Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

365 GÜN DUA, Mehmet Oruç

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

365 GÜN DUA Mehmet Oruç

Yayın Tarihi    2010-07-01
ISBN    9758525131
Baskı Sayısı    14. Baskı
Dil    TÜRKÇE
Sayfa Sayısı    368
Cilt Tipi    Karton Kapak
Kağıt Cinsi    Kitap Kağıdı
Boyut    13.5 x 21 cm
 
Dua, istemektir.
Dua, Allahü teâlâya yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever.
Dua mü’minin silâhıdır.
Dînin temel direklerinden biridir.
Allahü teâlâ,
"Bana hâlis kalp  ile dua ediniz!
Böyle duaları kabûl ederim” buyurmaktadır.
Hadis-i şerifte,
"Dua müminin silahı, dinin de direğidir.”
"Dua belâyı önler.”
"Dua, ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbûl bir şey yoktur. Dua yetmiş türlü kazâyı önler. bereketini artırır.”
"Kazâ, ancak ve yalnız dua ile durdurulur.”
"Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile dua edin!”
Kitaptan bir bölüm...
Duâ etmenin âdâbı

1- Abdest alıp, diz üstüne, kıbleye karşı oturup, elleri göğüs hizâsında ileri uzatıp, avuçları semaya karşı açıp, Peygamberlere ve Evliyâya tevessül ederek, Onların hatırları ve hurmetleri için istemeli, sonunda "Âmîn” demelidir. Herşeyden önce, af ve mağfiret ve âfiyet için duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, "Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır.
Kendisi, hanımı ve evladı için zararlı duâ yapmamalı. Hacetlere, dileklere kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını din büyüklerinin ruhlarına göndermeli, silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir! 
2- Önce günahlara tevbe etmeli, istigfar okumalı, sadaka vermeli, hamd ve salevat okumalı, duâyı üçten fazla söylemeli! İbni Mes’ud hazretleri, " Resûlullah duâ ettiği zaman üç defa tekrarlardı.” buyurmuştur. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir! 
3- Duâya, euzü besmele, Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, "Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab” derdi. Allahü teâlâ, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duânın sonunu da Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile bitirmelidir.  Duânın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülmez. Hadis-i şerifte, "Duâ ederken önce Allahü teâlâya hamd et, sonra bana salevat getir, sonra duâ et!” buyuruldu.
4- Duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmamalı. Her fırsatta duâ etmelidir! Bilhassa şerefli vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalıdır!
5 -Huzuru kalb ile duâ etmeli. Duâ ederken Allahü teâlâya sığınmalı yalnız ona güvenmelidir.
6- Yalvararak korku ve ümit ile duâ etmelidir. Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde, "Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu  O aşırı gidenleri sevmez. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır” buyurdu. (Araf 55-56)
 "Onlar , hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı.” (Enbiya 90) buyurulmaktadır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Gâfil olan kalb ile yapılan duâ makbûl değildir.”
Duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duâyı belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek , uygun değildir, mekrûhdur.
Kalbim gâfil diyerek, duâyı terk de etmemelidir. Kalbine geleni duâ etmek, ezberlediği duâyı okumakdan efdaldir. Yalnız, namazda okunacak duâları ezberlemelidir. Vâ’ız, imâm, cemâ’ate öğretmek için, mesnûn olan duâları, sesle okur. Cemâ’at de, sessiz tekrâr eder. Cemâ’at öğrenince, imâm da sessiz okumalıdır. Sesle okuması bid’at olur.

