Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Ansiklopedik Yıldızname El Falı Rakamlar Saatler ve Büyülerin Çözümleri

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Ansiklopedik Yıldızname El Falı Rakamlar Saatler ve Büyülerin Çözümleri


Yazar: İmam Caferi Sadık
Sadeleştiren: H. Mustafa VARLI
Cilt: Yavuz Mücellit
Baskı Tarihi: 2004
Sayfa Sayısı: 1047
Dil: Türkçe
Kağıt Cinsi: 2. Hamur

ÖNSÖZ
Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü Lillahi Rabbil'âlemin. Vessalâtü uesselâmü cila Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi, ve Mi'seli ve alâ âlihi ve sahbihi, ecmain.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve Onun aile efrâdi ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki O gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatm en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve ya­saklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur'ana uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kuran ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği zaman Ya Rab! Senden başka ilâh (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin sevgili resulün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kuran ve Sünnetten almalıdır.Ey Mümin! Yaşayışın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz.Muhammed (s.a.v.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz: O'na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz, işte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur'andır. Diğeri ise benim siınnetimdir.
Yine Allah (c.c.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. " buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunlan yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıf lan hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihti­lafa düştüğünüz zaman Allah'ın ipine (Kur'aıı'a) sarıl­ınız. " buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanır­ken günaha girmemek ve kötü ve alışkanlık bırak­mamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakıl­mış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. .İnsan­ların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak ge­reklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan İmamî Caferi Sadık'm Yıldızname isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu es­erin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de siz­lere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sun­muş bulunmaktayım.
Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çık­mış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka birşey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu ansiklope­dik eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevi yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin.)

