• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   365 GÜN DUA, Mehmet Oruç

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   365 GÜN DUA Mehmet Oruç

   Yayın Tarihi    2010-07-01
   ISBN    9758525131
   Baskı Sayısı    14. Baskı
   Dil    TÜRKÇE
   Sayfa Sayısı    368
   Cilt Tipi    Karton Kapak
   Kağıt Cinsi    Kitap Kağıdı
   Boyut    13.5 x 21 cm
    
   Dua, istemektir.
   Dua, Allahü teâlâya yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever.
   Dua mü’minin silâhıdır.
   Dînin temel direklerinden biridir.
   Allahü teâlâ,
   "Bana hâlis kalp  ile dua ediniz!
   Böyle duaları kabûl ederim” buyurmaktadır.
   Hadis-i şerifte,
   "Dua müminin silahı, dinin de direğidir.”
   "Dua belâyı önler.”
   "Dua, ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbûl bir şey yoktur. Dua yetmiş türlü kazâyı önler. bereketini artırır.”
   "Kazâ, ancak ve yalnız dua ile durdurulur.”
   "Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile dua edin!”
   Kitaptan bir bölüm...
   Duâ etmenin âdâbı

   1- Abdest alıp, diz üstüne, kıbleye karşı oturup, elleri göğüs hizâsında ileri uzatıp, avuçları semaya karşı açıp, Peygamberlere ve Evliyâya tevessül ederek, Onların hatırları ve hurmetleri için istemeli, sonunda "Âmîn” demelidir. Herşeyden önce, af ve mağfiret ve âfiyet için duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, "Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır.
   Kendisi, hanımı ve evladı için zararlı duâ yapmamalı. Hacetlere, dileklere kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını din büyüklerinin ruhlarına göndermeli, silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir! 
   2- Önce günahlara tevbe etmeli, istigfar okumalı, sadaka vermeli, hamd ve salevat okumalı, duâyı üçten fazla söylemeli! İbni Mes’ud hazretleri, " Resûlullah duâ ettiği zaman üç defa tekrarlardı.” buyurmuştur. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir! 
   3- Duâya, euzü besmele, Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, "Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab” derdi. Allahü teâlâ, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duânın sonunu da Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile bitirmelidir.  Duânın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülmez. Hadis-i şerifte, "Duâ ederken önce Allahü teâlâya hamd et, sonra bana salevat getir, sonra duâ et!” buyuruldu.
   4- Duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmamalı. Her fırsatta duâ etmelidir! Bilhassa şerefli vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalıdır!
   5 -Huzuru kalb ile duâ etmeli. Duâ ederken Allahü teâlâya sığınmalı yalnız ona güvenmelidir.
   6- Yalvararak korku ve ümit ile duâ etmelidir. Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde, "Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu  O aşırı gidenleri sevmez. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır” buyurdu. (Araf 55-56)
    "Onlar , hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı.” (Enbiya 90) buyurulmaktadır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Gâfil olan kalb ile yapılan duâ makbûl değildir.”
   Duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duâyı belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek , uygun değildir, mekrûhdur.
   Kalbim gâfil diyerek, duâyı terk de etmemelidir. Kalbine geleni duâ etmek, ezberlediği duâyı okumakdan efdaldir. Yalnız, namazda okunacak duâları ezberlemelidir. Vâ’ız, imâm, cemâ’ate öğretmek için, mesnûn olan duâları, sesle okur. Cemâ’at de, sessiz tekrâr eder. Cemâ’at öğrenince, imâm da sessiz okumalıdır. Sesle okuması bid’at olur.