Ma'rûf-i Kerhî hazretleri, birgün talebeleriyle hurmalıkta oturuyordu. Bu esnada Dicle nehrinden bir kayık geliyordu. Kayıktaki birkaç genç, içip içip nârâlar atıyorlardı. Bu hoş olmayan manzara karşısında talebeleri dediler ki:
- Efendim, duâ edin de Allahü teâlâ bu kendini bilmezleri nehrinde boğsun, insanlar da böyle zararlı kimselerden kurtulsunlar.
Bunun üzerine kayıktakilere şöyle duâ etti:
- Yâ Rabbî! Sen bu kullarını dünyada neş'elendirdiğin gibi âhırette de neş'elendir.
Talebeler bu duâya bir ma'nâ veremediler. Kendisine sordular:
- Efendim, böyle duâ etmenizin hikmetini anlayamadık. İzâh eder misiniz?
- Bekleyiniz! Söylediklerimin sırrı şimdi ortaya çıkar.
Talebeler dikkatle kayıktakileri takip etmeye başladılar. Kayıktakiler, kıyıya çıkınca, Ma'rûf-i Kerhî hazretlerini gördüler. Birden ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha o, kendilerine birşey söylemeden, ellerindeki sazı kırdılar, içkileri attılar. Huzûruna gelip tevbe ettiler.
Ma'rûf-i Kerhî hazretleri talebelerine dönüp buyurdu ki: 
- Gördüğünüz gibi, herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu, ne de kimse onlardan rahatsız oldu?
Gıyabından yapılan duâ kıymetlidir Çünkü, Mü'minin, görmeden bir kardeşine yaptığı duâda riyâ ve menfaat yoktur. Fakat hazır olan kimseye yapılan duâda, gösteriş ve çıkar söz konusu olabilir. Bir arada olmayanların  birbirlerine yaptıkları duâda yalnız Allah rızâsı gözetildiği için duâları makbûl olur.
Bir hadîs-i şerîfte, "Bir Müslümanın, din kardeşine gıyâbında yaptığı duâ kabûl olunur. Başucunda bir melek vardır. Kardeşine duâ yaptıkça, sana da o kadar der. O meleğin görevi budur” buyurulmuştur.
Misâfirin duâsı evine, gâzînin duâsı vatanına dönünceye kadar makbûldür. Çünkü âilesinden uzak olduğu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığı için kalbi kırıktır. Allahü teâlâya bütün kalbi ile yönelir ve duâsı da Hak teâlânın lûtuf ve ihsânı ile kabûl olur.
Herhangi bir kâfire, Allah ömür versin demek, câiz değildir. Müslüman olması için böyle duâ etmek, câiz olur. Kâfire saygı ile selâm veren, kâfir olur. Kâfire saygı bildiren bir söz söylemek, meselâ hürmet için üstâdım demek, ölünce, "Allah rahmet etsin” demek küfür olur.

İÇİNDEKİLER
DUALARIN ALFABETİK FİHRİSTİ
(Parantez içindeki rakamlar, kitabın sonundaki duaların arapça asıllannın sıra numaralandır.)
Abdest duaları 117 (63)
Af ve mağfiret duası 23, 29 (4,5,7)
Afiyet  duası  30 (13)
Ağrı için dua 66
Aksırınca okunacak dua, 61
Amentü 253 (58)
Arife gecesi duası 180
Aşure günü duası 245 (33)
Ayat-ı hırz 51 (76)
Banyo duası 69
Baş  ağrısı  duası 67
Belâ ve musibet duası 24, 25, 26, 41 (16,36)
Berat gecesi duası 212
Bereket duası 31 (62/1)
Borç ve sıkıntı duası 26,72, 73, (68)
Büyü (sihir) duası 49, 50, (76)
Cenaze defin duası 68 (61)
Cenaze namazı duası 67, (62)
Cin mektubu 28 (75)
Cinniden korunmak 27 (21,75)
Cuma günü duaları 247, 248
Cuma hutbesi 324 (60)
Çarşı duası 34 (28)
Çocuğa isim koymak 65
Çocuğun düzgün konuşması 65 (72)
Çocuk olması için dua 64 (79/1, 79/2)
Dertlerden kurtulma duası 24, 25,26 (15,16,24)
Dilek duası 24,25, 40, 80 (69)
Doğumun kolay olması için dua 43 (65)
Elbise duası 62 (19)
Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31 (62/1)
Esma-i hüsna okumanın faydaları 83, 87 (77)
Evden çıkarken okunacak dualar 38
Ezan duası 36,37 (39)
Felç hastası için dua 31
Fırtınada okunacak dua 71
Fitneden korunmak için 33, 34 (27,47)
Gerdek gecesi duası 63
Gıybet  keffareti   duası 62
Hacet namazı duası 121
Hakkı batılı öğrenme duası 24 (8)
Hamd ve şükür duası 29,30, 59 (11,12)
Hastanın iyileşmesi için 30,53, 65 (15,17)
Helâya girerken dua 70
Her gün okunması gereken dualar-1 129, 130
Her gün okunması gereken dualar-2 170, 171
Hizb-ül-bahr 80, (78)
İftar duası 53,147 (70)
İmân duası 22, 55 (1)