H. Mustafa VARLI

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
Yıldızların Durumu 11
Hangi Burç Hangisiyle Dosttur? 12
Hangi Burç Hangisiyle Düşmandır? 12
Hangi Yıldız Hangisiyle Dosttur? 12
Hangi Yıldız Hangisiyle Düşmandır? 12
Hangi Yıldıza Hangi Buhur Lâzımdır? 12
Hangi Burca Hangi Maden Lâzımdır? 13
Hangi Burç Hangi Yıldızdandır ve Anasır Nedir? 13
Hangi Anasır Hangisiyle Dost,
Hangisiyle Düşmandır? 13
Hangi Yıldızın Azimeti Nerir? 14
Hasta Adamın Hastalıkları Nedendir? 14
İktiran ve İçtimai Kevakip 15
Mühim BirHatırlatma 15
Ebcedde Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 16
EBCED ALFABESİ
Ebcedin Düzeni ve Tarifi 17
Ebced Sözcükleri 17
Bizde Okunuşu 18
Ebced Harfleri 18
Arapçamn Başka Alfabe Düzenleri
Harflere göre 19
Seslere Göre 19
Arap Alfabelerine Düzen Veren İlkeler
Biçim Benzerliği ve Ses Fizyolojisi 20
Ebced'de İlke 20
Ebced Düzeni İçin Bilginlerin Açıklamaları
Altı Şah 20
Altı Şeytan 21
Haftanın Günleri 21
Bilginlerin Örneklerle Gösterdikleri Nedenlerin Bilimsel Değeri.Belge Kimliği 21
Kanıt Yetersizliği 22
Ebced Düzeni Alfabenin kökeni ve Tanımı
Ebced ve Eski Alfabeler 22
Arapçamn Altı Harfi 23
Ebced'in Gerçek Kökeni 23
Ebced'in Harf Niteliği 23
EBCED HESABI
Tanımlaması 25
Küçük Ebced Hesabı 26
Harf ve Rakam 26 
Başka Ebced Hesapları 27
Ebced'i Kebir (Büyük Ebced Hesabı) 27
En Büyük Ebced Hesabı 27
Ebced'i Sağir (En Küçük Ebced Hesabı) 27
Bu Hesablarda Sayılar 28
Ebced in Kullanıldığı Yerler 29
1-Günlük İhtiyaçlarda 29
2-Kitap Sayfalarında 29
3-Yazı Bölümlerinde 30
4-Matematik ve Fizikte 31
5-Sözcük Olarak 31
6-Büyü ve Muskalarda 32
7-Tarih Düşürmede 33
Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği 34
Tanımlaması 34
Deyimleri 34
Örnekler 34
Ayetel Kürsî'nin Özel Formülü 35
Bu Bab İhlas Sûresinin Havvası Hakkındadır 36
Şevval-i Şerif 37
Zilkâde 38
Zilhicce 38
A Bu Kitab Cümle İsimlerin Evveline Nazar Ederek bakarak) Dertleri Beyan Eder 39
Iş Bu Kitap Nüsha Kitabıdır 50
Her Burç Taraftan Tulu' Eder? 53
Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 54
Hesabı Cümle-i Sağir Huruf-i Ebced 54
Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 55
Birinci Fasıl: Talii Hamel ve Yıldızı Merih Olan 55
İkinci Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Urarid Olan 56
Üçüncü Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid Olan 58
Dördüncü Fasıl: Talii Seretan ve Yıldızı
Kamer Olan 59
Beşinci Fasıl: Talii Esed ve Yıldızı Şems Olan 60
Altıncı Fasıl: Talii Sünbüle ve Yıldızı Utarid Olan 62
Yedinci Fasıl: Talii Mizan ve Yıldızı Zühre Olan 64
Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı Merih Olan 65
Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı
Müşteri Olan 67
Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Merih Olan 68
Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı Zühal Olan 70
Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı Müşteri Olan 71
Avretlerin Burçlarının Keyfiyetleri
Birinci Fasıl: Talii Hamel ve Yıldızı Merih Olan 73
İkinci Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid Olan ,.74
Üçüncü Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid Olan 75
Dördüncü Fasıl: Talii Seretan ve Yıldızı
Kamer Olan 76
Beşinci Fasıl: Talii Esed ve Yıldızı Şems Olan 78
Altıncı Fasıl: Talii Sübüle ve Yıldızı
Utarid Olan 79
Yedinci Fasıl: Talii Mizanve Yıldızı
Zühre Olan 80
Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı
Merih Olan 81
Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı
Müşteri Olan 82
Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Zühal Olan 83
Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı
Zühal Olan 84
Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı
Müşteri Olan 85
Birinci Bab: Burcu Hamel ve Yıldızı Merih
Beyan Eder 87
İkinci Bab: Burcu Sevir ve Yıldızı
Zühre Beyan Eder 90
Üçüncü Bab: Burcu Cevzâ ve Yıldızı
Utarid Beyan Eder 92
Dördüncü Bab: Burcu Seretan ve Yıldızı
Kamer beyan Eder 95
Beşinci Bab: Burcu Esed ve Yıldızı Şems
Beyan Eder 98
Altıncı Bab: Burcu Sünbüle ve Yıldızı
Utarid Beyan Eder 100
Yedinci Bab: Burcu Mizan ve Yıldızı Zühre
Beyan Eder 103
Sekizinci Bab: Burcu Akreb ve Yıldızı
Merih Beyan Eder 105
Dokuzuncu Bab: Burcu Kavs ve Yıldızı
Müşteri Beyan Eder 107
Onuncu Bab: Burcu Cedî ve Yıldızı
Zühal Beyan Eder 110
Onbirinci Bab: Burcu Deliv ve yıldızı
Zühal Beyan Eder 112
Onikinci Bab: Burcu Hût ve Yıldızı
Müşteri Beyan Eder 115
Her Kişinin Evvel İsmine Bakıp Ne Olduğu ve İlacının Ne Olduğunu Beyan Eden Fasıl
Harf-i Elif 123
Harf-i Ba 124
Harf-i Tâ 124
Harf-i Sâ 125
Harf-i Cim 125
Harf-i Ha 126
Harf-i Hı 126
Harf-i Dâl 127
Harf-i Zâl 127
Harf-i Râ 128
Harf-i Zâ 128
Harf-i Sin 128
Harf-i Şîn 128
Harf-i Sad 128
Harf-i Dât 129
Harf-i Tı 129
Harf-i Zı 129
Harf-i Ayn 129
Harf-i Gayn 130
Harf-i Fâ 130
Harf-i Kaf 130
Harf-i Kef 130
Harf-i Lâm 130
Harf-i Mim 131
Harf-i Nûn 131
Harf-i Vav 131
Harf-i He 132
Harf-i Lâmelif 132
Harf-i Yâ 132
Tılsımât-ı Eyyam-ı Usbü Harf-i 132
Tılsımât-ı Mie ve İsnâaşer 134
Gelen Kimse Niçin Geldi? 136
Konuşan Doğru mu Söyledi? 137
Galip mi Olacak? 137
Borçların Nüshasına Yazmalı 138
Şerh-i Ricalül Gayb 139
Şerh-i Ricalül Gayb 140
Dua-i Diğer Ricalül Gaybi Enseb 143
Haza Duâ-i Ümmüs-Sibyân 148
Hâza Dua-i Ümmüs-Sıbyân-Yedi Misak 153
Babu Azîmet-i Ümmü's-Sıbyân 158
Muhyiddin-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiye İsimli Eserinden Örnekler 161
BÜYÜLER 179
Aşka Ait Büyüler 181
Soğutmak ve Ayırmak İçin Yapılan Büyüler 201
Kaçağı Tutmak, Uzaktaki Bir Kimseyi Geri
Getirmek İçin Yapılan Büyüler 204
Dil ve Uyku Bağlamak İçin Yapılan Büyüler 208
Muhtelif Büyüler 210
Caferi Sadık'a Göre Niyet Cetveli 214
İMAM CAFER-İ SADIKTN KUR'A NAMESİ 215
II. KİTAP
LÜZUMLU MALUMAT
Önsöz 253
Takdim 257
Burç Dediğimiz Nedir? 258
Bilinmesi Lâzım Olan Seyyareler 259
Burç ve Seyyarelerin Birbiriyle Ülfet
ve îhtüâfı 260
Anâsir-ı Erbaa yani ateş, su,
toprak ve havadan 261
Dost Burçlar 261
Düşman Burçlar 262
DostSeyyareler 262
Düşman Seyyareler 262
Yıldızlann Menşei 263
Aylara Göre Burçlar ve Tabii Durumları 265
Yıldıza Nasıl Bakılır 297
Gezegenlerin İnsan Vücuduna Etkileri 301
BİRİNCİ KISIM
ERKEKLERİN BURÇ VE YILDIZI VE
AHKAMI
BİRİNCİ BÖLÜM
BURCU HAMEL, YILDIZI MERİH
VE TABİATI ATEŞİDİR
Birinci Vecih 311
İkinci Vecih 312
Üçüncü Vecih 312
Hayatı ve Kendi Hanesi 313
Ailesi, Ahbap ve Kardeşleri Hanesi 313
Malı, Kesb ve Kârı Hanesi 313
Ana, Baba ve Ecdadı Hanesi 313
Oğlu ve Kızı Hanesi 313
Sıhhat ve Âfıyeti Hanesi 313
Zevcesi ve Yatağı Hanesi 313
Havfı ve Mevti Hanesi 314
Yolculuğu Hanesi 314
İzzet ve İtibarı Hanesi 314
Dostları Hanesi 314
Ümid ve Emeli Hanesi 314
Düşman ve Hasedçileri Hanesi 314
Ahval-i Umumiyesi 315
İKİNCİ BÖLÜM
BURCU SEVR, YILDIZI ZÜHRE
VE TALİİ TÜRABÎDİR
Birinci Vecih ...318
İkinci Vecih 318
Üçüncü Vecih 318
Hayatı ve Nefsi Hanesi 318
Malı ve Kazancı Hanesi 318
Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi 318
Peder ve Validesi Hanesi 319
Evlad ve Ahfâdı Hanesi 319
Hastalığı ve İlleti Hanesi 319
Firaşı ve Zevcesi Hanesi 319
Korkusu ve mevti hanesi Hanesi 320
Yolculuk ve Hareketleri Hanesi 320
İzzet ve Rifati Hanesi 320
Dostları ve Meveddeti Hanesi 320
Düşman ve Hasetçileri Hanesi 321
Ahval-i Umumiye 321
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BURCU CEVZA VE YILDIZI
UTARİD'DİR
Birinci Vecih 324
İkinci Vecih 325
Üçüncü Vecih 325
Nefsi ve Hayatı Hanesi 325
Malı ve Kesbi Hanesi 325
Birader ve Hemşireleri Hanesi 326
Peder ve Validesi Hanesi 326
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 326
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 326
Zevce ve Firaşı Hanesi 327
Vefatı ve Korkusu Hanesi 327
Yolculuğu ve Rüyası Hanesi 328
İzzet ve Rif ati Hanesi 328
Arzusu ve Emelleri Hanesi 328
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 328
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BURCU SERETAN VE YILDIZI
KAMER VE TABİATI MAÎDİR
Birinci Vecih 331
İkinci Vecih 331
Üçüncü Vecih 332
Nefsi ve Hayatı Hanesi 332
Malı ve Ticaret Hanesi 332
Kardeş ve Kızkardeşi Hanesi 333
Peder ve Validesi Hanesi 333
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 333
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 333
Nikâhı ve muvasalatı Hanesi 333
Ölümü ve Korkusu Hanesi 334
Yolculuğu ve Rüyası Hanesi 334
İzzeti ve İkbali Hanesi 334
Arzusu ve Emelleri Hanesi 334
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 334
BEŞİNCİ BÖLÜM
BURCU ESED, YILDIZI GÜNEŞ
VE TABİATI NÂRÎDİR
Birinci Vecih 339
İkinci Vecih 340
Üçüncü Vecih 340
Nefsi ve Hayatı Hanesi 340
Malı ve Kesbi Hanesi 340
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 341
Babası ve Anası Hanesi 341
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 341
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 341
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 342
Korkusu ve Mevti Hanesi 342
Sefer ve Hareketi Hanesi 342
İzzet ve ikbali Hanesi 342
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 342
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 343
ALTINCI BÖLÜM
BURCU SÜNBÜLE, TALİİ UTARİD
VE TABİATI TÜRABİDİR
Birinci Vecih 345
İkinci Vecih 345
Üçüncü Vecih 346
Hayatı ve Nefsi Hanesi 346
Malı ve Ticaret Hanesi 346
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 346
Babası ve Anası Hanesi 347
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 347
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 347
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 347
Korkusu ve Mevti Hanesi 347
Yolculuğu ve Hareketi Hanesi 348
İzzet ve İkbali Hanesi 348
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 348
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 348
YEDİNCİ BÖLÜM
BURCU MİZAN, YILDIZI ZÜHRE
VE TABİATI HEVAİDİR
Birinci Vecih 351
İkinci Vecih 352
Üçüncü Vecih 352
Nefsi ve Hayatı Hanesi 352
Malı ve Kesbi Hanesi 353
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 353
Babası ve Anası Hanesi 353
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 353
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 353
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 354
Korkusu ve Mevti Hanesi 354
Yolculuğu ve Rüyası Hanesi 354
İzzet ve ikbali Hanesi 354
Ricası ve âmâli Hanesi 355
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 355
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BURCU AKREB, YILDIZI MERİH
VE TABİATI MAİDİR
Birinci Vecih 357
İkinci Vecih 357
Üçüncü Vecih 357
Nefsi ve Hayatı Hanesi 358
Malı ve Kesbi Hanesi 358
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 358
Babası ve Anası Hanesi 358
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 358
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 358
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 358
Korkusu ve Mevti Hanesi 358
Yolculuğu ve Hareketi Hanesi 359
İzzet ve ikbali Hanesi 359
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 359
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 359
DOKUZUNCU BÖLÜM
BURCU KAVS, TALİİ MÜŞTERİ
VE TABİATI NÂRÎDİR
Birinci Vecih 363
İkinci Vecih 363
Üçüncü Vecih 364
Nefsi ve Hayatı Hanesi 364
Malı ve Kesbi Hanesi 364
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 364
Babası ve Anası Hanesi 364
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 365
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 365
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 365
Korkusu ve Mevti Hanesi 365
Sefer ve Hareketi Hanesi 365
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 365
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 366
ONUNCU BÖLÜM
BURCU CEDY, TALİİ ZUHAL
VE TABİATI TÜRABİDİR
Birinci Vecih 369
İkinci Vecih 369
Üçüncü Vecih 369
Nefsi ve Hayatı Hanesi 370
Malı ve Kesbi Hanesi 370
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 370
Babası ve Anası Hanesi 371
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 371
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 371
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 371
Korkusu ve Mevti Hanesi 371
Sefer ve Hareketi Hanesi 371
İzzet ve ikbali Hanesi 372
Emel ve Arzusu Hanesi 372
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 372
ONBİRİNCİ BÖLÜM
BURCU DELV, TALİİ ZUHAL
VE TABİATI HEVAÎDİR
Birinci Vecih 375
İkinci Vecih. 375
Üçüncü Vecih 375
Nefsi ve Hayatı Hanesi 376
Malı ve Kesbi Hanesi 376
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 376
Babası ve Anası Hanesi 376
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 376
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 376
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 377
Korkusu ve Mevti Hanesi 377
Sefer ve Hareketi Hanesi 377
İzzet ve ikbali Hanesi 377
Emel ve Arzusu Hanesi 377
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 378
ONİKİNCİ BÖLÜM
BURCU HUT, TALİİ MÜŞTERİ,
TABİATI MÂÎDİR
Birinci Vecih 381
İkinci Vecih 381
Üçüncü Vecih 381
Nefsi ve Hayatı Hanesi 381
Malı ve Kesbi Hanesi 382
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 382
Babası ve Anası Hanesi 382
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 382
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 382
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 383
Korkusu ve Mevti Hanesi 383
Sefer ve Hareketi Hanesi 383
İzzet ve ikbali Hanesi 383
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 383
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 383
İKİNCİ KISIM
KADINLARIN BURCU,
YILDIZLARI VE AHKÂMI
BİRİNCİ BÖLÜM
BURCU HAMEL, YILDIZI MERİH
VE TABİATI ÂTEŞİDİR
Birinci Vecih 388
İkinci Vecih 388
Üçüncü Vecih 388
Nefsi ve Hayatı Hanesi 389
Malı ve Kesbi Hanesi 389
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 389
Babası ve Anası Hanesi 389
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 389
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 389
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 390
Korkusu ve Mevti Hanesi 390
Sefer ve Hareketi Hanesi 390
İzzet ve ikbali Hanesi 390
Ricası ve âmâli Hanesi 390
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 391
İKİNCİ BÖLÜM
BURCU SEVR, TALİİ ZÜHRE
VE TABİATI TÜRABÎDİR
Birinci Vecih 394
İkinci Vecih 394
Üçüncü Vecih 395
Nefsi ve Hayatı Hanesi 395
Malı ve Kesbi Hanesi 395
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 396
Babası ve Anası Hanesi 396
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 396
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 396
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 396
Korkusu ve Mevti Hanesi 397
Sefer ve Hareketi Hanesi 397
İzzet ve ikbali Hanesi 397
Emel ve Arzusu Hanesi 397
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 397
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BURCU CEVZA, YILDIZI UTARİD
VE TABİATI HEVAÎDİR
Birinci Vecih 401
Malı ve Kesbi Hanesi 403
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 403
Babası ve Anası Hanesi 403
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 403
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 403
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi :404
Korkusu ve Mevti Hanesi 404
Sefer ve Hareketi Hanesi 404
İzzet ve ikbali Hanesi 404
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 404
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 405