   Ma'rûf-i Kerhî hazretleri, birgün talebeleriyle hurmalıkta oturuyordu. Bu esnada Dicle nehrinden bir kayık geliyordu. Kayıktaki birkaç genç, içip içip nârâlar atıyorlardı. Bu hoş olmayan manzara karşısında talebeleri dediler ki:
   - Efendim, duâ edin de Allahü teâlâ bu kendini bilmezleri nehrinde boğsun, insanlar da böyle zararlı kimselerden kurtulsunlar.
   Bunun üzerine kayıktakilere şöyle duâ etti:
   - Yâ Rabbî! Sen bu kullarını dünyada neş'elendirdiğin gibi âhırette de neş'elendir.
   Talebeler bu duâya bir ma'nâ veremediler. Kendisine sordular:
   - Efendim, böyle duâ etmenizin hikmetini anlayamadık. İzâh eder misiniz?
   - Bekleyiniz! Söylediklerimin sırrı şimdi ortaya çıkar.
   Talebeler dikkatle kayıktakileri takip etmeye başladılar. Kayıktakiler, kıyıya çıkınca, Ma'rûf-i Kerhî hazretlerini gördüler. Birden ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha o, kendilerine birşey söylemeden, ellerindeki sazı kırdılar, içkileri attılar. Huzûruna gelip tevbe ettiler.
   Ma'rûf-i Kerhî hazretleri talebelerine dönüp buyurdu ki: 
   - Gördüğünüz gibi, herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu, ne de kimse onlardan rahatsız oldu?
   Gıyabından yapılan duâ kıymetlidir Çünkü, Mü'minin, görmeden bir kardeşine yaptığı duâda riyâ ve menfaat yoktur. Fakat hazır olan kimseye yapılan duâda, gösteriş ve çıkar söz konusu olabilir. Bir arada olmayanların  birbirlerine yaptıkları duâda yalnız Allah rızâsı gözetildiği için duâları makbûl olur.
   Bir hadîs-i şerîfte, "Bir Müslümanın, din kardeşine gıyâbında yaptığı duâ kabûl olunur. Başucunda bir melek vardır. Kardeşine duâ yaptıkça, sana da o kadar der. O meleğin görevi budur” buyurulmuştur.
   Misâfirin duâsı evine, gâzînin duâsı vatanına dönünceye kadar makbûldür. Çünkü âilesinden uzak olduğu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığı için kalbi kırıktır. Allahü teâlâya bütün kalbi ile yönelir ve duâsı da Hak teâlânın lûtuf ve ihsânı ile kabûl olur.
   Herhangi bir kâfire, Allah ömür versin demek, câiz değildir. Müslüman olması için böyle duâ etmek, câiz olur. Kâfire saygı ile selâm veren, kâfir olur. Kâfire saygı bildiren bir söz söylemek, meselâ hürmet için üstâdım demek, ölünce, "Allah rahmet etsin” demek küfür olur.

   İÇİNDEKİLER
   DUALARIN ALFABETİK FİHRİSTİ
   (Parantez içindeki rakamlar, kitabın sonundaki duaların arapça asıllannın sıra numaralandır.)
   Abdest duaları 117 (63)
   Af ve mağfiret duası 23, 29 (4,5,7)
   Afiyet  duası  30 (13)
   Ağrı için dua 66
   Aksırınca okunacak dua, 61
   Amentü 253 (58)
   Arife gecesi duası 180
   Aşure günü duası 245 (33)
   Ayat-ı hırz 51 (76)
   Banyo duası 69
   Baş  ağrısı  duası 67
   Belâ ve musibet duası 24, 25, 26, 41 (16,36)
   Berat gecesi duası 212
   Bereket duası 31 (62/1)
   Borç ve sıkıntı duası 26,72, 73, (68)
   Büyü (sihir) duası 49, 50, (76)
   Cenaze defin duası 68 (61)
   Cenaze namazı duası 67, (62)
   Cin mektubu 28 (75)
   Cinniden korunmak 27 (21,75)
   Cuma günü duaları 247, 248
   Cuma hutbesi 324 (60)
   Çarşı duası 34 (28)
   Çocuğa isim koymak 65
   Çocuğun düzgün konuşması 65 (72)
   Çocuk olması için dua 64 (79/1, 79/2)
   Dertlerden kurtulma duası 24, 25,26 (15,16,24)
   Dilek duası 24,25, 40, 80 (69)
   Doğumun kolay olması için dua 43 (65)
   Elbise duası 62 (19)
   Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31 (62/1)
   Esma-i hüsna okumanın faydaları 83, 87 (77)
   Evden çıkarken okunacak dualar 38
   Ezan duası 36,37 (39)
   Felç hastası için dua 31
   Fırtınada okunacak dua 71
   Fitneden korunmak için 33, 34 (27,47)
   Gerdek gecesi duası 63
   Gıybet  keffareti   duası 62
   Hacet namazı duası 121
   Hakkı batılı öğrenme duası 24 (8)
   Hamd ve şükür duası 29,30, 59 (11,12)
   Hastanın iyileşmesi için 30,53, 65 (15,17)
   Helâya girerken dua 70
   Her gün okunması gereken dualar-1 129, 130
   Her gün okunması gereken dualar-2 170, 171
   Hizb-ül-bahr 80, (78)
   İftar duası 53,147 (70)
   İmân duası 22, 55 (1)

