• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   Ansiklopedik Yıldızname El Falı Rakamlar Saatler ve Büyülerin Çözümleri

   Fiyat:
   240,00 TL
   İndirimli Fiyat (%37,5) :
   150,00 TL
   Kazancınız 90,00 TL
   Havale / EFT:
   147,00 TL
   27,50 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Sınırlı Sayıda

   Ansiklopedik Yıldızname El Falı Rakamlar Saatler ve Büyülerin Çözümleri


   Yazar: İmam Caferi Sadık
   Sadeleştiren: H. Mustafa VARLI
   Cilt: Yavuz Mücellit
   Baskı Tarihi: 2004
   Sayfa Sayısı: 1047
   Dil: Türkçe
   Kağıt Cinsi: 2. Hamur

   ÖNSÖZ
   Bismillahirrahmanirrahim

   Elhamdü Lillahi Rabbil'âlemin. Vessalâtü uesselâmü cila Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi, ve Mi'seli ve alâ âlihi ve sahbihi, ecmain.
   Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve Onun aile efrâdi ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
   Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
   Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki O gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
   Mahlukatm en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve ya­saklarından kaçınmasıyla olur.
   İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur'ana uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
   Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kuran ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği zaman Ya Rab! Senden başka ilâh (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin sevgili resulün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.
   Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kuran ve Sünnetten almalıdır.Ey Mümin! Yaşayışın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz.Muhammed (s.a.v.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz: O'na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz, işte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur'andır. Diğeri ise benim siınnetimdir.
   Yine Allah (c.c.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. " buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunlan yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıf lan hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihti­lafa düştüğünüz zaman Allah'ın ipine (Kur'aıı'a) sarıl­ınız. " buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanır­ken günaha girmemek ve kötü ve alışkanlık bırak­mamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakıl­mış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. .İnsan­ların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak ge­reklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan İmamî Caferi Sadık'm Yıldızname isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu es­erin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de siz­lere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sun­muş bulunmaktayım.
   Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çık­mış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka birşey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu ansiklope­dik eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevi yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin.)