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BURCU SERETAN, TÂLİİ KAMER
VE TABİATI MÂÎDİR
Birinci Vecih 409
İkinci Vecih 410
Üçüncü Vecih 410
Hayatı ve Maişeti Hanesi 410
Malı ve Kesbi Hanesi 411
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 411
Babası ve Anası Hanesi 411
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 411
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 412
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 412
Korkusu ve Mevti Hanesi 412
Sefer ve Hareketi Hanesi 412
İzzet ve ikbali Hanesi 412
Emel ve Arzusu Hanesi 412
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 413

BEŞİNCİ BÖLÜM
BURCU ESED, TALİİ GÜNEŞ VE TABİATI NÂRÎDİR
Birinci Vecih 415
İkinci Vecih 416
Üçüncü Vecih 416
Nefsi ve Hayatı Hanesi 416
Malı ve Kesbi Hanesi 417
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 417
Babası ve Anası Hanesi 417
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 417
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 417
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 418
Korkusu ve Mevti Hanesi 418
Sefer ve Hareketi Hanesi 418
İzzet ve İkbali Hanesi 418
Emel ve Arzusu Hanesi 419
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 419

ALTINCI BÖLÜM
BURCU SÜNBÜLE, YILDIZI UTARİD VE TABİATI TÜRABÎDİR
Birinci Vecih 421
İkinci Vecih 421
Üçüncü Vecih 421
Nefsi ve Hayatı Hanesi 422
Malı ve Kesbi Hanesi 422
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 422
Babası ve Anası Hanesi 422
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 423
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 423
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 423
Korkusu ve Mevti Hanesi 423
Sefer ve Hareketi Hanesi 424
İzzet ve İkbali Hanesi 424
Emel ve Arzusu Hanesi 424
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 425
kinci Vecih 402
Üçüncü Vecih 402
Nefsi ve Hayatı Hanesi 402
Malı ve Kesbi Hanesi 403
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 403
Babası ve Anası Hanesi 403
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 403
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 403
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi :404
Korkusu ve Mevti Hanesi 404
Sefer ve Hareketi Hanesi 404
İzzet ve ikbali Hanesi 404
ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 404
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 405

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BURCU SERETAN, TÂLİİ KAMER VE TABİATI MÂÎDİR
Birinci Vecih 409
İkinci Vecih 410
Üçüncü Vecih 410
Hayatı ve Maişeti Hanesi 410
Malı ve Kesbi Hanesi 411
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 411
Babası ve Anası Hanesi 411
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 411
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 412
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 412
Korkusu ve Mevti Hanesi 412
Sefer ve Hareketi Hanesi 412
İzzet ve ikbali Hanesi 412
Emel ve Arzusu Hanesi 412
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 413
BEŞİNCİ BÖLÜM
BURCU ESED, TALİİ GÜNEŞ
VE TABİATI NÂRÎDİR
Birinci Vecih 415
İkinci Vecih 416
Üçüncü Vecih 416
Nefsi ve Hayatı Hanesi 416
Malı ve Kesbi Hanesi 417
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 417
Babası ve Anası Hanesi 417
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 417
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 417
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 418
Korkusu ve Mevti Hanesi 418
Sefer ve Hareketi Hanesi 418
İzzet ve İkbali Hanesi 418
Emel ve Arzusu Hanesi 419
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 419
ALTINCI BÖLÜM
BURCU SÜNBÜLE, YILDIZI UTARİD
VE TABİATI TÜRABÎDİR
Birinci Vecih 421
İkinci Vecih 421
Üçüncü Vecih 421
Nefsi ve Hayatı Hanesi 422
Malı ve Kesbi Hanesi 422
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 422
Babası ve Anası Hanesi 422
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 423

