (Hilali) Görünce Hangi Duayı Okur? 325
   İnsan Evine Girdiği (Çıktığı) Zaman Hangi Duayı Okur? 325
   İnsan Rüzgâr Estiği Zaman Hangi Duayı Okur? 326
   Yağmur Hakkında (Gelen Hadisler) 327
   Horoz Ve Diğer Hayvanlar Hakkında 327
   Eşeğin Anırması Ve Köpeklerin Havlaması 328
   Çocuk Doğunca Kulağına Ezan Okunur. 328
   Kişinin Allah İsmini Vererek Diğer Bir Kişiye Sığınması 329
   Vesvesenin Önlenmesi Hakkında Gelen Hadisler. 329
   İBNU MACE'DEN DUALAR
   DUÂ ETMENİN FAZİLETİ 331
   RASULULLAH’IN DUASI 332
   RESÛLULLAH’IN ALLAH’A SIĞINDIĞI ŞEYLER 335
   GENİŞ KAPSAMLI DUALAR 336
   BİRİNİZ ACELE ETMEDİKÇE DUASI KABUL OLUNUR 328
   "ALLAH’IM DİLERSEN BANA MAĞFİRET EYLE”
   DİYE DUA EDİLMEZ 338
   ALLAH’IN İSMİ AZAMİ 339
   BABANIN VE MAZLUMUN DUALARI 341
   DUA ETMEKTE AŞIRI GİTMENİN YASAKLIĞI 341
   DUADA ELLERİ HAVAYA KALDIRMAK 342
   ADAMIN SABAH VE AKŞAM OKUYACAĞI DUA 342
   KİŞİNİN YATAĞINA GİRECEĞİ ZAMAN EDECEĞİ DUÂ 344
   KÎŞÎNÎN GECELEYİN UYANDIĞI ZAMAN EDECEĞİ DUÂ 345
   KERB [ÜZÜNTÜ) ZAMANINDA OKUNACAK DUÂ 346
   EVİNDEN ÇIKTIĞI ZAMAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUÂ 347
   KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN EDECEĞİ DUÂ 348
   YOLCULUĞA ÇIKILIRKEN EDİLECEK DUÂ 348
   BULUT VEYA YAĞMUR GÖRÜLDÜĞÜNDE DUÂ 349
   BAŞINA BELÂ GELENLER GÖRÜLÜNCE EDİLECEK DUÂ 350
   CAMİ’UL EHADİS’DEN DUALAR
   Sağ Tarafına Yaslanmak 351
   Gece Uyandığında Dua Etmek 351
   Dua Ederken Kıbleye Dönmek 352
   İnsanların Galebesinden Allah’a Sığınmak 352
   Evlenen İçin Dua Etmek 353
   Cuma Gününün Belli Bir Vaktinde Edilen Dua 354
   Duadan Sonra Âmin' Demek 354
   METALİBU ALİYE'DE DUA VE ZİKİR
   Rasulullah’a Çok Salat-u Selam Getirmek 355
   Allahı Zikirde Gaflette Olmaktan Sakındırma: 357
   Peygamberden Başkasına Salavat Getirmek 357
   Duanın Fazileti: 358
   Özlü Dualar. 359
   Yalnız Kendine Dua Etmekten Nehiy 360
   Duada Elleri Kaldırmak 360
   Avuçlarını Birleştirerek Dua Etmek 360
   Her şeyde Allah’ı Hatırlamak Ve Allah’tan İstemek 361
   Yatağa Uzanınca Okunacak Dua 361
   Hastanın Okuyacağı Dua 362
   Duaların En Faziletlisi 362
   Uyandığında Okunacak Dua 363
   Evinden Çıkınca Okuyacağın Dua 363
   Kulakları Çınlayanın Okuyacağı Dua 363
   Gemiye Binenin Okuyacağı Dua 364
   Kendisine Ve Çocuğuna Beddua Etmekten Nehiy 364
   Sefere Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua 364
   Mazlumun Bedduasından Korunmak 365
   Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua 365
   Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua 365
   Toplantının Sonunda Okunacak Dua: 365
   Hamd ve Şükür. 366
   Zikrin Fazileti 366
   Sabah ve İkindi Namalarından Sonra Allah'ı Zikretme 367
   La İlahe İllallahın Fazileti 368
   Namazdan Sonra Zikir 369
   Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua: 370
   Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler. 370
   Namazda Zikir. 371
   Allah'ı Teşbih Etmeye Teşvik: 372
   Gizli Zikrin Fazileti 373
   Tekbir  Getirmek   373
   Allah’a Sığınmak 374
   "La Havle Vela Kuvvete İlla Biliah” Demenin Fazileti 374
   Belanın Gelmesi İçin Dua Etmek 375
   Kişinin Yatağında Ölmesi: 375
   HİSNU’L-MÜSLİM
   "MÜSLÜMANI BELÂ VE MUSİBETLERDEN KORUYAN KUR'AN VE SÜNNETTEN DUA VE ZİKİRLER”
   Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar. 377
   Elbise Giyerken Okunan Dua 380
   Yeni Elbise Giyildiğinde Okunan Dua 381
   Yeni Elbise Giyene Yapılacak Dua 381
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789759180751
   MarkaSağlam Yayınevi
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.