   H. Mustafa VARLI

   İÇİNDEKİLER

   Önsöz 7
   Yıldızların Durumu 11
   Hangi Burç Hangisiyle Dosttur? 12
   Hangi Burç Hangisiyle Düşmandır? 12
   Hangi Yıldız Hangisiyle Dosttur? 12
   Hangi Yıldız Hangisiyle Düşmandır? 12
   Hangi Yıldıza Hangi Buhur Lâzımdır? 12
   Hangi Burca Hangi Maden Lâzımdır? 13
   Hangi Burç Hangi Yıldızdandır ve Anasır Nedir? 13
   Hangi Anasır Hangisiyle Dost,
   Hangisiyle Düşmandır? 13
   Hangi Yıldızın Azimeti Nerir? 14
   Hasta Adamın Hastalıkları Nedendir? 14
   İktiran ve İçtimai Kevakip 15
   Mühim BirHatırlatma 15
   Ebcedde Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 16
   EBCED ALFABESİ
   Ebcedin Düzeni ve Tarifi 17
   Ebced Sözcükleri 17
   Bizde Okunuşu 18
   Ebced Harfleri 18
   Arapçamn Başka Alfabe Düzenleri
   Harflere göre 19
   Seslere Göre 19
   Arap Alfabelerine Düzen Veren İlkeler
   Biçim Benzerliği ve Ses Fizyolojisi 20
   Ebced'de İlke 20
   Ebced Düzeni İçin Bilginlerin Açıklamaları
   Altı Şah 20
   Altı Şeytan 21
   Haftanın Günleri 21
   Bilginlerin Örneklerle Gösterdikleri Nedenlerin Bilimsel Değeri.Belge Kimliği 21
   Kanıt Yetersizliği 22
   Ebced Düzeni Alfabenin kökeni ve Tanımı
   Ebced ve Eski Alfabeler 22
   Arapçamn Altı Harfi 23
   Ebced'in Gerçek Kökeni 23
   Ebced'in Harf Niteliği 23
   EBCED HESABI
   Tanımlaması 25
   Küçük Ebced Hesabı 26
   Harf ve Rakam 26 
   Başka Ebced Hesapları 27
   Ebced'i Kebir (Büyük Ebced Hesabı) 27
   En Büyük Ebced Hesabı 27
   Ebced'i Sağir (En Küçük Ebced Hesabı) 27
   Bu Hesablarda Sayılar 28
   Ebced in Kullanıldığı Yerler 29
   1-Günlük İhtiyaçlarda 29
   2-Kitap Sayfalarında 29
   3-Yazı Bölümlerinde 30
   4-Matematik ve Fizikte 31
   5-Sözcük Olarak 31
   6-Büyü ve Muskalarda 32
   7-Tarih Düşürmede 33
   Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği 34
   Tanımlaması 34
   Deyimleri 34
   Örnekler 34
   Ayetel Kürsî'nin Özel Formülü 35
   Bu Bab İhlas Sûresinin Havvası Hakkındadır 36
   Şevval-i Şerif 37
   Zilkâde 38
   Zilhicce 38
   A Bu Kitab Cümle İsimlerin Evveline Nazar Ederek bakarak) Dertleri Beyan Eder 39
   Iş Bu Kitap Nüsha Kitabıdır 50
   Her Burç Taraftan Tulu' Eder? 53
   Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 54
   Hesabı Cümle-i Sağir Huruf-i Ebced 54
   Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 55
   Birinci Fasıl: Talii Hamel ve Yıldızı Merih Olan 55
   İkinci Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Urarid Olan 56
   Üçüncü Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid Olan 58
   Dördüncü Fasıl: Talii Seretan ve Yıldızı
   Kamer Olan 59
   Beşinci Fasıl: Talii Esed ve Yıldızı Şems Olan 60
   Altıncı Fasıl: Talii Sünbüle ve Yıldızı Utarid Olan 62
   Yedinci Fasıl: Talii Mizan ve Yıldızı Zühre Olan 64
   Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı Merih Olan 65
   Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı
   Müşteri Olan 67
   Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Merih Olan 68
   Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı Zühal Olan 70
   Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı Müşteri Olan 71
   Avretlerin Burçlarının Keyfiyetleri
   Birinci Fasıl: Talii Hamel ve Yıldızı Merih Olan 73
   İkinci Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid Olan ,.74
   Üçüncü Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid Olan 75
   Dördüncü Fasıl: Talii Seretan ve Yıldızı
   Kamer Olan 76
   Beşinci Fasıl: Talii Esed ve Yıldızı Şems Olan 78
   Altıncı Fasıl: Talii Sübüle ve Yıldızı
   Utarid Olan 79
   Yedinci Fasıl: Talii Mizanve Yıldızı
   Zühre Olan 80
   Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı
   Merih Olan 81
   Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı
   Müşteri Olan 82
   Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Zühal Olan 83
   Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı
   Zühal Olan 84
   Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı
   Müşteri Olan 85
   Birinci Bab: Burcu Hamel ve Yıldızı Merih
   Beyan Eder 87
   İkinci Bab: Burcu Sevir ve Yıldızı
   Zühre Beyan Eder 90
   Üçüncü Bab: Burcu Cevzâ ve Yıldızı
   Utarid Beyan Eder 92
   Dördüncü Bab: Burcu Seretan ve Yıldızı
   Kamer beyan Eder 95
   Beşinci Bab: Burcu Esed ve Yıldızı Şems
   Beyan Eder 98
   Altıncı Bab: Burcu Sünbüle ve Yıldızı
   Utarid Beyan Eder 100
   Yedinci Bab: Burcu Mizan ve Yıldızı Zühre
   Beyan Eder 103
   Sekizinci Bab: Burcu Akreb ve Yıldızı
   Merih Beyan Eder 105
   Dokuzuncu Bab: Burcu Kavs ve Yıldızı
   Müşteri Beyan Eder 107
   Onuncu Bab: Burcu Cedî ve Yıldızı
   Zühal Beyan Eder 110
   Onbirinci Bab: Burcu Deliv ve yıldızı
   Zühal Beyan Eder 112
   Onikinci Bab: Burcu Hût ve Yıldızı
   Müşteri Beyan Eder 115
   Her Kişinin Evvel İsmine Bakıp Ne Olduğu ve İlacının Ne Olduğunu Beyan Eden Fasıl
   Harf-i Elif 123
   Harf-i Ba 124
   Harf-i Tâ 124
   Harf-i Sâ 125
   Harf-i Cim 125
   Harf-i Ha 126
   Harf-i Hı 126
   Harf-i Dâl 127
   Harf-i Zâl 127
   Harf-i Râ 128
   Harf-i Zâ 128
   Harf-i Sin 128
   Harf-i Şîn 128
   Harf-i Sad 128
   Harf-i Dât 129
   Harf-i Tı 129
   Harf-i Zı 129
   Harf-i Ayn 129
   Harf-i Gayn 130
   Harf-i Fâ 130
   Harf-i Kaf 130
   Harf-i Kef 130
   Harf-i Lâm 130
   Harf-i Mim 131
   Harf-i Nûn 131
   Harf-i Vav 131
   Harf-i He 132
   Harf-i Lâmelif 132
   Harf-i Yâ 132
   Tılsımât-ı Eyyam-ı Usbü Harf-i 132
   Tılsımât-ı Mie ve İsnâaşer 134
   Gelen Kimse Niçin Geldi? 136
   Konuşan Doğru mu Söyledi? 137
   Galip mi Olacak? 137
   Borçların Nüshasına Yazmalı 138
   Şerh-i Ricalül Gayb 139
   Şerh-i Ricalül Gayb 140
   Dua-i Diğer Ricalül Gaybi Enseb 143
   Haza Duâ-i Ümmüs-Sibyân 148
   Hâza Dua-i Ümmüs-Sıbyân-Yedi Misak 153
   Babu Azîmet-i Ümmü's-Sıbyân 158
   Muhyiddin-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiye İsimli Eserinden Örnekler 161
   BÜYÜLER 179
   Aşka Ait Büyüler 181
   Soğutmak ve Ayırmak İçin Yapılan Büyüler 201
   Kaçağı Tutmak, Uzaktaki Bir Kimseyi Geri
   Getirmek İçin Yapılan Büyüler 204
   Dil ve Uyku Bağlamak İçin Yapılan Büyüler 208
   Muhtelif Büyüler 210
   Caferi Sadık'a Göre Niyet Cetveli 214
   İMAM CAFER-İ SADIKTN KUR'A NAMESİ 215
   II. KİTAP
   LÜZUMLU MALUMAT
   Önsöz 253
   Takdim 257
   Burç Dediğimiz Nedir? 258
   Bilinmesi Lâzım Olan Seyyareler 259
   Burç ve Seyyarelerin Birbiriyle Ülfet
   ve îhtüâfı 260
   Anâsir-ı Erbaa yani ateş, su,
   toprak ve havadan 261
   Dost Burçlar 261
   Düşman Burçlar 262
   DostSeyyareler 262
   Düşman Seyyareler 262
   Yıldızlann Menşei 263
   Aylara Göre Burçlar ve Tabii Durumları 265
   Yıldıza Nasıl Bakılır 297
   Gezegenlerin İnsan Vücuduna Etkileri 301
   BİRİNCİ KISIM
   ERKEKLERİN BURÇ VE YILDIZI VE
   AHKAMI
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BURCU HAMEL, YILDIZI MERİH
   VE TABİATI ATEŞİDİR
   Birinci Vecih 311
   İkinci Vecih 312
   Üçüncü Vecih 312
   Hayatı ve Kendi Hanesi 313
   Ailesi, Ahbap ve Kardeşleri Hanesi 313
   Malı, Kesb ve Kârı Hanesi 313
   Ana, Baba ve Ecdadı Hanesi 313
   Oğlu ve Kızı Hanesi 313
   Sıhhat ve Âfıyeti Hanesi 313
   Zevcesi ve Yatağı Hanesi 313
   Havfı ve Mevti Hanesi 314
   Yolculuğu Hanesi 314
   İzzet ve İtibarı Hanesi 314
   Dostları Hanesi 314
   Ümid ve Emeli Hanesi 314
   Düşman ve Hasedçileri Hanesi 314
   Ahval-i Umumiyesi 315
   İKİNCİ BÖLÜM
   BURCU SEVR, YILDIZI ZÜHRE
   VE TALİİ TÜRABÎDİR
   Birinci Vecih ...318
   İkinci Vecih 318
   Üçüncü Vecih 318
   Hayatı ve Nefsi Hanesi 318
   Malı ve Kazancı Hanesi 318
   Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi 318
   Peder ve Validesi Hanesi 319
   Evlad ve Ahfâdı Hanesi 319
   Hastalığı ve İlleti Hanesi 319
   Firaşı ve Zevcesi Hanesi 319
   Korkusu ve mevti hanesi Hanesi 320
   Yolculuk ve Hareketleri Hanesi 320
   İzzet ve Rifati Hanesi 320
   Dostları ve Meveddeti Hanesi 320
   Düşman ve Hasetçileri Hanesi 321
   Ahval-i Umumiye 321
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   BURCU CEVZA VE YILDIZI
   UTARİD'DİR
   Birinci Vecih 324
   İkinci Vecih 325
   Üçüncü Vecih 325
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 325
   Malı ve Kesbi Hanesi 325
   Birader ve Hemşireleri Hanesi 326
   Peder ve Validesi Hanesi 326
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 326
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 326
   Zevce ve Firaşı Hanesi 327
   Vefatı ve Korkusu Hanesi 327
   Yolculuğu ve Rüyası Hanesi 328
   İzzet ve Rif ati Hanesi 328
   Arzusu ve Emelleri Hanesi 328
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 328
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   BURCU SERETAN VE YILDIZI
   KAMER VE TABİATI MAÎDİR
   Birinci Vecih 331
   İkinci Vecih 331
   Üçüncü Vecih 332
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 332
   Malı ve Ticaret Hanesi 332
   Kardeş ve Kızkardeşi Hanesi 333
   Peder ve Validesi Hanesi 333
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 333
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 333
   Nikâhı ve muvasalatı Hanesi 333
   Ölümü ve Korkusu Hanesi 334
   Yolculuğu ve Rüyası Hanesi 334
   İzzeti ve İkbali Hanesi 334
   Arzusu ve Emelleri Hanesi 334
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 334
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   BURCU ESED, YILDIZI GÜNEŞ
   VE TABİATI NÂRÎDİR
   Birinci Vecih 339
   İkinci Vecih 340
   Üçüncü Vecih 340
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 340
   Malı ve Kesbi Hanesi 340
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 341
   Babası ve Anası Hanesi 341
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 341
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 341
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 342
   Korkusu ve Mevti Hanesi 342
   Sefer ve Hareketi Hanesi 342
   İzzet ve ikbali Hanesi 342
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 342
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 343
   ALTINCI BÖLÜM
   BURCU SÜNBÜLE, TALİİ UTARİD
   VE TABİATI TÜRABİDİR
   Birinci Vecih 345
   İkinci Vecih 345
   Üçüncü Vecih 346
   Hayatı ve Nefsi Hanesi 346
   Malı ve Ticaret Hanesi 346
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 346
   Babası ve Anası Hanesi 347
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 347
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 347
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 347
   Korkusu ve Mevti Hanesi 347
   Yolculuğu ve Hareketi Hanesi 348
   İzzet ve İkbali Hanesi 348
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 348
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 348
   YEDİNCİ BÖLÜM
   BURCU MİZAN, YILDIZI ZÜHRE
   VE TABİATI HEVAİDİR
   Birinci Vecih 351
   İkinci Vecih 352
   Üçüncü Vecih 352
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 352
   Malı ve Kesbi Hanesi 353
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 353
   Babası ve Anası Hanesi 353
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 353
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 353
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 354
   Korkusu ve Mevti Hanesi 354
   Yolculuğu ve Rüyası Hanesi 354
   İzzet ve ikbali Hanesi 354
   Ricası ve âmâli Hanesi 355
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 355
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   BURCU AKREB, YILDIZI MERİH
   VE TABİATI MAİDİR
   Birinci Vecih 357
   İkinci Vecih 357
   Üçüncü Vecih 357
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 358
   Malı ve Kesbi Hanesi 358
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 358
   Babası ve Anası Hanesi 358
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 358
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 358
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 358
   Korkusu ve Mevti Hanesi 358
   Yolculuğu ve Hareketi Hanesi 359
   İzzet ve ikbali Hanesi 359
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 359
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 359
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   BURCU KAVS, TALİİ MÜŞTERİ
   VE TABİATI NÂRÎDİR
   Birinci Vecih 363
   İkinci Vecih 363
   Üçüncü Vecih 364
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 364
   Malı ve Kesbi Hanesi 364
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 364
   Babası ve Anası Hanesi 364
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 365
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 365
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 365
   Korkusu ve Mevti Hanesi 365
   Sefer ve Hareketi Hanesi 365
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 365
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 366
   ONUNCU BÖLÜM
   BURCU CEDY, TALİİ ZUHAL
   VE TABİATI TÜRABİDİR
   Birinci Vecih 369
   İkinci Vecih 369
   Üçüncü Vecih 369
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 370
   Malı ve Kesbi Hanesi 370
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 370
   Babası ve Anası Hanesi 371
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 371
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 371
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 371
   Korkusu ve Mevti Hanesi 371
   Sefer ve Hareketi Hanesi 371
   İzzet ve ikbali Hanesi 372
   Emel ve Arzusu Hanesi 372
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 372
   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   BURCU DELV, TALİİ ZUHAL
   VE TABİATI HEVAÎDİR
   Birinci Vecih 375
   İkinci Vecih. 375
   Üçüncü Vecih 375
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 376
   Malı ve Kesbi Hanesi 376
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 376
   Babası ve Anası Hanesi 376
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 376
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 376
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 377
   Korkusu ve Mevti Hanesi 377
   Sefer ve Hareketi Hanesi 377
   İzzet ve ikbali Hanesi 377
   Emel ve Arzusu Hanesi 377
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 378
   ONİKİNCİ BÖLÜM
   BURCU HUT, TALİİ MÜŞTERİ,
   TABİATI MÂÎDİR
   Birinci Vecih 381
   İkinci Vecih 381
   Üçüncü Vecih 381
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 381
   Malı ve Kesbi Hanesi 382
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 382
   Babası ve Anası Hanesi 382
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 382
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 382
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 383
   Korkusu ve Mevti Hanesi 383
   Sefer ve Hareketi Hanesi 383
   İzzet ve ikbali Hanesi 383
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 383
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 383
   İKİNCİ KISIM
   KADINLARIN BURCU,
   YILDIZLARI VE AHKÂMI
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BURCU HAMEL, YILDIZI MERİH
   VE TABİATI ÂTEŞİDİR
   Birinci Vecih 388
   İkinci Vecih 388
   Üçüncü Vecih 388
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 389
   Malı ve Kesbi Hanesi 389
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 389
   Babası ve Anası Hanesi 389
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 389
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 389
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 390
   Korkusu ve Mevti Hanesi 390
   Sefer ve Hareketi Hanesi 390
   İzzet ve ikbali Hanesi 390
   Ricası ve âmâli Hanesi 390
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 391
   İKİNCİ BÖLÜM
   BURCU SEVR, TALİİ ZÜHRE
   VE TABİATI TÜRABÎDİR
   Birinci Vecih 394
   İkinci Vecih 394
   Üçüncü Vecih 395
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 395
   Malı ve Kesbi Hanesi 395
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 396
   Babası ve Anası Hanesi 396
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 396
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 396
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 396
   Korkusu ve Mevti Hanesi 397
   Sefer ve Hareketi Hanesi 397
   İzzet ve ikbali Hanesi 397
   Emel ve Arzusu Hanesi 397
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 397
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   BURCU CEVZA, YILDIZI UTARİD
   VE TABİATI HEVAÎDİR
   Birinci Vecih 401
   Malı ve Kesbi Hanesi 403
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 403
   Babası ve Anası Hanesi 403
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 403
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 403
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi :404
   Korkusu ve Mevti Hanesi 404
   Sefer ve Hareketi Hanesi 404
   İzzet ve ikbali Hanesi 404
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 404
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 405