İmanın muhafazası 36, 54 (20,40,44,50)
İsim koyma duası 65
İsm-i azam duası 79 (67/1)
İstiğfar duası 22, 36, 59 (4,5,6,45,56)
İstihare duası 42 (29)
İşlerin hayırlı olması için 60 (64)
Kabir  ziyareti duası 35,36 (37)
Kadir gecesi duası 177
Kaside-i bürde 31, (80)
Kaybolan şeyi bulma duası 43 (71)
Keffaret duası 37
Kelime-i temcid 24 (9)
Korku duâsı 24,25 (9,69)
Kötülüklerden korunma duası 33, 63, (26,32)
Kurban duası 60
Küfürden, şirkten korunma duası 22, 58, (1)
Mağfiret duası 23 (4,5,7)
Muharrem ayı duası 241 (33)
Namazdan sonra dua 45
Nazar duası 48,49,33 (16,25 ,67)
Nikah duası 56 (74/2)
Öfkeli halde okunacak dua 71, (56/1)
Ölü için dua 44
Recep ayı duası 135, 138
Resulullah’ı rüyada görmek için 63
Ruhi sıkıntı duası 26,43 (24, 53/1)
Sağlık  duası 30 (13)
Salâten tüncina 42 (51)
Salât-i tefriciyye 43 (51)
Salevât-ı şerife 93
Secde ayetleri 77
Secdede dua 76 
Sıkıntı duası 25, 26, 80 (22,23)
Su duası 61
Şehitlik için 34,35(15,30,45)
Şeytandan  korunmak için 52 (16, 25, 27, 49)
Şifa ayetleri 47 (66)
Şükür duası 29,30 (11,12)
Şükür secdesi 76
Tecdid-i iman duası 55 (54)
Tecdid-i nikah duası 57 (2)
Teheccüd namazı duası 69 (58)
Teravih teşbihleri 155, (59)
Teşbih namazı 121
Teşrik tekbirleri 193
Tilavet secdesi 76
Uyku ve  uykusuzluk  38,75,81 (46)
Vesvese duası 32,78 (22,25)
Yağmur duası 75
Yatarken okunacak dualar 39
Yemek duası 39,40 (18)
Yeni (hicri) yıl duası 241(33)

Yeni hilal duası 69
Yolculuk duası 47 (74)
Zarar geldiğinde okunacak dua 70
Zemzem duası 61
Zifaf gecesi duası 63
Zulme uğramamak için dua 81
 GENEL FIHRIST
1.Bölüm DUÂNIN ÖNEMİ
Duânın önemi 5
Duânın kabul edilmesinin şartlan 6
Duâ etmenin âdâbı 14
2.Bölüm GÜNLÜK OKUNACAK DUÂLAR
îmân duâsı 22
İstiğfar duâsı 22
Af ve  mağfiret için duâ 23
Doğruyu yanlışı öğrenmek için duâ 24
Korkulu zamanlarda okunacak duâ 24
Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak duâ 25
Dert ve belalardan kurtulmak için okunacak duâ 26
Cinni musallat olmaması için okunucak duâ 27
Günahların affı için duâ 29
Hamd ve şükür duâsı 29
Sağlık ve afiyet için duâ 30
Hastanın iyileşmesi için duâ 30
Bereket  dûası 31
Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31
Felç hastası için dûa 31
Kaside-i bürde 31
Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için okunacak duâ 32
Fitneden korunmak için 33
Çarşıya giderken okunacak duâ 34
Şehit olarak ölebilmek için duâ 34
Abidler zümresinden olmak için duâ 35
Kabir  ziyaretinde  okunacak duâlar 35
Kalbi öldürmemek için duâ 36
Ezan duâsı 36
Günahlara keffaret için 37
Sohbetten dağılırken okunacak duâ 38
Gece uyanınca okunacak duâ 38
Evden çıkarken okunacak duâ 38
Yatarken okunacak  duâ 39
Yemek duâsı 39
Murada kavuşmak için 40
Musibet karşısında okunacak duâ 41
İstihare namazı ve duâsı 41
Salât-ı münciye (Salâten tüncina) 42
Kaybolan şeyi bulmak için duâ 43
Doğumun rahat olması için duâ 43
Ruhî sıkıntıda okunan duâ 43
Ölüler için okunacak duâ 44
Namazdan sonra duâ 45
Yolculukta okunacak duâ 47
Şifâ âyetleri 47