YEDİNCİ BÖLÜM
BURCU MİZAN, YILDIZI ZÜHRE VE TABİATI HEVÂÎDİR 

Birinci Vecih 427
İkinci Vecih 427
Üçüncü Vecih ...427
Nefsi ve Hayatı Hanesi 428
Malı ve Kesbi Hanesi 428
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 428
Babası ve Anası Hanesi 428
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 429
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 429
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 429
Korkusu ve Mevti Hanesi 429
Sefer ve Hareketi Hanesi 429
İzzet ve İkbali Hanesi 430
Emel ve Arzusu Hanesi 430
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 430

SEKİZİNCİ BÖLÜM
BURCU AKREP, YILDIZI MERİH VE TABİATI MÂÎDİR

Birinci Vecih 432
İkinci Vecih 432
Üçüncü Vecih 432
Nefsi ve Hayatı Hanesi 433
Malı ve Kesbi Hanesi 433
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 433
Babası ve Anası Hanesi 433
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 433
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 434
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 434
Sefer ve Hareketi Hanesi 434
İzzet ve İkbali Hanesi 434
Emel ve Arzusu Hanesi 434
Korkusu ve Ölümü Hanesi 435
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 435

DOKUZUNCU BÖLÜM
BURCU KAVS, YILDIZI MÜŞTERİ VE TABİATI NÂRÎDİR

Birinci Vecih 437
İkinci Vecih 438
Üçüncü Vecih 438
Nefsi ve Hayatı Hanesi 438
Malı ve Kesbi Hanesi 438
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 438
Babası ve Anası Hanesi 439
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 439
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 439
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 439
Korkusu ve Mevti Hanesi 440
Sefer ve Hareketi Hanesi 440
İzzet ve İkbali Hanesi 440
Emel ve Arzusu Hanesi 440
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 440

ONUNCU BÖLÜM
BURCU CEDY, YILDIZI ZÜHAL VE TABİATI TÜRÂBÎDİR

Birinci Vecih 443
İkinci Vecih 443
Üçüncü Vecih 443
Nefsi ve Hayatı Hanesi 444
Malı ve Kesbi Hanesi 444
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 444
Babası ve Anası Hanesi 444
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 445
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 445
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 445
Korkusu ve Mevti Hanesi 445
Sefer ve Hareketi Hanesi 445
İzzet ve İkbali Hanesi 446
Emel ve Arzusu Hanesi 446
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 446