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   BURCU SERETAN, TÂLİİ KAMER
   VE TABİATI MÂÎDİR
   Birinci Vecih 409
   İkinci Vecih 410
   Üçüncü Vecih 410
   Hayatı ve Maişeti Hanesi 410
   Malı ve Kesbi Hanesi 411
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 411
   Babası ve Anası Hanesi 411
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 411
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 412
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 412
   Korkusu ve Mevti Hanesi 412
   Sefer ve Hareketi Hanesi 412
   İzzet ve ikbali Hanesi 412
   Emel ve Arzusu Hanesi 412
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 413

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   BURCU ESED, TALİİ GÜNEŞ VE TABİATI NÂRÎDİR
   Birinci Vecih 415
   İkinci Vecih 416
   Üçüncü Vecih 416
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 416
   Malı ve Kesbi Hanesi 417
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 417
   Babası ve Anası Hanesi 417
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 417
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 417
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 418
   Korkusu ve Mevti Hanesi 418
   Sefer ve Hareketi Hanesi 418
   İzzet ve İkbali Hanesi 418
   Emel ve Arzusu Hanesi 419
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 419

   ALTINCI BÖLÜM
   BURCU SÜNBÜLE, YILDIZI UTARİD VE TABİATI TÜRABÎDİR
   Birinci Vecih 421
   İkinci Vecih 421
   Üçüncü Vecih 421
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 422
   Malı ve Kesbi Hanesi 422
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 422
   Babası ve Anası Hanesi 422
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 423
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 423
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 423
   Korkusu ve Mevti Hanesi 423
   Sefer ve Hareketi Hanesi 424
   İzzet ve İkbali Hanesi 424
   Emel ve Arzusu Hanesi 424
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 425
   kinci Vecih 402
   Üçüncü Vecih 402
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 402
   Malı ve Kesbi Hanesi 403
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 403
   Babası ve Anası Hanesi 403
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 403
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 403
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi :404
   Korkusu ve Mevti Hanesi 404
   Sefer ve Hareketi Hanesi 404
   İzzet ve ikbali Hanesi 404
   ÂmÂl ve Arzusu Hanesi 404
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 405

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   BURCU SERETAN, TÂLİİ KAMER VE TABİATI MÂÎDİR
   Birinci Vecih 409
   İkinci Vecih 410
   Üçüncü Vecih 410
   Hayatı ve Maişeti Hanesi 410
   Malı ve Kesbi Hanesi 411
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 411
   Babası ve Anası Hanesi 411
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 411
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 412
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 412
   Korkusu ve Mevti Hanesi 412
   Sefer ve Hareketi Hanesi 412
   İzzet ve ikbali Hanesi 412
   Emel ve Arzusu Hanesi 412
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 413
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   BURCU ESED, TALİİ GÜNEŞ
   VE TABİATI NÂRÎDİR
   Birinci Vecih 415
   İkinci Vecih 416
   Üçüncü Vecih 416
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 416
   Malı ve Kesbi Hanesi 417
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 417
   Babası ve Anası Hanesi 417
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 417
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 417
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 418
   Korkusu ve Mevti Hanesi 418
   Sefer ve Hareketi Hanesi 418
   İzzet ve İkbali Hanesi 418
   Emel ve Arzusu Hanesi 419
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 419
   ALTINCI BÖLÜM
   BURCU SÜNBÜLE, YILDIZI UTARİD
   VE TABİATI TÜRABÎDİR
   Birinci Vecih 421
   İkinci Vecih 421
   Üçüncü Vecih 421
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 422
   Malı ve Kesbi Hanesi 422
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 422
   Babası ve Anası Hanesi 422
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 423