   İmanın muhafazası 36, 54 (20,40,44,50)
   İsim koyma duası 65
   İsm-i azam duası 79 (67/1)
   İstiğfar duası 22, 36, 59 (4,5,6,45,56)
   İstihare duası 42 (29)
   İşlerin hayırlı olması için 60 (64)
   Kabir  ziyareti duası 35,36 (37)
   Kadir gecesi duası 177
   Kaside-i bürde 31, (80)
   Kaybolan şeyi bulma duası 43 (71)
   Keffaret duası 37
   Kelime-i temcid 24 (9)
   Korku duâsı 24,25 (9,69)
   Kötülüklerden korunma duası 33, 63, (26,32)
   Kurban duası 60
   Küfürden, şirkten korunma duası 22, 58, (1)
   Mağfiret duası 23 (4,5,7)
   Muharrem ayı duası 241 (33)
   Namazdan sonra dua 45
   Nazar duası 48,49,33 (16,25 ,67)
   Nikah duası 56 (74/2)
   Öfkeli halde okunacak dua 71, (56/1)
   Ölü için dua 44
   Recep ayı duası 135, 138
   Resulullah’ı rüyada görmek için 63
   Ruhi sıkıntı duası 26,43 (24, 53/1)
   Sağlık  duası 30 (13)
   Salâten tüncina 42 (51)
   Salât-i tefriciyye 43 (51)
   Salevât-ı şerife 93
   Secde ayetleri 77
   Secdede dua 76 
   Sıkıntı duası 25, 26, 80 (22,23)
   Su duası 61
   Şehitlik için 34,35(15,30,45)
   Şeytandan  korunmak için 52 (16, 25, 27, 49)
   Şifa ayetleri 47 (66)
   Şükür duası 29,30 (11,12)
   Şükür secdesi 76
   Tecdid-i iman duası 55 (54)
   Tecdid-i nikah duası 57 (2)
   Teheccüd namazı duası 69 (58)
   Teravih teşbihleri 155, (59)
   Teşbih namazı 121
   Teşrik tekbirleri 193
   Tilavet secdesi 76
   Uyku ve  uykusuzluk  38,75,81 (46)
   Vesvese duası 32,78 (22,25)
   Yağmur duası 75
   Yatarken okunacak dualar 39
   Yemek duası 39,40 (18)
   Yeni (hicri) yıl duası 241(33)

   Yeni hilal duası 69
   Yolculuk duası 47 (74)
   Zarar geldiğinde okunacak dua 70
   Zemzem duası 61
   Zifaf gecesi duası 63
   Zulme uğramamak için dua 81
    GENEL FIHRIST
   1.Bölüm DUÂNIN ÖNEMİ
   Duânın önemi 5
   Duânın kabul edilmesinin şartlan 6
   Duâ etmenin âdâbı 14
   2.Bölüm GÜNLÜK OKUNACAK DUÂLAR
   îmân duâsı 22
   İstiğfar duâsı 22
   Af ve  mağfiret için duâ 23
   Doğruyu yanlışı öğrenmek için duâ 24
   Korkulu zamanlarda okunacak duâ 24
   Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak duâ 25
   Dert ve belalardan kurtulmak için okunacak duâ 26
   Cinni musallat olmaması için okunucak duâ 27
   Günahların affı için duâ 29
   Hamd ve şükür duâsı 29
   Sağlık ve afiyet için duâ 30
   Hastanın iyileşmesi için duâ 30
   Bereket  dûası 31
   Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31
   Felç hastası için dûa 31
   Kaside-i bürde 31
   Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için okunacak duâ 32
   Fitneden korunmak için 33
   Çarşıya giderken okunacak duâ 34
   Şehit olarak ölebilmek için duâ 34
   Abidler zümresinden olmak için duâ 35
   Kabir  ziyaretinde  okunacak duâlar 35
   Kalbi öldürmemek için duâ 36
   Ezan duâsı 36
   Günahlara keffaret için 37
   Sohbetten dağılırken okunacak duâ 38
   Gece uyanınca okunacak duâ 38
   Evden çıkarken okunacak duâ 38
   Yatarken okunacak  duâ 39
   Yemek duâsı 39
   Murada kavuşmak için 40
   Musibet karşısında okunacak duâ 41
   İstihare namazı ve duâsı 41
   Salât-ı münciye (Salâten tüncina) 42
   Kaybolan şeyi bulmak için duâ 43
   Doğumun rahat olması için duâ 43
   Ruhî sıkıntıda okunan duâ 43
   Ölüler için okunacak duâ 44
   Namazdan sonra duâ 45
   Yolculukta okunacak duâ 47
   Şifâ âyetleri 47