ONBİRİNCİ BÖLÜM
BURCU DELV, YILDIZI ZÜHAL VE TABİATI HEVÂÎDİR

Birinci Vecih 449
İkinci Vecih 449
Üçüncü Vecih 449
Nefsi ve Hayatı Hanesi 450
Malı ve Kesbi Hanesi 450
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 450
Babası ve Anası Hanesi 450
Evladı ve Torunları Hanesi 450
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 451
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 451
Korkusu ve Mevti Hanesi 451
Sefer ve Hareketi Hanesi 451
İzzet ve İkbali Hanesi 451
Emel ve Arzusu Hanesi 452
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 452
ONİKİNCİ BÖLÜM
BURCU HUT, YILDIZI MÜŞTERİ
VE TABİATI MÂÎDİR
Sefer ve Hareketi Hanesi 445
İzzet ve İkbali Hanesi 446
Emel ve Arzusu Hanesi 446
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 446
ONBİRİNCİ BÖLÜM
BURCU DELV, YILDIZI ZÜHAL
VE TABİATI HEVÂÎDİR
Birinci Vecih 449
İkinci Vecih 449
Üçüncü Vecih 449
Nefsi ve Hayatı Hanesi 450
Malı ve Kesbi Hanesi 450
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 450
Babası ve Anası Hanesi 450
Evladı ve Torunları Hanesi 450
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 451
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 451
Korkusu ve Mevti Hanesi 451
Sefer ve Hareketi Hanesi 451
İzzet ve İkbali Hanesi 451
Emel ve Arzusu Hanesi 452
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 452
ONİKİNCİ BÖLÜM
BURCU HUT, YILDIZI MÜŞTERİ
VE TABİATI MÂÎDİR
Birinci Vecih 455
İkinci Vecih 455
Üçüncü Vecih 455
Nefsi ve Hayatı Hanesi 455
Malı ve Kesbi Hanesi 456
Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 456
Babası ve Anası Hanesi 456
Evladı ve Ahfâdı Hanesi 456
Hastalığı ve İlletleri Hanesi 456
Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 457
Korkusu ve Mevti Hanesi 457
Sefer ve Hareketi Hanesi 457
İzzet ve İkbali Hanesi 457
Emel ve Arzusu Hanesi 457
Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 457
Seyyarelere Ait Gündüz Saatleri 460
Günlerin Saat Cetveli 460
SONSÖZ 463
III. KİTAP
İÇİNDEKİLER
Önsöz 467
Güneş Kevkebinin Burçları 469
Bir İş Yapmak İstersen 472
Pazar Gününün İlk Saatleri 472
Haceti Hangi Saatinde Yapılmalı 473
Nikah İçin 474
Dost ve Akrabalarının Tutumları 475
Hükümet Dairesinde 475
Uzakta Bulunanların Durumu 475
Ekin ve Ziraatın Durumu 476
Hükümdarın Ömrü Hakkında 476
Haber Hakkında 476
Meslek Hakkında 477
Yolculuk Hakkında 477
Deniz Yolculuğu Hakkında 478
Gaipten Haber Hakkında 478
Kurbağaların Sesi Hakkında 478
Define Hakkında 479
Saklı Şey Hakkında 480
Bağış ve Sadaka Hakkında 481
Hasımlık Hakkında 481
Dostunun Hasımı Karşısındaki Durumu 481
Savaşan İki Topluluk Hakkında 482
Ticaret Hakkında 482
Evinden Birşeyi Çıkarmak Hakkında 482
Yükselmek Hakkında 483
Hastanın Durumu Hakkında 483
Pazar Günü Hastalanan Hakkında 484
Hastaya Ne İçirilir 485
Pazar Günü Hastalanan Kimseye İlaç 486
Kendini Nasıl Korumalı 487
Tılsımı Hakkında 490
Haber Hakkında 490
Hırsızlık Hakkında 490
Hırsız Hakkında 490
Hırsıza Karşı Korunma Hakkında 492
Kayıp Olan Şeyler Hakkında 493
Kayıp Hayvanlar Hakkında 493
Binek Hayvanları Hakkında 493
Avcılık Hakkında 493
Balık Avcılığı Hakkında 494
Hamile Kadın Hakkında 494
Zor Doğum Yapan Kadın İçin 495
Kadının Ahlakı Hakkında 495
Dükkandaki İş Hakkında 495
Denizdeki Gemi Hakkında 495
Makamı Hakkında 496
Doğacak Çocuk Hakkında 496
Çocuk Hakkında 496
Hamile Kadın Hakkında 496
Bulunduğu Şehir Hakkında . 496
Hükümdar Hakkında 497
Korkan Kimse Hakkında 497
Ticaret Malı Hakkında 497
Ev Hakkında 497
Ortaklık ve Dostluk Hakkında 498
Gemi Yapımı Hakkında 498
İnsanın Elindeki Şey Hakkında 498
İnsanın Niyet ve Maksadı Hakkında 499
Pazar Gününün Saatleri Hakkında 499
Zühre Saatinin Günü ve Saatlerinin
Canlılardaki Etkisi 502
Savaş Hakkında 504
Bugün Her İş Hayırlıdır 505
Hacetin Hakkında.' 505
Haber Hakkında 505
Kaçak Kimse Hakkında 506
Davetname Hakkında 506
Yarayışlı İşleri Hakkında 507
Yeni Elbise Hakkında 507
Mal Satmak Hakkında 507
Devlet Dairesine Girerken 507
Kadının Yanma Girmek Hakkında 508
Dükkandaki Mallar Hakkında 508
Define Hakkında 508
Hacet Hakkında 509
İsteğine Kavuşmak Hakkında 510
Yolculuk Hakkında 510
Uzaktaki Tanıdık Hakkında 510
Yolculuğa Çıkmak Hakkında 511
Uzaktaki Tanıdığın Durumu Hakkında 511
Düşman İki Kişi Hakkında 511
Ekinler Hakkında 512
Deniz Avı Hakkında 512
Ticaret Hakkında 512
Kurbağa Sesi Hakkında 512
Avcılık Hakkında 513
Bulunduğu Kasaba Hakkında 513
Hükümdar Hakkında 513
Kadı ve Hakim Hakkında 513
Devlet Hakkında 514
Bulunduğu Şehir Hakkında 514
Binek Hayvanlar Hakkında 514
Yapacağı Bina Hakkında 514
Yağmur Hakkında 514
Haber Hakkında 515
Karı Koca Hakkında 515
Köle ve Cariyelerin Sevmesi Hakkında 515
Dostlarının Sevmesi Hakkında 515
Kara Yolculuğu Hakkında 515
Deniz Yolculuğu Hakkında 515
Kuyu Kazmak Hakkında 516
Hangi Mal Ticareti Faydalıdır? 516
Yeni Kazanacağı Mal Hakkında 516
Evlenmek Hakkında 516
Yer Değiştirme, Nakil Hakkında 517
Şehirdeki Ferahlık Hakkında 517
Toplantılar Hakkında 517
Hastalık Hakkında 517
Hastalığın İlacı Hakkında 518
Sakat Kimseye İlaç Hakkında 519
Aşk Hastalığı veya Cin Çarpması Hakkında 520
Hastalık Hakkında 521
Kem Nazar İsabeti Hakkında 521
Eşyaları Çalan Hırsız Hakkında 523
Çalınanları Getirtmek Hakkında 524
Hamile Kadının Doğumu Hakkında 524
Hamile Kadının Korunması Hakkında 525
Savaş Hakkında 525
Kısırlık Hakkında
İki Düşman Hakkında 525
Hükümet İşleri Hakkında 526
Elindeki Şey Hakkında 526
Ne Düşündüğünü Soran Kimse Hakkında 526
Hasta Hakkında 528
Utarid Kevkebinin Özel Gün ve Saatlarmın
İnsanlar Üzerindeki Etkisi 530
Düşmanla Çarpışma Hakkında 531
Bir İş Yapmak Hakkında 531
Alışveriş Hakkında 532
Bu Yıldıza Bakan Hakkında 532
Mühür, Yüzük Hakkında 533
Haber Hakkında 533
Haceti Hakkında 534
Deniz Yolculuğu Hakkında 534
Hükümet İşleri Hakkında 534
Hakimler Hakkında 534
Şehir Hakkında 534
Devletten İsteği Hakkında 535
Sadaka ve Keffaret Hakkında 535
Define Hakkında 535
Yolculuk Hakkında 536
Deniz Yolculuğu Hakkında 536