   YEDİNCİ BÖLÜM
   BURCU MİZAN, YILDIZI ZÜHRE VE TABİATI HEVÂÎDİR 

   Birinci Vecih 427
   İkinci Vecih 427
   Üçüncü Vecih ...427
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 428
   Malı ve Kesbi Hanesi 428
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 428
   Babası ve Anası Hanesi 428
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 429
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 429
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 429
   Korkusu ve Mevti Hanesi 429
   Sefer ve Hareketi Hanesi 429
   İzzet ve İkbali Hanesi 430
   Emel ve Arzusu Hanesi 430
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 430

   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   BURCU AKREP, YILDIZI MERİH VE TABİATI MÂÎDİR

   Birinci Vecih 432
   İkinci Vecih 432
   Üçüncü Vecih 432
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 433
   Malı ve Kesbi Hanesi 433
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 433
   Babası ve Anası Hanesi 433
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 433
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 434
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 434
   Sefer ve Hareketi Hanesi 434
   İzzet ve İkbali Hanesi 434
   Emel ve Arzusu Hanesi 434
   Korkusu ve Ölümü Hanesi 435
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 435

   DOKUZUNCU BÖLÜM
   BURCU KAVS, YILDIZI MÜŞTERİ VE TABİATI NÂRÎDİR

   Birinci Vecih 437
   İkinci Vecih 438
   Üçüncü Vecih 438
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 438
   Malı ve Kesbi Hanesi 438
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 438
   Babası ve Anası Hanesi 439
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 439
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 439
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 439
   Korkusu ve Mevti Hanesi 440
   Sefer ve Hareketi Hanesi 440
   İzzet ve İkbali Hanesi 440
   Emel ve Arzusu Hanesi 440
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 440

   ONUNCU BÖLÜM
   BURCU CEDY, YILDIZI ZÜHAL VE TABİATI TÜRÂBÎDİR

   Birinci Vecih 443
   İkinci Vecih 443
   Üçüncü Vecih 443
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 444
   Malı ve Kesbi Hanesi 444
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 444
   Babası ve Anası Hanesi 444
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 445
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 445
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 445
   Korkusu ve Mevti Hanesi 445
   Sefer ve Hareketi Hanesi 445
   İzzet ve İkbali Hanesi 446
   Emel ve Arzusu Hanesi 446
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 446