   Nazar duâsı 48
   Büyüden, sihirden kurtulmak için duâ 49
   Büyüden korunma ve kurtulma dûaları 50
   Âyât-i Hırz nasıl okunur 51
   Âyât-i  Hırz  nedir? 52
   eytan ve düşman şerrinden korunmak için duâ 52
   İftar duâsı 53
   Şifa için duâ - 1 53
   Şifa için duâ - 2 54
   Kalbte îmânın sabit kalması için duâ 54
   Tevhid duâsı 55
   Tecdîd-i îmân 55
   Nikah ve duâsı 56
   Tecdîd-i nikah 57
   Küfürden kurtulmak için duâ 58
   DİĞER MEŞHUR DUALAR
   Cennet ehlinden olmak için duâ 59
   Duâ kabul olduğunda hamdetmek 59
   İşin hayırlı ve kolay olması için 60
   Kurban keserken okunacak duâ 60
   Su içerken okunacak duâ 60
   Zemzem içerken okunacak duâ 60
   Aksırınca okunacak duâ 61
   Elbise giyerken okunacak duâ 62
   Gıybet etmenin keffareti 62
   Resûlullah’ı rüyada görmek için 63
   Kötülerin şerrinden kurtulmak için 63
   Evlilikte ilk gece okunacak duâ 63
   Çocuk olması için duâ 64
   Çocuğa isim  koyarken 65
   Çocuk konuşmaya başlayınca 65
   Hastalıkta okunacak duâ 65
   Ağnlarda okunacak duâ 66
   Baş ağnsında okunacak duâ 67
   Kaybolan kimseye kavuşmak için 67
   Cenaze namazı duâsı 67
   Cenaze defin sırasında okunacak duâ 68
   Teheccüd namazında okunacak duâ 69
   Yeni hilali görünce okunacak duâ 69
   Banyoya girerken-çıkarken okunacak duâ 69
   Helaya girerken-çıkarken okunacak duâ 70
   Bir zarar meydana geldiğinde  70
   Öfkeli halde edilecek  duâ    70
   Fırtınada okunacak duâ    70
   Fakirlikten kurtuluş duâsı    71
   Borç ve sıkıntı duâsı   73
   Uykuda korkanın okuyacağı duâ  74
   Yağmur duâsı 75
   Secdede duâ 75
   şükür secdesi 76
   Tilavet secdesi 76
   Secde âyetleri 77
    Secde  ayetleri ile dûa 77
   Vesveseden kurtuluş duâsı 78
   Ism-i Azam duâsı 79
   Hiz-ül-Bahr 80
   Uykusuzluk için 81
   Zulme uğramamak için 81
   Esma-i Hüsna 83
   Esma-i Hüsna’yı okumanın faydaları 87
   Salevât-ı şerife okumak 93
   Resulullah’ın duâları 94
   SeyyidüT-İstiğfar duâsı 98
   Resulullah’ın   veda haccındaki duâsı 103
   Resulullah’ın bazı duâları 105
   Küfür ve imansızlık 106
   NAMAZ SÛRELERİ VE DUÂLARI
   Namaz sûrelerinin mânâları 109
   Namaz duâlarının mânâları 115
   Abdest duâları 117
   Hacet namazı 121
   Teşbih namazı 121