Bina Hakkında 536
Savaş Hakkında 537
Av Hakkında 539
Malını Kaybeden Hakkında 539
Gemi İnşaası Hakkında 539
Bağıran Kimse Hakkında 539
Nikah Hakkında 540
Gaip Kimse Hakkında 540
Kadının Evliliği Hakkında 540
Kadının Sevgisi Hakkında 540
İki Hasım Hakkında 541
Hamile Kadının Doğuracağı Hakkında 541
Kaybolan Kadın Hakkında 541
Kısır Kadın Hakkında 541
Hamile Kadına İlaç Hakkında 542
Doğumu Kolaylaştırma Hakkında 543
Muhabbet İçin 543
Baş ve Kulak Ağrısı Hakkında 544
Kısır Kadın Hakkında 546
Senenin Gidişatı Hakkında 548
Şehrin Hali Hakkında 548
İnsanların Hali Hakkında 548
Define Hakkında 548
Haber Hakkında 549
Dostların Sevgisi Hakkında 549
Karısının Sevgisi Hakkında 549
Akrabalarının Sevgisi Hakkında 549
Hizmetçiler Hakkında 549
Hastanın Durumu Hakkında 549
Savaşa Karşı Korunma Hakkında 537
Yolcunun Durumu Hakkında 538
Av Hakkında 539
Malını Kaybeden Hakkında 539
Gemi İnşaası Hakkında 539
Bağıran Kimse Hakkında 539
Nikah Hakkında 540
Gaip Kimse Hakkında 540
Kadının Evliliği Hakkında 540
Kadının Sevgisi Hakkında 540
İki Hasım Hakkında 541
Hamile Kadının Doğuracağı Hakkında 541
Kaybolan Kadın Hakkında 541
Kısır Kadın Hakkında 541
Hamile Kadına İlaç Hakkında 542
Doğumu Kolaylaştırma Hakkında 543
Muhabbet İçin 543
Baş ve Kulak Ağrısı Hakkında 544
Kısır Kadın Hakkında 546
Senenin Gidişatı Hakkında 548
Şehrin Hali Hakkında 548
İnsanların Hali Hakkında 548
Define Hakkında 548
Haber Hakkında 549
Dostların Sevgisi Hakkında 549
Karısının Sevgisi Hakkında 549
Akrabalarının Sevgisi Hakkında 549
Hizmetçiler Hakkında 549
Hastanın Durumu Hakkında 549
Hırsız Hakkında 553
Çalınanların Bulunması Hakkında 554
Kaçak Hakkında 554
Elindekini Soran Hakkında 555
Evinde Fare Bulunan Hakkında 556
İçinden Geçirdiği Şeyleri Soran Hakkında 557
Utarid kevkebine nispeti ve aidiyeti olan
Çarşamba gününün sıfat ve özellikleri 558
Utarid kevkebin tensip edilen
Çarşamba gününün hastalar üzerindeki etkisi 558
Yeni senenin Çarşamba gününe
Gelmesi hakkında 559
Ay Gezegeninin Gün ve Saatleri
Hakkında Bilgiler 562
Soru Soran Hakkında 565
Yolculuk Hakkında 565
Hacet
Hakkında 566
Yeni Elbise Hakkında 566
Yolculuk Hakkında 566
Alışverişler Hakkında 567
Gaip Kimse Hakkında 567
Kaçak Kimse Hakkında 568
Kazanca Hakkında 569
Define Hakkında 569
Kurbağa Sesi Hakkında 570
Hükümdar Hakkında 570
Zihni Yorgunluk Hakkında 570
Hâkimin Durumu Hakkında 571
Şehrin Durumu Hakkında 572
Hasım Şehirler Hakkında 572
Savaş İçin Tılsım Hakkında 572
Yiyecekler Hakkında 574
Hamile Kadın Hakkında 574
Kaybettiği Şey Hakkında 575
Kısır Kadın Hakkında 575
Kadının Doğurmaması İçin 576
Hasta Kadının Yiyeceği Hakkında 576
Hamile ve Dul Kadın Hakkında 577
Karısının Sevgisi Hakkında 577
Dostların Sevgisi Hakkında 577
Köle ve Cariyeler Hakkında 577
Avcılar Hakkında 577
Avcılara Tılsım Hakkında 578
Nazar Değen Hasta Hakkında 578
Hırsız Hakkında 582
Kadınla Cima Hakkında 584
Günün Bu Saati Hakkında 584
Hasta Hakkında... 584
Elindekini Soran Hakkında 586
Ay uydusunun günü olan Pazartesi gününün Canlılarda ve yapılacak işlerdeki
Etki ve özellikleri 587
Pazartesi günün hastalananlar
Üzerindeki hüküm ve etkisi 588
Yeni sene Pazartesi günü başlarsa 589
Siyah bir kevkep olan zühal uydusunun gün ve Saatlerinin canlılar üzerinde etkisi
Hakkında bilgiler 591
Savaş Hakkında 593
Zühal Saati Hakkında 593
Ekin ve Ağaç Dikmek Hakkında 594
Bina İçin Tehlikeli Saat 594
Yapılması Uygun İşler Hakkında 595
Mühür Hakkında 595
Soru Sorun Hakkında 596
Haceti Hakkında 596
Yolculuk Hakkında 596
Ziraat İşleri Hakkında 596
Gemiden Mah Çıkarma Hakkında 596
Meslek Öğrenme Hakkında 597
Haber Hakkında 597
Hasımlar Hakkında 597
Kurbağa Sesi Hakkında 597
Evlenme Hakkında 597
Karı-Koca Hakkında 598
Karı-Kocanın Ayrılması Hakkında 598
Karı-Koca Arasındaki Fitneci Hakkında 598
Yapacağı İş Hakkında 598
Kaçak Kimse Hakkında 599
Köle ve Cariyelerin Sevgisi Hakkında 600
Haber Hakkında 600
Kadın Hakkında 600
Dostları ve Yakınları Hakkında 601
Şehir Hakkında 601
Hamile Kadın Hakkında 601
Define Hakkında 602
Sihir ve Büyü İptali Hakkında 604
Kaybolmuş Kimse Hakkında 604
Düşman Hakkında 604
Hasta Hakkında 605
Hastalık Hakkında 609
Sihir ve Cinlerden
Hastalanma Hakkında 610
Hastanın Manen Korunması İçin 610
Zuhalin İlk Saati Hakkında 611
Haber Hakkında 611
Hayvan Alımı Hakkında 611
Ticaret Hakkında 612
Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 612
Zaniye Kadın Hakkında 612
Hırsız Hakkında 613
Hırsızlık Malları İçin Davetname 614
Şehir Halkı Hakkında 615
Bu Senenin Olayları Hakkında 615
Savaş Hakkında 615
Savaşa Mani Olmak İçin 616
Gaip Kimse Hakkında 616
Elindeki Şeyi Soran Hakkında 617
Soru Soranın Maksadı Hakkında 617
Hasımlar Hakkında 597
Kurbağa Sesi Hakkında 597
Evlenme Hakkında 597
Karı-Koca Hakkında 598
Karı-Kocanın Ayrılması Hakkında 598
Karı-Koca Arasındaki Fitneci Hakkında 598
Yapacağı İş Hakkında 598
Kaçak Kimse Hakkında 599
Köle ve Cariyelerin Sevgisi Hakkında 600
Haber Hakkında 600
Kadın Hakkında 600
Dostları ve Yakınları Hakkında 601
Şehir Hakkında 601
Hamile Kadın Hakkında 601
Define Hakkında 602
Sihir ve Büyü İptali Hakkında 604
Kaybolmuş Kimse Hakkında 604
Düşman Hakkında 604
Hasta Hakkında 605
Hastalık Hakkında 609
Sihir ve Cinlerden
Hastalanma Hakkında 610
Hastanın Manen Korunması İçin 610
Zuhalin İlk Saati Hakkında 611
Haber Hakkında 611
Hayvan Alımı Hakkında 611
Ticaret Hakkında 612
Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 612
Zaniye Kadın Hakkında 612
Hırsız Hakkında 613
Hırsızlık Malları İçin Davetname 614
Şehir Halkı Hakkında 615
Bu Senenin Olayları Hakkında 615
Savaş Hakkında 615
Savaşa Mani Olmak İçin 616
Gaip Kimse Hakkında 616
Elindeki Şeyi Soran Hakkında 617
Soru Soranın Maksadı Hakkında 617
Zühal gün ve saatlarmm
hastalar üzerindeki etkisi 619
Yeni sene Cumartesi ile başlarsa 620
Müşteri gezegeninin gün ve
Saatları hakkında bilgiler 622
Savaş Hakkında 622
Bugünün İlk Saatleri Hakkında 623
Mühür Hakkında 623