Nazar duâsı 48
Büyüden, sihirden kurtulmak için duâ 49
Büyüden korunma ve kurtulma dûaları 50
Âyât-i Hırz nasıl okunur 51
Âyât-i  Hırz  nedir? 52
eytan ve düşman şerrinden korunmak için duâ 52
İftar duâsı 53
Şifa için duâ - 1 53
Şifa için duâ - 2 54
Kalbte îmânın sabit kalması için duâ 54
Tevhid duâsı 55
Tecdîd-i îmân 55
Nikah ve duâsı 56
Tecdîd-i nikah 57
Küfürden kurtulmak için duâ 58
DİĞER MEŞHUR DUALAR
Cennet ehlinden olmak için duâ 59
Duâ kabul olduğunda hamdetmek 59
İşin hayırlı ve kolay olması için 60
Kurban keserken okunacak duâ 60
Su içerken okunacak duâ 60
Zemzem içerken okunacak duâ 60
Aksırınca okunacak duâ 61
Elbise giyerken okunacak duâ 62
Gıybet etmenin keffareti 62
Resûlullah’ı rüyada görmek için 63
Kötülerin şerrinden kurtulmak için 63
Evlilikte ilk gece okunacak duâ 63
Çocuk olması için duâ 64
Çocuğa isim  koyarken 65
Çocuk konuşmaya başlayınca 65
Hastalıkta okunacak duâ 65
Ağnlarda okunacak duâ 66
Baş ağnsında okunacak duâ 67
Kaybolan kimseye kavuşmak için 67
Cenaze namazı duâsı 67
Cenaze defin sırasında okunacak duâ 68
Teheccüd namazında okunacak duâ 69
Yeni hilali görünce okunacak duâ 69
Banyoya girerken-çıkarken okunacak duâ 69
Helaya girerken-çıkarken okunacak duâ 70
Bir zarar meydana geldiğinde  70
Öfkeli halde edilecek  duâ    70
Fırtınada okunacak duâ    70
Fakirlikten kurtuluş duâsı    71
Borç ve sıkıntı duâsı   73
Uykuda korkanın okuyacağı duâ  74
Yağmur duâsı 75
Secdede duâ 75
şükür secdesi 76
Tilavet secdesi 76
Secde âyetleri 77
 Secde  ayetleri ile dûa 77
Vesveseden kurtuluş duâsı 78
Ism-i Azam duâsı 79
Hiz-ül-Bahr 80
Uykusuzluk için 81
Zulme uğramamak için 81
Esma-i Hüsna 83
Esma-i Hüsna’yı okumanın faydaları 87
Salevât-ı şerife okumak 93
Resulullah’ın duâları 94
SeyyidüT-İstiğfar duâsı 98
Resulullah’ın   veda haccındaki duâsı 103
Resulullah’ın bazı duâları 105
Küfür ve imansızlık 106
NAMAZ SÛRELERİ VE DUÂLARI
Namaz sûrelerinin mânâları 109
Namaz duâlarının mânâları 115
Abdest duâları 117
Hacet namazı 121
Teşbih namazı 121