   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   BURCU DELV, YILDIZI ZÜHAL VE TABİATI HEVÂÎDİR

   Birinci Vecih 449
   İkinci Vecih 449
   Üçüncü Vecih 449
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 450
   Malı ve Kesbi Hanesi 450
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 450
   Babası ve Anası Hanesi 450
   Evladı ve Torunları Hanesi 450
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 451
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 451
   Korkusu ve Mevti Hanesi 451
   Sefer ve Hareketi Hanesi 451
   İzzet ve İkbali Hanesi 451
   Emel ve Arzusu Hanesi 452
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 452
   ONİKİNCİ BÖLÜM
   BURCU HUT, YILDIZI MÜŞTERİ
   VE TABİATI MÂÎDİR
   Sefer ve Hareketi Hanesi 445
   İzzet ve İkbali Hanesi 446
   Emel ve Arzusu Hanesi 446
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 446
   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   BURCU DELV, YILDIZI ZÜHAL
   VE TABİATI HEVÂÎDİR
   Birinci Vecih 449
   İkinci Vecih 449
   Üçüncü Vecih 449
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 450
   Malı ve Kesbi Hanesi 450
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 450
   Babası ve Anası Hanesi 450
   Evladı ve Torunları Hanesi 450
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 451
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 451
   Korkusu ve Mevti Hanesi 451
   Sefer ve Hareketi Hanesi 451
   İzzet ve İkbali Hanesi 451
   Emel ve Arzusu Hanesi 452
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 452
   ONİKİNCİ BÖLÜM
   BURCU HUT, YILDIZI MÜŞTERİ
   VE TABİATI MÂÎDİR
   Birinci Vecih 455
   İkinci Vecih 455
   Üçüncü Vecih 455
   Nefsi ve Hayatı Hanesi 455
   Malı ve Kesbi Hanesi 456
   Kardeşi ve Kızkardeşi Hanesi 456
   Babası ve Anası Hanesi 456
   Evladı ve Ahfâdı Hanesi 456
   Hastalığı ve İlletleri Hanesi 456
   Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi 457
   Korkusu ve Mevti Hanesi 457
   Sefer ve Hareketi Hanesi 457
   İzzet ve İkbali Hanesi 457
   Emel ve Arzusu Hanesi 457
   Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi 457
   Seyyarelere Ait Gündüz Saatleri 460
   Günlerin Saat Cetveli 460
   SONSÖZ 463
   III. KİTAP
   İÇİNDEKİLER
   Önsöz 467
   Güneş Kevkebinin Burçları 469
   Bir İş Yapmak İstersen 472
   Pazar Gününün İlk Saatleri 472
   Haceti Hangi Saatinde Yapılmalı 473
   Nikah İçin 474
   Dost ve Akrabalarının Tutumları 475
   Hükümet Dairesinde 475
   Uzakta Bulunanların Durumu 475
   Ekin ve Ziraatın Durumu 476
   Hükümdarın Ömrü Hakkında 476
   Haber Hakkında 476
   Meslek Hakkında 477
   Yolculuk Hakkında 477
   Deniz Yolculuğu Hakkında 478
   Gaipten Haber Hakkında 478
   Kurbağaların Sesi Hakkında 478
   Define Hakkında 479
   Saklı Şey Hakkında 480
   Bağış ve Sadaka Hakkında 481
   Hasımlık Hakkında 481
   Dostunun Hasımı Karşısındaki Durumu 481
   Savaşan İki Topluluk Hakkında 482
   Ticaret Hakkında 482
   Evinden Birşeyi Çıkarmak Hakkında 482
   Yükselmek Hakkında 483
   Hastanın Durumu Hakkında 483
   Pazar Günü Hastalanan Hakkında 484
   Hastaya Ne İçirilir 485
   Pazar Günü Hastalanan Kimseye İlaç 486
   Kendini Nasıl Korumalı 487
   Tılsımı Hakkında 490
   Haber Hakkında 490
   Hırsızlık Hakkında 490
   Hırsız Hakkında 490
   Hırsıza Karşı Korunma Hakkında 492
   Kayıp Olan Şeyler Hakkında 493
   Kayıp Hayvanlar Hakkında 493
   Binek Hayvanları Hakkında 493
   Avcılık Hakkında 493
   Balık Avcılığı Hakkında 494
   Hamile Kadın Hakkında 494
   Zor Doğum Yapan Kadın İçin 495
   Kadının Ahlakı Hakkında 495
   Dükkandaki İş Hakkında 495
   Denizdeki Gemi Hakkında 495
   Makamı Hakkında 496
   Doğacak Çocuk Hakkında 496
   Çocuk Hakkında 496
   Hamile Kadın Hakkında 496
   Bulunduğu Şehir Hakkında . 496
   Hükümdar Hakkında 497
   Korkan Kimse Hakkında 497
   Ticaret Malı Hakkında 497
   Ev Hakkında 497
   Ortaklık ve Dostluk Hakkında 498
   Gemi Yapımı Hakkında 498
   İnsanın Elindeki Şey Hakkında 498
   İnsanın Niyet ve Maksadı Hakkında 499
   Pazar Gününün Saatleri Hakkında 499
   Zühre Saatinin Günü ve Saatlerinin
   Canlılardaki Etkisi 502
   Savaş Hakkında 504
   Bugün Her İş Hayırlıdır 505
   Hacetin Hakkında.' 505
   Haber Hakkında 505
   Kaçak Kimse Hakkında 506
   Davetname Hakkında 506
   Yarayışlı İşleri Hakkında 507
   Yeni Elbise Hakkında 507
   Mal Satmak Hakkında 507
   Devlet Dairesine Girerken 507
   Kadının Yanma Girmek Hakkında 508
   Dükkandaki Mallar Hakkında 508
   Define Hakkında 508
   Hacet Hakkında 509
   İsteğine Kavuşmak Hakkında 510
   Yolculuk Hakkında 510
   Uzaktaki Tanıdık Hakkında 510
   Yolculuğa Çıkmak Hakkında 511
   Uzaktaki Tanıdığın Durumu Hakkında 511
   Düşman İki Kişi Hakkında 511
   Ekinler Hakkında 512
   Deniz Avı Hakkında 512
   Ticaret Hakkında 512
   Kurbağa Sesi Hakkında 512
   Avcılık Hakkında 513
   Bulunduğu Kasaba Hakkında 513
   Hükümdar Hakkında 513
   Kadı ve Hakim Hakkında 513
   Devlet Hakkında 514
   Bulunduğu Şehir Hakkında 514
   Binek Hayvanlar Hakkında 514
   Yapacağı Bina Hakkında 514
   Yağmur Hakkında 514
   Haber Hakkında 515
   Karı Koca Hakkında 515
   Köle ve Cariyelerin Sevmesi Hakkında 515
   Dostlarının Sevmesi Hakkında 515
   Kara Yolculuğu Hakkında 515
   Deniz Yolculuğu Hakkında 515
   Kuyu Kazmak Hakkında 516
   Hangi Mal Ticareti Faydalıdır? 516
   Yeni Kazanacağı Mal Hakkında 516
   Evlenmek Hakkında 516
   Yer Değiştirme, Nakil Hakkında 517
   Şehirdeki Ferahlık Hakkında 517
   Toplantılar Hakkında 517
   Hastalık Hakkında 517
   Hastalığın İlacı Hakkında 518
   Sakat Kimseye İlaç Hakkında 519
   Aşk Hastalığı veya Cin Çarpması Hakkında 520
   Hastalık Hakkında 521
   Kem Nazar İsabeti Hakkında 521
   Eşyaları Çalan Hırsız Hakkında 523
   Çalınanları Getirtmek Hakkında 524
   Hamile Kadının Doğumu Hakkında 524
   Hamile Kadının Korunması Hakkında 525
   Savaş Hakkında 525
   Kısırlık Hakkında
   İki Düşman Hakkında 525
   Hükümet İşleri Hakkında 526
   Elindeki Şey Hakkında 526
   Ne Düşündüğünü Soran Kimse Hakkında 526
   Hasta Hakkında 528
   Utarid Kevkebinin Özel Gün ve Saatlarmın
   İnsanlar Üzerindeki Etkisi 530
   Düşmanla Çarpışma Hakkında 531
   Bir İş Yapmak Hakkında 531
   Alışveriş Hakkında 532
   Bu Yıldıza Bakan Hakkında 532
   Mühür, Yüzük Hakkında 533
   Haber Hakkında 533
   Haceti Hakkında 534
   Deniz Yolculuğu Hakkında 534
   Hükümet İşleri Hakkında 534
   Hakimler Hakkında 534
   Şehir Hakkında 534
   Devletten İsteği Hakkında 535
   Sadaka ve Keffaret Hakkında 535
   Define Hakkında 535