İsteklerini Soran Hakkında 624
Haceti Hakkında 625
Kara Yolculuğu Hakkında 625
Deniz Yolculuğu Hakkında 625
Kurbağaların Sesi Hakkında 626
Öldürülen Kimse Hakkında 626
Lohusa Kadın Hakkında 626
Hamile Kadın Hakkında 626
Dost ve Arkadaşlarının Durumu Hakkında 627
Gurbetteki Kimse Hakkında 627
Evlenmek Hakkında 627
Kaçak Hakkında 628
Davetname Hakkında 628
İki Hasım Hakkında 629
Define Hakkında 629
Ziraat Hakkında 631
Ticaret Hakkında 632
Dostların Kalbi Hakkında 632
Kazılacak Kuyu Hakkında 632
Karısı Hakkında Soran Kimse 632
Kısır Kadın Hakkında 633
Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 633
Devletteki İşi Hakkında 634
Gaip Hakkında ... 634
Emanet Hakkında 634
Şehir Hakkında 635
Hükümdar Hakkında : 635
Korku Hakkında 635
İşini Soran Hakkında 635
Hasta Hakkında 635
Hırsızlık Hakkında 641
Çalman Şey Hakkında 642
İpekli Elbise Hakkında 643
Savaş Hakkında 643
Elindeki Şeyi Soran Hakkında 643
Bu Saatin Başlangıcı ve Sonu Hakkında 643
Kara ve Deniz Yolculuğu Hakkında 643
Çocuğu Öğretmene Teslim Hakkında 644
Gaipteki Kimse Hakkında 644
Savaş Hakkında 644
Şehrin Hali Hakkında 644
Kendi Halini Soran Hakkında 645
Perşembe gün ve saatlarmm insanlar
Üzerindeki etkisi ve bu yönden yapılması
Gereken işler hakkında bilgiler : 646
Bugünün hastalar üzerindeki etkisi 647
Yeni sene perşembe ile başlarsa 648
Merihin Gün ve Saatlarinin Canlılar
Üzerindeki Etkisi 650
Savaş Hakkında 652
Bu günün ilk saatinde yapılması gereken işler 652
Mühürler Hakkında 653
İçindeki Soran Kimse Hakkında 653
Bugün Bir İş Yapmak Hakkında 653
Haceti Hakkında 654
Nikah Hakkında 654
Yolculuk Hakkında 654
Bekleyen Hakkında 655
Korku Hakkında 655
Gurbetteki Kimse Hakkında 655
Hamile Kadın Hakkında 655
Tütsü Hakkında 656
Kurbağa Sesleri Hakkında 656
Yolculuğa Çıkmak Hakkında 657
Savaşın Sonucu Hakkında 657
Hamile Kadına İlaç Hakkında 657
Evlenmek Hakkında 658
Yolculuğa Çıkan Hakkında 658
Kaçak Kişi Hakkında 659
Çalman Malları Bulmak Hakkında 659
Yola Çıkan Kalabalık Kimseler Hakkında 659
Alışveriş Hakkında 660
Elindeki Malı Kaybeden Hakkında 660
Şehrin Durumu Hakkında 660
Evden Çıkarılan Mal Hakkında 660
Define Hakkında 660
Kısır Bir Kadının Gebeliği Hakkında 661
Karı-Kocanın Durumu Hakkında 662
Hastalık Hakkında 662
Cin Hastalığı Hakkında 662
Kızamık Hakkında 663
Haber Hakkında 667
Savaşı Kim Kazanır 667
Kaybolan Şey Hakkında 667
Hükümdar Hakkında 668
Arkadaşları Hakkında 668
Hırsızlık Hakkında 668
Hırsızın Çıkarılması 669
Kurbağaların Sesi Hakkında 670
Eline Geçecek Şey Hakkında 670
Kaybolan Şey Hakkında 671
Hırsızlık, Düşmanlık Hakkında 671
Bu Saatta Bir Hastanın Durumunu
Öğrenmek îçin 671
Salı günü ve saatlarımn canlılar
Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 673
Salı günü saatlarımn hastalar
Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 674
Yeni senenin Sah günü ile başlaması hakkında 675
Rahman ve Rahim olan Allah adıyla 676
Mukarenet babı 676
Yıldızların Sultanı Utarid kevkebi 677
Teslisin, Terbiin, Teşdisin ve Mukarenetin
Hükmü ve yıldızlara bakış 677
Haceti Hakkında 654
Nikah Hakkında 654
Yolculuk Hakkında 654
Bekleyen Hakkında 655
Korku Hakkında 655
Gurbetteki Kimse Hakkında 655
Hamile Kadın Hakkında 655
Tütsü Hakkında 656
Kurbağa Sesleri Hakkında 656
Yolculuğa Çıkmak Hakkında 657
Savaşın Sonucu Hakkında 657
Hamile Kadına İlaç Hakkında 657
Evlenmek Hakkında 658
Yolculuğa Çıkan Hakkında 658
Kaçak Kişi Hakkında 659
Çalman Malları Bulmak Hakkında 659
Yola Çıkan Kalabalık Kimseler Hakkında 659
Alışveriş Hakkında 660
Elindeki Malı Kaybeden Hakkında 660
Şehrin Durumu Hakkında 660
Evden Çıkarılan Mal Hakkında 660
Define Hakkında 660
Kısır Bir Kadının Gebeliği Hakkında 661
Karı-Kocanın Durumu Hakkında 662
Hastalık Hakkında 662
Cin Hastalığı Hakkında 662
Kızamık Hakkında 663
Haber Hakkında 667
Savaşı Kim Kazanır 667
Kaybolan Şey Hakkında 667
Hükümdar Hakkında 668
Arkadaşları Hakkında 668
Hırsızlık Hakkında 668
Hırsızın Çıkarılması 669
Kurbağaların Sesi Hakkında 670
Eline Geçecek Şey Hakkında 670
Kaybolan Şey Hakkında 671
Hırsızlık, Düşmanlık Hakkında 671
Bu Saatta Bir Hastanın Durumunu
Öğrenmek îçin 671
Salı günü ve saatlarımn canlılar
Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 673
Salı günü saatlarımn hastalar
Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 674
Yeni senenin Sah günü ile başlaması hakkında 675
Rahman ve Rahim olan Allah adıyla 676
Mukarenet babı 676
Yıldızların Sultanı Utarid kevkebi 677
Teslisin, Terbiin, Teşdisin ve Mukarenetin
Hükmü ve yıldızlara bakış 677
Beş kevkebin geri dönme süreleri 678
Kevkeplerin görülmesi 678
Mukarenet hükmü 680
Mukarenetin "birleşmenin" sadakası 681
Münazaranın ikinci hükmü 681
Münazaranın üçüncü hükmü 682
Münazaranın dördüncü hükmü 682
Münazaranın beşinci hükmü 683
İkinci Felek Hakkında Bilgiler 684
Münazaranın ikinci hükmü 685
Münazaranın üçüncü hükmü 685
Münazaranın dördüncü hükmü 686
Münazaranın beşinci hükmü 687
Üçüncü Felek Hakkında Bilgiler 688
Münazaranın ikinci hükmü 689
Münazaranın üçüncü hükmü 689
Münazaranın dördüncü hükmü 690
Münazaranın beşinci hükmü 691
Dördüncü Felek "Gökyüzü" Hakkında Bilgiler 692
Münazaranın ikinci hükmü 692
Münazaranın üçüncü hükmü 693
Münazaranın dördüncü hükmü 694
Münazaranın beşinci hükmü 694
Beşinci Felek "Gökhattı" Hakkında Bilgiler 695
Münazaranın ikinci hükmü 696
Münazaranın üçüncü hükmü 697
Münazaranın dördüncü hükmü 697
Münazaranın beşinci hükmü 698
Yeni elbise yaptırmada veya
Kestirmede günlerin hüküm ve etkisi 698
Ayın hangi saatlarda battığı, hangi
Saatlarda çıkıp göründüğü hakkında bilgiler 700
Burçların çıkışı ve kayboluşu
Hakkında bilgiler 701
Donuk, sabit ve değişken burçlar hakkında bilgiler.... 703
Burçlara göre bu yedi kevkebin bulunduğu
Yerler ve birbirine göre basamak ve
Üstünlükleri 704
Arş taşıyıcı melâikelerin senenin bir ayı
İğinde bulunacakları mevkiler 705
Durmadan dönen gezici yıldızın göründüğü
Günler hakkında bilgiler 706
Gizli ve mahrem hastalıkların ilacı 707