   Namaz’m önemi 122

   Namaz kötülüklerden korur 124

   Önce borçlar sonra nafile 126

   Diğer  fetvalar  128

   Her gün okunması gereken dualar-1  129

   3. BölümMÜBAREK ÜÇ AYLAR

   Mübarek aylar ve günler 131

   Receb ayı 133

   Receb ayındaki namaz ve duâ 135

   Receb ayındaki oruç 136

   Receb ayına hürmetin karşılığı 137

   Bu ayda okunacak duâ 138

   Şâban ayı 139

   Resûlullah en çok şâban ayında oruç tutardı 140

   Şâban ayı seçilmiş ay 141

   Şaban salevât-ı şerife ayı 143

   Ramazan ayı 144

   En kıymetli ay 146

   İftar duâsı 147

   Orucun farzı 148

   Ramazan-ı şerife hürmetin karşılığı 149

   Fırsatı kaçırmamalı 150

   Ramazan mağfiret ayıdır 151

   Teravih namazı ve duâları 154

   Okunacak duâ ve teşbihler 155

    Kimler   oruç tutmaz 156

   Orucu bozan şeyler 158

   Oruç üç çeşittir 160

   Oruç tutmanın sevabı 161

   Ramazan ayında, Zekat 162

   Zekatın hesap günü 164

   Sadaka-i fıtr 166

   Oruç keffâreti 167

   Kur’ân-ı Kerîm ve ramazan ayı 168

   Her gün okunması gereken dualar-2 170

   4. Bölüm

   MÜBAREK GÜNLER VE GECELER

   Mübarek günler ve geceler 173

   1.Kadir gecesi 175

   Kadir gecesi okunacak dûa 177

   2.Arefe gecesi 178

   Arefe   günü okunacak dûa 180

   3.Fıtr (Ramazan) bayramı gecesi 181

   Bayram namazı 183

   4.Kurban bayramı geceleri 190

    Bayram namazı 192

   İsmail aleyhisselam ve kurban 193

   İkinci kurban olayı 200

   5.Mevlid gecesi 203

   Mevlid merasimleri 205

   Mevlidin faydaları 207

   6.Berât gecesi 210

   7.Mi’râc gecesi 213

   İsrâ ve mi’râc 217

   Mi’râc gecesi hediyeleri 219

   8.Regâib gecesi 221

   9.Muharrem gecesi 225

   Hicret nasıl oldu.? 225

   Muharrem’in ilk günü okunacak dûa 240

   10.Aşûre gecesi 242

    AŞURE   günü ve dûası 245

   Diğer mübarek günler ve geceler

   Cuma günü ve okunacak dûalar 246

   Bazı Bid’atler 249

   Otuz üç farz 252

   5. Bölüm SÛRELERİN FAZİLETİ

   İhlas sûresinin fazileti 257

   Kevser sûresinin fazileti 260

   Mülk sûresinin fazileti 261

   Bakara sûresinin fazileti 262

   Amenerresûlü’nün fazileti 263

   ÂyetüT-Kürsî’nin fazileti 265

   Vakıa sûresinin fazileti 266

   Yâsîn-i şerifin fazileti 267

   Nebe Suresinin  fazileti 269

   Felak-Nas sûrelerinin fazileti 270

   Fâtiha-i şerifin fazileti 271

   Enfal sûresinin fazileti 273

   En’am sûresinin fazileti 273

   Âl-i imran sûresinin fazileti 274

   Kâfirûn sûresinin fazileti 275

   Haşr sûresinin fazileti 275

   Kadr sûresinin fazileti 276

   Mü’min sûresinin fazileti 277

   Fetih sûresinin fazileti 278

   Duhân sûresinin fazileti 278

   Nasr sûresinin fazileti 278

   Asr  sûresinin fazileti 279

   Kehf sûresinin fazileti 280

   Tekâsür sûresinin fazileti 281

   Tevbe sûresinin fazileti 282

   Zilzâl sûresinin fazileti 282

   Secde sûresinin fazileti 282

   Hûd sûresinin fazileti 283

   Duhâ  sûresinin fazileti 284

   Kıyâme sûresinin fazileti 284

   Câsiye sûresinin fazileti 285

   Sebe sûresinin fazileti 285

   Fâtır sûresinin fazileti 285


   Not: Kullanılmamış kitap depoda, rafta kalmış kitap.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu365 GÜN DUA
   MarkaArı Sanat
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

   Ürün Etiketleri

   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.