   Yolculuk Hakkında 536
   Deniz Yolculuğu Hakkında 536
   Bina Hakkında 536
   Savaş Hakkında 537
   Av Hakkında 539
   Malını Kaybeden Hakkında 539
   Gemi İnşaası Hakkında 539
   Bağıran Kimse Hakkında 539
   Nikah Hakkında 540
   Gaip Kimse Hakkında 540
   Kadının Evliliği Hakkında 540
   Kadının Sevgisi Hakkında 540
   İki Hasım Hakkında 541
   Hamile Kadının Doğuracağı Hakkında 541
   Kaybolan Kadın Hakkında 541
   Kısır Kadın Hakkında 541
   Hamile Kadına İlaç Hakkında 542
   Doğumu Kolaylaştırma Hakkında 543
   Muhabbet İçin 543
   Baş ve Kulak Ağrısı Hakkında 544
   Kısır Kadın Hakkında 546
   Senenin Gidişatı Hakkında 548
   Şehrin Hali Hakkında 548
   İnsanların Hali Hakkında 548
   Define Hakkında 548
   Haber Hakkında 549
   Dostların Sevgisi Hakkında 549
   Karısının Sevgisi Hakkında 549
   Akrabalarının Sevgisi Hakkında 549
   Hizmetçiler Hakkında 549
   Hastanın Durumu Hakkında 549
   Savaşa Karşı Korunma Hakkında 537
   Yolcunun Durumu Hakkında 538
   Av Hakkında 539
   Malını Kaybeden Hakkında 539
   Gemi İnşaası Hakkında 539
   Bağıran Kimse Hakkında 539
   Nikah Hakkında 540
   Gaip Kimse Hakkında 540
   Kadının Evliliği Hakkında 540
   Kadının Sevgisi Hakkında 540
   İki Hasım Hakkında 541
   Hamile Kadının Doğuracağı Hakkında 541
   Kaybolan Kadın Hakkında 541
   Kısır Kadın Hakkında 541
   Hamile Kadına İlaç Hakkında 542
   Doğumu Kolaylaştırma Hakkında 543
   Muhabbet İçin 543
   Baş ve Kulak Ağrısı Hakkında 544
   Kısır Kadın Hakkında 546
   Senenin Gidişatı Hakkında 548
   Şehrin Hali Hakkında 548
   İnsanların Hali Hakkında 548
   Define Hakkında 548
   Haber Hakkında 549
   Dostların Sevgisi Hakkında 549
   Karısının Sevgisi Hakkında 549
   Akrabalarının Sevgisi Hakkında 549
   Hizmetçiler Hakkında 549
   Hastanın Durumu Hakkında 549
   Hırsız Hakkında 553
   Çalınanların Bulunması Hakkında 554
   Kaçak Hakkında 554
   Elindekini Soran Hakkında 555
   Evinde Fare Bulunan Hakkında 556
   İçinden Geçirdiği Şeyleri Soran Hakkında 557
   Utarid kevkebine nispeti ve aidiyeti olan
   Çarşamba gününün sıfat ve özellikleri 558
   Utarid kevkebin tensip edilen
   Çarşamba gününün hastalar üzerindeki etkisi 558
   Yeni senenin Çarşamba gününe
   Gelmesi hakkında 559
   Ay Gezegeninin Gün ve Saatleri
   Hakkında Bilgiler 562
   Soru Soran Hakkında 565
   Yolculuk Hakkında 565
   Hacet
   Hakkında 566
   Yeni Elbise Hakkında 566
   Yolculuk Hakkında 566
   Alışverişler Hakkında 567
   Gaip Kimse Hakkında 567
   Kaçak Kimse Hakkında 568
   Kazanca Hakkında 569
   Define Hakkında 569
   Kurbağa Sesi Hakkında 570
   Hükümdar Hakkında 570
   Zihni Yorgunluk Hakkında 570
   Hâkimin Durumu Hakkında 571
   Şehrin Durumu Hakkında 572
   Hasım Şehirler Hakkında 572
   Savaş İçin Tılsım Hakkında 572
   Yiyecekler Hakkında 574
   Hamile Kadın Hakkında 574
   Kaybettiği Şey Hakkında 575
   Kısır Kadın Hakkında 575
   Kadının Doğurmaması İçin 576
   Hasta Kadının Yiyeceği Hakkında 576
   Hamile ve Dul Kadın Hakkında 577
   Karısının Sevgisi Hakkında 577
   Dostların Sevgisi Hakkında 577
   Köle ve Cariyeler Hakkında 577
   Avcılar Hakkında 577
   Avcılara Tılsım Hakkında 578
   Nazar Değen Hasta Hakkında 578
   Hırsız Hakkında 582
   Kadınla Cima Hakkında 584
   Günün Bu Saati Hakkında 584
   Hasta Hakkında... 584
   Elindekini Soran Hakkında 586
   Ay uydusunun günü olan Pazartesi gününün Canlılarda ve yapılacak işlerdeki
   Etki ve özellikleri 587
   Pazartesi günün hastalananlar
   Üzerindeki hüküm ve etkisi 588
   Yeni sene Pazartesi günü başlarsa 589
   Siyah bir kevkep olan zühal uydusunun gün ve Saatlerinin canlılar üzerinde etkisi
   Hakkında bilgiler 591
   Savaş Hakkında 593
   Zühal Saati Hakkında 593
   Ekin ve Ağaç Dikmek Hakkında 594
   Bina İçin Tehlikeli Saat 594
   Yapılması Uygun İşler Hakkında 595
   Mühür Hakkında 595
   Soru Sorun Hakkında 596
   Haceti Hakkında 596
   Yolculuk Hakkında 596
   Ziraat İşleri Hakkında 596
   Gemiden Mah Çıkarma Hakkında 596
   Meslek Öğrenme Hakkında 597
   Haber Hakkında 597
   Hasımlar Hakkında 597
   Kurbağa Sesi Hakkında 597
   Evlenme Hakkında 597
   Karı-Koca Hakkında 598
   Karı-Kocanın Ayrılması Hakkında 598
   Karı-Koca Arasındaki Fitneci Hakkında 598
   Yapacağı İş Hakkında 598
   Kaçak Kimse Hakkında 599
   Köle ve Cariyelerin Sevgisi Hakkında 600
   Haber Hakkında 600
   Kadın Hakkında 600
   Dostları ve Yakınları Hakkında 601
   Şehir Hakkında 601
   Hamile Kadın Hakkında 601
   Define Hakkında 602
   Sihir ve Büyü İptali Hakkında 604
   Kaybolmuş Kimse Hakkında 604
   Düşman Hakkında 604
   Hasta Hakkında 605
   Hastalık Hakkında 609
   Sihir ve Cinlerden
   Hastalanma Hakkında 610
   Hastanın Manen Korunması İçin 610
   Zuhalin İlk Saati Hakkında 611
   Haber Hakkında 611
   Hayvan Alımı Hakkında 611
   Ticaret Hakkında 612
   Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 612
   Zaniye Kadın Hakkında 612
   Hırsız Hakkında 613
   Hırsızlık Malları İçin Davetname 614
   Şehir Halkı Hakkında 615
   Bu Senenin Olayları Hakkında 615
   Savaş Hakkında 615
   Savaşa Mani Olmak İçin 616
   Gaip Kimse Hakkında 616
   Elindeki Şeyi Soran Hakkında 617
   Soru Soranın Maksadı Hakkında 617
   Hasımlar Hakkında 597
   Kurbağa Sesi Hakkında 597
   Evlenme Hakkında 597
   Karı-Koca Hakkında 598
   Karı-Kocanın Ayrılması Hakkında 598
   Karı-Koca Arasındaki Fitneci Hakkında 598
   Yapacağı İş Hakkında 598
   Kaçak Kimse Hakkında 599
   Köle ve Cariyelerin Sevgisi Hakkında 600
   Haber Hakkında 600
   Kadın Hakkında 600
   Dostları ve Yakınları Hakkında 601
   Şehir Hakkında 601
   Hamile Kadın Hakkında 601
   Define Hakkında 602
   Sihir ve Büyü İptali Hakkında 604
   Kaybolmuş Kimse Hakkında 604
   Düşman Hakkında 604
   Hasta Hakkında 605
   Hastalık Hakkında 609
   Sihir ve Cinlerden
   Hastalanma Hakkında 610
   Hastanın Manen Korunması İçin 610
   Zuhalin İlk Saati Hakkında 611
   Haber Hakkında 611
   Hayvan Alımı Hakkında 611
   Ticaret Hakkında 612
   Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 612
   Zaniye Kadın Hakkında 612
   Hırsız Hakkında 613
   Hırsızlık Malları İçin Davetname 614
   Şehir Halkı Hakkında 615
   Bu Senenin Olayları Hakkında 615
   Savaş Hakkında 615
   Savaşa Mani Olmak İçin 616
   Gaip Kimse Hakkında 616
   Elindeki Şeyi Soran Hakkında 617
   Soru Soranın Maksadı Hakkında 617
   Zühal gün ve saatlarmm
   hastalar üzerindeki etkisi 619
   Yeni sene Cumartesi ile başlarsa 620
   Müşteri gezegeninin gün ve
   Saatları hakkında bilgiler 622
   Savaş Hakkında 622
   Bugünün İlk Saatleri Hakkında 623