İnsan gözündeki hastalığın veya
Beyazlığın tedavisinde kullanılan ilâç 707
Kişiyi tehlikelerden koruyacak yedi âyet ve
Yazıların sureti ve bunların izahı 707
Yeni sene Pazar günü başlarsa 711
Yeni sene Pazartesiyle başlarsa 711
Yeni sene Sah günü başlarsa 712
Münazaranın üçüncü hükmü 697
Münazaranın beşinci hükmü 698
Yeni elbise yaptırmada veya
Kestirmede günlerin hüküm ve etkisi 698
Ayın hangi saatlarda battığı, hangi
Saatlarda çıkıp göründüğü hakkında bilgiler 700
Burçların çıkışı ve kayboluşu
Hakkında bilgiler 701
Donuk, sabit ve değişken burçlar hakkında bilgiler....
Burçlara göre bu yedi kevkebin bulunduğu
Yerler ve birbirine göre basamak ve
Üstünlükleri 704
Arş taşıyıcı melâikelerin senenin bir ayı
İğinde bulunacakları mevkiler 705
Durmadan dönen gezici yıldızın göründüğü
Günler hakkında bilgiler 706
Gizli ve mahrem hastalıkların ilacı 707
İnsan gözündeki hastalığın veya
Beyazlığın tedavisinde kullanılan ilâç 707
Kişiyi tehlikelerden koruyacak yedi âyet ve
Yazıların sureti ve bunların izahı 707
Yeni sene Pazar günü başlarsa 711
Yeni sene Pazartesiyle başlarsa 711
Yeni sene Salı günü başlarsa 712
Yeni elbise yaptırmada veya
Kestirmede günlerin hüküm ve etkisi
Yeni sene Çarşamba günüyle başlarsa 713
Yeni sene Perşembe günüyle başlarsa 713
Yeni sene Cuma günü başlarsa 714
Yeni sene Cumartesi günü başlarsa 715
Hacetin Giderilmesi İçin 716
Besmelenin Anlamı 719
Pazar Günü Hakkında 721
Pazartesi gününün bilinmesi hakkında 722
Salı gününün bilinmesi hakkında 724
Çarşamba gününün bilinmesi hakkında 725
Perşembe gününün bilinmesi hakkında 727
Yeni yılın haftanın günlerine göre girmesi veya başlamasıyla verilmesi
gereken kefaretler 731
Kevkeplerin bulunacağı hal ve durumlar 731
Ayın tutulması ve değişmesi hakkında bilgiler 732
Ayın tutulması şekline göre yorumlama 737
Sene başlangıcının gün ve burçlarına göre
yapılması gereken kefaretler 738
Ayın tutulması hakkında fazla bilgiler 740
Yılanların bulundukları yerden çıkarılması
için okunacak dua 741
Dua Mahyirrüfat 743
Esha-bı Kehfin isimleri 744
Ay Menzilleri 748
Güneşin bulunacağı burç ve dakikayı bulmak 750
Ayın hangi burçta bulunduğunun hesabı 751
Süleyman Peygamberin Tılsımı 751
Senenin 12 ayı ve Ay'ı görmeden Ay'ın
durumunu öğrenmek ve Ay'ın
tutulması hakkında yorumlar 754
Yedi Kevkebin Buhuratı 755
Sihirli Harfler ve Sayıların Dili 757
Sihirli Alfabe 758
İsim ve Soyadı 789
Ahenkli ve Ahenksiz Harfler 789
Yüzünüz, Kişilik ve Geleceğin 791
Yüz Nisbetleri..: 791
Üç Bölük Eşitse 792
Alın Uzunsa 792
Burun Uzunsa 793
Ağız ve Çene Kısmı Uzunsa 793
Önemli Bir Nokta 793
Profil 794
İç Bükey Profil 794
Dış Bükey Profil 795
Düz Profil 796
Karışık Tip 796
Alın 796
Geniş Alın 797
Dar Alın 798
Enli Alın 798
Dar ve Ensiz Alın 799
Karemsi Alın 801
Önemli Bir Nokta 801
Gözler 802
İri Gözler 803
Yine İri Gözler 803
Orta Boy Gözler 804
Küçük Gözler 805
Badem Gözler 806
Çekik Gözler 807
Arası Ayrık Gözler 808
Birbirine Yakın Gözler 808
Diğer Kısımlar ve Gözler 809
Göz Kapakları Şiş Gözler 809
Göz Kapakları Düşük Gözler 810
Parlak Gözler 811
Göz Renkleri
Kahverengi Gözler 812
Elâ Gözler 812
Sarı Gözler 813
Kara Gözler 813
Mavi Gözler 814
Gri Gözler 815
Yeşil Gözler 815
Kaşlar 816
Bitişik Kaşlar 816
İnce Kaşlar 817
Kaim Kaşlar 818
Kalın, Karışık Kaşlar 818
Düz Kaşlar 818
Çekik Kaslar 819
Kavisli Kaşlar 820
Kaşlar Aşağı Düşükse 820
Burun
Kemerli Burun 821
Düz Burun 822
Gaga Burun 823
Çengel Burun 824
Ucu Kalkık Burun 825
Diğer Burunlar 825
Dudaklar ve Ağız 826
Küçük Ağız 826
Büyük Ağız 827
Uçları Yukarıya Kıvrık Dudaklar 827
Uçları Aşağı Kıvrık Dudaklar 828
Biri Yukarı, Biri Aşağı Kıvrık Dudak Uçları 829
Dudak Uçları Düzse 830
Dudaklar Çıkıksa 830
Dudakları İçeri Girikse 831
Dudaklar Düzse 832
Kaim Dudaklar 832
Orta Kalınlıktaki Dudaklar 833
İnce Dudaklar 834
Önemli Bir Nokta 834
Üst Dudak İnce veya Kalkıksa 835
Üst Dudak Uzunsa 835
Alt Dudak Kısaysa 835
Alt Dudak Uzunsa 836
Alt Dudak Kalınsa 836
Çene 836
Normal Çene 837
Çıkık Çene 837
Girik Çene 837
Geniş Çene 838
Çene Biçimleri 838
Çene ve Yüz 839
Bütün Yüz 839
Ma'lûmat-ı Müteferrika Müteferrik Bilgiler 840
Kulak Çınlaması 841
İhtilâc-ı Uzviyye Yani
Bir yeri Seğrimek 843
İbrahim Hakkı Hazretlerinin İhtilâcnamesi 845
Azalarm Seğrimesi ve Neye Delâlet Ettiği 845
Cafer-i Sadık Hazretlerinin İhtilâçnâmesi 853
Faide-i Mühimme (Önemli Faydalar) 861
Hâll-i Gâib 863
İçtima' ve İftirak 863
Devam-ı Memuriyet 865
Gaalib ve Maağlûb 867
Nazar-ı Dikkate 869
Şühur, Eyyam ve Büruc
Aylar, Günler ve Burçlar hususunda 872
Kıyafetname 874
İktırân ve İçtimai Kevakib 883
Mühim Bir Hatırlatma 883
4. KİTAP
İÇİNDEKİLER
Çizgilerin Kudreti ve Dili 885
Önsöz 887
Bu Husustaki Kaynakları Araştırılması 889
Eski ve Yeıli Âlimlerden
Müteselsil Olarak Gelen Mânalar 891
Giriş 893
İlm-i Kıyafet-i Yed yahut
İlm-i Kâf Şibrogonomi 904
Parmaklar 908
Başparmak 917
Yumuşak ve Sert Eller 924
Tırnaklar 928
Ellerin Umumi Şekli 934
Birincisi: Unsurî El 934
İkincisi: Yassı El 936
Üçüncüsü: Marifetli El 938
Dördüncüsü: Faydalı, Köşeli El 940
Beşincisi: Filozof Eli 941
Altıncısı: Ruhanî El "Güzel El" 943
Yedinci: Karışık El 945
Kadınların Elleri 947
Avuçtaki Tepecikler 951
1.Zühre (Venüs) Tepesi 952
2.Müşteri (Jüpiter) Tepesi 953
3.Zuhal (Satürn) Tepesi 954
4.Şems (Güneş) Tepesi 955
5.Utarid (Merkür) Tepesi 956
6.Merih (Mars) Tepesi 956
7.Ay Tepesi 957
Avuç İşaretlerinin Okunması
- Palmesteri - 959
Avuç İçindeki Çizgiler 960
Avuç İçinde Bulunan Muhtelif
Alâmetlerin Delâletleri 964
Avuçtaki Çizgilerin Açıklaması
1.Ömür Çizgisi 966
2.Baş Çizgisi (Beyin Çizgisi) 968
3.Yürek Çizgisi : 970
4.Talih Çizgisi 972
5.Güneş Çizgisi 974
6.Sıhhat Çizgisi : 976
7.Bilekteki Çizgiler 977
Zühre Kuşağı 977
Hayat Çizgisinin Alanı 979
Hayat, Baş, Yürek ve Talih Çizgilerinin Alanı 980
Avuç İçindeki Şekiller 982
Hülasa 984
Diğer Özellikler
Stok Koduansik yıldızname
MarkaEsma Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.