Namaz’m önemi 122

Namaz kötülüklerden korur 124

Önce borçlar sonra nafile 126

Diğer  fetvalar  128

Her gün okunması gereken dualar-1  129

3. BölümMÜBAREK ÜÇ AYLAR

Mübarek aylar ve günler 131

Receb ayı 133

Receb ayındaki namaz ve duâ 135

Receb ayındaki oruç 136

Receb ayına hürmetin karşılığı 137

Bu ayda okunacak duâ 138

Şâban ayı 139

Resûlullah en çok şâban ayında oruç tutardı 140

Şâban ayı seçilmiş ay 141

Şaban salevât-ı şerife ayı 143

Ramazan ayı 144

En kıymetli ay 146

İftar duâsı 147

Orucun farzı 148

Ramazan-ı şerife hürmetin karşılığı 149

Fırsatı kaçırmamalı 150

Ramazan mağfiret ayıdır 151

Teravih namazı ve duâları 154

Okunacak duâ ve teşbihler 155

 Kimler   oruç tutmaz 156

Orucu bozan şeyler 158

Oruç üç çeşittir 160

Oruç tutmanın sevabı 161

Ramazan ayında, Zekat 162

Zekatın hesap günü 164

Sadaka-i fıtr 166

Oruç keffâreti 167

Kur’ân-ı Kerîm ve ramazan ayı 168

Her gün okunması gereken dualar-2 170

4. Bölüm

MÜBAREK GÜNLER VE GECELER

Mübarek günler ve geceler 173

1.Kadir gecesi 175

Kadir gecesi okunacak dûa 177

2.Arefe gecesi 178

Arefe   günü okunacak dûa 180

3.Fıtr (Ramazan) bayramı gecesi 181

Bayram namazı 183

4.Kurban bayramı geceleri 190

 Bayram namazı 192

İsmail aleyhisselam ve kurban 193

İkinci kurban olayı 200

5.Mevlid gecesi 203

Mevlid merasimleri 205

Mevlidin faydaları 207

6.Berât gecesi 210

7.Mi’râc gecesi 213

İsrâ ve mi’râc 217

Mi’râc gecesi hediyeleri 219

8.Regâib gecesi 221

9.Muharrem gecesi 225

Hicret nasıl oldu.? 225

Muharrem’in ilk günü okunacak dûa 240

10.Aşûre gecesi 242

 AŞURE   günü ve dûası 245

Diğer mübarek günler ve geceler

Cuma günü ve okunacak dûalar 246

Bazı Bid’atler 249

Otuz üç farz 252

5. Bölüm SÛRELERİN FAZİLETİ

İhlas sûresinin fazileti 257

Kevser sûresinin fazileti 260

Mülk sûresinin fazileti 261

Bakara sûresinin fazileti 262

Amenerresûlü’nün fazileti 263

ÂyetüT-Kürsî’nin fazileti 265

Vakıa sûresinin fazileti 266

Yâsîn-i şerifin fazileti 267

Nebe Suresinin  fazileti 269

Felak-Nas sûrelerinin fazileti 270

Fâtiha-i şerifin fazileti 271

Enfal sûresinin fazileti 273

En’am sûresinin fazileti 273

Âl-i imran sûresinin fazileti 274

Kâfirûn sûresinin fazileti 275

Haşr sûresinin fazileti 275

Kadr sûresinin fazileti 276

Mü’min sûresinin fazileti 277

Fetih sûresinin fazileti 278

Duhân sûresinin fazileti 278

Nasr sûresinin fazileti 278

Asr  sûresinin fazileti 279

Kehf sûresinin fazileti 280

Tekâsür sûresinin fazileti 281

Tevbe sûresinin fazileti 282

Zilzâl sûresinin fazileti 282

Secde sûresinin fazileti 282

Hûd sûresinin fazileti 283

Duhâ  sûresinin fazileti 284

Kıyâme sûresinin fazileti 284

Câsiye sûresinin fazileti 285

Sebe sûresinin fazileti 285

Fâtır sûresinin fazileti 285


Not: Kullanılmamış kitap depoda, rafta kalmış kitap.
Diğer Özellikler
Stok Kodu365 GÜN DUA
MarkaArı Sanat
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

Ürün Etiketleri

Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.