   Mühür Hakkında 623
   İsteklerini Soran Hakkında 624
   Haceti Hakkında 625
   Kara Yolculuğu Hakkında 625
   Deniz Yolculuğu Hakkında 625
   Kurbağaların Sesi Hakkında 626
   Öldürülen Kimse Hakkında 626
   Lohusa Kadın Hakkında 626
   Hamile Kadın Hakkında 626
   Dost ve Arkadaşlarının Durumu Hakkında 627
   Gurbetteki Kimse Hakkında 627
   Evlenmek Hakkında 627
   Kaçak Hakkında 628
   Davetname Hakkında 628
   İki Hasım Hakkında 629
   Define Hakkında 629
   Ziraat Hakkında 631
   Ticaret Hakkında 632
   Dostların Kalbi Hakkında 632
   Kazılacak Kuyu Hakkında 632
   Karısı Hakkında Soran Kimse 632
   Kısır Kadın Hakkında 633
   Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 633
   Devletteki İşi Hakkında 634
   Gaip Hakkında ... 634
   Emanet Hakkında 634
   Şehir Hakkında 635
   Hükümdar Hakkında : 635
   Korku Hakkında 635
   İşini Soran Hakkında 635
   Hasta Hakkında 635
   Hırsızlık Hakkında 641
   Çalman Şey Hakkında 642
   İpekli Elbise Hakkında 643
   Savaş Hakkında 643
   Elindeki Şeyi Soran Hakkında 643
   Bu Saatin Başlangıcı ve Sonu Hakkında 643
   Kara ve Deniz Yolculuğu Hakkında 643
   Çocuğu Öğretmene Teslim Hakkında 644
   Gaipteki Kimse Hakkında 644
   Savaş Hakkında 644
   Şehrin Hali Hakkında 644
   Kendi Halini Soran Hakkında 645
   Perşembe gün ve saatlarmm insanlar
   Üzerindeki etkisi ve bu yönden yapılması
   Gereken işler hakkında bilgiler : 646
   Bugünün hastalar üzerindeki etkisi 647
   Yeni sene perşembe ile başlarsa 648
   Merihin Gün ve Saatlarinin Canlılar
   Üzerindeki Etkisi 650
   Savaş Hakkında 652
   Bu günün ilk saatinde yapılması gereken işler 652
   Mühürler Hakkında 653
   İçindeki Soran Kimse Hakkında 653
   Bugün Bir İş Yapmak Hakkında 653
   Haceti Hakkında 654
   Nikah Hakkında 654
   Yolculuk Hakkında 654
   Bekleyen Hakkında 655
   Korku Hakkında 655
   Gurbetteki Kimse Hakkında 655
   Hamile Kadın Hakkında 655
   Tütsü Hakkında 656
   Kurbağa Sesleri Hakkında 656
   Yolculuğa Çıkmak Hakkında 657
   Savaşın Sonucu Hakkında 657
   Hamile Kadına İlaç Hakkında 657
   Evlenmek Hakkında 658
   Yolculuğa Çıkan Hakkında 658
   Kaçak Kişi Hakkında 659
   Çalman Malları Bulmak Hakkında 659
   Yola Çıkan Kalabalık Kimseler Hakkında 659
   Alışveriş Hakkında 660
   Elindeki Malı Kaybeden Hakkında 660
   Şehrin Durumu Hakkında 660
   Evden Çıkarılan Mal Hakkında 660
   Define Hakkında 660
   Kısır Bir Kadının Gebeliği Hakkında 661
   Karı-Kocanın Durumu Hakkında 662
   Hastalık Hakkında 662
   Cin Hastalığı Hakkında 662
   Kızamık Hakkında 663
   Haber Hakkında 667
   Savaşı Kim Kazanır 667
   Kaybolan Şey Hakkında 667
   Hükümdar Hakkında 668
   Arkadaşları Hakkında 668
   Hırsızlık Hakkında 668
   Hırsızın Çıkarılması 669
   Kurbağaların Sesi Hakkında 670
   Eline Geçecek Şey Hakkında 670
   Kaybolan Şey Hakkında 671
   Hırsızlık, Düşmanlık Hakkında 671
   Bu Saatta Bir Hastanın Durumunu
   Öğrenmek îçin 671
   Salı günü ve saatlarımn canlılar
   Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 673
   Salı günü saatlarımn hastalar
   Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 674
   Yeni senenin Sah günü ile başlaması hakkında 675
   Rahman ve Rahim olan Allah adıyla 676
   Mukarenet babı 676
   Yıldızların Sultanı Utarid kevkebi 677
   Teslisin, Terbiin, Teşdisin ve Mukarenetin
   Hükmü ve yıldızlara bakış 677
   Haceti Hakkında 654
   Nikah Hakkında 654
   Yolculuk Hakkında 654
   Bekleyen Hakkında 655
   Korku Hakkında 655
   Gurbetteki Kimse Hakkında 655
   Hamile Kadın Hakkında 655
   Tütsü Hakkında 656
   Kurbağa Sesleri Hakkında 656
   Yolculuğa Çıkmak Hakkında 657
   Savaşın Sonucu Hakkında 657
   Hamile Kadına İlaç Hakkında 657
   Evlenmek Hakkında 658
   Yolculuğa Çıkan Hakkında 658
   Kaçak Kişi Hakkında 659
   Çalman Malları Bulmak Hakkında 659
   Yola Çıkan Kalabalık Kimseler Hakkında 659
   Alışveriş Hakkında 660
   Elindeki Malı Kaybeden Hakkında 660
   Şehrin Durumu Hakkında 660
   Evden Çıkarılan Mal Hakkında 660
   Define Hakkında 660
   Kısır Bir Kadının Gebeliği Hakkında 661
   Karı-Kocanın Durumu Hakkında 662
   Hastalık Hakkında 662
   Cin Hastalığı Hakkında 662
   Kızamık Hakkında 663
   Haber Hakkında 667
   Savaşı Kim Kazanır 667
   Kaybolan Şey Hakkında 667
   Hükümdar Hakkında 668
   Arkadaşları Hakkında 668
   Hırsızlık Hakkında 668
   Hırsızın Çıkarılması 669
   Kurbağaların Sesi Hakkında 670
   Eline Geçecek Şey Hakkında 670
   Kaybolan Şey Hakkında 671
   Hırsızlık, Düşmanlık Hakkında 671
   Bu Saatta Bir Hastanın Durumunu
   Öğrenmek îçin 671
   Salı günü ve saatlarımn canlılar
   Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 673
   Salı günü saatlarımn hastalar
   Üzerindeki etkisi hakkında bilgiler 674
   Yeni senenin Sah günü ile başlaması hakkında 675
   Rahman ve Rahim olan Allah adıyla 676
   Mukarenet babı 676
   Yıldızların Sultanı Utarid kevkebi 677
   Teslisin, Terbiin, Teşdisin ve Mukarenetin
   Hükmü ve yıldızlara bakış 677
   Beş kevkebin geri dönme süreleri 678
   Kevkeplerin görülmesi 678
   Mukarenet hükmü 680
   Mukarenetin "birleşmenin" sadakası 681
   Münazaranın ikinci hükmü 681
   Münazaranın üçüncü hükmü 682
   Münazaranın dördüncü hükmü 682
   Münazaranın beşinci hükmü 683
   İkinci Felek Hakkında Bilgiler 684
   Münazaranın ikinci hükmü 685
   Münazaranın üçüncü hükmü 685
   Münazaranın dördüncü hükmü 686
   Münazaranın beşinci hükmü 687
   Üçüncü Felek Hakkında Bilgiler 688
   Münazaranın ikinci hükmü 689
   Münazaranın üçüncü hükmü 689
   Münazaranın dördüncü hükmü 690
   Münazaranın beşinci hükmü 691
   Dördüncü Felek "Gökyüzü" Hakkında Bilgiler 692
   Münazaranın ikinci hükmü 692
   Münazaranın üçüncü hükmü 693
   Münazaranın dördüncü hükmü 694
   Münazaranın beşinci hükmü 694
   Beşinci Felek "Gökhattı" Hakkında Bilgiler 695
   Münazaranın ikinci hükmü 696
   Münazaranın üçüncü hükmü 697
   Münazaranın dördüncü hükmü 697
   Münazaranın beşinci hükmü 698
   Yeni elbise yaptırmada veya
   Kestirmede günlerin hüküm ve etkisi 698
   Ayın hangi saatlarda battığı, hangi
   Saatlarda çıkıp göründüğü hakkında bilgiler 700
   Burçların çıkışı ve kayboluşu
   Hakkında bilgiler 701
   Donuk, sabit ve değişken burçlar hakkında bilgiler.... 703
   Burçlara göre bu yedi kevkebin bulunduğu
   Yerler ve birbirine göre basamak ve
   Üstünlükleri 704
   Arş taşıyıcı melâikelerin senenin bir ayı
   İğinde bulunacakları mevkiler 705
   Durmadan dönen gezici yıldızın göründüğü
   Günler hakkında bilgiler 706
   Gizli ve mahrem hastalıkların ilacı 707
   İnsan gözündeki hastalığın veya
   Beyazlığın tedavisinde kullanılan ilâç 707
   Kişiyi tehlikelerden koruyacak yedi âyet ve
   Yazıların sureti ve bunların izahı 707
   Yeni sene Pazar günü başlarsa 711
   Yeni sene Pazartesiyle başlarsa 711
   Yeni sene Sah günü başlarsa 712
   Münazaranın üçüncü hükmü 697
   Münazaranın beşinci hükmü 698
   Yeni elbise yaptırmada veya
   Kestirmede günlerin hüküm ve etkisi 698
   Ayın hangi saatlarda battığı, hangi
   Saatlarda çıkıp göründüğü hakkında bilgiler 700
   Burçların çıkışı ve kayboluşu
   Hakkında bilgiler 701
   Donuk, sabit ve değişken burçlar hakkında bilgiler....
   Burçlara göre bu yedi kevkebin bulunduğu
   Yerler ve birbirine göre basamak ve
   Üstünlükleri 704
   Arş taşıyıcı melâikelerin senenin bir ayı
   İğinde bulunacakları mevkiler 705
   Durmadan dönen gezici yıldızın göründüğü
   Günler hakkında bilgiler 706
   Gizli ve mahrem hastalıkların ilacı 707
   İnsan gözündeki hastalığın veya
   Beyazlığın tedavisinde kullanılan ilâç 707
   Kişiyi tehlikelerden koruyacak yedi âyet ve
   Yazıların sureti ve bunların izahı 707
   Yeni sene Pazar günü başlarsa 711
   Yeni sene Pazartesiyle başlarsa 711
   Yeni sene Salı günü başlarsa 712
   Yeni elbise yaptırmada veya
   Kestirmede günlerin hüküm ve etkisi
   Yeni sene Çarşamba günüyle başlarsa 713
   Yeni sene Perşembe günüyle başlarsa 713
   Yeni sene Cuma günü başlarsa 714
   Yeni sene Cumartesi günü başlarsa 715
   Hacetin Giderilmesi İçin 716
   Besmelenin Anlamı 719
   Pazar Günü Hakkında 721
   Pazartesi gününün bilinmesi hakkında 722
   Salı gününün bilinmesi hakkında 724
   Çarşamba gününün bilinmesi hakkında 725
   Perşembe gününün bilinmesi hakkında 727
   Yeni yılın haftanın günlerine göre girmesi veya başlamasıyla verilmesi
   gereken kefaretler 731
   Kevkeplerin bulunacağı hal ve durumlar 731
   Ayın tutulması ve değişmesi hakkında bilgiler 732
   Ayın tutulması şekline göre yorumlama 737
   Sene başlangıcının gün ve burçlarına göre
   yapılması gereken kefaretler 738
   Ayın tutulması hakkında fazla bilgiler 740
   Yılanların bulundukları yerden çıkarılması
   için okunacak dua 741
   Dua Mahyirrüfat 743
   Esha-bı Kehfin isimleri 744
   Ay Menzilleri 748
   Güneşin bulunacağı burç ve dakikayı bulmak 750
   Ayın hangi burçta bulunduğunun hesabı 751
   Süleyman Peygamberin Tılsımı 751
   Senenin 12 ayı ve Ay'ı görmeden Ay'ın
   durumunu öğrenmek ve Ay'ın
   tutulması hakkında yorumlar 754
   Yedi Kevkebin Buhuratı 755
   Sihirli Harfler ve Sayıların Dili 757
   Sihirli Alfabe 758
   İsim ve Soyadı 789
   Ahenkli ve Ahenksiz Harfler 789
   Yüzünüz, Kişilik ve Geleceğin 791
   Yüz Nisbetleri..: 791
   Üç Bölük Eşitse 792
   Alın Uzunsa 792
   Burun Uzunsa 793
   Ağız ve Çene Kısmı Uzunsa 793
   Önemli Bir Nokta 793
   Profil 794
   İç Bükey Profil 794
   Dış Bükey Profil 795
   Düz Profil 796
   Karışık Tip 796
   Alın 796
   Geniş Alın 797
   Dar Alın 798
   Enli Alın 798
   Dar ve Ensiz Alın 799
   Karemsi Alın 801
   Önemli Bir Nokta 801
   Gözler 802
   İri Gözler 803
   Yine İri Gözler 803
   Orta Boy Gözler 804
   Küçük Gözler 805
   Badem Gözler 806
   Çekik Gözler 807
   Arası Ayrık Gözler 808
   Birbirine Yakın Gözler 808
   Diğer Kısımlar ve Gözler 809
   Göz Kapakları Şiş Gözler 809
   Göz Kapakları Düşük Gözler 810
   Parlak Gözler 811
   Göz Renkleri
   Kahverengi Gözler 812
   Elâ Gözler 812
   Sarı Gözler 813
   Kara Gözler 813
   Mavi Gözler 814
   Gri Gözler 815
   Yeşil Gözler 815
   Kaşlar 816
   Bitişik Kaşlar 816
   İnce Kaşlar 817
   Kaim Kaşlar 818
   Kalın, Karışık Kaşlar 818
   Düz Kaşlar 818
   Çekik Kaslar 819
   Kavisli Kaşlar 820
   Kaşlar Aşağı Düşükse 820
   Burun
   Kemerli Burun 821
   Düz Burun 822
   Gaga Burun 823
   Çengel Burun 824
   Ucu Kalkık Burun 825
   Diğer Burunlar 825
   Dudaklar ve Ağız 826
   Küçük Ağız 826
   Büyük Ağız 827
   Uçları Yukarıya Kıvrık Dudaklar 827
   Uçları Aşağı Kıvrık Dudaklar 828
   Biri Yukarı, Biri Aşağı Kıvrık Dudak Uçları 829
   Dudak Uçları Düzse 830
   Dudaklar Çıkıksa 830
   Dudakları İçeri Girikse 831
   Dudaklar Düzse 832
   Kaim Dudaklar 832
   Orta Kalınlıktaki Dudaklar 833
   İnce Dudaklar 834
   Önemli Bir Nokta 834
   Üst Dudak İnce veya Kalkıksa 835
   Üst Dudak Uzunsa 835
   Alt Dudak Kısaysa 835
   Alt Dudak Uzunsa 836
   Alt Dudak Kalınsa 836
   Çene 836
   Normal Çene 837
   Çıkık Çene 837
   Girik Çene 837
   Geniş Çene 838
   Çene Biçimleri 838
   Çene ve Yüz 839
   Bütün Yüz 839
   Ma'lûmat-ı Müteferrika Müteferrik Bilgiler 840
   Kulak Çınlaması 841
   İhtilâc-ı Uzviyye Yani
   Bir yeri Seğrimek 843
   İbrahim Hakkı Hazretlerinin İhtilâcnamesi 845
   Azalarm Seğrimesi ve Neye Delâlet Ettiği 845
   Cafer-i Sadık Hazretlerinin İhtilâçnâmesi 853
   Faide-i Mühimme (Önemli Faydalar) 861
   Hâll-i Gâib 863
   İçtima' ve İftirak 863
   Devam-ı Memuriyet 865
   Gaalib ve Maağlûb 867
   Nazar-ı Dikkate 869
   Şühur, Eyyam ve Büruc
   Aylar, Günler ve Burçlar hususunda 872
   Kıyafetname 874
   İktırân ve İçtimai Kevakib 883
   Mühim Bir Hatırlatma 883
   4. KİTAP
   İÇİNDEKİLER
   Çizgilerin Kudreti ve Dili 885
   Önsöz 887
   Bu Husustaki Kaynakları Araştırılması 889
   Eski ve Yeıli Âlimlerden
   Müteselsil Olarak Gelen Mânalar 891
   Giriş 893
   İlm-i Kıyafet-i Yed yahut
   İlm-i Kâf Şibrogonomi 904
   Parmaklar 908
   Başparmak 917
   Yumuşak ve Sert Eller 924
   Tırnaklar 928
   Ellerin Umumi Şekli 934
   Birincisi: Unsurî El 934
   İkincisi: Yassı El 936
   Üçüncüsü: Marifetli El 938
   Dördüncüsü: Faydalı, Köşeli El 940
   Beşincisi: Filozof Eli 941
   Altıncısı: Ruhanî El "Güzel El" 943
   Yedinci: Karışık El 945
   Kadınların Elleri 947
   Avuçtaki Tepecikler 951
   1.Zühre (Venüs) Tepesi 952
   2.Müşteri (Jüpiter) Tepesi 953
   3.Zuhal (Satürn) Tepesi 954
   4.Şems (Güneş) Tepesi 955
   5.Utarid (Merkür) Tepesi 956
   6.Merih (Mars) Tepesi 956
   7.Ay Tepesi 957
   Avuç İşaretlerinin Okunması
   - Palmesteri - 959
   Avuç İçindeki Çizgiler 960
   Avuç İçinde Bulunan Muhtelif
   Alâmetlerin Delâletleri 964
   Avuçtaki Çizgilerin Açıklaması
   1.Ömür Çizgisi 966
   2.Baş Çizgisi (Beyin Çizgisi) 968
   3.Yürek Çizgisi : 970
   4.Talih Çizgisi 972
   5.Güneş Çizgisi 974
   6.Sıhhat Çizgisi : 976
   7.Bilekteki Çizgiler 977
   Zühre Kuşağı 977
   Hayat Çizgisinin Alanı 979
   Hayat, Baş, Yürek ve Talih Çizgilerinin Alanı 980
   Avuç İçindeki Şekiller 982
   Hülasa 984
   Diğer Özellikler
   Stok Koduansik yıldızname
   MarkaEsma Yayınevi
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.